Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I samarbeid med DiA og Nittedal kommune,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I samarbeid med DiA og Nittedal kommune,"— Utskrift av presentasjonen:

1 I samarbeid med DiA og Nittedal kommune, 31-10-2002
Presentasjon av Ledningssøking med PWG trykkpulsgenerator 2. Lekkasjesøking med LEAKSTATION lydloggere I samarbeid med DiA og Nittedal kommune,

2 Internett: www.eskel.no
Severin Eskeland, DL Importansvarlig for lednings- og lekkasjesøkingsutstyr fra FAST (T), Fisher (US), Spectrascan (UK) og C-Scope (UK) Internett:

3 PWG Trykkpulsgenerator
Ny metode for påvising av alle typer vannledninger. Utviklet i Tyskland av FAST GmbH Hurtig magnetventil som styres av mikrokontroller. Drives av 12V bilbatteri. Monteres på brannstender eller annen ventil. Lager korte trykkpulser som gjør at ledningen kan lyttes opp med marklytter. Kan lytte opp flere hundre meter med ledning.

4

5 PWG fordeler Kan brukes på alle typer vannledninger med trykk over 3 bar. Styrkeregulator gjør at den kan benyttes på hovedledning og på stikkledning. Kan lytte opp flere hundre meter med ledning under gode forhold. Meget gode resultater på PVC rør med diameter fra 100 til 150 mm. Opptil 400 meter følgelengde. Kan benyttes på metalliske rør der vanlige rørsøkere får problemer p.g.a. forstyrrelser fra kabler eller gummipakninger på ledningen. Meget lettgjenkjennelig lyd som ikke kan forveksles med andre lyder. Røret kan som regel påvises innenfor ca. 50 cm på bløt overflate og innenfor 1 meter på harde overflater.

6 PWG begrensninger Må benyttes med forsiktighet på svake rør, på eternitt og på stikk-ledninger. Bør ikke benyttes i full styrke på slike rør. Må finne ventil for å koble PWG til ledningen. Tilkobling i brannkum er best for søk på hovedledning. Kan være vanskelig med rør som ligger dypere enn 3 meter. Kan ikke forvente mer enn 100 m følgelengde på plastledninger over 200 mm i diameter (stor dia. gir høy absorbsjon). Kan ikke forvente mer enn 100 m følgelengde på plastledninger under 60 mm i diameter (liten dia. gir høy friksjon). Kan være vanskelig å bestemme rørets eksakte posisjon der overflaten ikke er ensartet. Avgreninger på ledningen kan redusere effekten. Støy fra regn, vind og trafikk kan gjøre det vanskelig å bruke marklytter.

7 PWG Trykk kurver Trykk kurve målt på en 100 mm PVC ledning.

8 Lydlogger prinsipp System for automatisk lekkasjeovervåking.
Loggere lytter etter lekkasjer på natten. Plasseres på ledningen med m mellomrom avhengig av rørtype og trykk. Avleses med bilmontert mottager. Skiller mellom lekkasje og forbruk ved å studere variasjoner i lyden. Vedlikeholdsfri utforming. Opptil 10 års batterilevetid for logger. Forenkler grovsøkingen og reduserer utgifter til mannskap og nattarbeid.

9 Vanlige logger problemer
At logger melder om LEKKASJE på grunn av: Støy fra avløp og overvann (felleskummer).* Støy fra reduksjonsventiler, pumpeanlegg og trafostasjoner. Støy fra fontener og defekte ventiler i toaletter og pissoarer. Støy fra smålekkasjer i kummen. Usikkerhet rundt tolking av resultater.* Flere avlesinger må gjennomføres for å bygge opp sammenlikningsgrunnlag.* Problemer med å få inn data fra logger. Spesielt ved kummer dypere enn 1.5 meter.* * Leakstation løser mange av disse problemene

10 LEAKSTATION fordeler Minne i logger for siste 32 dager og hyppige målinger ( ganger mellom 2:00-4:00) gir en mer korrekt vurdering. Raskere avlesning. 10 mW sender gjør det mulig å lese av logger i opptil 60 km/t. Bedre oversikt. Mottager har et ekstra dashbord display som forstørrer resultat fra siste logger. Logger har en robust metallinkapsling og en vannsikker utforming som gir lav feilfrekvens. Programmerbar mottager. Kan legge inn eget program for lydvurdering. Kan kobles mot PC og GPS for 2 veis data-utveksling.

11 Test av loggere i Nittedal kommune
• Test av 2 forskjellige fabrikat av lydloggere, 10 av hver. • Loggere overvåker ca. 3 km støpejernsledn mm. dia. • Felles kummer med avløp og overvann. • Loggere har målt i 4 uker. • Lite nedbør i måleperioden. • Kumdybde fra 2 til 3.5 meter • Området er også undersøkt med ventillytter, korrelator og marklytter • 2 lekkasjer er funnet.

12 Resultater fra Nittedal - PERMALOG
• 10 loggere avlest på 15 minutter. Måtte stoppe over kummen for å få inn signal. • 8 loggere viser lekk (rødt). • Logger 341 viser lekk på stikkledn. • Logger 342 viser lekk på anboringsklammer i Kruttverksvn. Ikke registrert som lekk på 344(!). • Loggere 346, 345 slår ut på støy fra trykkforsterker i Stasjonsvn. • Loggere 343, 350, 347, 348 viser lekk, men det kan ikke påvises lekk ved korrelering og ventillytting.

13 Resultater fra Nittedal - LEAKSTATION
• 10 loggere avlest på 6 minutter. Ingen stopp nødvendig, men 30-sone hindret raskere avlesning. • 5 loggere viser lekk (rødt). • Logger 302 viser lekk på stikkledning. • Loggere 301og 304 viser lekk på anborringsklammer i Kruttverksvn. • Loggere 306, 305 slår ut på støy fra trykkforsterker i Stasjonsvn. • Logger 307 viser høy lyd, men mulig lekk (P) fordi målingen siste natt er svakere enn historisk verdi. Ukjent støykilde.

14 Utdypninger LEAKSTATION resultater
• S-Nr er loggerens serienummer. Tid og Dato er for avlesningøyeblikket. • Minimum (Min) viser laveste lydnivå siste natt. Måles på skala fra 0 til 99. Et resultat på mer enn 10 kan bety lekkasje. 20 er grensen for det som er hørbart med vanlig ventillyttingsutstyr. • Historisk minimum (Hist) viser snitt av 5 laveste Min målinger over siste 32 dager. • Kvalitet (Qual) reflekterer variasjoner i lydnivå i måleperioden. 1 - store variasjoner i lyden ingen variasjoner i lyden. Lekkasjer gir stabil lyd med små variasjoner i lydnivå. Typisk 8-10. • Status viser mottagers vurdering av lekkasjestatus: L - lekkasje, P - mulig lekk, N - ingen lekk. Status kalkuleres basert på verdier for Min, Hist og Qual. • Informasjonsfeltet kan benyttes for å legge inn gateadresse og/eller kummnummer. • Lekkasjen ved logger 301 kom en stund etter at loggerene var utplassert. Dette synes av resultatene ved at Min målingene til loggere 301, 302 og 304 er større enn historisk verdi (Hist). • Ved at LEAKSTATION kan sammenlikne mot historiske verdier blir lekkasjene lettere å oppdage og skille fra forstyrrende lyder fra avløp, overvann og andre støykilder.

15 Besøk oss på Internett:
Severin Eskeland, DL Besøk oss på Internett:


Laste ned ppt "I samarbeid med DiA og Nittedal kommune,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google