Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum"— Utskrift av presentasjonen:

1 En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum

2 Ottesenkomitéen 65-70 Løse etterspørselen for ettrekrigsgenerasjonen
90000 studieplasser nødvendig midt i 80-åra (Bingo) Regional utbygging ..”drive fram talenter som ellers ikke ville fått utfoldesesmuligheter….” Studiesentra som alternativer til universitetene…i mindre omfang avlastning.. Minimum 500 studenter hvert sted Eksisterende postgymnasial utdanning skal innlemmes i distriktshøgskolesystemet RESULTAT: Regionalt høgskolesystem, ikke sentra I DH: Forskning inn gjennom de ansatte, ikke ad politisk veg. Regionale interesser applauderer. ”Ottesen” Fyord i den studentgenerasjonen som bemannet DH-ene

3 HdH 1979 ”Sagbruksarbeider Solan Gundersen og Ludvik søker felles opptak ved Hedmark distriktshøgskole”

4 Fra 1979 boka: Tanken med DH er å gi utdanning ….
…meningen at DH skal drive kurs- og seminarvirksomhet for deltidsstudenter Forskning og utdanningsvirksomhet er et arbeidsfelt med voksende omfang …samme nivå som universiteter og vitenskapelige høgskoler hovedvekt på yrkesrettede studieretninger Siktemålet .. For DH var å gi relativt kortvarig utdanning avlaste universitetene…nye alternative studieopplegg

5 Fra 1979 boka: DH forsøker å oppheve det tradisjonelle skillet mellom samfunnsfagene, teknologisk-naturvitenskapelige og humanistisk-estetiske fag……Dette er viktig fordi ingen i dag kan si hvilken utdanningsbakgrunn som vil være ønskelig om år Studentene må skrive en selvstendig seminaroppgave som avslutning av studiet. Emner hentes som oftest fra virksomheten i regionen. Studieformen er fri. …studentene…ansvarlig for egen utdanning

6 Fra 1979 boka, blyantskrevet håndskrift av Bjørn Bie Tlf. M
Fra 1979 boka, blyantskrevet håndskrift av Bjørn Bie Tlf. M. Kari Østvedt 5/2-80: Styret fastsetter bare antall studenter som skal tas opp. HdH bestemmer selv opptaksreglene innen rammen av prinsippene i st. meld. 17. Bj. Opptakskriterier: …For å bli opptatt som heltidsstudent må søkerene kunne dokumentere ar de har de teoretiske eller teoretisk/praktiske kunnskaper som er nødvendig for å kunne følge undervisningen med utbytte (reell studiekompetanse).

7 Fra 1979 boka: De første DH kan i 1979 feire 10 års jubileum….
Til nå er det opprettet 9 DH med følgende 10 studiesentra: Alta, Bodø, Bø, Halden, Lillehammer, Kristiansand S, Molde, Sogndal, Stavanger og Volda. Hedmark er således det tiende fylket som får DH. I 1979 vil tallet på heltidsstudenter ved (alle) DH være 4400 I tillegg kommer 4000 deltidsstudenter. HdH skulle ta opp 40 studenter på øk/adm-studiet.

8 Fra den politiske sandkasse
Enstemmig lokalisering av HdH til Rena, men med litt skulle HdH spre seg både her og der (mest der) i Hedmark 200 mål på Tallmoen regulert til høgskole (Litt skummet med alle disse studentene) AP-utrdening: ”Studiesenteret” aksen Tynset-Rena-Elverum-Kongsvinger Fylket vedtar, men mener så mangt

9 HdHs egen sandkasse Overdemokratisk:
Timeplan- og studieprogresjons-debatter med studentene Vil du sitte i motorvarmerutvalget? Kveldsvaktutvalget (Sak: Amanuensis forbigått av kontordame ved tilsetting som kveldslåser) Hva med utstyrsutvalget, inventarutvalget, reiseutvalget, utleieutvalget Høgskoletinget, sak 97-85: ”Søknad fra student Kjerstin Åstveit om fritagelse fra samf. Met, ”Hadde det fra før”. Søknad innvilget du store verden Vekst? Ja i nye fagområder

10 Solan & Ludvik perioden 79-85
79: ”Sagbruksarbeider Solan Gundersen og Ludvik søker felles opptak ved Hedmark distriktshøgskole” 81: ”Solan og Ludvik er i villrede om hvilke studier de skal søke på 82: ” Solan og Ludvik funderer på om søknadsøkingen vil fortsette 83: ” Solan og Ludvik søker: Det er itte fali å studere på Rena 84: ”Nytter det å søke i år tru? Spør Ludvik til Solan som søker 85: Skal vi da aldri bli studenter ved HDH?… Solan som også i år søker

11 HdH 1986-1989 Konsolidering depresjon nye impulser Rektorstyre
Valgkamp for eller imot høgskoledeling Rena / Hamar Fornøyde studenter. 70% ikke fra Hedmark

12 1986 Gryende nasjonal debatt om høgskolenes rolle Dimensjonering
Norge på bunn i Norden (andel BNP)

13 1986 Studenttallet alt over en hel ”19-års bestand”
100 tusen, eller dristige 105 tusen studieplasser om 10 år? De dramatiske reduksjonen av antall 19-åringer sto for døren; Kunne det bli noen vekst (for HdH)

14 1988 Grunnlaget for reformene og høgskolefusjonene
Nasjonalt mål på studieplasser Faglig: DH og profejsonsutdanninger skal befrukte hverandre

15 1988 Bevare lærerutdanningens egenart.
(Innebygget motsetning i høgskolereformen)

16 1988 Gundersenutvalget, bredt sammensatt av Hedmarkspolitikere
”HdH Rena utvikles gjennom skogskolen” 600 stud (NLH har 1000, min kom) ”HdH Hamar, 300 studenter, øk/adm og informatikk ”Blæstad del av Gih Styrevedtak: Videre utvikling på Rena, inn-lemming Blæstad Evenstad. Protokolltilførsel (EM): Primæroppgave å nå 600 studenter på Rena

17 87-88 87 + Stor vekst i kurs&oppdrag: Hamar/Kondsvinger/Tynset - Fokusering på negative trekk. Dugnad med Otto Hauglin 88, fra programnotat: Vinn eller forsvinn, Vekst eller slutt HdH under kritisk masse 7 av 17 lærerstillinger ubesatt Skogøkonomi: 4 nye vekttall, 2 nye stillinger: Modell for ressursskapende vekst. Samtidig: jappetid, løse milliarder. Mye om synergisme, spinn-off-effekter. Silicin Walley på Rudshøgda. Man tegnet geometriske figurer på kartet over områder som skulle være med og ikke være med Samtidig: fornøyde studenter med normert progresjon Aktivt og godt studentmiljø. KUF: Ingen mere vekst i høgskolesystemet

18 1989 Ny offensiv holdning Evenstad Blæstad oppgradert og implementert i HdH HdH stedet for ”heltids-studenten” Samarbeidsstudie ”Service, medie, informasjon” med ELH Harald R. overtar som rektor i juli ? KUF: Nasjonalt mål studieplasser nådd: Ingen mere vekst.

19 Strategisk plan 90-94 Analyse: HdH for liten. Medfører for stor utskifting, urasjonell undervisning, nedprioritering av FoU, som igjen øker slitasje. Veksten må være ”vertikal” og konsentrere seg om studier med lave marginalkostnader. Mål: 600 studenter i 1994 En slik vekst (ansatte og studenter) kan gi mer rasjonell undervisning som kan generere et overskudd som kan skape forskning og heve formidling. Positiv spiral Nasjonalt: fra 89: Sammenbrudd i arbeidsmarked. Studieplasser som virkemiddel. Tross for fallende ungdomskull starter en utrolig vekst i studieplasser på 70% over 5-7 år!

20 1992 1993, 1. Sept: Det graves! Ordentlig årsmelding!
Teigenutvalg: 2000 landbrukstudenter på Blæstad! Høgskolen Hedmark lanseres Stryk% permanent fordoblet! 1993, 1. Sept: Det graves!

21

22 Innflytting i romjula 1994 ”The Norwegian people can congratulate itself on the astonishing development of the regional colleges”, OECD rapport Rena har villet noe, mot politikere, jappetid, høgskolestyre. KUF Renas beste venn Studier: Meget godt studentomdømme Styring: KUF og RHS begge over, men snarvei til KUF som var over

23 1994 HdH Rena gjenoppstår som ”Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk

24 1995 28. Mars: Statsminister åpner bygget og sier: ”Rena er et godt eksempel på at høyere utdanning har vist seg levedyktig ikke bare i store byer… Det er blitt meg fortalt, og jeg har også forstått gjennom timene jeg har vært her, ar Rena har lyktes…. Juni: Storflom. Flommen også på internett herifra.

25 I dag Stor studiedivesivitet, men konsentrasjon om kjerneområder
Knutepunkt ?

26 I dag Fortsatt vekst fra 94 frem til i dag 1980: Ca. 1 studieplass pr. 19-åring. Nå: Over 3 studieplasser pr. 19-åring. Ikke Bestandsvekst før 2005 Fallende søkning Største utfordring for HH: Opprettholde studenttall i et fallende marked

27 I dag Forskning mer forankret Fortsatt vekstpotensiale i nasjonale og nasjonale program. Krav om akkreditering av miljøer underveis. Formidling Konferanser, særlig i samarbeid med andre samfunnsaktører

28 I dag FoU og formidling, arbeider - hendelser

29 Studier, studenttall 320 425

30 Vekttall og studenter Sammenfall av stolpe og kurve betyr ”Hver student består 20 vekttall pr. år

31 Vekttall pr. student Vekstperioden setter spor, men hva nå?

32 Stryk% Studentvekst eller ny adferd?
Noe vi ikke ser her: Samfunnsfag stryker like mye som andre nå, ikke slik før.

33 Studieplasser og 19-åringer
1974: 1:1 2000 3:1

34 Hva er her om 10 år? Nå er det jubileumsfest!


Laste ned ppt "En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google