Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentation 3Q 2006 – 26.10.2006. Et medisinsk gjennombrudd DiaGenic gjør dette mulig! Tenk deg å kunne oppdage brystkreft og Alzheimer’s fra en dråpe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentation 3Q 2006 – 26.10.2006. Et medisinsk gjennombrudd DiaGenic gjør dette mulig! Tenk deg å kunne oppdage brystkreft og Alzheimer’s fra en dråpe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentation 3Q 2006 – 26.10.2006

2 Et medisinsk gjennombrudd DiaGenic gjør dette mulig! Tenk deg å kunne oppdage brystkreft og Alzheimer’s fra en dråpe blod… Vi finner sykdommenes genuttrykks-profil.

3 Et paradigmeskifte  Kan oppdage sykdom tidligere enn dagens metoder  Kan sparer pasienten for store påkjenninger  Kan redde liv  Kan spare helsevesenet for enorme kostnader  Diagnostisere uten lokale vevsprøver  Biopsi (lokal vevsprøve) er lite egnet for undersøkelser av hjerne og nervesystem  Løsning: Blodprøve analysert med vår metode

4 Hovedpunkter  DiaGenic er et bioteknologiselskap  Utviklet revolusjonerende metode for diagnostisering av sykdommer  Metode og forskningsresultater er patenterte  Tilgang til nødvendig kompetanse  På vei over i industriell fase  Diagnose av brystkreft  Diagnose av Alzheimers  Første prototyper ventes innen utgangen av 2006

5 Hovedpunkter forts.  Tilbyr samarbeid med etablerte aktører  Samarbeid med teknologileverandører  Samarbeid med lVD selskap og laboratoriekjeder om markedsføring  Vi leverer applikasjoner som er bindeleddet mellom disse  Børsnotert  Notert ved Oslo Børs siden 2004  Mest omsatte bioteknologiaksje i 2005  20 største aksjonærer består i hovedsak av fond og andre profesjonelle investorer  Emisjon i mars 2006 sikret drift ut 2007

6 Styrets kompetanse  Marie Skarbøvik Buchmann (1952)  Medisinsk direktør ved Fürst Medisinsk laboratorium.  Tidligere medisinsk sjef i Axis Biochemicals ASA (nå Axis-Shield )  Tidligere senior Medisinsk Rådgiver i Nycomed Imaging AS.  Medisinsk embetseksamen og doktorgrad fra Universitetet i Oslo  Spesialist i medisinsk biokjemi og farmakologi  Ingrid Alfheim (1946)  Administrerende direktør i Biomedisinsk Innovasjon AS  Tidligere forskningsdirektør i Axis-Shield ASA.  Tidligere ansatt i Forskningsrådet og ved Senter for Industriforskning.  Mangeårig styremedlem i Radiumhospitalets forskningsstiftelse  Styremedlem i flere bioteknologiske selskaper.  Doktorgrad i miljøtoksikologi fra Universitetet i Oslo og sivilingeniør fra NTH

7 Styrets kompetanse  Anna Malm Bernsten (1961)  Tidligere President & CEO i Carmeda AB (medisinsk teknologi/forskning og utvikling)  Bred ledererfaring fra svenske børsnoterte foretak (Assa Abloy AB, Medivir AB)  Tidligere President i Coretree AB (medisinsk teknologi/IT)  Erfaring fra internasjonal markedsføring i Pharmacia-konsernet i 10 år  Erfaring fra internasjonal markedsføring i Baxter Healthcare og Fiberdata AB.  Arbeider i dag som ledelseskonsulent.  Styreoppdrag i Fagerhult, Carema Vård och Omsorg og Biolipox.  Bernsten har en M.Sc.Chem.Eng grad fra KTH i Stockholm.  Praveen Sharma (1964)  Direktør og gründer i DiaGenic  Dr.Scient. i Molekylær Biologi, NLH 1995  Cand.Scient grad fra Universitetet i Oslo 1990  Universitetsutdannelse fra India  Sharma har hatt flere forskerstillinger

8 Styrets kompetanse  Gustav Ingemar Kihlström (1952)  Mer enn 15 års erfaring fra Astra og Pharmacia i Sverige og andre land  Finansanalytiker 1996-2004, inkl. leder av helsesektorteamet til ABG Securities  Dosent ved Uppsala Universitet  Er nå selvstendig konsulent innen området vitenskap og finansiering av Life Science selskaper  Styreleder i KaroCell AB og New Science AB  Styremedlem i Artimplant AB, Memapure AB, NicoNovum AB og OxyPharma AB.  Fil.Dr. i fysiologi fra Universitetet i Uppsala.  Håkon Sæterøy (1958), styrets leder  Styreleder/styremedlem i en rekke private selskaper  Daglig leder i INVESTOR Corporate AS som er forretningsfører for INVESTOR Venture I KS.  Mer enn 20 års erfaring fra investeringsvirksomhet og corporate finance, i den senere tid spesielt innenfor life science.

9 Erik Christensen  50 år  Utdannet lege, Odense 1983  Doktorgrad i biokjemi 1991  Spesialist i Klinisk kjemi 1992  Arbeidet på  Rikshospitalet 1985 – 93  Ullevål 1993 – 96  Abbott Laboratories  Nordisk Medisinsk sjef 1996 – 2001  Country Manager 2001 – dd.  CEO Diagenics 1.1 2007

10 Daglig ledelse  Anders Lönneborg (1956)  Daglig leder, forskningsdirektør og gründer av Diagenic. Ansatt i 2000  Lönneborg har omfattende erfaring i ledelse av forskningsgrupper og har godkjent professorkompetanse  Fil.Dr. i molekylär plantefysiologi Umeå Universitet 1986 og PostDoc fra Michigan State University  Har hatt en rekke forsker/forskningssjefstillinger fra universitet og forskningsinstitutt, . Dag Christian Christiansen (1954)  Markedsdirektør siden januar 2005  Over 20 års erfaring i salg og markedsføring av kjemikalier og diagnostika nasjonalt og internasjonalt  Cand.Scient i biokjemi fra Universitetet i Bergen i 1983 og Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI i 1992.  Kommer fra stilling i Axis-Shield, hvor han hadde ansvar for hjerte-kar diagnostikk

11 Daglig ledelse  Dag Christian Christiansen (1954)  Markedsdirektør siden januar 2005  Over 20 års erfaring i salg og markedsføring av kjemikalier og diagnostika nasjonalt og internasjonalt  Cand.Scient i biokjemi fra Universitetet i Bergen i 1983 og Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI i 1992.  Kommer fra stilling i Axis-Shield, hvor han hadde ansvar for hjerte-kar diagnostikk

12 Tilgang på internasjonal kompetanse  Vitenskapelig råd:  Prof. Bengt Winblad, Karolinska Institutet, Sverige  Prof. Khalid Iqbal, N.Y. State Univeristy, US  Prof. Sam Gandy, Faber Inst. Philladelphia, US  Prof. Dag Årsland, SUS, Stavanger  Prof. Anne Lise Børresen Dale, Det Norske Radium Hospital  Dr. Alan Hollingsworth, Director Mercy Women’s Center, Oklahoma, US

13 Anerkjennelse og tilgang til ekstern kapital  FUGE – en anerkjennelse fra fageksperter  Tildelt 19 millioner kroner fra FUGE-Programmet til Norges Forskningsråd  9,2 mill. til Brystkreftprosjektet 2004-2007  9,8 mill. til Alzheimersprosjektet 2006-2008  Kriteriene fra ekspertpanelet:  Prosjektkvalitet  Innovasjonsgrad  Forskningsinnhold  Bedriftsøkonomisk- og samfunnsøkonomisk verdi.

14 Midt i verdikjeden Technology Micro array / RT- PCR Applications Sales and Marketing

15 Nå marked via samarbeidspartnere  Diagenic skal ha fokus på forskning og produktutvikling  Utvikle produkter for flere typer sykdommer  Samarbeide med etablerte teknologileverandører  Samarbeide med store IVD- firma (In Vitro diagnostikk) med markedskraft  Dette reduserer fremtidig kapitalbehov  Ikke behov for store investeringer i teknologi  Ikke behov for stor markedsavdeling  Konsentrere oss om de områder der vi er gode

16 US patents Utvikling - partner modell Discovery Phase Prototype Development Design Verification Design Validation Regulatory/ Analyte Specific Reagents DiaGenicPartners 200720062008 Breast cancerEnd 2006 Alzheimer’s diseaseEnd 2006 > 1000 samples

17 Pågående aktiviteter  Tilpasning til Real Time PCR Plattform  Eksisterende teknologisk plattform som in vitro-selskaper har i dag  Vist at metoden virker, nå er det snakk om tilpasning og utvikle prototyper  Evaluering av ”customarray” • Uttesting av Codelink for AD og brystkreft  Kliniske studier  Innsamling av blodprøver  Avtaler inngått med en rekke sykehus i Norge, Sverige og USA

18 Potensielt marked  Vi har valgt å fokusere på sykdommer som:  Rammer millioner av mennesker over hele verden  Innebærer store samfunnsøkonomiske kostnader  Trenger bedre diagnoseverktøy  Store konsern ventes å være interessert i å satse  Produkter som kan benyttes for store befolkningsgrupper  Fremtidsrettet teknologi

19 Volume of targeted market segments for DiaGenic’s breast cancer assay. Market SegmentsVolume, Number of Tests/Y Adjuvant test to diagnostic mammography > 5,000,000 tests High risk families (3x incidence)>1,800,000 tests Monitoring / follow-up of women with disease >2,000,000 tests Screening> 150 mill. tests Initial segmentsIntermediate and long term segments The figures represent potential volume of targeted segments in Europe, US and Japan Markedspotensialet på brystkreft

20 To påstander om konkurransesituasjonen  Utvikling av konkurrerende produkter er viktig for markedsutviklingen  Vi vil ikke være de eneste aktør  Supplement til andre typer, eksempelvis mammografi  Vi har kommet langt i vår forskning og utvikling  Meget stort potensielt marked  Vi vil ta en bit av kaken som de store har  Eventuelle små, nye konkurrenter får derfor mindre betydning for oss  Flere ulike metoder kan samlet gi en bedre treffsikkerhet

21 Highlights 3rd Quarter 2006  Discovery phase for product candidate within Breast Cancer completed  Product prototypes Breast cancer and Alzheimer’s disease being validated on Real Time PCR based platform and Custom Array  Two first product prototypes expected ready by the end of 2006  New CEO employed - Erik Christensen  Activities within product development and marketing according to plan

22 Finance  No operating revenues 3Q, but NOK 1,24 mill. in cost refunds  Net operating costs 2Q: NOK 4,76 mill.  Net operating costs 1H 2006: NOK 14,76 mill. (NOK 1,64 mill per month)  Total equity: NOK 30,80 mill.  Liquid funds: NOK 29,52 mill.

23 Shareholders (23.10.06) 8,2%SHARMA PRAVEEN 7,5%LØNNEBORG ANDERS 6,3%NORDEA VEKST 4,9%3. AP FONDEN (Life Science) 4,9% A/S SKARV 2,9%JPMBLSA NORDEA LUX 2,6%HOLBERG NORDEN 2,6%NORDEA LIV 2,3%INVESTOR CORPORATE AS 1,9%HOLBERG NORGE 1,6% NORDEA BANK SWEDEN 1,6%VERDIPAPIRFONDET NOR 1,4%SKAGEN VEKST 1,4%AMFIBIEN AS 1,3% HANDELSBANKEN MARKET 1,2%SANDEN AS C/O Jan Petter Collier 1,0% SÆTERØY HÅKON 0,9%ADOLFSEN TOM 0,8%KIKUT AS 0,8%APPLIED LEARNING AS

24 Active patent strategy – 3 patent families on file Family 1 Method of preparing a Standard Diagnostic Gene Transcript Pattern Priority date: 30.04. 1997 First patent granted in the US (Alzheimer’s disease) First patent granted in Europe (non-sequence based methods) Europe (divisional) and US (continuations) on file Family 2 Product and Method (Cancer and degenerative brain disorders) Priority date: 21.11.2002 Family 3 Breast cancer gene families Priority date: 02.06.2004

25 Family 2 Products and Methods A set of gene sequences that can be used to detect cancer (including breast cancer) A set of gene sequences that can be used to detect degenerative brain disorders (including Alzheimer’s disease) Entered national phases, first grant to be announced is for South Africa (29 th November, 2006) Status: Based on in-house macroarray study Claims include

26 Family 3 Breast cancer diagnosis gene families Main claims relate to: Gene families informative in breast cancer diagnosis PCT application published National phase not yet entered Status:

27 Ytterligere informasjon  Kontakt oss for presentasjon av forskningsresultater og metoder DiaGenic ASA Østensjøveien 15 B, N-0661 Oslo, Norway Tel: +47 23 24 89 50 Fax: +47 23 24 89 59 diagenic@diagenic.com www.diagenic.no diagenic@diagenic.com www.diagenic.no


Laste ned ppt "Presentation 3Q 2006 – 26.10.2006. Et medisinsk gjennombrudd DiaGenic gjør dette mulig! Tenk deg å kunne oppdage brystkreft og Alzheimer’s fra en dråpe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google