Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstmøte Ålesund, 22. oktober 2011 Planlegging av et tiltak fra A til Å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstmøte Ålesund, 22. oktober 2011 Planlegging av et tiltak fra A til Å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstmøte Ålesund, 22. oktober 2011 Planlegging av et tiltak fra A til Å

2

3 Profilering gir oppslutning •Hver gang vi har en aktivitet, skriver et brev, deltar i en aksjon eller formidler helseråd, er det noen få ting det er viktig å huske. •Hvem? •Fortell hvem dere er: Nasjonalforeningen NN helselag/demensforening. •Hva? •Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon. •Hvorfor? •Formålet med våre aktiviteter er å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens. •Hvordan? •Vi har forebyggende og helsefremmende arbeid, finansierer forskning, driver helseinformasjon og helsepolitisk arbeid.

4 Utgangspunkt for et tiltak: •Forankret i årsplanen for laget •Behovet melder seg underveis •Er dette en oppgave vi skal engasjere oss i? –Hva sier Nasjonalforeningen sitt handlingsprogram? •To satsingsområder: –Hjerte og karsykdommer –Demens

5 Viktig spørsmål i avklaringsprosessen –Hva vil vi gjøre? –Hvorfor vil vi gjøre det? –Hvem vil vi nå? –Ønsker vi å arrangere alene eller i samarbeid med andre? –Hvor skal vi ha tiltaket? –Trenger vi spesielt utstyr/materiell og hvor får vi tak i det? –Når skal vi ha tiltaket? –Faglig program; Hvem ønsker vi som instruktør/foredragsholder/inspirator? –Hvordan skal vi nå ut med informasjon? –Hvordan finansiere tiltaket? –Hvem gjør hva? - ansvarsfordeling –Gjennomføring? – ansvarsfordeling –Oppfølgingsarbeid – ansvarsfordeling

6 Kartlegging •Hva vil vi? – er det noen utfordringer å ta tak i vårt lag, i vår kommune. • Hvorfor vil vi? – hvorfor skal vi engasjere oss, er dette en sak som vi kan og vil ta tak i? • Hvem vil vi nå? – eldre, barn, yngre, kvinner, menn, i arbeid, skoleelever i eller utenfor skoletiden, pensjonister(yngre eller eldre ) •Budsjett/ økonomi –Egne inntekter i arrangementet/ tilskudd?

7 Kartlegging/ planlegging •Ønsker vi å arrangere alene eller i samarbeid med andre? •• Andre helselag/demensforeninger •• Folkehelsekoordinatoren i kommunen – felles profilering, hjelp og støtte •• Kommunelegen/-helsesøster/fysioterapeut/andre innen for helse og omsorg •(temamøter, trimaktiviteter) •• Kulturkontoret (opptreden på ulike arrangement / kulturmidler) •• Flyktningkonsulenten (Kokeklubb for barn og mødre / innby til lokallagets møter) •• Skolen (Petter Puls / skole frokost/salg av lodd / bøssebæring) •• Barnehagen •• Eldrerådet i kommunen (den kommunale eldredagen) •• NAV •• Biblioteket •• Kirken •• Røde Kors (førsthjelpskurs) •• Idrettslag (trenere til trimgrupper, medhjelpere på hjertemarsj, salg av •lodd/bøssebæring) •• Husflidlaget (strikkekafe)

8 Planlegging •Hvor skal vi ha tiltaket? –hjemme hos, på helselagshuset, på skolen, i kommunesenteret, på omsorgsboligene, andre steder- trengs det spesialutstyr – prosjekter, tavle, annet? •Når skal vi ha tiltaket? –Dag, kveld, skoletid, arbeidstid •Program: –Faglig: Hvem ønsker vi som instruktør/ foredragsholder/ inspirator? – har vi noen: •I eget lag, andre organisasjoner, egen kommune, eget fylke eller fra sentralt, annet –Kulturelt innslag?

9 Planlegging •Hvordan skal vi nå ut med informasjon? –informasjon i skolen –informasjon gjennom NAV –informasjon på kommunens arrangementssider –informasjon på egen eller andres web-sider –utsendt personlig informasjon –plakater –annonsering i aviser, på nett, i radio, på TV –artikler eller innslag på radio, TV eller i aviser –stoff og bilder til artikler –via andre samarbeidspartnere (legekontor/ fysioterapeut, –idrettslag/pensjonistforening/omsorgssenteret osv.)

10 Ekstern informasjon •Invitasjon Plakat Annonser –Korrekt logo –Informasjon om tid, sted –Programoppsett –Eventuelt egen informasjon om instruktør/foredragsholder –Hvor melder en seg på –Når er påmeldingsfristen –Eventuelt informere om kontaktperson om det er aktuelt –Hvem er arrangør/arrangø

11 Plakat/ flygeblad •Nasjonalforeningen for folkehelsen har ferdig opptrykte: –Plakater m/ logo –Brevark m/ logo •Du kan finne brevmal og 4 siders brosjyre i sort/ hvitt og farge, samt powerpointmal med logo på –www.nasjonalforeningen.no/medlemsnett •Annonsemaler kan du be avisene hente her: www:nasjonalforeningen.no/nettkart/om oss/profilprogram/ Annonsemaler

12 Utstyr/ materiell •Trenger vi spesielt utstyr/materiell og hvor får vi tak i det? –Husk å høre med foredragsholder hva han/hun trenger –Trengs det høytaleranlegg/mikrofoner –Lerret –Trimutstyr –Annet •Skal det deles ut informasjonsmateriell eller annet? –Husk å bestille i god tid – minst 3 uker før for å være sikker –Du kan bestille over nettbutikken i www.nasjonalforeningen.no –eller via fylkeskontoret eller 23 12 00 00. –Eller via andre.

13 Budsjett/ økonomi •Hva koster tiltaket? Hvordan finansierer vi? •Utgifter:Inntekter: –HonnorarDeltakeravgift –ReisekostnaderTilskuddsmidler –ServeringEgne midler –AnnonseringSponsor –MateriellAnnet –Utstyr

14 Arbeidsdeling – hvem gjør hva •Fordel oppgavene – en person kan ikke gjøre alt –Vær positiv til å påta deg oppgaver –Rett person på rett oppgave –Ha klare retningslinjer – sett opp en liste med •Navn, telefonnummer/e-post/, oppgave, frist for ferdigstilling av oppgaven. • Sett opp navn og telefon/e-post til koordinator for tilbakemelding •Ha respekt for andres tid og oppgaver •Overhold frister •Gjør oppgaven du har sagt JA til •eller i det minst sier fra om en har problem med å gjennomføre •oppgaven innen fristen eller i det hele tatt

15 Gjennomføring •Viktig –Alle som har oppgaver stiller opp og gjennomfører sine oppgaver –Vær ute i god tid –Sjekk i forkant at alt teknisk utstyr fungerer –Bruk profilmateriellet –Vær engasjert –Kos dere

16 Oppfølgingsarbeid •Skal det sendes inn stoff til media – husk evt. bilder •Legg ut reportasje på nettsiden •Send inn informasjon til fylkeskontoret – gjerne med bilde •Betale regninger •Følg opp sponsor – takkebrev og bilde (større sjanse for å få støtte ved •seinere anledning) •Rapporter på midler en har fått – overhold fristene •Send inn rapport på VO-midler •Skriv om tiltaket i årsmeldingen •Skryt av alle som har deltatt – marker gjerne vel overstått

17 Oppgave •Planlegg et temamøte/kurs/innsamling/ aktivitet i forbindelse med Nasjonalforeningens Demensaksjon 2012 –Finn tema og forslag til foredragsholder –Bestem målgruppe – tenk rekruttering –Foreslå aktuelle samarbeidspartnere –Bestem tid og sted og tidsramme for tilbudet –Økonomi – start på et budsjett –Lag en invitasjon –Sett opp en plan på distribusjon av invitasjonen –Lag en pressemelding –Lag en arbeidsdeling på oppgavene

18 Gruppe •Gruppeleder – den yngste i gruppen •1) Aure, Stordal, Blindheim, Vigra, Emblem •2) Aure, Stordal, Vågstranda, Åse, Kvamsøy •3) Aure, Ålesund, Hessa, Harøy, Kvamsøy •4) Stordal, Stemshaug, Blilndheim, Isfjorden, Emblem •5) Hessa, Åse, Blindheim, Vigra, Emblem


Laste ned ppt "Høstmøte Ålesund, 22. oktober 2011 Planlegging av et tiltak fra A til Å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google