Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SkoleGård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SkoleGård."— Utskrift av presentasjonen:

1 SkoleGård

2 Fra magasinet til Sparebankstiftelsen DNBNOR - Februar 2007
SkoleGård Fra magasinet til Sparebankstiftelsen DNBNOR - Februar 2007

3 Elevene 10/11 Onsdag (5.-7.klasse)
18 elever fra 5 skoler. 14 gutter og 4 jenter fra 4.-7.trinn Elevfordeling; Ekeberg skole (3), Lambertseter skole (2), Tiurleiken skole (8), Oppsal skole (3), Karlsrud skole (2) Torsdag (7.-10.klasse) 19 elever fra 6 skoler. 14 gutter og 5 jente fra trinn. Elevfordeling: Bøler skole (4), Mortensrud skole (4), Ryenberget skole (3), Tiurleiken skole (4), Fyrstikkalleen skole (1) og Oppsal skole (3).

4 Personale og kompetanse
Asgeir Føyen % stilling Sivilingeniør/daglig leder stiftelsen Abildsø Gård Tone Welhaven Føyen % stilling Sykepleier/husvertinne Abildsø Gård Eivind Lilleaasen % stilling Lærer Ryenberget skole/Pedagogisk leder SG John Strømman % stilling Lærer Tiurleiken/Pedagigisk leder SG Hugo Hodt % stilling Håndverker/snekring Diverse pedagogisk personale Timebasis Involverte skoler Modell: - Stor bredde i kompetanse - Trygge voksne og høy voksentetthet - Alle skoler som deltar bidrar med pedagogisk personale

5 Hovedmål Forebygge frafall gjennom tidlig inngripen.
Øke skolemotivasjonen og styrke selvbildet. SkoleGårdsdagen skal gi en positiv faglig og sosial overføringsverdi til den øvrige skoleuka.

6 Metoder og innhold God struktur og disiplin
Fokus på mestring og trivsel Praktiske og teoretiske aktiviteter relatert til kompetansemålene i fagene norsk, naturfag, samfunnsfag og mat og helse Meningsfullt og samfunnsnyttig praktisk arbeid Trening av sosiale ferdigheter Arbeidstrening gjennom livet på gården og i lokalmiljøet i Østensjø bydel

7 Eksempel på dagsplan SkoleGård
Kl. Aktivitet Hovedansvarlig Velkomst Alle Mat og helse – Frokost Lage matpakker og smøre frokost Eivind Tone Norsk/Kommunikasjon og samhandling Tema: Å mestre sinne Eivind   Arbeidsgrupper i utdanningsvalg Naturbruk, skogsarbeid Naturbruk, hest Naturbruk, dyrestell Bygg og anlegg Restaurant og matfag Medier og kommunikasjon Morten/Tommy Tove May Britt Hugo/Øyvind Tone Lars Lunch Logg/Presentasjoner

8 Måloppnåelse/ evaluering

9 Skolemotivasjon Positive eksempler
1) Bærer tydelig preg av å ha hatt en god og annerledes dag når han kommer på fredager 2) Har tydelig opplevd mestring 3) Eleven møter hver deg selv om hun har vært syk tidligere i uken (er skolevegrer) 4) Eleven gleder seg veldig til SkoleGård og snakker mye om det 5) Har oftere med sekken inn til timene 6) De dagene han er på skolen uttrykker han større motivasjon 7) Kommer tilbake til skolen med positive opplevelser, har noe å fortelle om

10 Faglige arbeider Positive eksempler
1) Har fantasifulle historier når han skriver. Skriver om gården og knytter det opp mot fag på skolen 2) Økt muntlig aktivitet i naturfag, eks om rusmidler og energi 3) Økt muntlig aktivitet i naturfag og samfunnsfag 4) Fått flere erfaringer og mangfold i sitt liv. Økt muntlig aktivitet i naturfag 5) Kanskje litt modigere når han står foran klassen 6) Lærer ser framgang

11 Atferd/sosial fungering
Positive eksempler: 1) Flere jentevenner 2) Utvidet omgangskrets, fått andre interesser 3) Eleven bruker opplevelsene han har fått på gården til positive samtaler med medelevene. 4) Det gjør at han får positiv kontakt med flere medelever 5) Bruker det han har lært i SOFT-timene på gården til å takle vanskelige situasjoner på skolen 6) Eleven har blitt flinkere til å kommunisere på en positiv måte 7) Han er vennlig når han tar kontakt med voksne 8) Positivt med flere mannlige forbilder, mange gode opplevelser 9) Hun har fått flere venner på gården og har mye å snakke med medelever om angående hva de gjør på SkoleGård 10) Fått flere venner på en positiv måte. 11) Eleven er noe mer sosial

12 Hvordan trives ditt barn på SkoleGård ?
Opplever du at SkoleGårdsdagen får positive følger for dere som familie ?

13 Tilbakemeldinger foreldre:
1) Gleder seg til hver torsdag. Tøffere fysisk, mer selvstendig, ikke lengre så redd for alt. Flinkere til å lage mat 2) Opplever at han lærer å tilegne seg kunnskap på en annen måte 3) Mestring av oppgaver, tette relasjoner og trygge rammer bestyr mye 4) Trives bedre og bedre, aldri vanskelig å få han på skolegård 5) Han stortrives, beste dagen i uka. 6) Trives godt og gleder seg alltid til han skal dit og er veldig fornøyd med dagen. 7) Det beste som har skjedd han gjennom skoleløpet 8) Forteller alltid mye fra dagen og har stor glede av å være der. 9) Skolehverdagen går mye lettere etter at han begynte på SkoleGård 10) Opplever å bli sett på en annen måte enn på skolen 11) Liker å jobbe fysisk

14 Opplever dere at SkoleGårdsdagen får noen følger for elevens øvrige skoleuke?
1) Han har blitt mer voksen, sterkere faglig, flinkere lese og skrive. 2) En dag som gir ekstra overskudd til de andre dagene 3) Forteller med glede om hva han gjør, noe han ikke gjør de andre dagene. 4) Lettere å komme gjennom resten av uka med lekser og lignende. 5) Det har gjort hverdagen mye enklere 6) Positivt at han har samme lærer på skolen og SkoleGård 7) Et avbrekk gjør at uka ikke blir så lang, og en blir målt på andre områder enn det skolefaglige. 8) Aldri noe problem å få dit og han vil aldri skulke den dagen, viktigste dagen i uka. Drar med seg erfaringer fra gården i prosjektarbeider 9) Korter ned uka, stykker opp en krevende skoleuke. 10) Overbevist om at den har stor betydning. En gulrot som er svært viktig.

15 Avtale Abildsø Gård og Utdanningsetaten
Daglig leder Asgeir Føyen og områdedirektør Tone Tenfjord høsten 2007

16 2011/2012 2 fullfinansierte Skolegårds - dager fra skoleåret 09/10 som gir et tilbud til 36 elever fordelt på 2 dager. 10 skoler i og omkring Østensjø bydel deltar Arbeidet i stadig utvikling gjennom et godt samarbeid mellom Abildsø Gård, Utdanningsetaten og de involverte skolene. Utviklingsprosjekt med støtte fra FERD fullføres høsten 2011 for å lage en enda bedre tilknytning mellom SkoleGård og kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Gjennom blant annet NORPLUS vil Skolegårdsmodellen som alternativ opplæringsarena markedsføres som modell. Forskningssamarbeid med Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet med oppstart høsten 2012. Byggestart av driftsbygning høsten 2011 som bla. skal bla. huse verksteder, lydstudio og café. Ønske fra skolene om å utvide med enda en dag fra høsten 2012.


Laste ned ppt "SkoleGård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google