Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sommersesongen 2011 Norges Turistbarometer Prognose for utenlands ferie- og fritidstrafikk til Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sommersesongen 2011 Norges Turistbarometer Prognose for utenlands ferie- og fritidstrafikk til Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sommersesongen 2011 Norges Turistbarometer Prognose for utenlands ferie- og fritidstrafikk til Norge

2 2 Sammendrag Optimismen er forholdsvis høy blant dem som deltok i undersøkelsen. 57 prosent forventer at årets sommersesong kommer til å bli bedre enn sommersesongen 2010. Dette er det høyeste målt i forkant av en sommersesong siden inngangen til sommeren 2007. Resultatet må tolkes som en svært moderat optimisme, siden det var 50 prosent av respondentene som opplevde en økning i fjor sommer. Det er spesielt den sterke norske kronekursen og den dårlige økonomiske situasjonen i mange av Innovasjon Norges viktigste feire– og fritidsmarkeder som trekkes frem som faresignaler. Til sammenligning har nettstedet Visitnorway i første kvartal hatt en god økning i antall besøkende på alle de ulike markedstilpassede versjoner sammenlignet med samme periode i 2010. Dette kan tyde på en økende interesse for Norge som feiremål i forkant av årets sommersesong. En fersk undersøkelse fra World Tourism Organization (UNWTO), viser at veksten i verdensturismen fortsetter i årets to første måneder slik den startet i slutten av 2009. Veksten er ulikt fordelt mellom verdensdelene, men foreløpige tall for 2011 viser at også Nord-Europa tar del i veksten. Så langt har antall turistankomster inn i regionen økt med to prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Dette er positive tall, etter at totale tall for 2010 viser at den samlede innreisen til Nord-Europa gikk ned med 0,1 prosent det året.

3 3 Forholdet mellom forventet og reell trafikk (i)

4 4 Forholdet mellom forventet og reell trafikk (ii) Før årets sommersesong er det 57 prosent av deltagerne i panelet som forventer at årets sommersesong kommer til å bli bedre enn sommersesongen 2010. Resultatet må tolkes som en svært moderat optimisme, siden det var 50 prosent av respondentene som faktisk hadde en økning i fjor. Optimismen ved inngangen til vintersesongen 2011 var høyere enn det de faktiske resultater ble. Før årets vintersesong var det 38 prosent som ventet en forbedring av resultatet fra vintersesongen 2010, mens det var 27 prosent som kunne melde om en økning i etterkant. Årets vintersesong var preget av få feriedager i julen, en lang kuldeperiode, lite snø i november, desember og januar, i tillegg til en høy kronekurs. Den høye norske kronekursen gjorde det blant annet mindre attraktivt for dansker å legge ferien til Norge. Dette har stor innvirkning på sluttresultatet, da dansker representerer den største gruppen utenlandske turister om vinteren.

5 5 Ved inngangen til årets sommersesong er det 57 prosent av respondentene som forventer en økning fra i fjor sommer. 35 prosent forventer ingen endring, mens 9 prosent forventer en nedgang. Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming summer season compared to last summer season?

6 6 Internasjonal turisme - Ny vekst etter krisen, men ujevnt fordelt i 2010 I 2010 var det totalt 935 millioner turistankomster, viser tall fra World Tourism Barometer. Trafikken er den høyeste målt noen gang og utgjør en vekst på syv prosent målt mot 2009. Med en beskjeden vekst på tre prosent, er Europa den verdensdelen som sliter mest med å kommer seg etter finanskrisen. Innad i Europa var det Sentral-, Øst-, og Vest-Europa som bidro til veksten. I Nord-Europa gikk den samlede innreisen ned med 0,1 prosent i 2010.

7 7 Nord-Europa tar seg opp Resultater fra årets første måneder viser at innreisen til Nord-Europa økte med to prosent sammenlignet med samme periode i 2010. I Norge slet reiselivsnæringen med få feriedager i julen, en lang kuldeperiode, lite snø i januar, i tillegg til en høy kronekurs. Dette gjenspeiles i besøkstallene som viser en nedgang i utenlandske kommersielle gjestedøgn på én prosent i perioden januar-februar.

8 8 Forventninger til den norske sommersesongen fordelt på marked (i) *Størrelsen på markedet målt i kommersielle gjestedøgn sommersesongen 2010 Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming summer season compared to last summer season? Resultatene er sortert etter størrelsen* på markedet

9 9 Forventninger til den norske sommersesongen fordelt på marked (ii) Optimismen råder ved inngangen til årets sommersesong fra de aller fleste av Innovasjon Norges prioriterte ferie- og fritidsmarkeder. Fra Tyskland som er det største sommermarkedet målt i antall kommersielle gjestedøgn er det 61 prosent av respondentene som forventer en økning i sommer sammenlignet med sommersesongen 2010. Fra Nederland er det 50 prosent, mens det er 39 prosent av de svenske respondentene som svarer det samme. 33 prosent av svenskene tror sommersesongen blir lik som i fjor, mens 28 prosent av svenskene som deltok i undersøkelsen tror årets sommersesong blir dårligere enn i fjor. Fra Danmark er optimismen høyere, hvor 67 prosent av respondentene venter en økning og 33 prosent venter at årets sommersesongen blir lik som fjorårets. Antall gjestedøgn fra Storbritannia har gått sterkt tilbake de siste årene, men skal vi tro svarene fra undersøkelsen, kan det tyde på at bunnen kan være nådd. 77 prosent venter en økning eller det samme volumet som i fjor. Blant de amerikanske respondentene er det 11 prosent som venter at resultater for årets sommer kommer til å bli mye dårligere enn i fjor.

10 10 Forventninger til den norske sommersesongen fordelt på marked (iii) Av de franske respondentene er det hele 73 prosent som venter en økning i sommer sammenlignet med sommeren 2010. Samtidig er det ni prosent som tror at årets sommersesong blir verre. Svarene fra de spanske respondentene er delt mellom å vente en økning og et uendret resultat. Blant de italienske respondentene er det 85 prosent som venter en økning i sommer, mens 14 prosent tror årets sommerresultat blir likt som sommeren 2010. Fra Polen som representere en andel på tre prosent av utenlandske kommersielle gjestedøgn i fjor sommer, er det en andel på 67 prosent som venter en økning. Fra Russland er det samme tallet 83 prosent.

11 11 Sammensetningen av utenlandske gjestedøgn sommersesongen 2010

12 12 Forventninger til den norske sommersesongen fordelt på bransjer (i)

13 13 Forventninger til den norske sommersesongen fordelt på bransjer (ii) Svarene fra turoperatørene som er den største enkeltgruppen representert i undersøkelsen er forholdsvis optimistiske. 65 prosent venter en økning, 31 prosent venter et uendret resultat, mens fire prosent venter en nedgang. Det er spesielt den sterke norske kronekursen og den dårlige økonomiske situasjonen i mange av våre viktigste markeder som trekkes frem som et faresignal ved inngangen til årets sommersesong. Representanter fra cruise/Hurtigruten er også optimistiske før sommersesongen. Her er det halvparten som forventer en økning, mens den andre halvdelen venter det samme resultatet som i fjor. Denne optimismen må ses i sammenheng med gode resultater i 2010.

14 14 Forventninger til den norske sommersesongen fordelt på bransjer (iii) Blant norsk næring er svarene mer spredt. Blant de norske incoming operatørene er det 58 prosent som venter et bedre resultat enn i fjor, mens 14 prosent tror årets sommersesong blir dårligere. De norske overnattingsbedriftene som deltok i undersøkelsen er ikke fult så optimistiske. 42 prosent venter en økning i sommer, mens halvparten venter det samme resultatet som i fjor. Det er åtte prosent som tror årets sommersesong blir dårligere enn sommersesongen 2010. Blant representantene fra aktivitets- og attraksjonsbedrifter i Norge er det kun 20 prosent som tror årets sommersesong blir bedre. Resten venter et uendret resultat fra i fjor.

15 15 Kommentarer fra respondentene (i) • The nature in Norway is so lovely and changing. People in Sweden have more money to spend on tours (Turoperatør, Sverige) • Price, householder’s economy, the Norwegian currency and the weather! (Innovasjon Norge, Danmark) • Special summer offers, more charter fights, improved sales by other European countries. (Hurtigruten, Norge) • Bookings and rooming lists are coming earlier, and there is a lot of positive feedback from the different markets. We see an increase from all markets this summer. The challenge is the increased competition in the major cities, and that some destinations are facing reductions. (Overnattingsbedrift, Norge)

16 16 Kommentarer fra respondentene (ii) • Price and quality are more and more important. Our customers want good, but no luxury products to a fair price. Location and natural surroundings are very important. (Turoperatør, Tyskland) • Norway, in particular Fjord Norway, has been included in many articles in newspapers and magazines and topped a few rankings. In addition, the lower Norwegian Kr - compared to Swiss Francs - did help as well. We made a lot of advertisements for Norway in the Swiss press (Turoperatør, Sveits) • Long term marketing effort, insecure geo-political situation atomic waste problematic in Asia may well influence number of bed nights to Norway in a positive way. Norway has a high status within the perception of the French market - visiting Norway states that you are interested in the environment. (Innovasjon Norge, Frankrike)

17 17 Kommentarer fra respondentene (iii) • Poor economic climate, high unemployment, new government and middleclass being squeezed. Exchange rate is extremely poor at the moment so Norway is coming out very expensive. Consumers are scared of spending money (Innovasjon Norge, Storbritannia) • There are plenty of factors that will also prevent people traveling to Norway - the lack of the Bergen-Newcastle link has had a profound effect on fly-drive market. The high cost of car-hire. The weak £ has also made Norway exceptionally expensive. (Turoperatør, Storbritannia) • We hope that our sales will increase in Summer 2011 but, the UK travel industry is very unpredictable at the moment. It is very much a late booking market. (Turoperatør, Storbritannia) • Stable life is the main determinant of the evolution. More and more tourists would like to come back and look at new parts of Norway. Fishing in Norway is more and more popular. (Turoperatør, Russland)

18 18 Bakgrunn og metode • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 8. april-10. mai 2011. • 202 deltok i undersøkelsen. • Hensikten med Turistbarometeret er å gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på land og bransjer. • Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, innkomming operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder. • Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen. • Dette er den 16. gang Turistbarometeret gjennomføres. • UNWTO World Tourism Barometer er basert på en undersøkelse gjennomført blant private og offentlige bedrifter/organisasjoner i 150 land av World Tourism Organization (UNWTO).


Laste ned ppt "Sommersesongen 2011 Norges Turistbarometer Prognose for utenlands ferie- og fritidstrafikk til Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google