Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppeunntaket – hva skjer. Advokat Ian Anders Tobiassen i

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppeunntaket – hva skjer. Advokat Ian Anders Tobiassen i"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppeunntaket – hva skjer. Advokat Ian Anders Tobiassen i
Gruppeunntaket – hva skjer? Advokat Ian Anders Tobiassen Lokaliseringsklausulen – bortfall 1. oktober 2005 Eksklusivitetsklausulen – kjøpe biler fra hvem? Tlf.: Fax:

2 Det skjer også annet som øker aktualiteten av EU-reglene:
Ny norsk konkurranselov fra 1. mai 2004 (EU harmonisert) Et norsk gruppeunntak har trådt i kraft. Det norske konkurransetilsynet vil håndheve både nasjonale regler og EU-regler (desentralisert håndhevelse) Kontroll- og håndhevelsesmyndigheten kommer nærmere de norske aktørene

3 Les mer                       KonkurranseNytt nr. 1 – 2004 Det første KonkurranseNytt i 2004 set søkjelys på konkurranse og prisopplysing i bilbransjen. I tillegg kan du lese om at velfungerande marknader er i forbrukarane si interesse og at Konkurransetilsynet er 10 år.

4 Lokaliseringsklausulene
Oppheves fra 1. oktober 2005 Hvilken konsekvens får det?

5 EU-reformen skjer i to trinn:
ikrafttredelsen av det ”nye” gruppeunntaket fremmet: Flermerkesalg Parallellimport Skille nybil salg/verksted Fri flyt av deler – lokaliseringsklausulen oppheves vil fremme: ”Intra brand” konkurranse (konkurranse mellom aktører innen et merke.)

6 EU-kommisjonær Mario Monti:
”Putting the Europen consumer firmly in the driver’s seat.” Usikkerhet i bransjen om konsekvensene av de nye reglene. De som har fulgt avisene dekning av de kommende regler, samt kan vel være noe i tvil omreglene vil ha betydning for bransjen. Avisartikkel Erik Høien. DN Avisartikkel BBC Brussels shakes up! Etter min mening bør ikke være tvil, det blir på sikt store endringer i rammevilkårene som igjen vil føre til faktiske kommersielle endringer i bransjen. Spesielt sammenholdt med noen av konklusjonene til EU-kommisjonen i sin evalueringsrapport.

7 Eksempel, lokaliseringsklausul i kontrakt:
Forhandler skal drive salgssted i de lokaler og på den adresse som er angitt i vedlegg X. Fra 1. oktober 2005 har Forhandler rett til å etablere utsalgs- og/eller leveringssteder i tillegg til de anlegg som er nevnt i vedlegg X. Slike anlegg må tilfredsstille Importørens standarder som gjelder i det aktuelle geografiske område.

8 Bakgrunn 1:Gruppeunntakets art. 5 nr. 2 b):
(2) Med hensyn til salg av nye motorvogner får unntaket ikke anvendelse på noen av følgende forpliktelser i vertikale avtaler: a) (…………) b) enhver direkte eller indirekte forpliktelse som pålegges forhandlere av personbiler eller lette nyttekjøretøyer innenfor et selektivt distribusjonssystem, og som begrenser deres mulighet til å etablere flere utsalgs- eller leveringssteder på andre steder innenfor det felles marked (i Norge) der det benyttes selektiv distribusjon.

9 Bakgrunn 2: Gruppeunntakets art. 12 nr. 2.:
Artikkel 5 nr. 2 bokstav b får anvendelse fra 1. oktober 2005.

10 Lokaliseringsklausul hva er det?
Gruppeunntakets artikkel 5 nr. 2 b): Unntaket gjelder ikke dersom forhandlere i selektive distribusjonssystemer, etter 1. oktober 2005, pålegges forpliktelser av produsent/importør som begrenser deres mulighet til å etablere flere utsalgs- eller leveringssteder på andre steder innenfor det område hvor det benyttes selektiv distribusjon.

11 Hva slags distribusjonssystem velger bilprodusentene?
Bilsalg: Flertallet: Kvantitativ selektiv distribusjon Mindretallet: Kvalitativ selektiv distribusjon Noen få: Eksklusiv distribusjon Ettermarkedet: Alle: Kvalitativ selektiv distribusjon

12 Mål for bilprodusenters distribusjon:
Sikre kvalitativ kontroll over produktet på detaljistnivå (sterk merkevare) ”Hensiktsmessig” geografisk spredning av forhandlere: Interbrand konkurranse, men ikke intrabrand konkurranse Rasjonell logistikk Redusere konkurransen fra andre merker (eksklusivitet)

13 Valg av Distribusjonssystem
Salg nye biler: Kvantitativ selektiv distribusjon velges for å oppnå størst mulig grad av produsentkontroll Ettermarkedet: På grunn av markedsandeler > 40 velges kvalitativ selektiv distribusjon

14 Oversikt - produsentkontroll
Distribusjonssystem Antallet forhandlere Kvalitativ standard på nettverk Geografisk plassering av forhandlere Eksklusiv X Kvalitativ Kvantitativ (X) (til 1/10-05)

15 Hva innebærer dette? Alle forhandlere i selektive distribusjons-systemer kan etablere seg hvor som helst i EØS-området hvor den aktuelle produsenten har etablert et selektivt distribusjonssystem. Utsalgs- eller utleveringssted hva er det?

16 Trussel eller mulighet?

17 Produsent- og forhandlerorganisasjonene:
Til nå enighet om at lokaliseringsklausulen må beholdes. Dette er i ferd med å slå sprekker Debatt i den europeiske forhandler foreningen CECRA Hvem sine interesser skal ivaretas? Små, mellomstore eller store forhandlere?

18 Siste nytt fra CECRA’s generalforsamling i september:
Lokaliseringsklausulen bør beholdes Altså endring av gruppeunntakets art. 12 England/Danmark uenig Kommentar: Ikke særlig musikalsk – ref. det store antall klager til EU kommisjonen (ryktene sier over 3000!)

19 Hvem gjør det første trekket?
Store forhandlere med flere utsalgssteder? Samarbeid mellom flere forhandlere om supermarkeder? Kreative små forhandler? Burde være muligheter for alle (kreative) forhandlere.

20 Alternativer? Store forhandlere som i dag har flere utsalgssteder og flere merker kan selge alle merker fra alle utsalgssteder. Små forhandlere i forskjellige distrikter/byer leier hos hverandre? Samarbeid om kjøp/bygging av nye lokaler? Samarbeid med andre bransjer?

21 Markedsmessige konsekvenser:
Formålet med reglene er økt konkurranse. Ingen grunn til å tro at ikke det vil skje både på forhandler- og importørnivå. Sikkert: Noen vil alltid være innovative og i forkant. Økt aktivitet på tvers av landegrenser (dansker/tyskere i Norge?)

22 Eksklusivitetsklausulen (30%)
Bruker du den valgfriheten som gruppeunntaket og forhandlerkontrakten gir mht. innkjøp av nye biler?

23 Eksklusivitetsklausulen
(Tidligere 100% eksklusivitet) Det nye gruppeunntaket fastsetter at en forhandler ikke kan pålegges å kjøpe mer enn 30 % av et merke fra en leverandør. Dette er fulgt opp i alle forhandlerkontrakter Betyr dette at forhandler må oppfylle dette ved kjøp kun fra importør?

24 SVARET: NEI (!)

25 Begrunnelse: Gruppeunntakets art. 1 (1|) b): Definisjonen av ”konkurranseklausul”: ”…kjøpe fra leverandøren, eller fra et annet foretak utpekt av leverandøren, mer enn 30 % av kjøperens samlede innkjøp….” EU Kommisjonens veiledning EU Kommisjonens FAQ

26 EU Kommisjonens veiledning s. 33:
”De kan også kjøpe de samme varer fra andre kilder som er utpekt av leverandøren, f.eks. enhver annen virksomhet innen distribusjonssystemet.”

27 EU Kommisjonens FAQ side 44:
Mens en forhandler i et selektivt distribusjonssystem kan forpliktes til at sikre, at 30% af hans samlede salg af motorkjøretøjer er af en bestemt bilfabriks mærker, skal han være frit stillet med hensyn til at inkøbe disse køretøyer fra andre autoriserte forhandlere eller nationale importører (krydsleveranser):

28 Men - pass på! Kjøp fra andre kan gi negative økonomiske konsekvenser for forhandler. Undersøk kontrakten: Bonus/rabatt ? Er dette lovlig? Lojalitetsrabatter, nei. Volumrabatter, antakelig ja (stordriftsfordeler)

29 Haavind Vislies bilbransjegruppe:
Kontaktpersoner: Advokat/partner Dag Thorstensen Advokat/partner Ian Anders Tobiassen Telefon:

30 Advokatfirmaet HAAVIND VISLIE AS
Prøvekjør oss ( )!


Laste ned ppt "Gruppeunntaket – hva skjer. Advokat Ian Anders Tobiassen i"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google