Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal blodbankkonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal blodbankkonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal blodbankkonferanse
Salg av plasma og kjøp av plasmaderiverte legemidler: Ny plasmakontrakt – konsekvenser for blodbankene Nasjonal blodbankkonferanse Gunn Kristoffersen Stavanger Universitetssjukehus

2 Plasmafraksjoneringsprosjektet
Kontraktspartner: Octapharma Virusinaktivert plasma og plasmaderiverte koagulasjonsfaktorer, albumin og gammaglobulin ”Selvforsyning” Blodbankenes ”eiendom” Kontaktutvalg

3 Nytt plasmaprosjekt - prosess
Lov om offentlige anskaffelser Prosjektorganisering prosjekteier – HINAS v/Adm dir styringsgruppe – fagdirektørmøtet (regionale fagdirektører) prosjektledelse - HINAS prosjektgruppe – 6 fagrepresentanter, 2 brukerrepresentanter og jurist Konsulentrapport (Anbefalinger vedr framtidig innretning) Anbudskonkurranse; salg av plasma – kjøp av plasmaderiverte legemidler

4 Nytt plasmaprosjekt - kontrakter
Varighet: (mulighet for +1+1 år) Blodbankene selger sitt plasma til Baxter (NAT testing er inkludert) Helseforetakene/blodbankene kjøper gammaglobulin (iv), albumin og protrombincomplex fra Baxter Helseforetakene/blodbankene kjøper Octaplas og SD-cryo fra Octapharma

5 Nytt plasmaprosjekt - endringer
Kjøp og salg vs fraksjoneringstjeneste Plasmaderiverte legemidler fra internasjonalt plasma Prinsippet om ”selvforsyning” er forlatt Blodgiverne må ved hver donasjon, samtykke til salg av plasma ut av Norge (bioteknologiloven) Faktor VIII og IX er tatt ut

6 Nytt plasmaprosjekt - produktene
Octaplas – alle 4 blodtyper (A, O, B, AB) OctaplasLG overtar for Octaplas SD-cryo Prothromplex Total: 600 IU (på registreringsfritak – søknad via lokalt sykehusapotek) Human albumin: 5% og 20% Flexbumin: 20% KIOVIG: 1g, 2.5g, 5 g, 10g, 20g

7 Nytt plasmaprosjekt - administrasjon
Forvaltning av kontraktene: HINAS Gjennom regionale helseforetak er alle blodbankene forpliktet av avtalene Krav til leveranse av plasma (volum) er som tidligere Samarbeidsavtale mellom blodbankene (?) Kontaktutvalg ? – endret mandat ?

8 Konsekvenser for blodbankene - 1
Ny informasjon til blodgiverne Nytt spørreskjema fra Ny godkjenning/inspeksjon fra Baxter Ny logistikk ved salg av plasma (Hjemmeside for Baxters plasmaprosjekt) Nye faktureringsrutiner Avtale med NMD/sykehusapotek for levering av Baxters produkter

9 Konsekvenser for blodbankene -2
Direkte levering av Octaplas og SD-cryo fra Octapharma som tidligere Endring av prosedyrer i blodbankene Endring i datarutiner Utlevering til pasient i sykehus fra sykehusapotek eller blodbank – valgfritt

10 Plasmafraksjoneringsprosjektet - avslutning
Overgangsordning - produkter fra norsk plasma levert før skal brukes Avslutning felleskonto for norske blodbanker - fagdirektørene har gitt oppdraget til PWC

11 Nytt plasmaprosjekt – utilsiktede konsekvenser
Blodgivere ønsker ikke å gi samtykke til utførsel av plasma ? Blodgivere slutter ? Kommersialisering – omdømmetap ? Nye produkter – endret virkning/bivirkning ? Manglende brukertilfredshet ? Annet ?

12 For spørsmål vedr avtaler:
Lykke til ! For spørsmål vedr avtaler:


Laste ned ppt "Nasjonal blodbankkonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google