Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biblioteket Merkevare og vår tids møtested

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biblioteket Merkevare og vår tids møtested"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested
Felles identitetsgrunnlag og mål Møte 26. oktober 2009 1

2 Agenda for møtet En liten innledning
Oppsummering av innsiktsfasen Analyse, workshop og gruppeoppgaver Visjon og misjon Presentasjon av forslag - grunnlag for diskusjon Merkekjerne og omdømme Presentasjon av forslag - grunnlag for diskusjon Gruppeoppgave Presentasjon og diskusjon Avklaring mht hvordan alle de ansatte skal involveres Oppsummering og avslutning

3 En merkevare er enhver persons ”magefølelse” for et produkt, en tjeneste, eller en organisasjon

4 Merkevarens eksistens
Merkevaren defineres ikke av de ansatte, ledelsen, virksomheten, markedet eller grupper av mennesker Merkevaren defineres av enkeltpersoner - individuelt fra menneske til menneske Mennesker er emosjonelle og intuitive Mennesker påvirkes av opplevelser – direkte eller indirekte Derfor kan man si at enhver merkevare eksisterer ut fra enhver persons magefølelse – likt eller ulikt for forskjellige merkevarer

5 VI ER PROGRAMMERT TIL Å LEGGE MERKE TIL DET SOM ER ANNERLEDES

6 SLIK ER DET FÅ SOM ØNSKER Å BLI OPPFATTET
Hva skal VI være tydelige på? Hva er det viktigste målgruppen skal FORSTÅ av konseptet vårt?

7 Hensikten med verdigrunnlaget Verdigrunnlaget skal
etablere basisen for hvordan virksomheten skal drives og utvikles ansatte til enhver tid skal ”levere” merkevaren all ekstern kommunikasjon skal dra i samme retning De ansatte står sammen om å utvikle bibliotekene mot definerte mål – de ansatte skal møte publikum hver dag – de ansatte må leve ut og levere det biblioteket skal stå for. Dette krever endring og nye holdninger! ”Les” siden! Dette poengteres ikke for å skremme – men for å sette fokuset på hvor VIKTIGE DERE ER!!! Sammen skal bibliotekene OGSÅ etableres som sterke, sunne og trygge arbeidsplasser. DET FÅR VI ved at publikum opplever en forandring – ved alt bibliotekene står for!!! NB! 3 klikk fra ”Men…” 7

8 Hvordan ønsker vi at fremtiden for biblioteket skal se ut?
Visjon Hvordan ønsker vi at fremtiden for biblioteket skal se ut? Hvilken rolle og posisjon skal vi ha i samfunnet? Misjon Hvorfor finnes biblioteket? Hva er bibliotekets hensikt? Hva skal vi skape av verdi? Merkekjerne Hva handler merkevaren om? Omdømme Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes? 8

9 identitetsgrunnlaget
Oppsummering fra innsiktsfasen, workshop og oppgaver Viktige innspill for identitetsgrunnlaget Kommentar: Det er veldig bra at vi lever 2009 – tenk om f. eks. Aremark, Rømskog og Hobøl skulle huse leirtavler…. Til og med for Eidsberg ville fått plassproblemer dersom mediet kun var bokruller, istedenfor nåtidens bøker, cd’er eller dvd’er…. Uansett sier dette noe om den historien dere bærer med dere. Historien er lang og ærefull! Hvordan blir fremtiden??

10 Biblioteket er møtesteder og arenaer som kan medvirke til
å nå regjeringens overordnede mål for kultur og kunnskapspolitikken Fra Stortingsmelding nr. 23 ( ) Dette blir spennende! Tusen takk for at vi får lov til å være med på denne reisen – og takk for oppmerksomheten. 10

11 Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet Resultater fra markedsanalysen
Bibliotekets viktigste rolle blir av både kunder og samfunnet for øvrig definert til følgende: Sikre kunnskap og informasjon til alle Medvirke til leselyst og lesekunnskap Biblioteket blir i minst grad vektet som viktig som møtested og sosial arena, og som et sted hvor man får tilgang til teknologi. Befolkningen generelt har en positiv oppfatning av bibliotekenes dyktighet til å leve opp til de forventninger som befolkningen har, med unntak av bibliotekets rolle som sosial arena. Derfor ble vi sist enige om følgende hovedmål som dere skal fokusere på: Bibliotekene skal brukes og oppfattes som et møtested og en viktig sosial arena i lokalsamfunnet.

12 Bibliotekene i Indre Østfold preges i dag av
Hovedelementer fra markedsanalysen med tolkning/vurdering fra Oktan PoP Bibliotekene i Indre Østfold preges i dag av Generelt høy bruksfrekvens Et større potensial for høyere bruk blant menn Høy grad av lojalitet Sterk tilknytning til sitt lokale bibliotek Stor forskjell på hva som lånes og hvordan biblioteket brukes i de ulike segmentene Brukerne opplever at Åpningstider og tilgjengelighet er dårlig Forventningene til den tradisjonelle biblioteksopplevelsen blir innfridd Bibliotekene innfrir ikke mht tilbud ut fra hva brukerne er mest opptatt av (totalt sett ut fra ulike segmenter og alle litterære/kulturelle genre) Bibliotekets viktigste rolle er Å sikre kunnskap, informasjon og leselyst Personalets funksjon som informasjonsbærer og rådgiver Å være et møtested og en sosial arena i lokalsamfunnet Tilgangen til teknologi

13 Brukerne legger vekt på… Tilgjengelighet lokalt / åpningstid
Hovedelementer fra markedsanalysen med tolkning/vurdering fra Oktan PoP Brukerne legger vekt på… Tilgjengelighet lokalt / åpningstid Tilgjengelighet / gratis Bredere, bedre og oppdatert tilbud mht alle media Informasjon/kommunikasjon om tilbudet og hva som skjer på biblioteket Høyere aktivitetsnivå – og jeg burde vite hva som skjer…. At biblioteket må trigge til / inspirere til besøk At bibliotekene blir flinkere til å eksponere kunnskapen og tilbudene sine Bibliotekene burde eksponere de ulike genrene gjennom ulike aktiviteter Bredere tilbud på alle områder ”Snakke til meg” Være en aktiv kulturdebattant - tørre å ha noen tøffe meninger mht kultur på bred front Et miljø det er hyggelig å frekventere (estetisk og oversiktelig lokale) Tilgjengelighet til biblioteket utenfor biblioteket Oftere direkte kommunikasjon (sms/e-post) God service og kunnskapsrike medarbeidere

14 Oppsummering Tilbudet Tilgjengelighet Informasjon og kommunikasjon Opplevelsen av interiør og innredning

15 SWOT ut fra følgende målsetting: Bibliotekene skal brukes og oppfattes som møtested og viktig sosial arena i lokalsamfunnet Styrker (internt) Personalet (kunnskapsrike og engasjerte) Lokaler Mange fornøyde brukere Et godt etablert og anerkjent konsept Flermedialt kulturtilbud Ingen forpliktelser Svakheter (internt) Økonomi Tilgjengelighet (åpningstider, lokaler og beliggenhet) Personale (ressurser og holdninger) Aktivitetsfrekvens Teknologi Spisesteder/skjenkebevilling Informasjon/kommunikasjon Muligheter (eksternt) Folk går mer ut Andre steder koster penger Nye brukergrupper Behov for kvalitetssikret informasjon Ny teknologi Samarbeid med ulike aktører Mangel på gunstige møtelokaler Trusler (eksternt) Støvete image Manglende kunnskap om tilbudet Folks prioritering av tiden sin Folks gode økonomi Alle andre tilbud i samfunnet Internett og elektroniske tilbud/produkter Kommunale prioriteringer

16 SWOT’en skal analyseres videre mht:
Styrker Hvordan kan vi utnytte hver enkelt av disse? Svakheter Hvordan kan vi forbedre hvert enkelt element? Muligheter Hvordan kan vi utnytte dette? Trusler  Hvordan kan vi nøytralisere/minske hvert enkelt element? Styrker og muligheter Hvordan oppnå konkurransefordeler ved å kombinere dem? Svakheter og trusler Hvordan forvandle dette til styrker/muligheter? Dette er oppgaver for prosjektgruppen til neste møte. Husk at det hele tiden handler om å se dette i forhold til målsettingen om å bli et ”møtested og sosial arena”! På de neste sidene har vi noen innspill til dere….

17

18 Noen innspill til Hvordan kan vi forbedre svakhetene?
Økonomi Samordne aktiviteter og kommunikasjon På linje med veldedige organisasjoner kan bibliotekene ”tigge” gratis mediaplass og trykk. Gevinsten for media er at de blir profilert som noen som støtter biblioteket. Tilgjengelighet (åpningstider, lokaler og beliggenhet) Re-allokering av ressurser, informasjon og transport, er det mulig å bruke gratisressurser? (pensjonister, ungdom, NAV osv.) Personale (ressurser og holdninger) Kurs og trening, rollespill Informasjon/kommunikasjon Gi oppdraget til Oktan PoP  Aktivitetsfrekvens ”Just do it”, tydelighet og synlighet, planlegging, faste aktiviteter, lage en aktivitetskalender Spisesteder/skjenkebevilling Samarbeid med bransjeaktører, felles ambulerende skjenkebevilling Teknologi Skaffe sponsorer

19 Noen innspill til Hvordan kan vi minske truslene?
Manglende kunnskap om tilbudene og støvete image Oktan PoPs kommunikasjonsløsninger  Bruk av media redaksjonelt via en entusiastisk talsperson Folks prioritering av tiden sin Åpningstider, informasjon og kunnskap om hva biblioteket leverer, levering av bok/filmer i nærbutikken, barteravtaler Folks gode økonomi Motarbeide materialisme, begynne å selge varer og tjenester? Alle andre tilbud i samfunnet Samarbeid, bibliotek-avdelinger hos samarbeidspartnere, informasjon om spesiallitteratur/spesielle temaer på ulike arenaer Internett og elektroniske tilbud/produkter Forbedre bibliotekets tilbud innen teknologi Kommunale prioriteringer Lobbying

20 Noen innspill til Styrker+muligheter=konkurransefordeler
Hvordan kan vi oppnå konkurransefordeler ved å kombinere styrker og muligheter Styrker (internt) Personalet (kunnskapsrike og engasjerte) Lokaler Mange fornøyde brukere Et godt etablert og anerkjent konsept Flermedialt kulturtilbud Ingen forpliktelser Muligheter (eksternt) Folk går mer ut Andre steder koster penger Nye brukergrupper Behov for kvalitetssikret informasjon Ny teknologi Samarbeid med ulike aktører Mangel på gunstige møtelokaler Personalet kan snakke med sitt nettverk om mulighetene til å benytte biblioteket som lokaler for ulike arrangement. På samme måte kan alle brukerne få informasjon om denne muligheten. De to foregående punktene kan knytte til seg nye brukergrupper? Både personalets og brukernes nettverk kan også ”utnyttes” for å etablere kontakt med mulige samarbeidspartnere. Kan personalet benyttes som ressurser for potensielle samarbeidspartnere mht bytte av tjenester?? (ref behov for kvalitetssikret info) De fornøyde brukerne skal oppfordres til å fortelle sine historier om hvorfor og hvordan de bruker bibliotekene. Dette skal igjen brukes til å knytte til seg nye brukergrupper/flere brukere. Bibliotekene som utstillingsvindu og lanseringssted for ny teknologi/spill ol Mini-”Gathering” – en natt på biblioteket - nye brukergrupper og teknologiaktører …..

21 Noen innspill til Forvandling av svakheter og trusler
Hvordan forvandle svakheter og trusler til styrker/muligheter? Svakheter (internt) Økonomi Tilgjengelighet (åpningstider, lokaler og beliggenhet) Personale (ressurser og holdninger) Aktivitetsfrekvens Teknologi Spisesteder/skjenkebevilling Informasjon/kommunikasjon Trusler (eksternt) Støvete image Manglende kunnskap om tilbudet Folks prioritering av tiden sin Folks gode økonomi Alle andre tilbud i samfunnet Internett og elektroniske tilbud/produkter Kommunale prioriteringer I forhold til ”støvete image” kan man fokusere på at biblioteket tar vare på tradisjoner og ikke kaster seg på kortvarige trender Biblioteket er et alkoholfritt alternativ! Her trenger du ikke ”leg” for å komme inn

22 Visjonsgrunnlag fra dere
Hva drømmer dere om? At biblioteket skal være et kulturelt omdreiningspunkt for det som skjer i kommunen. Å være en viktig og naturlig del av hverdagen til menneskene som bor i kommunen Biblioteket er et ”asset” for kommunen Biblioteket betyr mer for flere! Forutsigbar økonomi generelt Forutsigbarhet for at planer kan gjennomføres Kunne gjennomføre det vi planlegger At biblioteket skal bli mer synlig Kafé i tilknytning til biblioteket Biblioteket er et satsningsområde for kommunen Økonomi og personalressurser til å gjennomføre arrangementer og kunne fokusere på nye tilbud

23 Visjonsgrunnlag fra dere forts.
Hva drømmer dere om – i relasjon til å bli et møtested og sosial arena At biblioteket skal være et kulturelt omdreiningspunkt for det som skjer i kommunen. Å være en viktig og naturlig del av hverdagen til menneskene som bor i kommunen Biblioteket er et ”asset” for kommunen Biblioteket betyr mer for flere! Forutsigbar økonomi generelt Forutsigbarhet for at planer kan gjennomføres Kunne gjennomføre det vi planlegger At biblioteket skal bli mer synlig Kafé i tilknytning til biblioteket Biblioteket er et satsningsområde for kommunen Økonomi og personalressurser til å gjennomføre arrangementer og kunne fokusere på nye tilbud

24 Omdømmegrunnlag fra dere
Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes i fremtiden? Et levende/pulserende og viktig sted med mye aktivitet Biblioteket må beholdes som kjerne - med fokus på lesing og lesekunnskap (uansett medium) Senteret - et naturlig møtested i kommunen Et moderne sted som følger med i tiden At biblioteket blir trukket frem som noe verdifullt ved å bo i kommunen og at politikerne er stolt over biblioteket som samlingssted og ressurssenter Et sted for opplysning, kunnskap, leselyst, rekreasjon og ettertanke Et lyst og trivelig sted med koselige plasser der man kan slå seg ned En sosial og kulturell møteplass Åpningstider tilpasset folks fritid Noe man er stolt over å ha i kommunen Et levende sted som har betydning for kultur og informasjon

25 Omdømmegrunnlag fra dere forts.
Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes i fremtiden? – i relasjon til å bli et møtested og sosial arena Et levende/pulserende og viktig sted med mye aktivitet Biblioteket må beholdes som kjerne - med fokus på lesing og lesekunnskap (uansett medium) Senteret - et naturlig møtested i kommunen Et moderne sted som følger med i tiden At biblioteket blir trukket frem som noe verdifullt ved å bo i kommunen og at politikerne er stolt over biblioteket som samlingssted og ressurssenter Et sted for opplysning, kunnskap, leselyst, rekreasjon og ettertanke Et lyst og trivelig sted med koselige plasser der man kan slå seg ned En sosial og kulturell møteplass Åpningstider tilpasset folks fritid Noe man er stolt over å ha i kommunen Et levende sted som har betydning for kultur og informasjon

26 Gruppeoppgave i prosjektgruppen
Hva er vår misjon? Vi gir gratis opplevelser Vi gjør det enklere for folk å vite Vi skaffer det meste for de fleste Vi skal gi opplevelse, kunnskap og glede på en måte som begeistrer Vi skal være en møteplass for alle Vi skal gi folk de gode historiene Hva er vår visjon? Vi skal formidle opplevelser, kunnskap, informasjon til alle Vi skal gjøre folk gladere og mer kunnskapsrike Vi vil gi folk noe de ikke visste de ville ha Biblioteket, lokalt møtested – global arena

27 Hva kommer nå…?! Våre forslag til hvordan verdigrunnlaget skal uttrykkes
27

28 Biblioteket skal være selve omdreiningspunktet
Forslag til visjon Biblioteket skal være selve omdreiningspunktet for kulturlivet i kommunen. Biblioteket skal være den viktigste kulturarenaen i lokalmiljøet.

29 Vi gir gratis opplevelser og kunnskap til alle mennesker,
Forslag til misjon Vi gir gratis opplevelser og kunnskap til alle mennesker, unge og gamle, i lokalsamfunnet. Biblioteket leverer opplevelser og kunnskap som er viktig for alle menneskers identitet, vekst og trivsel i lokalsamfunnet.

30 Biblioteket = lokalsamfunnets kulturelle omdreiningspunkt
Forslag til merkekjerne Biblioteket = lokalsamfunnets kulturelle omdreiningspunkt Biblioteket = kommunens sosiale og kulturelle møteplass Biblioteket = kommunens knutepunkt for kultur

31 Biblioteket sørger for at vi har et mangfoldig og vitalt
Forslag til omdømme Biblioteket sørger for at vi har et mangfoldig og vitalt kulturliv i lokalsamfunnet og at viktig kunnskap og gode opplevelser er lett tilgjengelig for alle.

32 Evalueringskriterier
Viktige kontrollspørsmål for å vurdere verdigrunnlaget I hvilken grad er det tydeliggjørende og inspirerende? I hvilken grad setter det en tydelig retning for virksomheten? I hvilken grad evner det å ”pushe” virksomheten fremover? Klarer det å Motivere Samle Forenkle Klarer det å påvirke/styre ledelsen og de som har et overordnet ansvar for bibliotekenes utvikling

33 En liten gruppeoppgave 33

34 Svar på tidligere gruppeoppgave
Hvorfor går vi på jobb idag? Morsomt Givende oppgaver Får mye igjen av hva vi opplever på jobben Det er motivasjon i seg selv – i det å gå på jobb Det er spennende Utfordrende oppgaver Vi får brukt kunnskapen vår Det er behov for kunnskapene våre Det er motiverende å gjøre en forskjell ved å være ”der” (på jobb) Lærer noe nytt hver dag Vi lærer noe nytt selv også Godt og hyggelig arbeidsmiljø

35 Gruppeoppgave: egenskaper og kultur
Hvilke egenskaper må vi først og fremst ha fokus på og dyrke internt for å kunne leve opp til visjon og misjon? - og hvorfor? Hvilke trekk ved kulturen vår er det først og fremst viktig å endre på for å leve opp til visjon og misjon? - og hvorfor? Hva særpreger oss om 5 år mht Holdninger Normer Verdier Hvis dere skulle starte en konkurrent til bibliotekene i dag, hvilke verdier skulle den virksomheten bygges på?

36 Oppsummering og avslutning
36

37 Tanker om implementering
Prosjektgruppen = ambassadører for beslutningene Prosjektgruppen er ansvarlig for å avklare beslutninger med styringsgruppen informasjon og implementering internt / lokalt Felles og lokale kick off’s å forsterke gruppefølelsen hos alle bibliotekene/ansatte Oktan PoP Utvikler informasjonsmateriell Leverer ”verktøy” / ”kit” til bruk for prosjektgruppen Forslag til tidsplan for gjennomføring Skal ALLE de ansatte få en av oppgavene dere hadde i dag?

38 Oppsummering Prosjektgruppen vurderer og gir tilbakemeldinger mht hva som besluttes ut fra det som er presentert. På bakgrunn av tilbakemeldingene gjennomfører Oktan PoP evt. korrigeringer og kompletterer verdigrunnlaget mht egenskaper, kulturverdier og merkeløfter. Skal styringsgruppen være med i neste møte? Forslag til neste møte; i løpet av uke 46 eller forutsatt tilbakemelding fra prosjektgruppen i løpet av uke 44 Etter endelig beslutning mht verdigrunnlaget, starter arbeidet med logo, profilmanual og kommunikasjonsstrategi.

39 Takk for i dag! Vi gleder oss til neste gang!


Laste ned ppt "Biblioteket Merkevare og vår tids møtested"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google