Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisystemet som informasjonskilde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisystemet som informasjonskilde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uttak av informasjon fra SAP En presentasjon av tilbud og muligheter for ulike brukere

2 Økonomisystemet som informasjonskilde
Stortinget Departement Senter for statlig økonomistyring (statsregnskapet) Direktorat Tilsynsmyndighet Riksrevisjonen Regnskapssystem Personal- og lønnssystem Andre forsystemer Virksomheten Skatteetaten Ansatte Kunder Skatteoppkreveren Leverandører Statens innkrevingssentral Trekkmottakere Nav Statistisk sentralbyrå Statens pensjonskasse Statens sentrale tjenestemannsregister

3 Ulike verktøy for uttak av data fra SAP
ESS MMS rapporter Rapporter SAP rapporter FSI rapporter Ad Hoc rapporter Fleksibilitet Virksomhetsspesifikke tilpasninger

4 Uttak av data SAP HR ESS MSS SAP HR
Org. Pers. Tiddata ESS (egne HR-data) FI Lønn Rem. MSS (HR-data for egen avd.) Reiser SAP HR Fagbruker/leder Ulike brukere har ulike tilganger og ulike verktøy (briller) for å se dataene i de ulike delene av systemløsningen (SAP/FSI)

5 Data og styringsinformasjon fra SAP
SAP R\3 for SSØs fagbrukere på 3. linje SAP R\3 for SSØs fagbrukere på 2. linje SAP R\3 for basis- og delservicekunder Alle data og alle rapporter som er tatt i bruk i FSI er i prinsippet tilgjengelig for kundens fagbrukere. Fullservicebrukere har kun tilgang til utvalgte rapporter. ESS for ansatte Egne data SAP R\3 for fullservicekunder Et utvalg rapporter MSS for ledere Et utvalg rapporter Ikke tilgjengelig i FSI SAP Logon Internettportal Tilgjengelig medium

6 ESS (web-portal) Ansatte kan se på data om seg selv
Navn, adresse, bankkonto, pårørende Lønnsslipp Reiseoppgjør Tiddata (fremmøte/fravær/kvoter) Tidslipp Lokal opplæring i selvbetjening – ESS (kundenettet) Link til ESS-portal:

7 MSS (web-portal) En leder (med hatt) kan se data for ansatte i egen org.enhet – og eventuelt underliggende org.enheter Et utvalg rapporter fra SAP med forhåndsvalgt variant Rapportene kan kjøres for inntil ca 70 ansatte Lokal opplæring i selvbetjening - MSS (kundenettet) Link til MSS-portal:

8 Fagbruker Rapporter i SAP Laget av SAP
Tilgjengelig for alle SAP-kunder Eksempler S_AHR_ – Bemanningsoversikt S_PHO_ – Terminoversikt PT_QTA10 – Vis informasjon om fraværskvoter PT_BAL00 – Akkumulerte tidevalueringsresultater PC00_M99_CWTR – Lønnartrapport

9 Fagbruker forts. Rapporter i SAP/FSI Laget av SSØ
Tilgjengelig for alle SSØs kunder Eksempler YHR_LOENNSENDRINGER YHR_FRAVÆR YHR_FRAVAERSOVERSIKT YHR_JUBILEER YHR_LAOVERSIKT YHR_TELLING YHR_REISEDATA

10 Fleksibilitet En rapport kan ha flere spørremaler - varianter. En variant kan lagres og gjenbrukes. CUS&OPAL (laget av SSØ) Virksomhetsspesifikke (laget selv) Brukerspesifikke (laget selv) Resultatet av spørringen (datauttrekket) kan ha ulike oppsett som definerer hvordan dataene skal legges ut på rapporten. Et oppsett kan lagres og gjenbrukes.

11 Fleksibilitet forts. Rapporten (datauttrekket) kan lastes ned til andre filformater (xls, txt, html m.v.) F.eks. Excel Bearbeide datauttrekket videre (sortering, filter, pivot) Sammenstille flere datauttrekk Lese inn i andre systemer (Altinn, SPK, m.v.) Datauttrekk/-fil som legges ut på opal_con (kan hentes av virksomheten og leses inn i andre systemer, f.eks. intranett) Rapporten kan også sendes som vedlegg til e-post (også til innkurven i ESS)

12 Fleksibilitet forts. Systemstøtte i prosesser hvor man tar ut data fra systemet og leser inn/tilbake data Innhenting av nye skattekortdata ved hvert årsskifte uttrekk av personnummer til alle ansatte lese tilbake fil med skattekortdata mottatt fra SKD Støtte til lokale forhandlinger Uttrekk av lønnsdata til forhandlingene Innlesing av resultat fra forhandlingene

13 SAP Brukerdokumentasjonen

14 Ad hoc-spørring Muligheter og begrensinger:
En fleksibel rapportgenerator Kan definere egne spørringer på tvers av alle infotypene Kan kun spørre på data som er lagret på infotypene Ad Hoc Query egner seg ikke til å hente genererte data, fra såkalte ”clusters”, for eksempel lønnsavregningsresultater. Foreløpig er Ad Hoc Query kun tilgjengelig på engelsk SSØ setter krav til opplæring/kurs for å få tildelt rollen for Ad Hoc En stor ”åpen” spørring vil kunne blokkere hele systemet og dette vil berøre alle som skal jobbe på klienten

15 Oppsummering Det finnes ulike verktøy for uttak av informasjon fra SAP (Spørringer og rapporter med visse begrensninger, men også mange muligheter) Forskjellige brukere har ikke nødvendigvis tilgang til de samme rapportene (ansatt – leder – fagbruker) Fullservicekunder må be SSØ om å ta ut rapporter som ikke finnes i fullservicemenyen. SAP/FSI har mange ferdige rapporter, men det er usikkert om disse fullt ut dekker behovet for styringsrapporter hos alle virksomheter

16 Oppsummering forts. Behov for nye rapporter kan meldes inn som endringsønske i SolMan Virksomhetsspesifikke rapporter kan helt unntaksvis bestilles og betales av kunden Bruk av varsler kan delvis erstatte behovet for oppfølgingsrapporter Rapportene er beskrevet i brukerdokumentasjonen (se kundenettet) SSØ tilbyr grunnkurs i rapporter og Ad Hoc-spørring

17 Rapporter i praktisk bruk
Eksempel på bruk av rapporter i SAP til ferieplanlegging YHR_FRAVÆRSOVERSIKT Uttak fra flere spørringer – legge over i Excel – lage grafiske oversikter Eksempel: Kjønnsdelt lønnsstatistikk Bruk av Ad hoc-spørring Eksempel: finne feilsituasjoner


Laste ned ppt "Økonomisystemet som informasjonskilde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google