Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overlever ytelsesavtalen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overlever ytelsesavtalen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overlever ytelsesavtalen?
Jørund Vandvik Nordea Liv

2 Ytelsesavtalen under press fra mange kanter
Reformert folketrygd Regnskapsregler Solvens II Ytelsesavtalen Økt levealder Lave renter

3 Ytelsesavtalen under press fra mange kanter
Reformert folketrygd Regnskapsregler Solvens II Ytelsesavtalen Økt levealder Lave renter Vesten som utkonkurreres.. Aldrende befolkning.. Statsgjeldskrise..

4 Hovedspørsmål: Hvor store pensjonskostnader klarer bedriften å håndtere?

5 Åpenbare mangler ved dagens kapitaldeknings- / solvensregelverk
Hovedfokus er aktivasiden Lite fokus på forpliktelsenes karakter Mangeårige garantier contra ettårig garanti.. 4% garanti contra 0% garanti.. Statsobligasjoner er uten kredittrisiko (også greske..)

6 Grunntrekk i Solvens II
Hvilke forpliktelser har selskapet påtatt seg? Hvordan har selskapet sikret seg? Hvilket overskudd / underskudd genereres?

7 Grunntrekk i Solvens II
Hvilke forpliktelser har selskapet påtatt seg? Hvordan har selskapet sikret seg? Hvilket overskudd / underskudd genereres? Men gresk stat er fortsatt uten kredittrisiko… 7

8 Håndtering av lave renter i Solvens I regime
«Høye» renter Rentegaranti «Lave» renter Prinsippskisse

9 Håndtering av lave renter i Solvens I regime
«Høye» renter «Hold til forfall» rentepapirer Rentegaranti «Lave» renter Forpliktelser til bokført verdi Hold til forfall klasse 9 Prinsippskisse

10 «Det årn`er seg» Håndtering av lave renter i Solvens I regime
«Høye» renter «Hold til forfall» rentepapirer Rentegaranti «Lave» renter Forpliktelser til bokført verdi Hold til forfall klasse «Det årn`er seg» 10 10 Prinsippskisse

11 «Det årn`er seg ikke!» Håndtering av lave renter i Solvens II regime
«Høye» renter Rentegaranti «Lave» renter «Fremtiden» neddiskonteres i dagens kapitalkrav «Det årn`er seg ikke!» 11 11 11 Prinsippskisse

12 Endring i krav til ansvarlig kapital for ulike tjenestepensjonsprodukter
12 12 Qis 5 basert på 2009 data

13 Har det «årn`a» seg historisk?
Markedets (og SIIs) Renteforventninger Reell renteutvikling 10 års euro swap

14 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden
Lavt krav: Rentene blir høye! 14 Illustrasjon for rentesensitive produker 10 års euro swap

15 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden
Lavt krav: Rentene blir høye! Høyt krav: Rentene blir lave! 15 Illustrasjon for rentesensitive produker 10 års euro swap

16 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden
Lavt krav: Rentene blir høye! (Puuhh) Lavt krav: Rentene blir høye! Høyt krav: Rentene blir lave! 16 Illustrasjon for rentesensitive produker 10 års euro swap

17 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden
Lavt krav: Rentene blir høye! (Puuhh) Lavt krav: Rentene blir høye! Hjelp! Høyt krav: Rentene blir lave! 17 Illustrasjon for rentesensitive produker 10 års euro swap

18 Overlever ytelsesavtalen – delscore 1
Pro Contra Solvens II

19 Lave renter gir høyere premie for bedrifter
Beregningsrente for nye premier senkes fra 3% til 2,5% fra 2012

20 Overlever ytelsesavtalen – delscore 2
Pro Contra Solvens II Lavere beregningsrente 20

21 «Korridoren» i NRS forsvinner i 2013
Estimatavvik har hittil kunnet føres i «korridor» Har redusert effekten av estimatavvik Mulighet til å bruke ”korridor” forsvinner i 2013 som følge av revidering av IAS19 (”IAS19R”) Vil gi mer svingende egenkapital og resultat Ikke resultatført estimatavvik ved implementering må balanseføres (mot egenkapital) Direkte egenkapitaleffekt Kan unngås ved overgang til innskuddspensjon

22 Overlever ytelsesavtalen – delscore 3
Pro Contra Solvens II Lavere beregningsrente Bortfall av korridor 22 22

23 Ytelsesavtale vs. Reformert folketrygd
Gammelt system Ønsket nivå Ytelsespensjon Lite fleksibel, forutsigbar folketrygd

24 Ytelsesavtale vs. Reformert folketrygd
Gammelt system Reformert folketrygd Hvordan definere ytelsen? Ønsket nivå Ytelsespensjon Hvilken folketrygd skal forutsettes? Lite fleksibel, forutsigbar folketrygd Individualisert Innskuddsbasert Alleårsbasert Levealdersjustert 24

25 Ytelse definert som et påslag
Ytelse defineres separat «Ap er lik 20% av sluttlønn» Levealdersjustering forkludrer bildet.. Hvordan sikres opptjente rettigheter? Reformert folketrygd Definert påslag Folketrygd blir det den blir Individualisert Innskuddsbasert Alleårsbasert Levealdersjustering 25

26 Overlever ytelsesavtalen – delscore 4
Pro Contra Solvens II Lavere beregningsrente Bortfall av korridor Forhold til reformert folketrygd 26 26 26

27 Alternative løsninger
Akseptere problemene dagens ytelsesavtaler skaper Bygge på folketrygdens «kapitalopptjeningsprinsipp» og «individualiseringslinje» Kapitalopptjeningsprinsipper: Innskuddsbasert: Innskudd defineres Målsatt ytelse: Det tas sikte på at det skal være nok kapital til at en bestemt ytelse er rimelig oppnåelig Bygge på kapitalforvaltningsregimer som allerede eksisterer Lett å tilpasse til alleårsopptjening og levealdersjustering


Laste ned ppt "Overlever ytelsesavtalen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google