Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sivilingeniør Geir Hareide Andersen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sivilingeniør Geir Hareide Andersen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sivilingeniør Geir Hareide Andersen
Logistikk og Internett – B2B for logistikktunge bedrifter Møte i mai 2001

2 Forventet utvikling av E-handelen i Vest-Europa
Andre* Irland Andre tjenester Finnland Norge Bygge-bransjen Østerrike Transport, lager Belgia Business-to- Consumer Danmark Finans, forsikring, eiendoms-salg Spania Sveits Sverige Nederland E-Handel Vest-Europa målt i tusen Euro Italia Grossist, forhandler-ledd, restaurant og hotell-næringen Frankrike UK Industri og energi Tyskland Business-to-Business B2B i 2004 B2B fordelt på land i 2004 Andre = Portugal, Hellas, Luxembourg Kilde: IDC, December 1999

3 B2B for logistikktunge bedrifter
Hva er B2B? Hva er fordelene? Kan man starte forsiktig? Trengs det store endringer i eksisterende IT-systemer, organisering og rutiner? Hvor viktig er brukeropplevelsen, og er kravene forskjellig fra B2C løsninger? Hva er vanlige feil? Logistikktunge bedrifter har ofte store, dyre og kompliserte IT-systemer og lagerløsninger. Nyere løsninger vil ofte være forberedt for B2B både teknisk og gjennom forretningslogikken, mens eldre løsninger som regel vil kreve spesialtilpasninger for å kunne understøtte B2B funksjonalitet.

4 B2B – Business-to-business over Internett
Infrastruktur inkludert programvare som knytter sammen bedrifter over Internett. Produktinformasjon Prisforhandlinger Ordreinnleggelse Fraktinformasjon og sporing Fakturering og betaling Teknisk oppfølging og støtte Kundeoppfølging Utauksjonering av overflødig lagerbeholdning Automatiske bestillinger av reservedeler og forbruksmateriell Just-In-Time bestillingsrutiner og logistikk Innebygd kvalitetssikring

5 B2B og andre Internettbaserte aktiviteter
Hortaler (horisontale portaler) Støtte for vanlige handelsfunksjoner og prosesser rettet inn mot handel med varer på tvers av mange industrier. Stikkord er automatisering, standardisering, ekstra innhold og fleksibilitet. Vortaler (vertikale portaler) Støtte for handelsfunksjoner, prosesser og informasjonsutveksling rettet inn mot en spesifikk industri eller fagområde. Stikkord er kommunikasjon, dybdeinformasjon, standardisering og industrispesifikke funksjoner. P2P – Peer-to-Peer (Napsterisering) Standarder for støtte for B2C og B2B bygges inn i fremtidens operativsystemer og nettlesere slik at disse kan fungere inn mot standardiserte portaler. Dette vil også føre til ”peer-to-peer” løsninger hvor selger og kjøper utnytter standard programvare til å gjennomføre handlene direkte seg imellom. B2C – Business-to-Consumer Store produsenter eller distributører er ofte godt posisjonert for å starte direktesalg til konsumentmarkedet. En eksisterende B2B løsning har ofte fjernet de største hindrene for en vellykket B2C i form av integrering mellom ulike forretningssystemer. B2E – Business-to-Employer Selv om dette ikke er en direkte del av verdikjeden, vil B2E både medføre besparelser i intern drift og øke lojalitet blant ansatte gjennom bedre kommunikasjon og fordeler bygget inn i tjenesten. E-læring Bedrifter vil etter hvert kunne utnytte Internett til både internopplæring og opplæring av kunder eller partnere. Dette vil være spesielt nyttig for større bedrifter med mange kontorer, men vil også kunne passe for små bedrifter med begrensede ressurser til å drive egen opplæring.

6 Strategiske verdier + + =
Den totale verdien av en satsning på B2B er ikke bare de driftsmessige besparelser og eventuelt lavere priser fra leverandører, det er også verdien av posisjonering, markedseffekter og kvalitet. Driftsverdi + Kortsiktig strategisk verdi + Langsiktig strategisk verdi = Total verdi

7 B2B mer enn handelsfunksjoner
Strategisk funksjon: skape høy trafikk Nyheter og informasjon (skreddersydde nyheter, produkttester, standarder produktintroduksjoner etc.) Kjøpere Selgere Handel (varer som er tilpasset nettets utviklingstakt) Aktiviteter (Arrangementer, seminarer, kurs, nettbasert erfaringsutveksling, diskusjonsforum etc) Strategisk funksjon: Skape lojalitet

8 Hvilke innkjøpsmekanismer kan dekkes i B2B?
Rammeavtaler/kataloger Spotmarked Omvendte auksjoner Auksjoner Søkeagent Kjøpsaggregator Tradisjonelle tilbudsprosesser Utviklingskontrakter Samarbeidsprosjekter med leveranser

9 Rammeavtaler Rammeavtaler Selger 1 Kjøper 1 Selger 2 Kjøper 2 Selger n Kjøper n Produktene er tilgjengelig gjennom kataloger med fastsatte priser og rabattsatser. Markedsplassen fullfører transaksjonen.

10 Spotmarked Spotmarked Selger 1 Kjøper 1 Selger 2 Børsing Kjøper 2 Selger n Kjøper n Produktene gjøres tilgjengelig gjennom et børssystem der priser styres av kortsiktig tilbud og etterspørsel. Markedsplassen fullfører transaksjonen.

11 Omvendt auksjonsplass
pris Selger 1 Kjøper 1 Selger 2 Kjøper 2 Selger n Kjøper n Denne modellen ble først utprøvd og er patentert av Priceline. Kjøperen setter maksimumspris på gitt produkt. Ulike selgere kommer med bindende pristilbud, og markedsplassen fullfører transaksjonen. ”Her er det kjøperen som starter med å ytre sitt behov og hva man maksimalt ønsker å betale for produktet. En slik modell er spennende og har potensiale i seg til å endre mye av markedsføringsprosessen generelt. Man kan se for seg et scenario der det for en rekke høy interesse produkter er kjøper som starter kjøpsprosessen og tradisjonell markedsføring av produktet er mindre betydningsfullt.

12 Auksjonsplass Auksjonsplass pris Kjøper 1 Selger Kjøper 2 Kjøper n Selgeren selger overskuddlager ved å sette en minimumspris på sitt produkt. Ulike kjøpere kommer med bindende pristilbud, og markedsplassen fullfører transaksjonen.

13 Søkeagent Søkeagent Selger 1 Online shop 1 Kjøper 1 Søkeagent Selger 2 Online shop 2 Kjøper 2 Kjøper n Selger n Online shop n Markedsplassen benytter en søkeagent til å lokalisere beste tilbud på gitt produkt i eksterne online butikker, og/eller for å finne vanskelig tilgjengelig informasjon om produkter/ betingelser. Markedsplassen får inntekter fra annonsering og per klikk til butikkene. ”En markedsplass som kombinerer datateknologiens evne til å automatisere ulike prosesser som å oppsøke forskjellige eksterne online butikker, utføre søk etter samme produkt og returnere resultat hos søkeagenten, med Internetts åpenhet og tilgjengelighet. Igjen en modell med potensiale til å endre drivkreftene bak handel.”

14 Kjøpsaggregator www.accompany.com www.letsbuyit.no Aggregert
Selger 1 Kjøper 1 Aggregert kjøpskraft Selger 2 Kjøper 2 Selger n Kjøper n Markedsplassen bringer individuelle kjøpere sammen slik at de som gruppe kan handle produkter fra markedsplassen til bedre pris/betingelser eller samme pris/betingelser som organisasjoner som kjøper i store kvanta. Modellen ble først utprøvd av Accompany. Markedsplassen får inntekter fra transaksjonsgebyr fra selgeren. ”En modell som antagelig er inspirert av ulike fordelskort og det faktum at mange organisasjoner kan skaffe bedre betingelser på vegne av sine medlemmer rett og slett fordi man samlet er flere. Markedsplassen fungerer naturlig nok best ved standardiserte produkter som er av en viss interesse for kjøperen.”

15 Tradisjonelle tilbudsprosesser
Tradisjonelle prosesser Selger Kjøper Kjøper og selger gjennomfører en tradisjonell tilbudsprosess, men hvor markedsplassen understøtter prosessene.

16 B2B støtte for samarbeidsmodeller
Bedrift Samarbeid Leverandører Kunder

17 B2B støtte for samarbeidsmodeller
”Collaboration” passer best for bedrifter med store prosjektleveranser, men vil alltid være et element i B2B løsninger: Prosjektstøtte Informasjonsdatabaser Informasjonsstyring Kompetansestyring Diskusjonsfora Bransjenyheter Opplæring Standarder

18 Hvor vil gevinstene ligge?
Kostnadsreduksjoner i administrasjon inkludert fakturahåndtering? Bedre bestillingskvalitet og kontroll? Bedre produksjonskvalitet hos leverandører? Bedre leveransekvalitet og kontroll? Bedre vedlikeholdskvalitet som følge av bedre/riktigere dokumentasjon? Bedre kvalitet/lavere priser gjennom lettere tilgang til informasjon om alternative varer eller leverandører? Lavere priser på grunn av effektivisering hos underleverandører? Spart tid gjennom raskere bestillingsprosesser? Kortere leveringstider på grunn av enklere oppfølging og forberedt mottakskontroll? Bedre kontroll med transporter gjennom sporing? Markedsføringseffekten?

19 Effekter av B2B Kostnader:
Kostnadsreduksjoner i administrasjon, håndtering og betalingsrutiner. Reduserte priser som effekt av leverandørers effektiviseringsgevinster. Kvalitet: Bedret informasjonskvalitet gjennom kortere informasjonskanaler og oppdateringstider, bedre søkeverktøy og lettere tilgang til riktig informasjon. Bedret leveransesikkerhet gjennom sikrere rutiner for bestillinger og oppfølging. Bedret mottakskontroll gjennom standardisering på elektroniske verktøy og kobling til bestillings- og oppfølgingsrutinene. Bedret levetidskvalitet gjennom bedre informasjonskvalitet og rutiner for bestilling av riktig reparasjons- og forbruksmateriell. Tid: Raskere bestillingsprosesser gjennom lettere tilgang til produktinformasjon og leveringssituasjon. Raskere tilbudsprosesser gjennom standardisering på elektroniske verktøy for ulike former for tilbudsinnhenting, for eksempel auksjoner, reversauksjoner, spotmarked, kjøp under rammeavtaler og utviklings/samarbeidsprosjekter. Kortere leveringstider på grunn av mer effektive bestillings- og oppfølgingsrutiner.

20 B2B innvirkning Verdiområder Omsetnings-økning Verdiskapning
Nye markeder Nye mer tilpassede produkter Salgsoppfølging Salgsvolum Omsetnings-økning Verdiskapning Merkebygging Etterspørselsstyrt prising Enklere kundesegmentering Priser Lavere priser fra leverandører Bedre pris-kvalitet forhold Bedre kontraktsrutiner Besparelser Vare- kostnader Lavere driftskostnader Høyere logistikkutnyttelse Lavere transaksjonskostnader Mer effektiv markedsføring Bedre R&D effektivitet Enklere kvalitetssikring Aktiv kapital Drifts- kostnader Lagernivå optimalisering Kortere Time-to-market (just-in-time) Bedre behovsestimater Arbeidskapital Faste kostnader Høyere logistikkutnyttelse Transport og flåteoptimalisering

21 Direkte handel mellom kjøper - selger
Konkurrerende handelsløsninger over Internett kan redusere en sentral distributørs omsetning: Direkte salg fra Selger til Forhandlernett (ett ledd) Direkte salg fra Selger til Kjøpere (to ledd) Selger A Sentral distributør Forhandlernett Kjøper A Portaler Portaler Selger B Portaler Kjøper B Portaler Selger C Kjøper C

22 Kannibalisering Selgere eller Sentral distributør med handelsløsning over Internett kan redusere forhandlernettets omsetning: Direkte salg fra Sentral distributør til Kjøpere (ett ledd) Direkte salg fra Selger til Kjøpere (to ledd) Selger A Sentral distributør Forhandlernett Kjøper A Portaler Portaler Portaler Selger B Kjøper B Portaler Selger C Kjøper C

23 Hovedpunkter fra undersøkelse
Digitale markedsplasser og innkjøpsfunksjoner fører til flere kunder og omsetningsøkning. (62 % fikk flere kunder, 52 % hadde økt omsetningen med mer enn 10 %) Leverandører forventer en sterk vekst (Forventet økning gjennom B2B er 30 % årlig vekst minst de to neste år) Manglende standardisering av verktøy for B2B viktigste hindring for suksess (Mer enn 53 % hadde dette som sin viktigste hindring) Fortsatt hovedvekt av enklere løsningene (20 % har avanserte løsninger) Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc.

24 Opplevde hindre for B2B suksess i etablerte løsninger
Manglende standardisering mellom aktørene Langsom omstilling / tilvenning bort fra de tradisjonelle handelsformer Høye investeringer Manglende egen kompetanse Vanskeligere å forskjellsbehandle aktører Vedlikehold av data og innhold Viktigste grunner først Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc.

25 Opplevde fordeler i etablerte løsninger
Bedre kundekontakt Kortere transaksjonstider Lavere kostnader pr handel Tilgang til mer informasjon Tilgang til nye kunder Bedre merkegjenkjenning Økt effektivitet i verdikjeden Økt omsetning Økt synlighet i verdikjeden Anerkjennelse fra partnere og kunder Økning i ordrestørrelser Bedre planlegging Lavere lagerkostnader Økt bruk av rammeavtaler Viktigste grunner først Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc.

26 Kompleksitet på digitale markedsplasser i etablerte løsninger
Foreløpig er det ofte begrenset funksjonalitet på de digitale markedsplassene. Sammen med manglende standardisering fører dette til at de avanserte funksjonene oftest ligger i aktørenes egne systemer med linker fra markedsplassen. ”Cutting edge” løsninger Enkle løsninger (typisk flatfiler) Løsninger basert på meldingsutveksling (typisk XML) Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc.

27 Integrasjonsgrad mellom interne funksjoner og digitale markedsplasser i etablerte løsninger
Ordreinnlegging er den interne funksjonen som i størst grad er integrert. Deretter kommer distribusjon og lagerbeholdning. Tett integrering Ingen integrering Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc. Delvis integrering

28 Opplevd økning i effektivitet i etablerte løsninger
Økt effektivitet gir positiv ROI (Return Of Investment) Ingen økt effektivitet Økt effektivitet Delvis økt effektivitet Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc.

29 Opplevd verdi av e-handelsløsning i etablerte løsninger
Bedriftenes egen vurdering av verdi som ligger i å delta på en digital markedsplass. Ingen verdi Høy verdi Delvis verdi Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc.

30 Andel omsetning via digitale markedsplasser i etablerte løsninger
Kilde: Knowledge Systems & Research, Inc.

31 B2B prosjektfaser for etablering
Spesifika- sjoner Tilbudsrunde og valg Implemen- tasjon Observasjon Beslutning Utvikling Drift

32 Value creation in the value chain
Vellykkede B2B løsninger integrerer forretningslogikk, IT-systemer og organisasjon Web-based User interfaces E-procurement business model High Web-site functionality Web design and functionality reverse auction, buyers aggregator, etc. Front system functionality: Project management Follow up clients Training Documentation Suppliers Warehouse Information Reporting Marketing Back Office functionality -Customer service ERP: SCM Purchasing Return of goods Sales ledger Invoicing Debt collection -Quality assurance Degree of client involvement Organisation/processes Company, employers, functions,physical infrastructure etc Low Value creation in the value chain

33 Integrering De enkle løsningene har bare delvis integrering mellom B2B systemet og interne systemer, mens avanserte løsninger ofte ligger i totalintegrerte ERP-løsninger: Ordreinnlegging Tilgjengelighet på lager Innkjøpsfunksjoner Distribusjon Markedsføring Økonomirapportering Planlegging Vanlige hindringer i dagens systemer som kan fjernes ved integrering med B2B løsninger Vanskelig å finne riktig informasjon raskt nok Duplisert informasjon (oppdatering?) Feil informasjon Overflødig informasjon

34 B2C kjøpsprosess

35 Oppdatering av data Alle data ligger i portalen og vedlikeholdes sentralt av portalen basert på tilsendt informasjon? Alle data ligger hos portalen, men vedlikeholdes hovedsakelig av leverandørene selv direkte? Mesteparten av data ligger i leverandørenes egne systemer og vedlikeholdes der? Leverandør Portal Flatfil Leverandør Portal Leverandør Portal

36 Kunderelasjoner B2B gir mye bedre grunnlag og verktøy for å bygge gode kunderelasjoner (CRM – Customer Relations Managment) : Som regel er all relevant informasjon bare tastetrykk unna for de kundeansvarlige. Kundene (og leverandører og partnere) kan som regel selv gå inn i deler av systemene og hente og endre informasjon (CCS – Customer Self Service). Kundene vil ofte selv i systemet kunne konfigurere komplekse leveranser som består av mange underliggende komponenter. Markedsførerne får omfattende individuelle og generelle statistikker som grunnlag for sitt arbeid. De mer avanserte systemene vil ”lære” seg hva kunden er interessert i og vil tilpasse seg de individuelle kundenes behov.

37 Noen linker www.priceline.com (omvendt auksjon)
(søkeagent) (søkeagent) (kjøpsaggregat) (kjøpsaggregat) (vortal) (vortal) (informasjon) (Internet engineering task force (IETF) har opprettet arbeidsgruppen TRADE som har foreslått standarden IOTP – Internet open trading protocol)

38 Sivilingeniør Geir Hareide Andersen
Sivilingeniør fra NTH Elektro og Data, 1985. 16 års erfaring fra dataindustrien og ulike lederstillinger. Bred kompetanse på maskinvare, programvare og Internett. Fokus på e-handel med 5 års praktisk erfaring fra konsepter, oppbygging og drift av B2C og B2B handelsløsninger, blant annet fra ansvar for konsept, oppbygging og drift av Bokkilden AS som vant Gulltaggen som beste e-handelsløsning i 2000. Kompetanse fra ledelse, styrearbeid i internasjonalt konsern, strategisk planlegging, prosjektledelse, også internasjonalt, budsjettarbeid, kvalitetssikring, og forhandlinger. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Norsk Data (teknisk utvikling og prosjektledelse), Tandberg Data Display (prosjektledelse), Politiets datatjeneste (ansvar for politiets fellessystemer på stormaskin og landsdekkende nettverk), Forlagsentralen (IT-sjef), Schibsted (prosjektledelse), Bokkilden (konsept, Teknisk sjef og ansvar for logistikk), og daglig leder og rådgiver i eget firma. Oppdrag fra utarbeidelse av teknikknære kravspesifikasjoner til ledelse, gjennomføring og/eller kvalitetssikring i tekniske og strategiske prosesser. Arbeider nå selvstendig eller sammen med partnere innenfor områdene Internett, e-handel og IT-strategi.


Laste ned ppt "Sivilingeniør Geir Hareide Andersen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google