Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverksmøte for det nordiske nettverket ”Aktive fritid for alle” Hovedtendenser i de nordiske lande, i forhold til frivillighed, deltagelse, civilsamfund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverksmøte for det nordiske nettverket ”Aktive fritid for alle” Hovedtendenser i de nordiske lande, i forhold til frivillighed, deltagelse, civilsamfund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverksmøte for det nordiske nettverket ”Aktive fritid for alle” Hovedtendenser i de nordiske lande, i forhold til frivillighed, deltagelse, civilsamfund og inklusion Gísli Árni Eggertsson Idretts- og fritidsforvaltningen

2 Forbrukersamfunnet Island som Verdensrekordholder? • Yrkesaktive foreldre • Rate av kvinner og menn på Labor Market • Unges arbeide efter skoletid • Bruk av sove medisin, antipsykotika, antibiotika • Husholdningenes gjeld • Statens gjeld pr. individ • Styringsrenten • Bruk av kredittkort • Bruk av mobiltelefoner • Computer eierskap og Internett-bruk • Kjøp av årskort i gymsalen • Fleste Jeep-er (4X4) • Beste svömmebassenger • Unges deltakelse i fritidsaktiviteter • Minst bruk av narkotika, tobak og spiritus blandt ungdom under 16 års alderen

3 Island i dag – fritid for alle • Vi har bygd opp noen av den beste fritidsservice i verden for barn og undom • Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er trolig den høyeste i OECD i aldersgruppen 6-18 år • Aktiv deltakelse av alle har vært vårt motto i årevis • Statlige og lokale myndigheter har utfört rettslig rammeverk for å forbedre situasjonen for handikappede. • Svært lite finns om «fritid» i regleverket om overføringen av servisen fra staten til kommunene

4 Hva har hovedstaden Reykjavík gjort? Aktiviteter! - holde barna okkupert på en god måte • Økte midler ble brukt til å fremme fritid tjenester, idrett, ungdomsorganisasjoner og kulturell opplæring • Strukturen i fritids tjenester utviklet seg med fritidssentre, ungdomsklubber og etter skolen sentre i bydelene. • Bygging av anlegg for idrett og sosiale aktiviteter og styrking av infrastruktur innenfor frivillige organisasjoner • Sosial service ble styrket i bydelene 4

5 Verdiene av det gode fritidstilbud • Fysisk og mental sikkerhet • Riktig planlegging - enkle og klare regler • Konstruktive relasjoner • Muligheter for alle å ha et sted av sin egen utenfor familiens og skolens grenser

6 Verdiene av det gode fritidstilbud • Positive sosiale normer - Verdier av mangfold og likestilling • Støtte positive sosiale aktiviteter, respektere rollen som unge mennesker har og deres stemme • Muligheter for å utvikle sine talenter og ferdigheter • H olistisk k obling av familie, skole, frivillige organisasjoner, ungdomsklubber, sosial service og andre aktører på scenen av fellesskapet 6

7 Hvilke tiltak kan vi ta i utviklingen av fritidssektoren? I dagens perspektiv • Analysen fokuserer på "Sosial eksklusjon" • På jakt etter en løsning er fokus på "Social inkludering" 7 "There is evidence of causal links between social capital and health and wellbeing, crime, education, good governance and the effective state.“ Bandura 2006

8 • En prosess der visse individer er presset til kanten av samfunnet og forhindret fra å delta... Hva er sosial eksklusjon?

9 “a process whereby certain individuals are pushed to the edge of society and prevented from participating fully by virtue of their poverty, or lack of basic competencies and life long learning opportunities, or as a result of discrimination. This distances them from job, income and education and training opportunities, as well as social and community networks and activities. They have little access to power and decision making bodies and thus feel powerless and unable to take control over the decisions that affect their day to day lives” (European Commission 2004) Hva er sosial eksklusjon? Den lange versjonen

10 • Den prosess som gjør at hver person i samfunnet kan delta i vanlige virksomheter i samfunnet de lever i. Hva er sosial insklusjon? “Youth policy is about inclusion and access. Where inclusion and access are assured, policies function, where this is not the case, they don’t.”Peter Lauritzen

11 Hva gjör vi og hvordan? Det er delvis et moralskt spørsmål? De moralske holdninger du har, påvirker måten du arbeider med ungdom • Den ansatte mener kjernefunksjonene i hans / hennes jobb er å tilpasse ungdom til samfunnet / fellesskapet vi lever i. • Han / hun søker ikke å endre samfunnet, men oppfordrer unge mennesker til å være fornøyd med ting som de er. • Av dette den ansatte spiller en rolle for å opprettholde det sosiale regelverket. 11

12 Det er delvis et moralsk spørsmål – derimot.... • Ser den ansattes på aktiviteter som et verktøy til å forandre samfunnet. • Refererer til muligheten for folk til å reagere på omgivelsene sine og gjøre endringer. • Ser på for langsiktig innvirkning på folks atferd og tenkning, og dens potensial til å spille en aktiv rolle i samfunnet og påvirke forbedringer. • Den ansattes mål er ikke at unge mennesker integreres i samfunnet, men bidrar til sosial reform. 12

13 Livskvalitet for fremtiden basert på.... • At alle unge mennesker nyter sin barndom • At ungdom ikke er tilsidesatt • Kvalitetsarbeid • Good staff • Partnerskap i nærmiljö • Politiske retningslinjer og prioriteringer

14 The “NEW” Democracy • Gi unge mennesker mulighet til å endre måten vi distribuerer rikdom og makt • Led dem forsiktig og med respekt • Lær dem de grunnleggende verdier som demokrati og omsorg • Hold dialogen levende og aktiv • Bruk beste praksis som demoer for videre utvikling 14


Laste ned ppt "Nettverksmøte for det nordiske nettverket ”Aktive fritid for alle” Hovedtendenser i de nordiske lande, i forhold til frivillighed, deltagelse, civilsamfund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google