Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HaugesundRegionens Næringsforening 90 år

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HaugesundRegionens Næringsforening 90 år"— Utskrift av presentasjonen:

1 HaugesundRegionens Næringsforening 90 år
Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den februar 1920. Den nye Industriforeningen og Håndverkerforeningen fortsatte sammen i Haugesund Håndverker- og Industriforening. Begge betalte til denne felles organisasjonen.

2 Foreningens første styre
Første styre i foreningen: Verkseier Otto Pedersen, formann Oscar Osmundsen, styremedlem Sigvald Pedersen, styremedlem Foreningens første generalforsamling 24. januar 1921, der styret ble gjenvalgt. Foreningen teller 25 bedrifter. Årlig kontingent kr. 25

3 De første leveår frem til 1933
Interessen de første par årene var heller liten. Aktivitetene var: Turer, besøk til bedriftene, øke interessen, få byens befolkning til å handle innenbys produserte varer. Håndverkerforeningen foreslår at foreningene igjen blir en forening. Det avslås, og Industriforeningen beslutter å trekke seg ut av den felles organisasjonen. (1927) 1929 ber man Håndverkerforeningen om å stille seg i spissen for opprettelse av et råd for alle næringsorganisasjoner i byen. Etter dette går foreningen i dvale frem til 1933.

4 1933 – 1948 Styreformann disp. Chr. Buch
Aktivitetene skyter fart – foreningen opplever en blomstringstid. Vurderer varemesse i Haugesund (Rabinowitz) Drar med seg de andre foreningene Vurderer opprettelse av et Handelskammer Permanent utstillingslokale på Flotmyr sammen med et parkanlegg. Vurderer muligheter for å få ny industri til byen Felles markedsføring for industribedriftene Hydreringsanlegg for sildolje Medlemsturer – som igjen blir en suksess. Krigen setter en stopper for virksomheten. Foreningen markerer seg

5 Etterkrigstiden Chr. Buch fortsetter etter krigen som leder, og foreningen fortsetter sin blomstring. Etablering av Handelsgymnasium Reguleringsplanen for Haugesund Havnelinjen – for industri og trafikk Industriareale r til den kommende jernbane øst/vest Ny sentralholdeplass – Flotmyr ble nevnt som aktuell. Permanent utstillingsplass (Industriens hus) Salhusbroen Et Næringslivets sekretariat Chr. Buch går av som formann i 1948 I 1952 blir tidligere styreleder Chr. Buch minnet av styreleder Sven Sandved: ”En gang – når Haugesund Industriforening er blitt større, og mer betydningsfull enn i dag – vil hans bilde pryde vår vegg – som den første formann i ordets videste forstand og som industriens forkjemper i Haugesund”

6 Perioden Deltagelse i planlegging av byens jubileum Man var opptatt av å få til en varemesse/utstilling. Ønsker å etablere en ”Industriens dag” Foreningen vurderer skifte av navn til Haugesund og Omegns Industriforening. (1954) Transportforhold for byens næringsliv. Haukelibanen. Næringslivets sekretariat, en gjenganger. Bedriftsbesøk av skoleelever. Foreningen vokser og teller nå 84 medlemmer inkl. personlige medlemmer

7 Perioden 1952 - 1960 Flere overnattingssteder
Viktige saker: Flere overnattingssteder Energiforsyningen – (også en Vestlandssak) Reguleringsplanene for byen. Foreningen er aktiv med mange møter med bl.a. faglig innhold Bygging av Alnor (Hydro) gir presset lønnsnivå som bekymrer. Medlemstallet nå 97 totalt. 1958

8 Geir Worum Leder PR-mann for industrien ønskes ansatt. Drive aktiv medlemsverving. Uttalelse til reguleringsplanen for byen. Engasjere seg i etablering av Cuxhavnferjen. Arbeide for at hydrofoilen skal gå til Haugesund hele året. Øke budskapet om behov for flyplass. Ønsker om en ”Industriens dag ev. uke”. Haugesund Industriens Informasjonstjeneste etableres. Senere hetende IKS. Industriens Konsulenttjeneste. 10 medlemsbedrifter inngår med kapital. (1969) Foreningen feirer sin 50 års dag 6. februar Medlemstallet er totalt

9 Vard var diskusjonstema i styret en høstdag i 1976
Vard var diskusjonstema i styret en høstdag i Skulle bedriftene gi ansatte fri for å se cupkampen mot Rosenborg på stadioen? Slitne Vardspillere haler ut tiden. Denne spilleren virker kjent – er det ikke Egil ”Hårfagre” Severeide???? Vår nåværende adm.dir. Må alle fremtidige ledere ha spilt cupfinale? Styrevedtak: Bredriftene sto fritt.

10 1980 - 1994 * Utarbeider sitt syn på Fagerheimsområdet (til industri).
* Holder kontakt med Haugesund kommune i planarbeidet og i næringspolitiske spørsmål. * Arbeider for å få INKO-kontoret til Haugesund * Ny organisasjonsform diskuteres. * Nytt navn vedtas under leder Sigurd A. Børgesen: Haugaland Industriforening * Vervekampanje igangsettes – foreningen ser seg som en regionbygger med slagordet: ”Fra lokal konkurranse til regional styrke” * Foreningen overtar totalansvar for Haugalands-konferansen * Mange spennende næringspolitiske saker tas opp. * Kjøp av aksjer i Rogaland Næringstjeneste. Sigurd A. Børgesen Leder Rolf Thuestad Leder Lorentz B. Nilssen. Leder

11 Haugaland Næringsutvikling (HNU) overtar flere viktige næringspolitiske spørsmål. Foreningen feirer sin 75 og sin 80 års dag. Styrestall Haugaland etableres i perioden sammen med NHO-Rogaland. Det arbeides med etablering av Haugaland Investorforum. Styret setter fokus på hvilken rolle foreningen skal ha i forhold til andre organisasjoner. Forslag fra kulturetaten i Haugesund om at Haugalandskonferansen skal inngå i en kultur- og næringsfestival avslås. Foreningens første trykte medlemsblad utkommer: HIN-INFO. Foreningen inngår samarbeidsavtaler som gir gode inntekter. Næringscafe etableres som faste medlemsmøter. Forankring av EnergiRiket tar mye tid. Foreningen utgir egen brosjyre om Haukelivegen. Haugalandskonferansen samler fulle hus og medlems- tallet øker til 141 bedrifter og 34 personlige medlemmer John Midtbø. Leder Stein Alendal Foreningens første daglige leder. Jan Først 50% så 80% stilling

12 2001 - Rolf L. Sjursen. Leder HNU går inn i Haugaland Industriforening og danner grunnlag for organisasjoner som medlemmer. Foreningen har i bedrifter og 8 organisasjoner som medlemmer. Det nedsettes div. utvalg bl.a. Næringspolitisk utvalg, Arbeidsgiver forum m.fl. Endringer i den kommunale vannavgiften vedtas i Haugesund etter innspill fra HI. Foreningen aksepterer bompenger for å få bedre veier. Samferdsel engasjerer. Sekretariatet flyttes fra Ressurssenteret til ”Meieriet” i Haugesund Vi deltar med midler i prosjektet ”Northern Maritime Corridor” som går over 3 år. Foreningen endrer navn til Haugaland Industri- og Næringsforening (2001). Endrer navn til HaugesundRegionens Næringsforening (2007). Det lages brosjyrer og film om ”Haugalandet – Vestlandets viktigste knutepunkt” og ”Vestlandsbyen” Ønsker å påvirke til sterkere samarbeid mellom Haugesund og Karmøy i Norheimområdet.

13 2001 - Rolf L. Sjursen. Leder Det arbeides mye med strategiske planer med økt aktivitetsnivå. Pen trykksak utgis. Til støtte for Saudautbyggingen får vi med NHO og LO på Vestlandet. Leverandørprosjektet ”Marut” gjennomføres sammen med Maritimt Forum. Geir Kvam engasjeres som redaktør til Næringsmagasinet. Historisk møte mellom Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen avholdes i Haugesund. Kamp sak nr. 1 er veier. Fører til møte med Stortingsbenkene for Rogaland og Hordaland om Kyststamvegen og Haukelivegen. Årets Bedrift innstiftes som pris som deles ut under Haugalandskonferansen Økning i kommunale avgifter tas opp med kommunene på Haugalandet. Høgskolen kjører et prosjekt på avgiftene. Bedriftscup i golf arrangeres Deltar i ”Skole-Næringsliv” sammen med Haugaland Vekst. Salg av aksjer i Rogaland Næringstjeneste Salg av aksjer i flyplassutvidelsen

14 2001 - Rolf L. Sjursen. Leder Sammen med Høgskolen utarbeides Verdiskapningsrapport og Eierskap og bedriftserverv i industrien på Haugalandet. Sammen med konfliktrådet utarbeides egen brosjyre for SMB. Ny konferanse ”ByggArena Vest” arrangeres sammen med Byggforum (2006). Prosjektet Prosessklyngen i vår region gjennomføres sammen med flere. Bl.a Haugalandrådet. Medlemstallet øker til 220 medlemsbedrifter og 18 organisasjoner. Haugalandskonferansen går i disse årene med fulle hus og ventelister. Feirer år jubileum (2008) I juni 2008 ansettes adm.dir. Egil Severeide. Tiden etter Egil er ikke med i oversikten.

15 TING TAR TID Selv om mange saker går igjen og tar tid gir det vekst til foreningen. Etter nitti år har planten vokst og vil fortsette å vokse.

16 Fremtiden Med to handlingens menn ved roret og et engasjert styre ser fremtiden lys ut.

17 Slagord Fra lokal konkurranse til regional styrke
Formenn: Oscar Osmundsen Andr. Wathne Oscar Osmundsen Sven Sandven Chr. Buch Sven Sandven Hans Høines jr. Egil Oftedal Nik Erlandsen Johs. Østensjø Per Hammer Lund Hans Aanensen Axel Sausjord Halvor Urrang ????? Mangler klar avgrensning. Mangler en???? Olav Baur-Nilsen Thorbjørn Haukås Gunnar Birkeland Oscar Aanensen Geir Worum Sigurd Andreas Børgesen Hans-Henrik Hollum Bengt R. Jacobsen Mangler oversikt Atle Andreaswen Rolf Thuestad Lorentz B. Nilssen John Midtbø Rolf L. Sjursen Hederspris -Tåkeluren : Kjell Kvinnesland Kjell Netland Finn M. Vallersnes Johs. Østensjø Hederstegn – Plakett Lorentz B. Nilssen Ludvig Stangeland Eva Husby Trchova Tinny Odland Kåre Steinsvik John Midtbø


Laste ned ppt "HaugesundRegionens Næringsforening 90 år"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google