Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital mobbing Hva er det? Er det alvorlig? Er det ulovlig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital mobbing Hva er det? Er det alvorlig? Er det ulovlig?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Digital mobbing Hva er det? Er det alvorlig? Er det ulovlig?
Hva kan man gjøre om barnet mobber eller mobbes?

3 Blandede opplevelser på nett
8 – 18 år: 27 % har mottatt uønskede seksuelle kommentarer på Internett. (8-12 år 10 %, år 49 %) Totalt 16 % oppgir at de en eller flere ganger har fått tilsendt pornografisk innhold fra personer de KUN har møtt på Internett. Totalt 16 % oppgir også å ha blitt bedt om å sende nakenbilder av seg selv via Internett. Kilde: Trygg bruk 2008

4 Blandede opplevelser på mobil
16 % oppgir å ha mottatt et nakenbilde av noen de kjenner via mobilen. (17-18 åringer: 33 % åringer: 3 %). 6% oppgir at de har tatt bilde av seg selv uten klær og sendt til andre via mobilen (samme som i 2006). (17-18 åringene 14 % og 8-12 åringene 1%). Kilde: Trygg bruk 2008

5 Digital mobbing på nett
8 – 18 år: 15 % har mottatt meldinger på Internett som har plaget eller ertet dem. (22 % blant åringer og 10 % blant 8-12 åringer). 14 % har selv skrevet eller sendt meldinger på Internett som har plaget eller ertet andre. (26 % blant åringer og 3 % blant 8-12 år). Litt flere jenter som blir plaget, mens det er litt flere gutter som plager andre. Totalt 9 % oppgir at de har blitt plaget, mobbet eller truet mens de chattet. Kilde: Trygg bruk 2008

6 ”Det er ganske digg da, man kan flørte i veg uten å tenke på at det betyr noe etterpå, ikke sant.”
Gutt (13) Kilde: Nettsvermere

7 ”Voksne blir nok sjokkert over måten man chatter på.”
Alice (15) Kilde: Nettsvermere

8 ”Du tør ikke å stå midt oppi ansiktet på en og skrike masse stygt til henne, ikke sant. Men på Internett ser hun deg ikke så da kan du bare holde på. Og du ser ikke hvordan hun reagerer heller. Jeg tror det er derfor man blir tøffere på Internett enn i virkeligheten.” Jente (13) Kilde: Nettsvermere

9 Chattesider og nettsamfunn
Nye sosiale arenaer Morsomme møteplasser Meningsforum

10 Gro Haaland, Asker og Bærum Politidistrikt
”Nettstedene er nåtidas gapestokk. Mobbingen kan få alvorlige psykiske konsekvenser.” Gro Haaland, Asker og Bærum Politidistrikt

11 Mobbing – et nettsamfunnsproblem
”- Folk tror de kan gjøre og skrive hva de vil. Samtlige nettsamfunn har en utfordring i å utdanne brukerne sine til å følge regler. Til nå har nettsamfunnene vært et fristed. ” Erling Løken Andersen, nettsamfunnet Biip Kilde: Forbruker.no,

12 Deiligst.no: Hot – or not ?
Hvem som helst kan publisere bilder Hvem som helst kan se bildene Jenter er mest liberale med tanke på bilder som publiseres

13 Å legge ut bilder av seg selv
Bildene kan lett spres og kopieres Bildene kan lett manipuleres og settes inn i en annen sammenheng Bildene kan tiltrekke seg uønsket og farlig oppmerksomhet Bildene blir liggende på nettet for bestandig og kan være ødeleggende for resten av livet

14 Publisering uten samtykke
23% av barn og unge mellom 8 og 18 år har opplevd at det er lagt ut bilder eller video av dem på Internett uten at de har gitt tillatelse. Kilde: Trygg bruk 2008

15 Publisering uten samtykke
Stor forskjell mellom aldersgrupper: Kun 7% av barn mellom 8 og 12 år har opplevd dette, mens hele 41 % av åringene har opplevd det samme. Kilde: Trygg bruk 2008

16 Skjult for voksne Digital mobbing kan være vanskelig for både foreldre og skole å oppdage Mobbingen blir mer usynlig for ressurspersoner rundt offeret og mobbeutøver

17 Skjult for voksne Mange foreldre og lærere er fremmede ovenfor mediene som benyttes til mobbing. Skjermet verden: Mange barn har egen mobil og pc Mobbingen er lite fysisk synlig eller hørbar.

18 Eksempler: Hjemmesider, Youtube, Myspace, Facebook
Negative utsagn om andre, lister over personer man ikke liker. Ryktespredning: Hjemmesider brukes til å skape påstander om andre. Publisering av bilder, ikke minst bilder av andre hvor man ikke har innhentet samtykke. Opprettelse av hatsider mot andre personer.

19 Vanskelig for offeret å få fjernet sidene eller ytringene
Mange synes det er flaut eller vanskelig å be voksne om hjelp

20 Mobbeforum: ” Jeg var med i gruppen som en morsomhet. Det som står der kan ikke taes seriøst. ” Elevrådsleder i Bergen til Bergens Tidende etter å ha blitt konfrontert med deltakelse i mobbeforum på Facebook

21 Mobbeforum og mobbesider:
Tankepunkt: Handlinger på nettet er offentlige og kan rammes av bl.a. Straffeloven Mange unge er ikke klar over alvoret i egne handlinger ” Jeg var med i gruppen som en morsomhet. Det som står der kan ikke taes seriøst.”

22 Web-kamera Nyttig: Gjør det mulig å se hvem man chatter med
Morsomt: Samtalene blir mer personlige og levende

23 Web-kamera Tankepunkt: Hva kan man gjøre / ikke gjøre foran et kamera?
Hva gjør man dersom man opplever noe ekkelt? Hvor plasserer man webkameraet i hjemmet?

24 Eksempler: Chatting via chattesider, MSN
Negative ytringer fra andre/til andre Utestenging Ryktespredning Uønskede henvendelser fra fremmede Personer logger seg på andres MSN-kontoer som følge av at man har fått tak i brukernavn og passord

25 MSN ”- Identitetstyveri er et problem på MSN.”
Helle Jacobsen, Content Manager MSN Norge

26 Eksempler mobbing via maobil:
Formidling av hatefulle meldinger, trusler Ryktespredning Misbruk av foto- og videofunksjon på mobil: Ta bilder av andre i nedverdigende/utsatte situasjoner. Distribuere dette videre via spredning på mobil eller publisering på nettet

27 Gunnar Pallesen, Konfliktrådet i Vest-Finnmark og Troms
”SMS-trusler er å betrakte som vanlige trusler også i strafferettslig forstand.” Gunnar Pallesen, Konfliktrådet i Vest-Finnmark og Troms

28 ”Jenter er kjappe med å bruke uttrykket ”hore” om hverandre.”
Thomas Haaland, Norsk institutt for by- og regionsforskning

29 ”Hore!” Etter å ha kalt en annen jente for ”hore” i en chattekanal på hamarungdom.no, ble en 17 år gammel jente på Østlandet dømt for å ha krenket en annens fred. Retten mente at meldingen hadde karakter av offentlig sjikanering og mobbing som ikke burde vernes gjennom ytringsfriheten, og idømte en bot på ,- kroner. Kilde: digi.no

30 ”Hore!” ” Vi finner alltid ut hvem som står bak slik sjikane. Folk tror de er anonyme på nett, men man legger alltid igjen elektroniske spor, uttalte innehaveren av nettstedet.” Kilde: digi.no

31 Ærekrenkelser Straffeloven (§ 242) sier at ”Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.” Straffbart å krenke en annens æresfølelse, enten ved beskyldinger eller forhåninger fremsatt gjennom ord eller handling. Bestemmelsen rammer også ytringer fremsatt via samtale på mobil, SMS, MSN, hjemmesider, chatterom og lignende. Eksempel på overtredelse: Kalle noen ”hore” via SMS.

32 Ærekrenkelser Straffeloven (§ 247) rammer handlinger som ” skader en annens gode navn og rykte”. Ikke tillatt å skade en annen persons moralske omdømme eller tillit gjennom beskyldninger fremsatt ved ord eller handling, eksempelvis på nettsider. Dersom beskyldningene fremsettes på nettsider som er besøkt av svært mange, anses dette som skjerpende omstendigheter. Det samme gjelder dersom vedkommende som fremmer ryktet vet, eller burde vite, at ryktene ikke er sanne.

33 Trusler Straffeloven (§ 227) rammer trusler som er egnet til å ”fremkalle alvorlig frykt”, Dette gjelder også dersom disse er fremsatt via samtale på mobil, SMS, MSN og nettsider Eksempel: Sende noen en SMS med beskjed om at ”jeg skal brekke nesa di etter skolen”.

34 Publisering av bilder uten samtykke
Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede i henhold til Åndsverkloven (§ 45c). Unntak, eksempelvis når avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet eller bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller hendelser som har allmenn interesse. Straffbart å offentliggjøre et bilde av en annen person uten vedkommendes samtykke, dette gjelder også publisering av bilder på nettet. Dersom avbildede person er 15 år eller yngre må også vedkommendes foreldre gi samtykke til publisering.

35 Identitetstyveri Selve tilegnelsen av identiteten, for eksempel ved å logge seg på MSN eller et nettsted med en annen persons brukernavn og passord, kan være straffbart som datainnbrudd etter straffeloven (§ 145 annet ledd). Utnyttelsen av identiteten, for eksempel ved å komme med uttalelser på et nettsted med fornærmedes identitet, kan være straffbart etter straffeloven § 247 ved at fornærmedes moralske omdømme blir skadet. Eksempel: Logge seg på andres MSN-konto eller hjemmeside

36 Når barnet er under 15 år Kriminell lavalder: 15 år
Personer kan ikke straffes for å ha begått en kriminell handling hvis handlingen ble begått før vedkommende fylte 15 år.

37 Når barnet er under 15 år Mindreårige lovbrytere kan som hovedregel heller ikke idømmes annen strafferettslig reaksjon. Foreldrene har hovedansvaret for å sette i verk tiltak overfor barn og unge som begår kriminelle handlinger. I enkelte tilfeller kan Barnevernet koples inn

38 Fra fylte 15 år Straffeutmåling: Gjerningspersons lave alder vil spille inn som en formildende omstendighet i den totale vurderingen av hva slags type straff som skal benyttes, og hvor omfattende straffen skal være. I henhold til straffeloven § 55 kan straffen settes ned under minstestraffen i straffebudet og til en mildere straffart dersom handlingen ble begått før gjerningspersonen fylte 18 år. Det blir oftere idømt samfunnsstraff, betinget fengsel eller bøter i stedet for ubetinget fengsel dersom gjerningspersonen er ung.

39 Straff? Inndragning av utstyr kan foretas, eksempelvis kan det bli aktuelt å inndra datautstyr som benyttes til hacking. Et meklingsmøte i konfliktrådet kan være en annen reaksjon. Presisering: Dette er en sivil sak og ikke en strafferettslig reaksjon.

40 Spesialpedagog og megler i Oppland konfliktråd
” Dersom en ungdom begår en straffbar handling fra og med fylte 15 år, vil dette registreres i vedkommendes vandelsattest og følge personen resten av livet.” Kari-Lill Sandholt Spesialpedagog og megler i Oppland konfliktråd

41 Straff? Handlinger som festes til vandelsattest kan begrense senere yrkesvalg, eksempelvis innen politi/forsvar og andre stillinger som krever plettfri vandel Kan gjøre det vanskeligere å få innreisetillatelse til enkelte land, eksempelvis USA.

42 Overvåkende eller årvåkne foreldre?
Bli enig om at logg i nettleser og MSN lagres Dersom du vil sjekke nettloggen eller mobilen, gjør dette sammen med barnet

43 Overvåkende eller årvåkne foreldre?
Tillit og dialog viktigst Den viktigste informasjonen om hva barnet gjør og opplever, bør komme fra barnet selv

44 Om barnet mobbes eller mobber:
Ta mobbing på alvor Ta utgangspunkt i konkrete hendelser ved konfrontasjoner Kontakt politiet ved mistanke om lovbrudd La politiet vurdere hendelsen Politiet avgjør videre saksgang, eksempelvis henvise til Konfliktrådet

45 ” Seek life and not death.
Use your hands to build and not to destroy”. Ukjent afrikansk performanceartist på turne i Norge 2004

46 Kontaktinfornasjon Øystein Samnøen Mob: 404 01 808


Laste ned ppt "Digital mobbing Hva er det? Er det alvorlig? Er det ulovlig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google