Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trond Ola Halsli - FORF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trond Ola Halsli - FORF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trond Ola Halsli - FORF

2

3

4

5

6 22 flyklubber Flytjenesten er best på geografisk dekning Flytjenesten er best på utholdenhet i lufta Flytjenesten er det nærmeste flyet på flest steder Flytjenesten er den rimeligste flyressursen

7 NAKs Flytjeneste Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag:
Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere. Assistanse ved slokking av skogbranner. Flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet. Søk etter antatt omkomne på oppdrag fra politiet. Flyging av repeater for å bedre sambandsforholdene for nødetatene og frivillige mannskaper på bakken. Overføring av bilder av en hendelse direkte fra flyet til oppdragsgiver. (Dokumentasjon) Transport av nøkkelpersonell, redningshunder og vitalt utstyr. Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly. Eks. finne snøras, folk, ++ Får god oversikt.

8 NAK Beredskap 24/7/365 Lokasjoner i Sør-Trøndelag Røros Værnes Ørland
Tynset (Den rimeligste flyresursen) Begrensninger Sikt: 5 km i søksområder Høyde: 150 meter over terreng Vind: knop 15 Nm fra land Drivstoff for opptil 5 timer

9 Ingen egen gruppe i Sør-Trøndelag
Ingen egen gruppe i Sør-Trøndelag. Nærmeste i Romsdal, men kan raskt flyges inn. Flere medlemmer fra Oppdal Tett samarbeid med 330

10 Norske Alpine Redningsgruppe
Redning i områder hvor det ikke er mulig å komme til med helikopter Assistere helikoptermannskap under redningsaksjoner i utsatt terreng Kan også assistere med sikringsarbeid ved for eksempel elveredning, selv om vi ikke har kompetanse på arbeidet i elva. Begrensninger Ingen vaktordning Det kan være vanskelig å mobilisere nok folk i en gitt situasjon, men supplerer med folk fra en av de andre gruppene ved behov.

11 Norske Alpine Redningsgruppe
Romsdal Sunnmøre Ørsta Ålesund Sykkulven Nord-Gudbrandsdal Lom Dombås (Oppdal)

12

13 Norske Redningshunder, Trøndelag
Oppdal lag Sunndal og omegn lag Trondheim lag Værnesregionen lag Innherred lag

14 Norske Redningshunder. Trøndelag
Ettersøk (14) Lavine (12) Ruin (6) Færrest på ruin Har også en internasjonal rolle i NORSAR

15

16 Norsk Folkehjelp Sanitet, Trøndelag
Stjørdal (10) Meråker (15) Tydal (15) Trondheim (10)

17

18 Norsk Grotteforbund

19 Norsk Grotteforbund Bidragsområder: Søke opp savnede
Få oversikt over skadde/syke og yte nødvendig førstehjelp Få pasienten(e) ut av grotten på en sikker måte Tilpasset båremateriell Sambandsutstyr som fungerer gjennom fjell Landsdekkende organisasjon uten lokallag Tidlig varsling er viktig. Utstyr er lagret hos 330 i Bodø

20

21 NRRL - Trondheimsgruppen
Samband under alle forhold Kan opprette samband både HF, VHF og UHF over alle fleste strekninger Samband i fjellregioner der ander etater/mobilselskaper ikke har dekning. Direkte samband på HF til Hovedredningssentralene (Sola og Bodø). Kan også montere opp stasjon på lokal LRS. Bistå andre FORF aktører med ekspertise. Samarbeid med andre FORF aktører om blant annet APRS. Har flere installasjoner som lett kan endre frekvens til blant annet Røde Kors sin APRS frekvens. Kan ta med utstyr opp i fly

22 NRRL - Trondheimsgruppen
Repeatere/APRS 3 (5) Ruten, Brinken, Vassfjellet Liaåsen og Brinken Sambandskasser APRS eller Automatic Position Reporting System er et radioamatørsystem til automatisk posisjonsbestemmelse av amatørradiostasjoner, og for å sende enkle tekstmeldinger via amatørradiofrekvenser. Systemet benytter pakkeradio for å sende datapakkene.

23

24 Redningsselskapet i Trøndelag
Blanding av ansatte og frivillige RS «Sundt Flyer» (Fillan) RS «UNI» (Trondheim) (20-30 min) RS «UNI Femunden» (Femunden) (30 min) RS «UNI Røros» (Røros på bilhenger) (30 min + kjøring) Moderne og raske båter med alt nødvendig utstyr til Søk og Rednings på sjøen. Hovedressursen for HRS for sjørelaterte aksjoner Lys og varme Nesten 70% av HRS oppdragene går til RS

25 Redningsselskapet i Trøndelag
Akuttbag (hjertestarter, O2), brannkanoner (skum), IR kamera Regulert kompetansekrav via internasjonale forskrifter Høyt motiverte mannskaper med solid utdannelse og kursing. Har egen Sjøredningsskole ved JKØ Stavern. Lys og varme

26 Redningsselskapet i Trøndelag
Bare kom innom.

27

28 Rovernes beredskapsgrupper - Trøndelag
Lite aktivitet akkurat nå.

29

30 Røde Kors Hjelpekorps i Sør-Trøndelag
400 medlemmer fordelt på 17 hjelpekorps Førstehjelp Samband Søk og redning Videregående-/spesialistutdanning Søkskred Elveredning ..

31 Røde Kors i Sør-Trøndelag
Bistå under evakuering Bistå ved opprettelse og drift av EPS Mannskaper med kompetanse innen (enkel) førstehjelp og psykososial førstehjelp Fleksibilitet, løser tildelte oppgaver selvstendig Bidra med personell i stab hos politiet Leder egne mannskap (og ev. andre organiserte frivillige)

32

33 FORF har mannskaper som ….
er trent på det det de blir satt til å gjøre kjenner sine begrensninger disponerer tilpasset utstyr som passer for formålet kommer med et komplett kommandoapparat er vant til kommandolinjer (lett å styre) har lokalkunnskap uavhengig av vær har store resurser svært motiverte mannskaper Har mange reserver å ta av. Kan holde på leeeenge.

34 Begrensninger Mannskapene er frivillige, noen kan ha utfordringer med å stille på dagtid, spesielt på kort varsel Det kan ta noe tid fra alarmering til mannskap er tilgjengelig (fra min og oppover) Flere av våre frivillige er helsepersonell og kan bli kommandert på jobb ved store katastrofer

35 Hva motiverer oss? Samfunnsnyttig tjeneste
Egenutvikling, bygge kompetanse Spenning. Liker å være der det skjer Sosialt Utfordringer Vær/uvær Å bli brukt!

36 Forventninger til Politiet
Tidlig varsling ved mulige aksjoner At det er enkelt å komme i kontakt med politiet (tilgjengelighet) Informasjonen vi får er enhetlig (ikke motstridende) Tydelige oppgaver og rolleavklaring Kunnskap om FORF medlemmenes kompetanse og kapasitet Tidlig inn i planleggingen av øvelser Bli invitert til relevante fora – Delta i relevante fora Politiet må være hovedbidragsyter til samarbeidet Kommunikasjon – ofte et problemområde

37 Innspill til Statsråden
Nødetatene må få samhandling med de frivillige i årsplanene sine. Eks. forpliktet til å ha x antall møter med de frivillige. Få det inn i avtalene til det enkelte politidistrikt Møtes oftere, også møter direkte med den enkelte organisasjon. Ikke bare FORF Rådgivere overfor LRS. Lokal forankring Sambandsutfordringer Nødsamband. Lokal samkjøring. Sette av nok tid til å teste/sjekke. Finansiering Frikjøp av representanter ved aksjoner/organisasjonsarbeid Vi føler en bedre driv fra Politiet i Sør-Trøndelag nå enn tidligere.

38 FORF FORF: http://www.forf.no - Lokalt: http://forf.tsrk.org
NAK: RKH: NFH: foerstehjelp NRH: RS: NGF: NAR: RBG:

39

40


Laste ned ppt "Trond Ola Halsli - FORF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google