Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Managementavtaler for borefartøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Managementavtaler for borefartøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Managementavtaler for borefartøy
Aktuelle reguleringer og problemstillinger i avtaler som regulerer management og operasjon av borefartøy Advokat Nils Bugge Advokatfirmaet Selmer 26. februar 2014

2 Presisering og avgrensing av temaet
Borefartøy: Borerigg Flyter (semi submersible) Jack-up Fast installasjon ? Boreskip Avgrense mot: Byggeoppfølging / project management Avgrense mot: Konsernintern funksjonsdeling – konserninterne avtaler Temaet: Avtaler mellom eksterne, uavhengige parter – mellom eier av fartøyet (evnt. bareboat charterer) og manager (operatør) Skreddersøm – forholdet til standardavtaler som SHIPMAN Engelsk/norsk Doc. ref.:

3 Behovet for slike avtaler
Sett fra eier Operasjon krever kompetanse og organisasjon - eier har ikke alltid dette Asset owner /asset player Oppbyggingsfase "Ufrivillig" eier (bank, verft) Markedseffekt Hvem som er manager er viktig for å få kontrakt for fartøyet Manager kjenner markedet Finansiering Banker og obligasjonseiere stiller krav til manager Doc. ref.:

4 Behovet for slike avtaler, forts.
Sett fra manager Har kompetansen, kjenner markedet God forretning; stabil inntjening; lavere risiko enn å eie fartøyet selv Operasjon av flere fartøyer – egne og andres - gir fleksibilitet i forhold til bruk av personell og andre ressurser Doc. ref.:

5 Manager som agent for eier
Manager opptrer som eiers fullmektig: Eksempel på reguleringer: "The Manager shall provide the management services as agent for and on behalf of the Owner and shall protect and promote the interests of the Owner in all matters relating to the provision of the services hereunder." "The Manager shall be generally authorised to conclude purchases of goods and services on behalf of the Owner and in his name, and at the Owner’s expense, necessary to perform the management services hereunder and within such limits as are set forth in the Budgets." Forholdet til tredjemann - medkontrahenten Problemstilling; hvem blir bundet når manager opptrer – manager og/eller eier ? Rt s (ND 1980/181) Fekete dommen (LG-2004/11595, ND 1995/394, LB-1993/1618, LH-1991/148) Doc. ref.:

6 Managers tjenester – markedsføring av fartøyet
Aktuelle tjenester Overvåke markedet Utarbeide markedsstrategi Utarbeide og inngi tilbud på oppdrag (varighet / omfang) Forhandle kontrakter/certepartier med client/customer/charterer/company/selskapet/befrakter Alle kontrakter inngås i eiers navn Forholdet til andre fartøyer som manager eier eller er manager for Eget vederlag for markedsføring ? Fast rate Timebetaling Success fee Doc. ref.:

7 Managers tjenester – preparation for start-up
Fartøyet kan være under bygging når management avtalen inngås – manager får et ansvar for å klargjøre fartøyet for operasjon: Allocation and training of crew and personnel Review of al documents, drawings, specifications, manuals, as built documentation etc. for the Drillship Preparation of a mobilisation plan Establishment of shore-based facilities and local onshore personnel - logistikk Customisation of its systems for the Drillship (Q&S, emergency plan, maintenance, etc.) Eget budsjett for dette - Operation Readiness Budget ? Doc. ref.:

8 Managers tjenester – operation and technical management
Manager skal operere fartøyet: Ensure compliance with applicable regulations Provision of competent personnel Arrangement for sufficient replacements, spare parts, stores, consumables, provisions, fuels and lubricants Arrangement for maintenance, repairs, supervision Maintain classification and certificates Arrange for dry docking Appoint technical consultants and legal advisors Arrange for all shore based support facilities Doc. ref.:

9 Managers tjenester – ISM / STCW 95
Manager shall "Procure that the Manager is deemed to be the “Company” as defined by the ISM Code" (International Safety Management Code) Regelverk vedtatt gjennom IMO for sikker drift av skip/fartøy "Company means the owner of the ship or any other organization or person such as the manager, or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the shipowner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over all duties and responsibility imposed by the Code." Ensure compliance with STCW 95 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Doc. ref.:

10 Managers tjenester – compliance with the charter agreement
Manager vil i praksis være den som på vegne av eier utfører borekontrakten overfor kunden (charterer): Eier vil ønske å pålegge manager en plikt til å sørge for at eiers forpliktelser overfor kunden blir oppfylt "within the powers of the Manager as set forth in this Agreement" Ansvar ? Doc. ref.:

11 Særlige plikter for eier – ansvar for fartøyets beskaffenhet
Eier vil i utgangspunktet våre ansvarlig for at fartøyet er i henhold til kontrakt og tilfredsstiller lover og regler "The Owner is responsible for taking delivery of the Drillship from the Yard. This includes, but is not limited to, ensuring that the Drillship complies with the Construction Contract, requirements of the Classification Society, Flag State requirements and other applicable rules and regulations and is ready for commencement of drilling operations in all respects." Konsekvenser mellom partene ? Doc. ref.:

12 Budsjettprosedyre Budsjett for kostnader forbundet med operasjon av fartøyet Budsjettet gir forutsigbarhet og er av betydning for managers kostnadsdekning "The Manager shall prepare and deliver to the Owner, for their approval, a draft Annual Budget, based on generally adopted budgeting principles, for expenditures in respect of the operations of the Drillship under the Charter Agreement from Commencement Date" "The Owner shall indicate to the Manager his acceptance and approval of the Annual Budget within 30 days of receipt of the draft. If the Owner fails to give such indication within the 30 days, the Annual Budget as presented by the Manager shall be deemed approved by the Owner" Hva hvis partene ikke blir enige om budsjettet ? Forhandle ? Overlates til tredjemannsavgjørelse – uvanlig Terminere ? Doc. ref.:

13 Managers ansvar for budsjettet
"The Manager shall endeavour to make all expense estimates in the Budgets complete and accurate. However, Owner acknowledges that the Manager does not guarantee the accuracy of expenses or cost estimates submitted by him pursuant to this Agreement and that Manager's sole obligation with respect to such expenses and cost estimates is that they be prepared in good faith." Doc. ref.:

14 Kostnadsdekning Manager skal ha dekket fra eier alle kostnader forbundet med operasjon av fartøyet "the expenses and disbursements in respect of the Drillship, its preparation for operation, its operation, and performance of work under any Charter Agreement (the “Operational Costs”)" Betales (forskuddsvis) i henhold til budsjett Hva hvis budsjettet overskrides – hvem betaler ? Grunnleggende forutsetning at manager ikke skal bruke egne midler til drift av fartøyet, se f. eks. Shipman 2009 art. 13 (e) "Any cost overruns compared to the Budgets shall nevertheless be payable by the Owner" Spørsmål om managers ansvar overfor eier Doc. ref.:

15 Managers godtgjørelse
Management fee Fast del – USD X per day Variabel del, avhengig av Fartøyets inntjening Fartøyets overskudd/EBITDA Oppetid; dager på full rate, Etc. Salgskommisjon ved salg av fartøyet ? Doc. ref.:

16 Managers innkreving av leie - kontosystem
Normalt vil det være manager som innkrever leie for fartøyet (rate/hire) på vegne av eier. Borekontrakten har en komplisert rate- og vederlagsstruktur Income Account – rate innbetales til konto i eiers navn Sentral i eiers finansiering - gjerne pantsatt til eiers bank Operating Account – konto i managers navn for alle betalinger til manager Betalinger til Operating Account gjøres fra Income Account Manager vil ha full disposisjonsrett Doc. ref.:

17 Managers ansvar Grunnleggende forutsetning – manager opptrer som eiers agent, for eiers regning og risiko Et ansvar for manager overfor eier vil være betinget av Uaktsomhet alt. grov uaktsomhet Hos hvem – ledende ansatte ? Ansvar for mannskap "Notwithstanding any other provision in this Agreement, the Manager shall not be liable for any of the actions or omissions of the Crew, even if such actions or omissions are negligent, grossly negligent or wilful, except only to the extent that they are shown to have resulted from a failure by the Manager to discharge its obligations under Article (bemanning)" Ansvarsbegrensing Mot indirekte tap Nominelt begrenset Tilsvarende skadesløsholdelse for tredjemannskrav, f. eks. krav fra Charterer/myndigheter Untak – manager er ansvarlig for krav fra manskapet (lønn, skatt, severance payment, etc.) ? Doc. ref.:

18 Operasjon i andre jurisdiksjoner
Jurisdiksjon kan være klart ved avtaleinngåelse, men ikke alltid Skatt Lokale skatter Kildeskatt – lokal operatør Local content Brasil Business ethics and anti-corruption Doc. ref.:


Laste ned ppt "Managementavtaler for borefartøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google