Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referansegruppe for LUA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referansegruppe for LUA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Referansegruppe for LUA
Møte 25. mai 2012

2 Agenda Velkommen Presentasjon av deltagere
Referansegruppen - sammensetning og fokus Presiseringer av regelverket for selvvalg Forslag til praktisk utforming av selvvalg (Norges Colonialgrossisters forbund) Informasjonsbehov og mulige informasjonstiltak vedrørende reseptfrie smertestillende legemidler Eventuelt  

3 Sammensetning Apotekforeningen Forbrukerrådet Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen Norges Colonialgrossisters forbund Norges Farmaceutiske Forening Statens legemiddelverk

4 Referansegruppen for LUA (1)
Hovedfokus for gruppen Regelverksutvikling og regelverksforståelse, herunder Salgsmodell (selvvalgsutforming, alder etc) Tilsyn Erfaringer, behov, organisering med mer. Økonomi  Prisutvikling i LUA i forhold til apotek med mer.  Spørsmål knyttet til LUA-listene (produkt- og selvvalgslistene) behandles ikke lenger av referansegruppen Begrunnelse: Det foreligger allerede en bred årlig høringsprosess for oppdatering av produkt- og selvvalgslistene Innspillene fra referansegruppen tilfører lite nytt i forhold til det Legemiddelverket mottar gjennom høringsprosessen  Flere av deltagerne i referansegruppen har ikke medisinskfaglig kompetanse Diskusjonsforum Legemiddelverkets forvaltning Utviklingsbehov for ordningen Sammensetning av referansegruppen Bredde i kompetanse og interesseområde Innhente/motta erfaringer fra praktisk hverdag

5 Referansegruppen for LUA (2)
LUA-listene (produkt- og selvvalgslistene) behandles ikke lenger av gruppen Begrunnelse: Det foreligger allerede en bred årlig høringsprosess for oppdatering av produkt- og selvvalgslistene Innspillene fra referansegruppen tilfører lite nytt i forhold til det Legemiddelverket mottar gjennom høringsprosessen  Flere av deltagerne i referansegruppen har ikke medisinskfaglig kompetanse

6 Presiseringer av regelverk for selvvalg i LUA
Brev av 29/2-12 som oppfølging av møtet i referansegruppen i oktober 2011. Formål var å tydeliggjøre: «…adskilt fra andre varer i utsalgsstedet» «…ikke er tilgjengelige for mindreårige» «…under oppsyn av utsalgsstedets betjening»

7 «…adskilt fra andre varer …»
Alle legemidler i selvvalg skal oppbevares samlet og tydelig adskilt fra andre varer. At dette er en spesiell gruppe varer skal fremgå både fysisk og gjennom merking.

8 «…utilgjengelig for mindreårige»
Mindreårige = små barn Hylleplassering ca 140 cm over gulvet eller høyere

9 «…under oppsyn…» Del av lokalet hvor betjeningen normalt er tilstede, eks. kasse eller ferskvaredisk.

10 Praktisk utforming av selvvalg
Norges Colonialgrossisters forbund

11 Reseptfrie smertestillende legemidler
Oppdrag i tildelingsbrevet for 2012: Legemiddelverket skal følge befolkningens bruk av smertestillende legemidler for å hindre feilbruk og utilsiktede bivirkninger. Styringsparameter: Informasjonstiltak Innst. 11 S (2011–2012) «Komiteen vil understreke at befolkningens bruk av reseptfri legemidler trenger å følges. Blant annet bør befolkningens bruk av smertestillende medikamenter følges nøye for å hindre feilbruk og utilsiktede bivirkninger»

12 Reseptfrie smertestillende legemidler
Informasjonstiltak rettet mot: Feilbruk Utilsiktede bivirkninger Mulige tilnærminger er: Smertestillende og ungdom Mediefokus tidligere Forskningsdata fra RELIS Utilsiktede forgiftninger Overforbruk akutt eller kronisk Uheldig bruk av preparater med samme innhold

13 Eventuelt ?


Laste ned ppt "Referansegruppe for LUA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google