Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status utbredelse e-resept Utfordringer videre fremover

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status utbredelse e-resept Utfordringer videre fremover"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status utbredelse e-resept Utfordringer videre fremover
Meldingsutbredelse, 5. desember 2012 Status utbredelse e-resept Utfordringer videre fremover

2 Agenda Status for nasjonal innføring av e-resept
Relevante utfordringer og tiltak i forbindelse med nasjonal innføring av e-resept Videreutvikling av e-reseptløsningen Potensielle utfordringer fremover

3 Nasjonal innføring Befolkning 100% Planlagt ferdig 05.02.2013 2012
Gjenstår 2013: Buskerud Restkommuner Vestfold/Telemark Østfold Oppland Hedmark Sogn og Fjordane Planlagt ferdig (fremskyndet!) 2012 2013 Samhandling om Legemiddelbruk – Trygt og enkelt Tema for presentasjonen

4 Nasjonal innføring – status 03. desember 2012
Hordaland Vestfold * Telemark * Rogaland 1 Rogaland 2 Aust Agder Vest Agder Finnmark Troms Nordland Sør Trøndelag Nord Trøndelag Svalbard Møre og Romsdal Oslo Akershus INNFØRT Aktør Antall med e-resept Dekningsgrad innførte områder Totalt antall kommuner 309 72% av alle kommuner Totalt antall apotek 571 100% Totalt antall bandasjister 54 89% Totalt antall rekvirentkontor* 1086 79% Totalt antall fastlegekontor* 829 82% Antall resepter pr. dag 50 600 Totalt antall el. resepter Ca. 5,8 millioner Høst 2011 Vår 2012 *restkommuner innføres med Buskerud Høst 2012 Buskerud Østfold Oppland Hedemark Sogn og Fjordane Vår 2013 Under innføring * Av rekvirentkontorer som er teknisk tilrettelagte

5 e-reseptpilot i Helse Vest - vellykket pilot
Vi klinikere i Helse Vest er fornøyde med e-resept – et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet! Pilotperiode og erfaringer: Forskrivingsmodul via verktøyintegrasjon i DIPS Opprinnelig plan: pilotperiode på 4 uker Gode tilbakemeldinger fra brukerne – fortsetter! Ingen større tekniske problemer Mangel i meldingstjeneren i Helse Vest som medfører at RF/HELFO ikke klarer å tolke applikasjonskvitteringene på asynkrone meldinger Videre prosess Jobbes nå med å etableres en utrullingsplan – beslutning i januar Tema for presentasjonen

6 Relevante utfordringer / Læringspunkter
Tiltak Løsninger som ikke gir verdi for bruker blir ikke brukt Sentralt finansiert program med forpliktende deltagelse fra alle aktører Fokus på gevinster gjennom hele perioden Brukervennlighet og hjelpefunksjoner Totaltest av all e-reseptfunksjonalitet Leger og apotek må ta i bruk e-resept samtidig Sentral planlegging og styring av innføring Forankring og relasjoner med samarbeidsaktører Lite teknisk kompetanse tilgjengelig på legekontor Lite kommunikasjon mellom de ansatte på legekontor Forenkling av installasjonsforberedelser Mulighet for å kjøpe installasjonstjenester av EPJ leverandør eller driftsleverandør Tett oppfølgning på telefon før, under og etter innføring Liten betalingsvilje for funksjonalitet i EPJ Ingen økte lisenskostnader (delt finansiering Hdir og EPJ-leverandør) Kan velge å installere selv Stadig nye utfordringer underveis Bygge kultur og feire seiere underveis Mange aktører gir kommunikasjonsutfordringer Forankret felles budskap Felles opplæringsseanser Strategi for håndtering av media

7 Videreutvikling av e-reseptløsningen - Multidose
Multidose er en del av e-reseptløsningen som Hdir, apotek og EPJ-leverandørene har forpliktet seg til å levere Status MD i e-resept: I utvikling nå Jobber for å få gjennomført pilot i Q4, 2013 Utbredelse 2014 Nye meldinger; M25 Varer i bruk M27 Registrering av multidoseansvarlige M28 Endring multidoseansvarlig lege M9.11/M9.12 Forespørsel/svar om varer i bruk

8 Multidose – forenklet Reseptformidleren EPJ FarmaPro M25.1 M9.11-M9.12
Lagrer siste innsendte pr pasient M9.11-M9.12 MD-info M9.12 M25.1 M25.2 M25.3

9 Multidose - detaljert Web Service SMTP Reseptformidleren EPJ FarmaPro
Neg apprec dersom den ikke kommer fra innmeldt lege, med opplysning om gjeldende lege Reseptformidleren M25.1 EPJ M9.11-M9.12 FarmaPro ved behov ift apoteks arbeidprosess M25.2 M25.2 RF sender til innmeldt MD lege M25.3 M25.1 M25.2 M25.3 M25.3 Lagrer siste innsendte pr pasient M9.11-M9.12 M27.1 M27.1 M27.2 M27.2 Pasi- ent apotek Dato Inn/Utmelding av apotek som MD ansvarlig for pasient. M9.2 inneholder info om pasient har MD Inn/Utmelding av lege som MD ansvarlig for pasient. Svar inneholder evt tildlgere ansvarlig Pasi- ent Lege Dato M9.1-M9.2 Melding til tidligere ansvarlig om ny Innmelding av lege M28 MD-info M9.12 M25.1 M25.2 M25.3 M9.12 inneholder 1 eller flere varianter av M25 for en pasient samt info om Gjeldende MD-lege Gjeldende MD-Apotek

10 Multidose – planskisse
2012 2013 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling RF Utprøving Test Utvikling FM Utvikling FP Utvikling EPJ ASD i M1 Utvikling EPJ MD Pilot Utvikling Helfo Utvikling SLV –søknad og FEST Pilot for MD gjennomført |

11 Videreutvikling av e-reseptløsningen - Pleie og omsorgssektoren
PLO har til nå ikke vært omfattet av løsningen for e-resept Stor etterspørsel fra sektoren pasientsikkerhetskampanjen bredding av PLO/dialogmeldinger Utredning startet for å beskrive dagens utfordringer og behov alternative løsninger for å understøtte behovene konsekvenser og utviklingsbehov ved alternativene kartlegge tilgrensende initiativ/tiltak i sektoren og beskrive avgrensninger mot andre prosjekter (koordinert med kartleggingsinitiativ i e-helseavdelingen)

12 Utbredelse av e-resept etter at prosjekt for nasjonal innføring er avsluttet. (1 kvartal 2013)
EPJ-systemer med e-reseptfunksjonalitet. Gjenstående legekontor (under 15 %) Sykehus RHFene styrer innføring i egen region Forventes full utrulling innen utgangen av 2015 EPJ-systemer uten e-reseptfunksjonalitet i dag Fastlegekontor (omkring 10%) Flere mindre EPJ-leverandører (spesialister) Nye rekvirentgrupper, for eksempel tannleger

13 Utbredelse knyttet til videreutvikling
Multidose Funksjonalitet kommer med nye releaser av EPJ systemer og Farmapro Ingen nye kommunikasjonsparter Oppstart avtales mellom multidoseapotek som har avtaler med kommuner og legene med pasienter i kommunen Pleie- og omsorgssektoren Avhenger av hvilke løsninger som blir valgt

14 Utfordringer som har vært og som ikke har funnet sin endelige løsning
Behov for enda mer omfattende testing? Totaltest av e-reseptfunksjonalitet gjennomført, men ikke inkludert øvrige meldinger Feil i oppsett på legekontor ved innføring av e-resept har i enkelttilfeller gitt følgefeil for andre meldinger Spesielt har det vært utfordringer ift bruk av HER-id Gitt feilsituasjoner i forhold til eksempelvis henvisninger Ikke oppdaget på flere uker

15 Utfordringer som har vært og som ikke har funnet sin endelige løsning
Håndtering av virksomhetssertifikat Bytte av RFs virksomhetssertifikat 2 kvartal 2013 Løpende bytte av legekontorers bytte av virksomhetssertifikater Manglende implementering av CPP/CPA løsning

16 Spørsmål


Laste ned ppt "Status utbredelse e-resept Utfordringer videre fremover"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google