Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune
Innsamling av bestandsdata Sett elg, sett hjort, Slaktevekter og Sett skogsfugl og hare Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

2 Hvorfor samle inn bestandsdata?
Viktig grunnlag for vurdering av bestandssituasjon og bestandsutvikling Danner grunnlag for fastsettelse av minsteareal, kvotestørrelse og bestandsmål hos kommune og i bestandsplaner. Uten disse dataene er det vanskelig å drive kunnskapsbasert forvaltning Jegerne gjør en stor og viktig innsats for innsamling av data, men det er noen utfordringer.

3 Felt elg og hjort (fellingsrapport)
Hvilke data samles inn? Felt elg og hjort (fellingsrapport) Sett elg (med sett hjort under elgjakta) Sett hjort Sett skogsfugl og hare

4 Utfordringer Ulik praksis på registering og innsamling av sett-data:
(ikke slaktevekter) DNs sett elg/hjort-skjema (ikke slaktevekter) Vest-Agders sett elg/hjort-skjema (med slaktevekter) Varierende innsamling av sett hjort under elgjakta Varierende innsamling av sett skogsfugl og hare

5 Sett skogsfugl og hare Har blitt samlet inn over flere år
Samles inn under elgjakta og rapporteres via sett elg-skjema Utfordring: Få jaktfelt til å samle inn og rapportere dataene Få kommunen til å rapportere videre til fylkeskommunen Mye ressursbruk til begrenset nytte?

6 Sett skogsfugl og hare Hva gjør vi med dette?
Dagens metodikk ser ut til å si noe om bestandssituasjonen og langsiktige trender Potensialet for bedre statistikk Hva gjør vi med dette?

7 Sett hjort – 2 ulike datainnsamlinger
Sett hjort under elgjakta Samles inn og rapporteres på sett- elgskjema eller på (Lang tidsserie (2001) som gir godt og sammenlignbart bilde på bestandsutviklingen i vald, kommune og fylke Flere kommuner har sluttet å rapportere dette. Sett hjort under hjortejakt (ikke elgjakt) Samles inn og rapporteres på sett- hjortskjema eller (ikke slaktevekter). Kun noen kommuner som samler inn Foreløpig kort tidsserie Ikke direkte sammenlignbart med statistikken fra «Sett hjort under elgjakta»

8 Sett hjort – hva gjør vi? Ønskelig med god statistikk for utviklingen av hjortebestanden på både kommune- og fylkesnivå. Så lenge bare noen kommuner bruker sett-hjort-skjema, er det ønskelig at sett-hjort under elgjakta fremdeles samles inn. Forslag til standardisering: Alle jaktfelt fyller ut sett hjort på sett elgskjema Sett-hjort-skjema kan gjerne fylles ut i tillegg, men ikke for hjort som sees på elgjakt.

9 Sett elg Her finnes ulike praksiser: Rapportering via www.settogskutt
Inkluderer ikke slaktevekter Bruk av DNs Sett elg-skjema Bruk av Vest-Agders Sett elg/hjort-skjema Inkluderer slaktevekter Inkluderer sett skogsfugl og hare Vi ønsker data på Slaktevekter Sett- skogsfugl og hare (?) Forslag til standardisering: Vest-Agders sett-elg-skjema skal sendes inn til kommunen etter avsluttet jakt. kan gjerne benyttes i tillegg

10 Forslag Sett skogsfugl og hare – kuttes ut
For å god statistikk på trend og utvikling i hjortebestanden, skal fremdeles sett hjort under elgjakta rapporteres via Sett-elg-skjema. For kommuner hvor det felles mer enn 30 hjort skal Sett-hjort-skjema benyttes. Benyttes kun for Sett hjort under hjortejakt. For å få med slaktevekter skal Agderskjemaene benyttes. kan gjerne benyttes, men av hensyn til slaktevekter og kommunens ansvar for kontroll og innlegging i hjorteviltregisteret skal det leveres skjema i tillegg.


Laste ned ppt "Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google