Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning

2 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. ”Kvalitetsgruppa” Norgesuniversitetet har opprettet en ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning. Gruppen startet opp våren 2011 og har en virketid på to år (++?). Nettsider: http://norgesuniversitetet.no/ikt/ekspertgruppe-kvalitet

3 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Deltakere i gruppa er Seks representanter fra norske U/H + NOKUT: • Yngve Troye Nordkvelle, professor Høgskolen i Lillehammer • Grete Netteland, førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane • Trine Fossland, førsteamanuensis Universitetet i Tromsø • Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver NTNU • Bent Kure, seniorrådgiver Universitetet i Oslo • Astrid Børsheim, seniorrådgiver NOKUT • Sekretær fra Norgesuniversitetet (Gunnar/Janne)

4 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Fra mandatet • Bidra til å styrke kunnskapen innen sitt felt (kartlegge, synliggjøre, bevisstgjøre, ++) • Utvikle og formidle slik kunnskap • Identifisere problemstillinger for videre forskning og utredning • Se på mulighetene for å utvikle kriterier for kvalitet på feltet • M.m. … • Rapportere til styret i Norgesuniversitetet

5 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Kartlegging av kunnskap på feltet En kunnskapsbase eller ”litteraturdatabase” er påbegynt/under utvikling, med oversikt over en del forskning, artikler, papers, relevante nettsteder, m.v. Se url: http://norgesuniversitetet.no/ikt/ekspertgruppe-kvalitet/en-del- aktuell-lesning-om-kvalitet

6 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Kartlegging av kunnskap på feltet Om forskning på feltet – en viss oversikt: Zawacki-Richter, O., Bӓcker, E. M., and Vogt, S. (2009). Review of distance education research (2000 to 2008): Analysis of research areas, methods, and authorship patterns. International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(6), 21-50. Available at http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/741/1461 http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/741/1461

7 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Kartlegging av kunnskap på feltet Et meget omfattende og komplekst felt – en struktur må velges ( jfr. Zawacki-Richter, m.fl.) Makronivå: System, policy og overordnede rammer for kvalitet i fleksibel utdanning nasjonalt (og evt. inter- nasjonalt) Eks.: Kvalitetsnormer, Kvalifiksjonsrammeverk Mesonivå: Rammer på institusjonsnivå. Ledelse og organisering. Personalutvikling, støttestrukturer, m.m. Mikronivå: Pedagogisk nivå. Undervisning og læring. Ped. tilrettelegging, læringsmiljø, læringsressurser, studentstøtte, m.v. • ++ Struktur innen hvert av disse nivåene …. • NB: Studenten i fokus, den lærendes perspektiv …

8 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Utvikling og formidling av kunnskap Publisering, trykte utgivelser: To bokprosjekter er under arbeid i gruppa, ”det store og det lille bokprosjektet”. Begge er i oppstartfasen. ”Det lille bokprosjektet” En artikkelsamling i NUVs skriftserie. Et utvalg aktuelle, gode innlegg fra den pågående diskursen på feltet kvalitet i fleksibel utdanning. Innledning og avslutning fra ekspertgruppa. Tidsramme 2012 eller våren 2013.

9 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Utvikling og formidling av kunnskap ”Det store bokprosjektet” • En noe større artikkelsamling, utgitt i samarbeid med et egnet forlag, og med profilering av Norgesuniversitetet. • Vitenskapelige artikler, både egenproduserte fra ekspertgruppa og bidrag fra andre. Norske, nordiske og internasjonale stemmer. Arbeidsspråk engelsk. • ”State of the art” på feltet, samt ”frampek” på relevante problemstillinger og forskningsbehov. Se på alle tre nivåer: Mikro, meso, makro. • Antatt tidsramme 2012 og 2013.

10 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Utvikling og formidling av kunnskap Andre arenaer for formidling: • Bidrag fra ekspertgruppa på relevante konferanser, seminarer og egnede fora • Konkret nå i vår: Foredrag om kvalitet i fleksibel høgre utdanning på NOKUTs konferanse 25.-26. april • Publisering / formidling på nett: http://norgesuniversitetet.no og evt. andre aktuelle nettsteder (evt. eget nettsted for gruppa?)http://norgesuniversitetet.no • Egne arrangementer, for eksempel worshops, er også tenkelig • Osv ….

11 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Arbeid med kvalitetskriterier Gjennomgang av en del relevant litteratur og eks. på rammeverk, standarder, kriterier, m.v. Påbegynt. Eksempler: • NFF ”Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning” 2011 • Högskoleverket ”E-learning quality. Aspects and criteria for evaluation of e-learning in higher education” Report 2008:11 • Ulf-Daniel Ehlers m.fl. “Quality in e-learning. Use and dissemination of quality approaches in European e- learning”. A study by the European Quality Observatory. Cedefop Panorama series; 116 • Osv …

12 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Dialog med leverandører av LMS Møte med representanter for fronter og itslearning. Gjennomført 7.2.2012. Tema: Hvordan forstår og anvender fronter / itslearning begrepet kvalitet i fleksibel utdanning – innen høyere utdanning? Leverandørene sier bl.a.: Hva er kvalitet i fleksibel utdanning? – Tydelige retningslinjer fra ledelsen – Tydelige vurderingskriterier – Stor grad av involvering fra studenten – Fleksible utdanningsløp/individuell læring – Kombinert læring (blended learning) Men de sier også: • LMS brukes fortsatt mest til filopplasting og studieadministrasjon

13 Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Videre … • Arbeidsplan for gruppa utvikles videre, men dette var noen ord om prioriterte områder/tiltak nå • Ressursene er ikke ubegrensede - (  ) - prioritering er nødvendig • Møte mellom ekspertgruppa og Norgesuniversitetets styre blir trolig i april(?)


Laste ned ppt "Tittel Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas et officiaspe rerum voluptat. Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google