Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr"— Utskrift av presentasjonen:

1 NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr
Birgit H. Dannevig Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

2 Egen bakgrunn Medlem og nestleder i NENT
Saksordfører for Forsøksdyrsaken i komiteen Utdannet biolog (hovedfag fysiologi) Benyttet forsøksdyr under studiene Forskning – benyttet fisk som forsøksdyr Vev og celler Smitteforsøk for å identifisere sykdomsfremkallende virus

3 Forskningsetiske komiteer
Uavhengige, rådgivende instanser for forkningsetiske spørsmål innen alle fagmråder Medisin (NEM) Naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammfunnvitenskap og humanoria (NESH) Oppnevnes av Utdannings- og forskningsdepartementet Finansieres via Norges forsknignsråd

4 Komiteenes mandat Nasjonale utkikkposter Opplysere Rådgivere
Informere forskere, administrasjon og allmenhet Stimulere til samfunnsdebatt via årlige åpne møter Arrangeres på vegne av alle komiteene

5 Bakgrunn for Åpent møte om dyreforsøk
NENT henvendelse fra Dyrebekyttelsen Norge Vurdering av eksisterende praksis for bruk av forsøksdyr i Norge Anmodet spesielt om vurdering av bruk av forsøksdyr i undervisning ved universiteter og høyskoler Valgt som tema for det årlige åpne møtet pga den oppmerksomhet og engasjement dette temaet har i befolkningen generelt Viktig for komiteene å få debatt med deltakere med ulik bakgrunn som gjenspeiler mangfoldet av synspunkter

6 Saksbehandling i NENT Høringer med relevante miljøer
Behandling i komiteen Uttalelse om bruk av forsøksdyr offentliggjort på etikkomiteenes nettsider Innspill fra ulike aktører – se sammendrag Åpent møte – håper på flere innspill Revidert uttalelse behandles i NENT Endelige uttalelse sendes aktuelle myndigheter/institusjoner

7 Uttalelsen fra NENT (sammenfatning)
Forvaltning av dyreforsøk Anbefaler opprettelsen av uavhengige etiske komiteer Systemet med lokale ansvarshavende ved forsøksdyravdelinger bør vurderes på nytt Praksis i forhold til de 3 R’er Større fokus på reduksjon i antall fisk i forsøk Forskning for å fremme alternativer til dyreforsøk Riktigere rapportering

8 Uttalelsen, forts. Avgrensning/definering av dyreforsøk
Det regelverket sier er dyreforsøk er ikke alltid i overensstemmelse med hva folk oppfatter som dyreforsøk NENT anbefaler at viltloven samordnes med dyrevernloven Fisk som forsøksdyr – nasjonalt ansvar Norge stor aktør innen havbruk – særskilt ansvar for å fremme kunnskap om fisk som forsøksdyr

9 Uttalelsen, forts. Offentlighet/innsyn Undervisning
NENT ønsker en større grad av åpenhet og offenlighet rundt bruk av forsøksdyr Undervisning Bør overveies om bruk av dyr til undervisning i biomedisinske fag ved U&H er nødvendig. Bør harmoniseres med praksis i andre land


Laste ned ppt "NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google