Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DNV No. 1 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Ballast Water Management Environmental Impact, Regulations and Technologies Økonomisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DNV No. 1 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Ballast Water Management Environmental Impact, Regulations and Technologies Økonomisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 DNV No. 1 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Ballast Water Management Environmental Impact, Regulations and Technologies Økonomisk og miljøvennlig drift av skip, 25-26 januar 2000 Aage Bjørn Andersen, Det Norske Veritas

2 DNV No. 2 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Håndtering av ballastvann  Ballastvann som kilde til skade på miljøet  Regler og fremtidig utvikling av restriksjoner relatert til ballastvann  Teknologi  EMBLA

3 DNV No. 3 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Transfer of Harmful Aquatic Organisms  Ballastvann:  Vann/ (ferskvann/ brakkvann/ sjøvann) sedimenter tas ombord i “Donor Ports” og transporteres (“Transfer”) til “Recipient” havner.  Store volum, assortert utvalg av organismer typiske for siste havn. Sediment i tanker representerer skipets operasjonelle historie  Ballastering i rike marinbiologiske områder (mangfoldig dyre og planteliv). Kan også inneholde bakterier (og virus, ref.: Infeksiøs Lakse Anemi, ILA).  Organismer kan leve i sedimenter i mange år.

4 DNV No. 4 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Biologiske innvandrere - Mekanismer

5 DNV No. 5 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Miljømessige påvirkninger  Uønsket spredning av organismer er en trussel mot etablerte økostystemer  Nye organismer kan forykke økologisk ballanse og føre til:  irreversibel økologisk skade  store økonomiske tap  tapt biodiversitet

6 DNV No. 6 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Kjente overføringer  Zebramusling, Great Lakes  Canadiske mydigheter anslår å bruke USD 500 mill. i en 10-års periode for å holde vannutløp/ inntak åpne.  Dinoflagelate (giftig) introdusert i Australia etter 1980 av skip fra Japan/ Korea. Ødelegger oppdrettsnæring  Mnemiopsis leidy, Svartehavet etter 1980. Dramatisk reduksjon av fiskebestand (tap antatt til USD 200 mill./ år). Maneten har blitt dominant.

7 DNV No. 7 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Regelverk  IMO Ass.res. A.868(20) (retningslinje)  I påvente av internasjonale regler etableres regionale, nasjonale og lokale restriksjoner  Argentina/ Australia/ Canada/ Chile/ Israel/ New Zealand/ United Kingdom/ USA+  Internasjonale regler under utvikling av IMO. (2003???)

8 DNV No. 8 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Teknologi  De-ballastering (IMO):  Sequential  Flush through  Brazilian Dilution Method  500 (2000) m. (“open ocean”)  200 n.m. fra land  Alle skip(?)  Under alle forhold(?)  Effektivt (???)

9 DNV No. 9 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Alternative teknologier  Mottak på land/ behandling ombord  Filtrering  Macro/ Micro filtration  UV bestråling  Oppvarming  Filtrering/ UV/ Ultrasonics underveis  Kjemiske metoder  Biologiske metoder

10 DNV No. 10 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Convention on Biological Diversity  Biological diversity is being lost at a rate unprecedented in human history  CBD initiated (the Rio “Earth Summit”)  2nd. Meeting, Jakarta, Indonesia 1995  Addressed the urgent global problem of marine and coastal biodiversity loss.  Actions (Nationl/ International) covering 5 thematic areas;

11 DNV No. 11 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Convention on Biological Diversity  Integrated Marine and Coastal Area Management  Coastal/ Marine Living Marine Resources  Mariculture  Marine Protected Areas  Alien Species

12 DNV No. 12 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Convention on Biological Diversity  Several of these “thematics” include elements of the ballast water issue;  AS have the potential of significant, non-reversible, adverse impacts on marine and coastal biodiversity…tend to homogenise and simplify biotic community…Eradication of established species is difficult, if not impossible


Laste ned ppt "DNV No. 1 © 1998 Det Norske Veritas q:\xxx.ppt D ET N ORSKE V ERITAS Ballast Water Management Environmental Impact, Regulations and Technologies Økonomisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google