Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Home-Start Familiekontakten. Bærum. Foredrag for Bærum Rotary. 12

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Home-Start Familiekontakten. Bærum. Foredrag for Bærum Rotary. 12"— Utskrift av presentasjonen:

1 Home-Start Familiekontakten. Bærum. Foredrag for Bærum Rotary. 12
Home-Start Familiekontakten Bærum Foredrag for Bærum Rotary mai Anne Katrine Johannessen og Gerd Malum Kim 2. apr. 2017

2 Hva er Home-Start Familiekontakten (HSF)?
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram som supplerer det offentlige hjelpetilbudet. Tilbudet retter seg mot småbarnsfamilier med barn under skolealder. 2. apr. 2017

3 Et tilbud hvor familiekontakter (frivillige) besøker familien regelmessig timer i uken, over en periode på ca ½ år. Målet er å støtte familien, slik at foreldrerollen blir styrket, og å bidra til å utvide familiens nettverk for å mestre hverdagen bedre. 2. apr. 2017

4 Ledende prinsipper Bygge opp familiens styrke og understreke det positive. Fokusere på muligheter og ressurser. Være ”sammen med”. Hjelp til selvhjelp 2. apr. 2017

5 Home-Starts utvikling
1973 Home-Start Leicester 1995 Home-Start Trondheim 1996 Home-Start til BÆRUM 1999 Home-Start International 2000 Home-Start Familiekontakten Norge/Nasjonalt kontor på Røa. årig prosjekt ”HSF til familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne” 2008 Prosjektet videreføres 2011 Prosjektet er nå en integrert del av HSF 2. apr. 2017

6 Lady Diana var beskytter for Home-Start in UK
2. apr. 2017

7 Det er 33 avdelinger med 45 koordinatorer
Arendal Asker Askim Bergen Bærum Drammen Fjell og Sund Fredrikstad Hamar Horten Kongsvinger Kristiansand Larvik Mo i Rana Moss Nedre Eiker Oslo – 7 avdelinger dekker 13 av 15 bydeler Rygge og Våler Sandefjord Sarpsborg Skedsmo Stange Steinkjer Stjørdal Tromsø Trondheim Øvre Eiker 2. apr. 2017

8 Driftsansvarlige for en lokal HSF avdeling
17 Kommuner Frelsesarmeen (7 avdelinger) Kirkens Bymisjon (4 avdelinger) KFUK / KFUM Oslo Sanitetsforening Stiftelsen Betanien Blå Kors Øst AS Kirkevergen i Rana Stiftelsen Frivillighetssentralene i Fredrikstad. Moss og omegn kvinneråd 2. apr. 2017

9 Home-Start Familiekontakten Norge
Ledes av nasjonal koordinator 100% Konsulent regnskap/økonomi 50% Konsulent Markedsføring/IT 50% Et nasjonalt styre Driftsmidler kommer fra Barne, ungdoms og familiedirektoratet. (Bufdir) 2. apr. 2017

10 Home-Start Familiekontaktens utvikling i Norge
Avdelinger Familier Barn Familiekontakter 2004 20 285 561 279 2005 23 428 871 411 2006 26 513 1075 455 2007 552 1079 467 2008 25 525 1097 399 2009 28 602 1200 421 2010 29 732 1552 490 2011 33 818 1698 605 2012 2013 2014 32 857 869 1734 1801 656 667 2. apr. 2017

11 Home-Start i 23 land Australia Kenya Storbritannia Sverige Canada
Litauen Sør-Afrika Zambia Danmark Malta Tanzania Frankrike Nederland Tsjekkia Hellas Norge Ungarn Irland Romania Uganda Polen Sri Lanka Japan 2. apr. 2017

12 Familie- og samfunnsutvikling i Norge
Stor-familien Den biologiske kjerne-familien Skilsmisse-familien Aleneforeldre-familien Den sosiale familien: Bonusfamilien/stefamilien Adoptivfamilien Innvandrer-familien Flyktninge-familien Homofile og lesbiske foreldre

13 Sosiale og kulturelle ulikheter i Home-Start-familier
Familier fra forskjellige samfunnslag og kulturer: Forskjeller i utdanningsnivå Forskjeller i økonomisk ståsted Ulike kulturer Ulike religioner og livssyn

14 Kilder til stress for dagens familier
Problemfylte person-miljøforhold: «Moderne» familieforhold – mange hensyn Sykdom, Traumer og sorg Arbeids- og familiestress Tidsklemmen (Hochschild:1997) Kjønnssosialisering og Likestillingsidealet. Trippelarbeidende mødre og perfeksjonisme. Personlige konflikter ift likestillingsidealet og levd liv Personlig konflikt ift jobb og ønske om å være mer hjemme med barn og for familien.

15 Stress ift sykdom, traumer og sorg
Familier hvor mor eller far eller et av barna er alvorlig syke eller har en funksjonshemming. Traumer i forbindelse med sykdom, tap eller vold Sorg i forbindelse med sykdom Sorg etter tap ved skilsmisse eller død.

16 Hvorfor forebyggende hjelp?
Stress i nære relasjoner forverrer sykdom svekker immunforsvar øker misnøye Vennskap og velvære: Å ha venner, partnere eller en familiekontakt som man kan dele intime tanker med har to effekter: «det dobler gleden og halverer sorgen» Francis Bacon(1625)

17 Hvilken samfunnsmessig rolle har familiekontaktene?
Viktig i forhold til forebygging og støtte til barnefamilier i en krevende hverdag som: Avlastning med barn Samtalepartner for mor/far Styrke selvtilliten i foreldrerollen

18 Hvem er familiekontakter i Bærum?
De fleste er i fullt lønnet arbeid Noen jobber deltid Pensjonister Noen er ute av lønnet arbeid «Hemmafruer» i alle aldre engasjerer seg også hos oss Mangler engasjerte menn!!! 2. apr. 2017

19 Hvem kan være familiekontakt i HSF?
Har foreldreerfaring eller erfaring i arbeid med barn. Har tid og overskudd. Gode medmennesker og rollemodeller. Leverer politiattest 2. apr. 2017

20 Hvorfor velger frivillige å være familiekontakter i HSF
Ønsker å være sammen med barn. Tidsbegrenset Forberedelseskurset Koordinator som følger opp. Nettverket av familiekontakter 2. apr. 2017

21 Familiekontaktene i HSF får….
21 til 24 timers forberedelseskurs. God oppfølging og veiledning mens de er familiekontakter. Regelmessig invitasjon til faglige og sosiale arrangementer. 2. apr. 2017

22 Temaer på forberedelseskurset
Hva er Home-Start Familiekontakten? Hvilke familier får hjelp i Bærum? Familieliv. Stress og utfordringer i familielivet. Kommunens støttende nettverk (Helsestasjonen, FFT, PPT, Barnevern) Kommunens arbeid med flyktninger og innvandrere HSF Prinsipper og metoder: verdier og holdninger, taushetsplikt. Engasjement og grenser. Den frivilliges rolle. Hjemmebesøk + Å ta avskjed med familien 2. apr. 2017

23 Hva kan en familiekontakt gjøre
”Gå sammen med” familien over en periode Være en å snakke med Være med ut i nærmiljøet eks. åpen barnehage, bibliotek. Følge familien til offentlige kontorer, og eventuelt bistå med søknader til jobb, barnehage osv. Handle/lage mat sammen med familien. Gi familien et pusterom i hverdagen slik at de får mer overskudd til barna. Avlastning med barn 2. apr. 2017

24 Hvilke familier får hjelp i Bærum?
Tvilling + trillingfamilier Sykdom hos foreldrene Sykdom hos et av barna ADHD-problematikk Aleneforeldre Flyktningfamilier Felles for alle familiene : Manglende eller lite nettverk

25 Hvem fikk hjelp i Bærum i 2013 ?
50 % er alene med barna i Bærum (43%) 25% er minoritetsspråklige familier i Bærum (41%) 98% har lite nettverk i Bærum (60%) 2-5 % har kroniske/alvorlige sykdommer eller alvorlig nedsatt funksjonsevne (15%) En økende andel familier med ADHD-problematikk i Bærum En økende andel mødre med psykiske problemer/depressive lidelser i Bærum.

26 Hvorfor er Home-Start metoden interessant?
Dagens familier flytter oftere, og mister derfor det viktige nettverket, familie og venner. Mange familier er ensomme og isolerte, ofte er det kun en som har den daglige omsorgen/oppdragelsen. Forebygging er viktig. Metoden sees på som et supplement til det offentlige, og aldri som en erstatning. 2. apr. 2017

27 Home-Start Familiekontakten. =. Forebyggende helsearbeid som er
Home-Start Familiekontakten = Forebyggende helsearbeid som er økonomisk lønnsomt på kort og lang sikt for samfunnet.

28 Hva kan guttene i Rotary bidra med for HSF Bærum?
Vi trenger alle typer familiekontakter – menn er mangelvare hos oss nå ! Barn trenger mannlige rollemodeller Aleneforeldre trenger «handy-menn» Noen er gode på praktiske ting Noen kan være en turkamerat eller ta med barn på aktiviteter: sjøen, fjellet, Bærumsmarka, idretts- eller kulturarrangement osv. Noen er gode til å prate Har du dyr? Vil du dele? Gå tur med hunden sammen e.l. 2. apr. 2017

29 Se informasjon:. www. home-start-norge. no. www. homestartworldwide
Se informasjon: Hyggelig om du vil følge og like oss på Facebook: Home-Start-Familiekontakten Bærum 2. apr. 2017


Laste ned ppt "Home-Start Familiekontakten. Bærum. Foredrag for Bærum Rotary. 12"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google