Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cannabis og kognitive effekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cannabis og kognitive effekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Cannabis og kognitive effekter
Kognitiv påvirkning under kronisk cannabisbruk Psykologspesialist Helga Tveit

2 Hvorfor studere kognitive endringer ved hasjbruk?
Plasseringen ab cannabisreseptorene i hjernen: Hjernebarken, spesielt i frontallappene I hippocampus : viktig for hukommelse I lillehjernen: motorikk og kognitive skift

3 Kronisk cannabisbruk Definisjon: effekter av cannabis som antas å vare ut over den akutte rusfasen Akutt rus: varer 3-5 timer avh av mengde THC Etter at den akutte fasen/rusopplevelsen er over, vil hjernen fremdeles være påvirket. Dette kalles kronisk rus eller sub-akutt påvirkning.

4 FUNN MÅLT VED PSYKOLOGISKE TESTER
Dokumentasjon fra 16 studier av kronisk bruk av cannabis - ikke bruk av andre stoffer Deltagere har ikke tilleggslidelser fra før Påvirkning målt ved psykologiske tester av hukommelse, motorikk, eksekutivfunksjoner (planleggingsevne, koordinering, organisering) mental fleksibilitet, evnenivå

5 HUKOMMELSE Kan deles grovt inn i Innkoding Lagring Gjenkalling

6 FUNN VEDR. HUKOMMELSE: Nedsettelse av
Verbalt minne Arbeidsminne ( evne til å huske noe mens man arbeider med en mental oppgave) Korttidsminne (overlapper med arbeidsminne) Spatialt ( visuelt) minne Gjenkallingsminne

7 Hukommelsespåvirkning
Jfr. Inndeling av hukommelse Kronisk cannabisbruk vil påvirke alle aspekter av hukommelsen: Innkoding: Korttidsminnet Lagring: det blir ikke lagret Gjenkalling: man har vansker med å ”hente fra arkivet”

8 EKSEKUTIVFUNKSJONER Nedsettelse av
Organiseringsevne Filtrering av irrelevant informasjon Kognitive skift ( å skifte strategi etter omgivelses behov) – de forblir i ett spor Planlegging Tilpasning til omgivelser ( krever fleksibilitet)

9 MOTORIKK Reduksjon av psykomotorisk tempo: de blir seinere på oppgaver med tidtakning Redusert nøyaktighet: de kan klare oppgavene men med flere feil ( fort og galt)

10 Generell intelligens IQ synes å nedsettes i moderat grad eller
ikke videreutvikles med alder (slik som jevnaldrende uten hasjbruk) (P. Fried et al 2002) Dette samsvarer med klinisk inntrykk av stagnasjon

11 Dose - respons Hva har mengden cannabisinntak å si for effektene?
Effektene synes å være doseavhengige: Jo mer man bruker på et aktuelt tidspunkt, jo større er effektene Jo flere års bruk, jo større effekter

12 Hvor mye skal til for å svekkes?
Gruppeundersøkelser vil ikke belyse individuelle forutsetninger Studiene har undersøkt ulike funksjoner og er ikke samkjørt Tung bruk og lett bruk er ulikt definert DVS at det ikke er noen sikker generell grense Trolig vil individuelle faktorer spille inn, som ressurser og alder

13 Hvor mye skal til? Studiene viser at det er usikkert om ”lett bruk” – inntak ganger pr måned - vil føre til svekkelser av kognitive funksjoner Stort sett har lavbruksgrupper de samme testresultater som ikke – brukere.

14 VARIGHET AV SVIKT Varierende resultater: bl.a.
Varighet etter 28 dager: funn hos Bolla og Medina, men ikke hos Pope Etter 1 år: små, ubetydelige funn ( Lyons et al 2004)

15 Tolkning av varighetsfunnene
Studier som har funn etter 28 dager, har svært høyt forbruk i brukergruppen (Bolla et al 2002: 13 marijuanasigaretter pr. dag) Studier med funn på mindre mengder har tatt med bare tenåringer 16 – 18 år (Medina et al 2007) Fried 2005 har deltagere med høy IQ

16 Tolkning Mengden inntak før avsluttet bruk synes å påvirke varigheten
Alder ved debut og aktiv bruk har sannsynlig betydning – hjernen utvikles fremdeles i tenårene Intellektuelt fungeringsnivå har sannsynligvis betydning: de klarer bedre testene i utg. pkt.

17 OPPSUMMERING AV EFFEKTER
Kronisk bruk nedsetter hukommelse, planlegging/organisering, motorikk og fleksibilitet Effektene er doseavhengige – både etter antall år brukt og etter mengde i et visst tidsrom før u.s. M.h.t. varighet varierer funnene, men synes også å være avhengig av tidligere doser samt ung alder

18 Kliniske implikasjoner
Studiene støtter at man bør arbeide for: Å utsette rusdebut – ung alder ser ut til å forverre konsekvensene Å begrense bruken – bedre prognose ved mindrebruk Å arbeide mot utbredelse av bruk: selv om litt bruk kan gå bra, blir noen avhengige og noen er sårbare ( biologiske og sosiale faktorer)

19 Kliniske implikasjoner Hukommelse
Vi må hjelpe dem å huske Avtaler : oppmøte, oppgaver etc. under aktiv bruk Ved behandling: sørge for at andre bringer dem til timen, er ”sekretær” Viktig med tverrfaglig samarbeid: familie og off. etater hjelper dem å komme til behandling

20 Kliniske implikasjoner Planlegging og organisering
Jfr. Lundqvist: vi må være deres frontallapp De klarer vanskelig å tenke fram i tid på konsekvenser ( hva må til for å reise med buss) Man kan lage kalender, timeplan, men må også sørge for at den følges. De klarer som regel ikke dette selv. Igjen er andre hjelpere sentrale: sosialtjeneste, foreldre, skole

21 Kartlegging av tilleggsvansker
Man bør vente til fungeringen er normalisert Man bør ikke diagnostisere psykiske lidelser under kronisk bruk Man bør ikke kartlegge kognitiv fungering under kronisk bruk Man bør ikke drive psykoterapi under kronisk bruk

22 Terapi Terapi bør ha rusfrihet som mål dersom det er pågående kronisk hasjbruk (metoder som MI, LØFT, tverretatlig samarbeid) Terapi i tradisjonell forstand (eks. kognitiv terapi, innsiktsterapi, affektbevissthet) krever konsekvens- forståelse, kognitive skift og selvrefleksjon, egenskaper som brukerne er svake på Dette er i beste fall bortkastet tid

23 Psykososial oppfølging
Det trengs videre oppfølging etter rusfrihet fra hasj. Evt. Tilleggslidelser kan behandles Utvikling de har gått glipp av, må etableres

24 Vanlige utviklingsområder
Takling av vanlig forekommende motgang (”normale problemer”), som brudd med kjæreste, avslag på jobb, uenighet med andre Lære alternativer til letteste (rus) utvei Lære å kjenne, tåle og mestre egne følelser Lære sosiale spilleregler Lære å tenke framover i tid Lære å tenke på konsekvenser av valg

25 Prognostiske betraktninger
Man kan forvente en betydelig funksjonsbedring etter hasjavvenning Husker bedre Ser flere løsninger ( kognitive skift) Planlegger bedre Ser seg selv i perspektiv ( selvrefleksjon) Kan utvikle seg til sjef i eget liv

26 TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Cannabis og kognitive effekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google