Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter.
Sosionom May Wettre Holthe Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 16.juni 2013

2 Tannbehandling Ftrl. §. 5-6
Tannbehandling dekkes etter honorartakster for kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen. Gjelder pasienter med primærsvulster, metastaser og andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjeven. Sykdommen eller behandling av denne må ha ført til behov for tannbehandling.

3 Tannbehandling Ftrl.§. 5-6
Tannlegen skal vurdere om en person omfattes av forskriften til §. 5-6. Tannlegen skal velge behandlingsformer. For kjeveortopedisk behandling og implantatbasert protetikk stilles det krav til kompetanse.

4 Tannbehandling Ftrl. §. 5-6
Hvis tannlegen ikke har avtale med NAV om direkte oppgjør, må en betale hele regningen selv og deretter kreve refusjon fra NAV. Medlemmer som har hjemmesykepleie, kommer inn under den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og kan få gratis tannbehandling. Ved enkelte tannbehandlinger gir Folketrygden bedre dekning. Enkelte grupper kan komme inn under den fylkeskommunale tannhelsetjenesten når de har kommunal hjemmehjelp. Forskjell på kommunene. Kan søke om dekning av mellomlegget fra Kreftforeningen.

5 Logopedbehandling Munnhule- og strupeopererte kan få logopedbehandling etter behov. Henvisning fra sykehuset eller fastlegen. Henvises til logoped innen Voksenopplæringen i kommunen. Hvis logoped ikke ansatt, henvises til Statped sentrene eks. Statped Sør-Øst (Bredtvedt), Statped Vest (Eikelund) etc. Fri behandling.

6 Stønad til fysikalsk behandling
Større operasjoner ( behandling 6 mnd. etter operasjon). Lymfødem. Stråleskader. Alvorlige nevrologiske plager. Kroniske sykdommer (MS, CP,reumatiske lidelser). Fri behandling.

7 Grunnstønad Kompensasjon for nødvendige ekstrautgifter ved sykdom.
Eks. transportutgifter, drift av tekniske hjelpemidler, slitasje på klær og sengetøy. Utgifter minimum laveste sats grunnstønad per mnd. (kr. 643,-, 2013). Utgiftene må dokumenteres eller sannsynliggjøres. Utgiftene må ha en varighet av minst 2-3 år. Ubegrenset alder (unntak for transportutgifter der en må være under 70 år ved søknadstidspunktet). Skattefri ytelse.

8 Hjelpestønad til tilsyn og pleie
Behov for særskilt tilsyn, pleie eller opptrening. Privat tilsyns- og pleiebehov (hjelp til personlig stell som dusjing, medisinering etc.). Varighet minst 2-3 år. Ubegrenset alder. Skattefri ytelse. Sats 1 kr pr. mnd. (2013).

9 Egenandelstak 1 Gjelder egenandeler for:
Lege, medisiner og medisinsk forbruksutstyr på blå resept, laboratorieprøver, røntgen, psykolog og reiseutgifter (gjelder også reiseutgifter til fysikalsk behandling). Øvre grense for egenandeler kr (2013). Deretter frikort fra NAV. Automatisk frikort fra

10 Egenandelstak 2 Gjelder egenandeler for:
Tannlegehjelp (spesiell kjeveortopedisk behandling). Gjelder ikke tannlegehjelp for munn- og halskreftpasienter. Fysioterapi (vanlig behandling). Opphold ved opptreningsinstitusjon. Behandlingsreiser til utlandet (pasienter med revmatiske lidelser og hudlidelser). Øvre grense for egenandeler kr. 2620,- (2013).

11 Bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell Ftrl. .22
Kroniske og alvorlige sår og fistler som: Kreftsår Trykksår (Liggesår). Venøse leggsår. Diabetiske sår. Arteriosclerotiske sår. Varighet minst 3 mndr. i løpet av et kalenderår. Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Egenandel kr pr. kalenderår (2013). Deretter dekkes 90 % av overskytende.

12 Kreft/immunsvikt – Vanlig bidrag Ftrl. §. 5-22
Etter søknad fra lege, kan det ytes vanlig bidrag til: Jernpreparater Vitaminpreparater (kun med innhold av ett virkestoff). Også reseptfrie legemidler og handelsvarer kan dekkes. Legen må begrunne hvorfor pasienten skal bruke nevnte produkter.

13 Blå resept Ftrl.§. 5.14 Medisiner for personer med kronisk sykdom.
Sondemat. Medisinsk forbruksutstyr eks. smekker, filtre. Næringsdrikker (etter søknad). Må stå i Produkt- og prislisten. Egenandel 38 % av reseptbeløpet, maks kr. 520 pr. utlevering. Apoteket kan utlevere inntil 3 måneders forbruk. Går inn på egenandelskortet.

14 Tekniske hjelpemidler
Sug, vibrator. Luftfukter, ekstra vibrator. Varslingsutstyr, spesialutstyr til telefon. Stemmeprotese. Bil. Snorkel. (Datamaskin) Søkes til hjelpemiddelsentralen, behandlingshjelpemiddelsentralen eller NAV.

15 Pasientreiser Ordningen overtatt av Helseforetakenes senter for pasientreiser (fra ). Det lokale helseforetaket dekker reiseutgiftene. Rett til å få dekket reiseutgifter til og fra behandling med billigste reisemåte med rutegående transport. Avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 3 km. Egenandel for pasienter over 16 år (kr.133,-, 2013). Reiseregning sendes Pasientreiser. Rekvisisjon fra behandler på annen transport pga helsemessige forhold. Reiser bestilles på Pasientreiser tlf Se eller ring tlf

16 Transporttjeneste for funksjonshemmede
Pga varig bevegelseshemming av fysiske eller psykiske årsaker ha vesentlige vansker med å bruke kollektive transportmidler. Ulike ordninger i de forskjellige fylkene. Arbeids- og fritidsreiser. Funksjonshemmingen må vare i ett år. Søkes til kommunen.

17 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Har store vansker med å bevege seg over noen lengde. I forbindelse med bosted, arbeid eller annen aktivitet. Tillatelsen følger søker. Fritak for avgift i landets bomringer ved bruk av Autopass brikke. Søkes til kommunen.

18 Særfradrag Ordningen vil opphøre helt fra 2015
Ordningen har opphørt for nye søkere.

19 Pleie- og omsorgstiltak
Hjemmehjelp, hjemmesykepleie. Dagsenter. Avlastningsplass på sykehjem. Trygghetsavdeling. Frivillighetssentral. NAV (Sosialkontor).

20 Rettigheter for pårørende
Omsorgslønn (kommunal ytelse). Velferdspermisjon på jobben. Opplæringspenger. Sykemelding. Hjelpestønad. Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid. Pleiepenger i livets sluttfase.

21 Psykososial støtte. Psykososial støtte Rehabilitering
Fastlegen Psykiatrisk poliklinikk Privatpraktiserende psykologer/ psykiatere Familievernkontor Hjemmetjenesten Kreftforeningen. Kreftkoordinator i kommunen Likemannstjenesten i pasientforeningen Vardesentrene Rehabilitering Rehabiliteringssentre Montebellosenteret Lærings- og mestringskurs

22 Hvem kan gi råd og veiledning?
Førstelinjetjenesten. NAV (Trygdekontor. Sosialkontor. Arbeidskontor.) ( HELFO Pasientreiser Kommunal omsorgstjeneste. Fastlegen. Andrelinjetjenesten. Sosionomtjenesten i sykehus.. Brukerorienterte tilbud. Lærings- og mestringssentre ved sykehusene. Kreftforeningen. Munn - og halskreftforeningen.

23 Sti´n te verdens ende. Vi syns vi kunne se te verdens ende
Og visste åssen åra ville bli, Da livet pluts´lig svinga av fra veien og tok en kronglete og ulendt sti. Der stengte fjellet steilt på alle kantær. Da sa du stille: Vi kan klatre, vi. Vi føllte kronglesti´n langs bratte stupet Og ingen a oss torde se i djupet. Nå har vi føllt den bratte, trange stien med stup på alle siene i mange år. Det kan nok hende vi misunner andre den strake landeveien der de går. Det ser så lett ut, men en veit jo aldri. Og kronglesti´n vår har blitt veldig vår. Det var den sti´n vi fikk, det hjælper ikke å følge andres glatte vei med blikket.

24 Og vi har lært å ikke sture over
den rette veiens rike blomsterflor, For det gror blomster også langs med sti´n vår og gleden over dem er like stor, ja kanskje større, for de er så sjeldne, en må se nøye for å se de gror. De ligger ofte skjult blant visne bla´er, Men duftær ekstra sterrt på fine da´er. La gå at det kan komma vonde ti´er, Da sti´n vår kjennas vanskelig og bratt, men den har lært oss at det vokser blomster på både slåpetorn og nypekratt. Og ingen ting i verden er så vakkert som nyperoser i ei sankthansnatt. Og når vi sitter sammen, kan vi kjenne at også vår sti når te verdens ende. Margaret Skjelbred


Laste ned ppt "Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google