Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATISTISK KVALITETSSTYRING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATISTISK KVALITETSSTYRING"— Utskrift av presentasjonen:

1 STATISTISK KVALITETSSTYRING
KAMPEN MOT UØNSKET VARIASJON

2 Variasjon En skiller mellom systematisk variasjon og
tilfeldig variasjon. Så lenge systematisk variasjon er er eliminert eller kompensert, sier vi at vi har en prosess under statistisk kontroll, eller en stabil prosess, se Fig. 10.1 Shewhart (1931) uttalte at ”et fenomen kan sies å være under kontroll, når vi, ved bruk av tidligere erfaringer, kan forutsi, i det minste innen grenseverdier, hvordan fenomenet vil variere i fremtiden” Formålet med statistisk prosesskontroll er å: identifisere påviselige årsaker for å eliminere dem overvåke prosessen når den er i statistisk kontroll slik at ikke flere påviselige årsaker kommer inn uten operatørens kjennskap kontinuerlig gi informasjon fra prosessen, slik at nye årsaker kan identifiseres og elimineres

3 Prosessforbedring Gitt en sammensatt prosess der standardavvikene til deleprosessene er h.h.v. 4, 2, 1, 1 og 1. Standardavviket til prosessen blir da kvadratroten til summen av kvadratene for hver delprosess, lik 4,8. Greier vi å eliminere det nest største standardavviket, 2, blir resultanten 4,4, greier vi derimot i stedet å eliminere det største standardavviket, 4, blir resultanten 2,6 - altså en vesentlig forbedring det er altså ikke tilfeldig hvor vi begynner, og vi har verktøy for å prioritere og løse oppgavene (de 7 verktøy)

4 En prosess utenfor statistisk kontroll
tidsakse Prosessen endrer sentrering (ustabil) og standardavvik underveis. Hvilket tidspunkt 1..4 regnet fra nede til venstre er prosessen tilsynelatende under kontroll? Hvilken feilslutning kunne vi trekke dersom dette var eneste undersøkelse?

5 Stabil prosess Denne prosessen er nå stabil mht middelverdi. Likevel er standardavviket varierende og tidvis stort, men prosessen kan modelleres og forbedres mot en smalere variasjonsbredde

6 Stabil og kapabel (dugelig) prosess
Denne prosessen har gjennomgått en forbedring, den er stabil som forrige figur viser, men er i tillegg jevnere mht standardavvik

7 Demingsirkelen Når vi søker etter årsakene til systematisk variasjon, dvs. påviselige årsaker, er det viktig å håndtere problemene systematisk og nøyaktig Demingsirkelen er et av flere verktøy: Planlegg: Når problemer avdekkes, er det første vi må gjøre å avklare de viktiste årsakene til problemet Utfør: Når en viktig årsak er funnet, må forbedring utføres Iverksett Planlegg Utfør Vurder

8 Vurder: Når relevante tiltak er gjort må vi undersøke resultatet for å se om forbedringen virkelig var vellykket. Igjen, nyttes de 7 verktøy Iverksett: Hele tiden er det et spørsmål om å lære og vinne erfaring fra forbedringsprosessen for å unngå å gjøre de samme feil i fremtiden. Dersom vi ikke er fornøyd denne gangen, må vi kjøre gjennom prosessen en gang til osv.

9 Hva vi er ute etter I figuren som er hentet fra Juran’s trilogi ser vi hvordan en prosessforbedring kan se ut før og etter forbedring. Vi har oppnådd å senke feilkostnaden og kan arbeide med variasjonsbekjemping på et mye lavere nivå, dersom vi ikke velger å prioritere en annen og dårligere prosess først.


Laste ned ppt "STATISTISK KVALITETSSTYRING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google