Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye firmabilregler fra 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye firmabilregler fra 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye firmabilregler fra 2005
Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen

2 Høsten 2001 Skjerpet beskatning av:
-Fordel ved privat bruk av firmabil -bruk av næringsbil i virksomhet -mottatt bilgodtgjørelse for yrkeskjøring

3 Høsten 2001 Finansdepartements påstand:
- Skattemessig mer gunstig å få firmabil fremfor kontant lønn - For høyt fradrag for yrkesbil for selvstendig næringsdrivende når bilen også brukes privat satsen for skattefri bilgodtgjørelse for lønnstakere var for høy

4 ”Bilgruppen” · Skattebetalerforeningen · Selgerforbundet . HSH · NHO
· Bilimportørenes Landsforening · Finansieringsselskapenes Forening · Norges Bilbransjeforbund

5 Bilgruppens forslag til ny sjablonregel mai 2002
Inntektstillegg med 19,45 % av bilens listepris som ny (inkl. utstyr) + fordel ved en sjablon på km + reise hjem/arbeid de første km mulitiplisert med fastsatte satser For reise hjem/arbeid over km benyttes sats 1,40 kr

6 Gruppens forslag til satser:
Bilens listepris som ny Under kr 1,40 kr pr km kr 1,60 kr pr km kr 1,80 kr pr km kr 2,00 kr pr km Over kr 2,20 kr pr km

7 Våren 2002 Inntektsfordel i kr ved firmabil
(kjøring hjem arbeid 3089 km) Listepris 2001: 2002: Bilgr. forslag: 53.010 65160 45127 72.644 89.294 66.995 91.623 88.863 81.096

8 Takk til Sivilombudsmannen
Etter klage fra bilgruppen i mars 2003 uttaler Sivilombudsmannen i sept at det er grunn til å stille spørsmål om km-satsene i rimelig grad gjenspeiler de faktiske bilholdskostnadene, og anbefaler derfor en fornyet gjennomgang

9 Forslaget fra departements arbeidsgruppe vår 2004
Inntektstillegg: 30 % av listepris under kr 20 % av listepris over kr Listeprisgrunnlaget reduseres til 75 % etter 3 år Ingen særregler utover dette Ingen tillegg for reise hjem - arbeid Tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil følger samme regler som for firmabiler

10 Bilgruppens forslag i høringsrunden:
Inntektstillegget settes lik: 25 % av listeprisen under kr 15 % av listeprisen over kr Listeprisgrunnlaget reduseres til 75 % etter 3 år

11 FORSLAG Ot.prp. 1 (2004-2005) SKATTEPLIKTIG FORDEL =
30% av bilens verdi under kr + 20% av bilens verdi over kr Bilen verdsettes til: yngre enn 3 år - nybilpris eldre enn 3 år - 75% av kostpris Ved yrkeskjøring over km og for el-biler reduseres grunnlagene med 75 % Ikke tillegg for kjøring mellom hjem og arbeidssted

12 Eksempel på beregning av årlig fordel etter de nye reglene
Firmabil - listepris kr x 30 % = kr x 20 % = kr Årlig fordel = kr I år 4 reduseres grunnlaget til x 30 % = kr x 20 % = kr Årlig fordel = kr

13 Inntektstillegget er fortsatt for høyt
Forslaget innebærer en reduksjon i inntektstillegget på ca 5 % for firmabiler Inntektstillegg firmabil listepris : Dagens regler: kr + evt hjem-arb Forslaget: kr første 3 år Forslaget 4. år: kr Bilgr. satser: kr første 3 år Bilgr. satser 4. år kr

14 Listepris som ny Gjeldende system Inkl. kjøring hjem – arbeid 0 km km Nytt system Bilens alder 0- 3 år over 3 år 151000 61100 79000 45300 33975 199000 59700 44775 201000 72150 94350 60300 45225 249000 73300 56025 251000 83200 108800 73700 56475 299000 83300 67275 301000 91000 119000 83700 67725 400000 103500 83500 500000 96000 124000 123500 98500 750000 121000 149000 173500 136000

15 Vinnerne De som kjører billige biler
De som har mye kjøring hjem – arbeid med firmabilen De som velger å kjøre biler som er eldre enn 3 år De som tidligere hadde listepris i den laveste delen av prisklassen (eks listepris kr) Yrkeskjøring over km og elbiler

16 Taperne Dyre biler Ingen kjøring hjem – arbeid Nye biler
De som kjører forholdsvis lite privat med firmabilen

17 Svakheter i det nye systemet:
Reduksjonen i beskatningsnivået er ikke stort nok Det bør være en årlig vurdering av om det er samsvar mellom beskatningen og bilholdskostnadene Forskuddssatsene for 2004 er for høye

18 Grunnlag for prosentsatsene:
Avskrivninger, rentekostnader, forsikringskostnader, drift og vedlikeholdskostnader Finansdepartements tall: kr (privat kjørelengde km) De sju organisasjonene: kr (privat kjørelengde km)

19 Statistikk fra SSB - firmabiler

20 Hva lønner seg firmabil - lønnsutbetaling
ARBEIDSGIVERTILBYR DEG ENTEN FIRMABIL TIL EN VERDI AV INNTIL KR PR MND ELLER DU KAN VELGE Å TA UT ET ”BILTILLEGG” PÅ KR I ØKT LØNN

21 Ola’s beregning av firmabiltillegget
Ola får firmabil etter de nye reglene: Firmabilen har listepris på kr 30 % av kr 20 % av kr Sum/inntektspåslag kr Skattebelastning (marg.sk. 50 %) kr

22 Ola får et netto inntektsbortfall ved å velge firmabil
Ved å velge firmabil må Ola bruke av ordinær nettolønn (etter at skatten er betalt) for å betale skatten på firmabil med kr. Ved å si nei til et lønnstillegg på brutto kr, sier han fra seg en netto lønnsutbetaling (etter marg.sk. 50 %) på kr Netto inntektsbortfall blir kr Dersom Ola klarer å holde bilkostnadene under kr årlig vil han tjene på dette

23 Forutsetninger for å kunne sammenligne firmabil og lønnstillegg
Ved å takke nei til firmabil får Ola tilbud fra sin arbeidsgiver om kr i lønnstillegg i stedet for inntektstillegget Olas Kostnader ved bilhold: Utgiftsposter: kostnader pr år: Service kr Årsavgift kr Forsikring kr Bensin (15.000km) kr Verdifall kr Renter kr Rentetap EK kr Sum kr

24 Sammenligning lønnstillegg - firmabil
Ola velger å beholde firmabilen med listepris over kr : Lønn kr Inntektstillegg kr Totalt skb.inntekt kr Utbetalt kr skatt kr Netto å leve for kr (men slipper å ha kostnader til bilhold.) Eksempel hvor Ola kan si fra seg firmabilen mot å få et lønnstillegg på kr: Lønn kr skatt kr Netto å leve for kr bilutgifter kr Netto å leve for kr (etter bilkostn)

25 BESPARELSEN Ola sparer i størrelsesorden ca kr hver år på å velge lønnstillegg fremfor firmabilen. Ulemper: må ta risiko for ekstrakostnader i form av skade, bonustap og lignende Arbeidsgiver sparer nå arbeidsgiveravgift på å tilby firmabil fremfor kontantlønn på kr

26 Status pr. november 2004: Departements skatteskjerpelse fra 2001 nesten borte Firmabilbeskatningen i ferd med å få et rimelig nivå Skatt på bilgodtgjørelse er blitt enklere og med en brukbar sats Tilbakeføring for yrkesbiler er beholdt. Fortsatt en jobb å gjøre her. Men forslaget om å likestille med firmabiler er nå trukket tilbake.


Laste ned ppt "Nye firmabilregler fra 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google