Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VegReg konferanse Dag 3 Siste dag ( og takk for det ?)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VegReg konferanse Dag 3 Siste dag ( og takk for det ?)"— Utskrift av presentasjonen:

1 VegReg konferanse Dag 3 Siste dag ( og takk for det ?)
Rica Hell hotell Stjørdal mai VegReg Vegforvaltning og utvikling Vegdirektoratet

2 Spørsmål og ønsker under konferansen + uløste oppgaver
Massesletting av tilstand/skade. Er dette endring eller korreksjon? ( Jostein Objektet har hatt sin levetid og det er Endring Gyldighetsdato satt annet enn dagens dato ( Willie ) Eksisterende data : Gyldighet for registreringen ( Endring eller korreksjon ) kan fritt velges fra dagens dato tilbake til Fradato på objektet på eksisterende versjon Nyopprettede data : Kan fritt settes fra dagens dato og bakover ( 1950 ?) Det skal la seg gjøre å endre, men må utestå til ver 4.0 Hvem har tuklet med mine data ? ( Geir ) NVDBReg vil kunne gi oss hva som foregår pr objekt i statistikk Legges til versjon 4.0 Basere seg på en rapport fra NVDB ( Kontakt Arnt Albertsen ) Låseadministrasjon i VegReg ( ?? Vi skal prøve nå å ta med NVDB123 sin låsedialog ( admin ). Evt utsette til ver 4.0

3 Forts Magne : =Slette spesielt tilstand/skade= ok ( verdi )
Vi kan legge på slettefilter. Må utestå til ver 4.0 La dialogen fra NVDB legges i front ( Always on top ) Neste versjon Ønske om å beholde vegutvalget selv om ny mal velges. NVDB123 til høsten Ønske om at dato gyldig på bakgrunnskart og ortofoto Taes inn som eget lag og vises i kartvinduet til VegReg Taes til høsten Ønske om lesing av dwg format til Kartvinduet Maler i VegReg To muligheter: Lage en fiktiv registrering og lagre og bruke som mal. Alt. Lage mal vha datakatalog ( drag and drop ) Hva er best ? Filterinstillinger vurderes til ver 4.0 ( lagres ) Kopiere objekt og lime inn på andre referanser ( mal ?)

4 Forts Oppdatere 3D visning etter GNSS pos, ikke bare tripp
Vil bli testet i 4.0 versjon Sette ut skilt med gitt intervall Løst i kartvinduet i dag Antall desimaler i tallverdier Programfeil i vegreg som rettes i ver 3.0 Reg. bildet må vise 4#2#!1#3 Dagens versjon gjør dette dersom feltene er definert i vegnettet Registreringsbildet må generelt forbedres ( Vise strekningsdata fysisk) Vurderes til ver 4.0 Text på skiltplater Avhengig av skiltmodul og NVDB ( samt datamodell for ny datakatalog ) Denne henger litt høyere i systemet, men vi har laget standard bildefiler for alle lovlige høgder og bredder Visning av skilt ved kjøring mot . Ok ? Skal være ok Maksimere registreringsbildet Ver 4.0 velge å arbeide med et objekt om gangen ( mor implisitt ) Vise døtre i 3D Neste hovedversjon 4.0 ( Visning av døtre under morobjekt ( eks : Tunnelløp ) Filtrere vekk døtre fysisk i oppdateringsbildet Ver 4.0

5 Forts Kobling mellom El-rapp og VegReg ?
Skredrapporter-objektendringer ! Ingen kobling mellom El-rapp og VegReg. Elrapp rapporterer ikke til NVDB, men en egen base Skredrapport ? Tidsrelatert og skal ikke ha nye versjoner. Stølan, Lese DWG filer ( as built tegninger Ferdigvegsdata, kontroll på store anlegg Ulike koordinatsystemer, utfordring ? Konvertere ? Programvare ? PDF/JPG eksport fra kartbilde ( saksbehandler, dokumentasjon ) Kartvindu i VegReg har eksport til Clipboard

6 Forts Når ver 3.0 ? Kan 2.6 benyttes ?
Ver 3.0 antas ferdig midt juni 2.6 vil avinstalleres under installasjon. Ingen support på 2.6 etter 3.0 Regler for om enkelte objekter skal registreres til hovedveg eller gsv ( parallell Rekkverk som tidligere ble reg. på hovedveg, må flyttes til gsv Også andre typiske data . Eiendomsgrense i venstre kant av gsv. Stort avvik fra hovedveg vurderes spesielt. Belysningsanlegg står mellom hovedveg og gsv. Er satt opp mtp hovedveg ( skal vises dersom noen går på vegen . Bieffekt ved lys på gsv ) Gsv kan ha eget belysningsanlegg ( trygghet ) Hvordan forholder 3.0 seg til reg av egengeometri på pkt og str ? På samme måte som 2.6 HP1 viser strekningsobjekt fra rundkjøring i hp. Visningsfeil i VegReg som må rettes.

7 Forts VegReg bærer preg av fagarroganse ( ??)
Det er et fagverktøy. Arroganse ?? Systemet er komplisert dersom man bruker det et par uker i året. Viktig med brukerveiledning. Uten en brukerveiledning blir dette for useriøst fra dere som er ansvarlig for VegReg overfor brukerne Det er vel ikke meningen å registrere bare 2 uker i sesongen ? Det finnes en brukerveiledning for verktøyet på vegreg.no ( 2.6 versj ) Evt lag en mal-kokebok. Har startet opp med en kokebok på registreringsside med alle relevante objekter Hver sesong er det masse hodebry, surr og bortkastet tid på hvilket utstyr og hvordan få dette installert i reg-bil Man bør lage seg en mal for det utstyr man bruker. Tegne oppkobling og rekkefølge osv Hvordan registrere stikkrenne med ulike materialer ( inn/utløp og gjennomløp ?) Den er bygd opprinnelig med gitt materialtype. Er senere fixet på. Dette kan evt legges inn som kommentar? Behov for veiledning i bruk av systemet, løse problemer osv. Undertegnede har landsdekkende support på dette området Det samme gjelder også Datakatalogen.

8 Forts Ønsker en funksjon i VegReg som pakker nødvendige filer til support ved Crash! Vurderes i 4.0 versjon Registrering av objekter via kartet ( DWG som bakgrunn ( mødre ) Må uansett utsettes/vurderes til 4.0 versjon Stedfesting uavhengig av bilens posisjon i kjøreruta Hente koordinater fra kartet vha zoom ? Vurderes i 4.0 Bruk Vegreg.no som nyhetssenter og legg ut Arnes tunnelpres og andres pres. Det er klargjort for nyheter gjennom ver 3.0 Det som mangler er lagringsstruktur, abbonementsystem, intern tolking av nyhetshenting osv. Noen må ta ansvar for å lage ny arbeidsprosedyre for Geodata ( vegnettsajourhold ) for å slippe spøkelsesobjekter som dukker opp. Dette vil bli oversendt Linda. Vi trenger en teknisk dokumentasjon og et prosjekt med feil Valgmulighet i VegReg som gir arv fra mor til døtrer vedr. egengeometri Mener dette er prinsippspørsmål som må taes opp i NVDB ( arv ) Problemer med uttegning i Gis-Line uten arv. Mener at man må vurdere dette løst gjennom presentasjonsregler i Gis-line IAKD er en generell komponent som skal kunne nyttes av alle klienter. Foreta en import til kartet i VegReg direkte? Mangler regler som sier at en veg må ha funksjonskontraktsområde tilknyttet Det er omvendt. Det er Funksjonskontraktsområde som har veger tilknyttet seg. Ikke problemer med uttak av data til FunkRa


Laste ned ppt "VegReg konferanse Dag 3 Siste dag ( og takk for det ?)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google