Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

pH - hvorfor og hvordan -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "pH - hvorfor og hvordan -"— Utskrift av presentasjonen:

1 pH - hvorfor og hvordan -
Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

2 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Literatur Veileder i fødselshjelp 2006, NGF, online STAN hånd-boka, Neoventa ALSO-kursperm 2006 The use of electronic fetal monitoring, guidelines, Royal College of Obstetricians an Gynecologists, 2001 Betreuung des gesunden Neugeborenen im Kreißsaal, Leitlinie, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 2006 Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

3 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
pH pH verdi er måten man måler konsentrasjon av hydrogen-ioner i blod (H+) det finnes økt forekomst av hydrogen-ioner hvis barnet blir påvirket under fødselen pga utvikling av hypoksi Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

4 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Anatomi Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

5 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Blod i navlearterie Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

6 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Blod i placenta Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

7 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Blod i navlevene Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

8 Oksygenmangel hos barnet
Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

9 Oksygenmangel hos barnet
Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

10 Oksygenmangel hos barnet
Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

11 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
APGAR-score Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

12 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Syrebase fysiologi Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

13 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Syrebase fysiologi Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

14 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Metabolsk acidose Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

15 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Base deficit Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

16 Overvåkning under fødselen
Målet: å forhindre utvikling av hypoksi og metabolsk acidose med mulig celleskade pga av dette Metoder: CTG STAN (skalp-pH) (skalp-laktat) andere metoder, f.eks. intrapartal pulsoksymetri Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

17 Intrapartal hypoksisk hendelse
felles internasjonale kriterier, siden 1999 alle 3 må være til stede for å stille diagnosen intrapartal asfyksi som årsak til cerebral parese metabolsk acidose med blod fra navlearterie eller svært tidelig fra barnet med pH < 7,00 og BDef ≥ 12 mmol/l tidlige tegn på alvorlig eller moderat encephalopati med fosteret ≥ 34 uker gestasjonsalder, f.eks. kramper Cerebral parese av type spastisk kvadriplegi eller dyskinetisk type Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

18 Metabolsk acidose og cerebral parese
ca. 2 % av alle nyfødte har metabolsk acidose ved fødselen 90 % av disse utvikler ikke cerebral parese ved bruk kan STAN kan forekomst av metabolsk acidose muligens reduseres (0,65 % i 2 store RCT) de aller flerste tilfeller av cerebral parese (90 – 99%) er ikke forårsakt av hypoksi Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

19 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
ytterlige faktorer ytterlige faktorer som indikerer at asfyksiprosessen startet i samband med fødselen, alle må være til stede: hypoksirelatert hendelse umiddelbar før eller sammen med forløsning uterusruptur, løsning, navlesnorfremfall, føtal blødning etc. akutt og vedvarende påvirkning av hjertefrekvens APGAR 0-6 i mer enn 5 min etter fødselen tegn til påvirkning av flere organ i nyfødtperioden tegn til nevropat. avvik ved bildediagnostik som tyder på akutt hendelse under forløsning (f.eks. blødning) Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

20 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Prøvetaking med syrebaseanalysen får man en objektiv måte å fastslå om barnet har vært utsatt for oksygenmangel under fødselen umiddelbar avklemming av navlestrengen i og med at barnet begynner å puste vil dette påvirke syrebasestatus (Karbondioksidinnholdet i blod synker) barnet har ingen behov for blod fra navlestreng, tvert i mot kan barnet blir negativ påvirket avklemming av navlestreng med 2 peanger med minst 10 cm mellomrom, gjerne mer Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

21 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Prøvetaking navlestreng kan ligge i 1 time i romtemperatur i følge STAN-håndboka (?) prøven taes både fra arterie og vene prøven taes med blodgassprøyte lettere å finne blod hvis kanylen føres inn parallelt med navlestrengen sprøyten skal tømmes for luften etter prøvetaking sprøyten skal lukkes med dott som er med i bakke Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

22 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Prøvetaking sprøyten kan med fordel beveges noen ganger for å få blod i kontakt med heparin (er allerede i sprøyten), dette forhindrer koagulasjon sprøyten med blod kan i følge laboratoriet ligger i 10 min, dette da dog helst kald eller på is prøven analyseres enten på laboratoriet på dagtid eller på intensivavdelingen på ettermiddag/kveld/natt husk på å sette navlelapp på prøvesvarene Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

23 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Prøvetaking Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

24 Normal syrebaseverdier
Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

25 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Analyse av prøven Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

26 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Hvorfor? vi får vite om barnet var utsatt for hypoksi under fødselen vi kan gi barnelegene bedre informasjon om det nyfødte barnet: andere årsaker til dårlig barn enn asfyksi, f.eks. sepsis, smerter, fødselstraume er det økt risiko for at barnet får hypogklykemi vi kan gi foreldre bedre informasjon svært viktig for kvalitetskontroll og kvalitetssikring Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

27 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Hvorfor? mer forståelse av hypoksiprosessen og fosterets forsvarsmekanismer viktig i skadesaker/klagesaker. Er skaden knyttet til oksygenmangel under fødselen viktig kvalitetsindikator i forskning (f.eks. i forskning om STAN) Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.

28 Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.
Hvorfor av alle? Veileder i fødselshjelp 2006 råder å ta syrebasestatus av alle: akutte keisersnitt vaginal operative forløsninger som overvåkes med STAN eller kont. CTG som er dårlig ved fødselen (hvor det var tatt skalp-pH) Men dette har vi prøvd før og da taes i hvert fall ikke prøver av disse, fordi det mangler rutine og man er for opptatt med barnet og glemmer 2. peang Tappert Sykehuset Levanger – Gyn / Fødeavd.


Laste ned ppt "pH - hvorfor og hvordan -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google