Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen
Hedmark Fylkeskommune: Seminar for kulturinstitusjoner 11.september 2012 Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen Elverum kommune

2 Hvorfor gir vi (kommunen) penger til kultur?
… det er et politisk spørsmål, men rådmannens råd blir gjerne at vi vurderer det dithen (tror?) at: det bidrar til å nå overordnede mål (jfr. «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere»). det bidrar til å styrke vårt omdømme utad (vi vil gjerne vise oss som (ut)dannede, «siviliserte» mennesker fra «møblerte hjem») og tiltrekke oss nye innbyggere. det bidrar til å styrke folkehelsearbeidet gjennom sin forebyggende effekt («bidrager til at bevare sindets munterhed»). det sikrer at vi har tilgjengelig noen tjenester som kan anvendes til representasjonsformål, relasjonsbygging m.v.

3 Elverum i regionalkonkurransen – hvordan skal vi overleve
Elverum i regionalkonkurransen – hvordan skal vi overleve? Mål, strategier, planer, budsjetter, gjennomføring, resultater …..

4 Regionalkonkurranse Det er en betydelig og økende forskning, statistikk, målinger, barometre o.a. som måler regioner og kommuners «gjøren og laden» og derved attraksjon – både i Norge og internasjonalt. Vi er oppmeldt i en konkurranse, enten vi vil eller ikke. Å forholde seg til det synes å være forskjellen mellom å styre (ha styrefart «i en båt på livets elv») eller å bli styrt (være drivved på den samme «elv»).

5 Vi blir veid og målt

6 Ambisjonen? …så må vi vel som i enhver konkurranse av noe betydning sørge for å: Finne ut hvilken «divisjon» vi skal spille i: Kun intern – dvs. vi holder oss hjemme – «bygdeslagsmål» Sør-Østerdal – «lokalderby» Hedmark – «kretsmesterskap» Norge – «nasjonal serie» Norden – «söta bror», «finsk sisu» og «dansk dynamitt» Europa – «internasjonal liga» Forberede oss – trene - individuelt og kollektivt, utforme strategi og taktikk osv.

7 Ett bilde i regionalkonkurransen

8 Skal vi melde oss på lokalderby eller noe mer krevende…
…så trenger vi uansett etter alle solemerker et styrings- og ledelsessystem som: er robust og står seg over tid er omforent uavhengig av politisk farge, og som tåler varierende politisk innhold i kraft av sin faglighet i seg sjøl er en suksessfaktor … og derfor bidrar vesentlig til at våre mål nås.

9 Kartet Strategisk planlegging = felles viljedannelse
Handlingsplanlegging = felles viljegjennomføring

10 Planstrategi: Fokus – Ambisjon – Strategi…
…innenfor 6 områder: Klima og energi By- og bygdeutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskaping og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Innenfor disse områdene må vi holde oss med realistiske mål, robuste strategier og tilhørende tilstrekkelige planer

11 Mål på overordnet nivå i Elverum
«Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere»

12 Kommunestyret AS: Elverum Energi AS, EKI AS, ET AS, ERNU AS
Utvalg Kommunestyrekomiteer Råd Formannskapet IKS: Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Hedmark Revisjon IKS KF: Elverum Kommuneskoger KF AS: Elverum Energi AS, EKI AS, ET AS, ERNU AS Tunet AS, Flerbruksanlegget AS. Stiftelsen Festspillene i Elverum Elverum kommunale Pensjonskasse Andre: 3 stiftelser for diverse formål Kommuneadministrasjonen

13 Tjenesteproduksjon Rådmannens stab Stab: Personal Service og IKT
Økonomi Samfunnsutvikling Eiendom Sektor for Pleie-, Rehabilitering og Omsorg Sektor for Familie og Helse Sektor for Skole Sektor for Barnehage Sektor for Plan og Kommunalteknikk Kultur NAV Rådmannen Assisterende rådmann Drifts-og utviklingsstøtte Service- og IKT-sjef Personalsjef Juridisk rådgiver Næringsrådgiver Økonomisjef Eiendomssjef Strategi og utvikling PRO-sjef Familie- og helsesjef Skolesjef Barnehage- sjef NAV-leder Teknisk sjef Kultursjef Tjenesteproduksjon

14 Når vi skal investere i-, og støtte kulturutvikling og kulturproduksjon…
… så blir fort rådmannens problemstillinger: Hva kan vi koste på oss utover lovpålagte tjenester? Hva bidrar mest for oss i regionalkonkurransen? .. Les: styrker vårt omdømme slik at befolkningsveksten holder fram? Hva bidrar særlig i forebyggende folkehelsearbeid for å dempe kostnadsveksten til «reparasjon»?

15 … utøves i Elverum kommune i henhold til egen Eierskapsmelding

16 Hva er viktigst for en eier?
Ramme inn virksomheten (vedtekter med formål, sende med signaler på mål og strategi). Sørge for forsvarlig finansiering i forhold til formålet Sørge for det best mulige styre med den best mulige styreleder i forhold til formålet. Følge opp og kontrollere på «armlengdes avstand» Være tilgjengelig for drøftinger med sitt styre.

17 Hvorfor gir vi (kommunen) penger til kultur?
… det er et politisk spørsmål, men rådmannens råd blir gjerne at vi vurderer det dithen (tror?) at: det bidrar til å nå overordnede mål (jfr. «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere»). det bidrar til å styrke vårt omdømme utad (vi vil gjerne vise oss som (ut)dannede, «siviliserte» mennesker fra «møblerte hjem») og tiltrekke oss nye innbyggere. det bidrar til å styrke folkehelsearbeidet gjennom sin forebyggende effekt («bidrager til at bevare sindets munterhed»). det sikrer at vi har tilgjengelig noen tjenester som kan anvendes til representasjonsformål, relasjonsbygging m.v. …..

18 … derfor er det av det gode å styrke dialog og kompetanse slik at:
Vi blir sikrere i vår sak når det gjelder ressursbruk på kultursektoren. I større grad kan vurdere forholdet mellom nytte og kostnad på omfanget av ressursbruken til kulturformål, basert på etterrettelig kunnskap. Ser på vår ressursbruk samlet innenfor kommunal tjenesteproduksjon, og vurderer systematisk hvilke effekter eventuell økt kultursatsing vil kunne gi for våre innbyggeres livsmestring – barn, unge, voksne, eldre.


Laste ned ppt "Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google