Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgrep på eldre på institusjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgrep på eldre på institusjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgrep på eldre på institusjon
Oslo politidistrikt Overgrep på eldre på institusjon Av politiadvokat Cecilie Schløsser Møller og politibetjent Mari Gjengedal Bakken Seksjon for Volds- og seksualforbrytelser

2 Temaer Organisering Oslo politidistrikt
Gangen i straffesaker om overgrep mot eldre på institusjon Særskilte utfordringer Hvem har innsynsrett i sakene Råd/ønsker fra politiet

3 Organisering Egen seksjon for Volds- og sedelighetsforbrytelser
Oslo politidistrikt Organisering Egen seksjon for Volds- og sedelighetsforbrytelser Etterforsker de alvorligste voldsforbrytelsene, dvs i hovedsak drap og drapsforsøk. Vold/trusler mot eldre etterforskes på de ulike politistasjonene Seksjon for Volds- og sedelighetsforbrytelser etterforsker de fleste seksualforbrytelser. Integrert påtale Hver stasjon og seksjon har egne jurister som leder etterforskningen, tar beslutninger om tvangsmidler og påtaleavgjør sakene Tett samarbeid mellom etterforsker og jurist

4 Gangen i en straffesak om overgrep mot eldre på institusjon
Oslo politidistrikt Gangen i en straffesak om overgrep mot eldre på institusjon Politiet mottar anmeldelse eller melding om mulig straffbar handling Skriftlig eller muntlig Formell anmeldelse ikke nødvendig Vi plikter å etterforske uavhengig av hvordan vi får kjennskap til saken eller hvem som melder fra Voldtektsmottaket kan kobles inn før politiet

5 Forts. gangen i en straffesak..
Oslo politidistrikt Forts. gangen i en straffesak.. Etterforskningen som foretas avhenger av omstendighetene i den enkelte sak: Når får vi kunnskap om saken? Hvor sterk/svak er mistanken?

6 Forts. gangen i en straffesak….
Oslo politidistrikt Forts. gangen i en straffesak…. Etterforskningen kan f. eks omfatte: Sikring av biologiske spor – foretas vanligvis av leger/sykepleiere ved overgrepsmottaket Kroppslig undersøkelse av fornærmede – spor av vold? Overgrepsmottaket. Må ikke foreligge anmeldelse før mottaket kobles inn. Pågripelse Ransaking av bopel, arbeidssted m.m. Kroppslig undersøkelse av siktede Bevisopptak av fornærmede og andre beboere Hva er bevisopptak? Avhør av andre vitner; ansatte, pårørende Innhenting av aktuelle journaler og rapporter Undersøkelse av beslag Dynamisk prosess

7 Forts. gangen i en straffesak…
Oslo politidistrikt Forts. gangen i en straffesak… Plikt til å etterforske til gunst og ugunst for den mistenkte Henleggelseskode viktig Påtaleavgjørelse Helhetsvurdering av det samlede bevisbildet Henleggelse/henleggelseskode kan påklages av partene og andre med ”rettslig klageinteresse og aktuelt forvaltningsorgan, som Sykehjemsetaten og Fylkesmannens helseavd. For å ta ut/innstille på tiltale må påtalemyndigheten 1. Være overbevist om skyld, dvs tilnærmet sikker og 2. Kunne bevise dette i retten

8 Særskilte utfordringer v/ overgrep mot eldre
Oslo politidistrikt Særskilte utfordringer v/ overgrep mot eldre Demente/glemske/surrete fornærmede – vanskelig for den enkelte ansatte/pårørende å vurdere når man skal melde fra om mistanke Det meldes fra for sent til politiet – sikring av biologiske spor blir vanskelig eller umulig Mistenkte varsles av arbeidsgiver om mistanken så tidlig at han/hun får mulighet til å fjerne bevis/påvirke vitner Mange og motstridende hensyn å ta Avhør av fornærmede vanskelig Demens/glemsel Vanskelig tema Fremmed etterforsker

9 Hvem har innsynsrett Mistenkte/siktede og fornærmede har innsynsrett
Oslo politidistrikt Hvem har innsynsrett Mistenkte/siktede og fornærmede har innsynsrett Kun advokatene som får kopier av saksdok. Opplysningsplikt til andre berørte offentlige etater – her Sykehjemsetaten, Helseavd hos Fylkesmannen.

10 Råd/ønsker fra politiet
Oslo politidistrikt Råd/ønsker fra politiet Den/de som får betroelser fra beboere om overgrep bør skrive ned så nøyaktig som mulig det som blir sagt og beskrive hvordan beboeren fremsto Still gjerne åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål Ikke vask vedk før undersøkelser er foretatt Ikke fjern sengetøy, klær etc før undersøkelser/beslag er foretatt Ikke vask rommet/tilhørende bad Dersom rommet må tas i bruk/sengen skiftes på før rommet er undersøkt, ta vare på sengetøy etc som kan inneholde biologiske spor. Helst papirpose – bruk hansker. Mulig å formidle opplysninger til politiet uten at de går gjennom flere ledd? Vaktlister; bør ligge ved en forklaring eller bearbeides før vi får dem. Hvis dere har informasjon dere mener kan belyse saken, ta kontakt med etterforsker.

11 Hovedbudskap Ring oss for råd og diskusjon! Oslo politidistrikt
Jourtlf til førstebetjent på dagtid Krimvakta utenom kontortid Etterforsker hvis sak er opprettet


Laste ned ppt "Overgrep på eldre på institusjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google