Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Værnesregionen Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Værnesregionen Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Værnesregionen Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal
Samarbeider om ulike fellestjenester – Frisklivssentralen Værnesregionen DMS. Fellestjenester: barnevern, lønn/regnskap, legevakt…… Frisklivssentralen Værnesregionen

3 Værnesregionen DMS Nord Trøndelag Sør Trøndelag Selbu Meråker
3985 innbyggere Tydal 869 innbyggere Nord Trøndelag Meråker 2498 innbyggere Stjørdal innbyggere FLS- lokalisert ved Distriktsmedisinsk senter på Stjørdal og trekker i trådene for å få etablert en lokal FLS i hver kommune. Samarbeid mellom 4 kommuner og 2 fylke – kan gi ulike utfordringer ift organiseringen. Tydal med 869 innbyggere og Stjørdal med nesten innbyggere - Tydal ble nettopp kåret til den beste kommunen å bo i på landsbasis! Noen av disse kommunene har prioritert folkehelsearbeid i flere år mens andre har hatt mindre fokus på dette arbeid. Kan si det slik at alle hadde oppnevnt en Folkehelsekoordinator - men det var ikke alle som visste at de hadde fått tildelt den arbeidsoppgaven i sin kommune! Mens sånn som i Selbu har dem i 2010 utarbeidet en rapport for folkehelsearbeidet i sin kommune – så dem har kommet langt på vei.

4 Frisklivssentral Værnesregionen
DMS Folkehelsekontakt Meråker Stjørdal Selbu Tydal Sånn ser organiseringen ut pr. i dag. Folkehelsekontakt i hver kommune har dannet en lokal tverretatlig Folkehelsegruppe. Representanter fra hver folkehelsegruppe sitter sammen i en egen prosjektgruppe for Frisklivssentralen Værnesregionen DMS. De er godt i gang med arbeidet for hvordan de skal organisere FLS i sin kommune. Tydal er vel allerede klar til offisiell åpning av sin lokale FLS. Folkehelse- gruppe Folkehelse- gruppe Folkehelse- gruppe Folkehelse- gruppe Prosjektgruppe

5 Værnesregionen DMS Prosjektleder: Lillian Hernes Ernæringsfysiolog: Ylwa Jonasson Vend Risk Prosjektleder: Dr. Bård Kulseng, Regionalt senter for sykelig overvekt, St. Olavs hospital Monica Devle Turid Zahl Kommunekontakter Vend Risk er et tilbud gjennom Frisklivssentralen Værnesregionen DMS. Der er det pr i dag er det ansatt en leder, ernæringsfysiolog og oss som arbeidet med Vend Risk både på DMS og ut i kommunene. Bård er leder for prosjektet og jeg organiserer prosjektet med god hjelp av kommunekontakten i hver kommune. VR = Værnesregionen. Vend Risk står for at man i dette prosjektet skal ha fokus på å jobbe mot å vende risiko for utvikling av diabetes type 2.

6 Vend Risk Bakgrunn for prosjektet Vend Risk:
Sterk økning i av diabetes type 2 og overvekt Helseundersøkelse i Nord Trøndelag (HUNT) Værnesregionen Kommuneprosjektet ”Overvekt og folkehelse” i regi av Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO), St Olavs hospital Kompetanseprogram (RSSO og Norsk senter for samhandling og telemedisin i Tromsø) 2011 deltar 28 kommuner i Sør- og Nord Trøndelag (nettbasert kursrom videokonferanser, fysiske samlinger og kurs) Som vi har sett så viser HUNT 3 viser strek økning av diabetes type 2 og overvekt for innbyggerne i Meråker og Stjørdal. Antar at samme utviklingen skjer også i Selbu og Tydal. ¼ er overvektig og det er stadig i yngre alder. RSSO startet i 2007 et Kommuneprosjekt -”Overvekt og folkehelse”. Erfaringene etter 2 år var så positive at de ønsket å rekruttere nye kommuner og derfor startet vi opp med Vend Risk i Værnesregionen i 2010. 2011 er det totalt 28 kommuner som deltar - flere er her i dag

7 Vend Risk Mål: forebygge utvikling av diabetes type 2 for personer med overvekt i Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal kommune. Helsepersonell: deltar i kompetanseprogrammet ved RSSO utveksle kompetanse mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten deltakelse på aktuelle kurs i regionen

8 Vend Risk Samarbeider bl.a med:
Spesialisthelsetjenesten ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) St Olavs hospital Primærhelsetjenesten Fastlegene NTNU Lokale aktivitetstilbud Som sagt så er dette et samarbeidsprojekt mellom RSSO og Værnesregion. I tillegg har vi andre samarbeidspartnere som fysioterapeut/sykepleier i hver kommune. Vi informerer fastlegene om prosjektet samt at deltakerne får med et informajsonsskriv om Vend Risk som dem skal gi til sin fastlege før inklusjon. Deltakerne skal ta alle blodprøvene hos sin fastlege og det var ikke like enkelt å få til i begynnelsen. Noen syntes vel at det ble merarbeid men det går bedre nå. Fastlegen får kopi av alle prøvesvar , blir oppdatert gjennom Nyhetsbrev og vil få en årsrapport etter samtykke fra deltakeren. Det er viktig for oss å samarbeide med lokale aktivitetstilbud. I en del av kommunene finnes det allerede aktivitetstilbud som kan anbefales deltakerne i Vend Risk. Kommer tilbake til dette. NTNU er en samarbeidspartner ift testing av max VO2. Da vi startet prosjektet tenkte vi å ta en gangtest men ble anbefalt å kjøre max VO2 tester i stedet. En ser at dette kan motivere dletakerne da de ønsker å ha fremgang mellom hver tets som er ved oppstart, etter 6 måneder og deretter en gang årlig.

9 Vend Risk Deltakere: menn og kvinner over 18 år overvektig
økt risiko for å utvikle diabetes type 2 delta i fysisk aktivitet henvist av fastlege eller ta kontakt selv Oppfølging i ulike intervaller i til sammen 5 år Egenbetaling kr. 1000,- for 5 år (ref. 500,-) De som deltar i VR må være over 18 år og tilhøre Meråker, Selbu, Stjørdal eller Tydal kommune. De må være overvektig og/eller i risikogruppe for å kunne utvikle diabetes type 2. Til den her kartleggingen bruker vi skjemaet ”Finn Risc” som er et spørreskjema utviklet i Finland. Her får du 8 spørsmål som til sammen gir deg en poengsum som kan si i hvilken risikosone du er for å kunne utvikle diabetets type 2 de nærmeste 10 årene hvis du ikke gjør noen endringer. I utgangsounktet hadde vi sagt at de skulle ha en score på 12 eller mer for å dleta i VR. Men så viste det seg at det var mange unge spesielt kvinner som meldte interesse for å delta. De kommer litt ”uheldig ” ut ift lav score men er allikevel overvektig. -samboere -kollega -søsken

10 Vend Risk Meråker Selbu Stjørdal Tydal Gruppe 1 13 24 (4) 7 Gruppe 2 9
22 1 Gruppe 3 10 6 17 Gruppe 4 Vår 2012 Rekruttering ved egen henvendelse eller fastlege. Annonserer i lokal avisa eller radio. I tillegg har vi arrangert folkehelsemøte i Meråker – flere rekrutterte i etterkant. Nettopp rekruttert gr.3 – totalt ca.130 deltakere. Mest kvinner alderen år. (19-75) ca. 15 menn. Gr. 4 –rekruttere i samarbeid med HUNT

11 Vend Risk Kartlegging Avslag Vend Risk Oppfølging 5 år
Kartleggingssamtale: Personalia, yrkesstatus, sykdomshisorie, deltakelse i aktiviteter før- nå. Kosthold – måltidsrytme. Slanking. De som blir inkludert får da dleta i en oppfølging som skal gå over 5 år. Skal se nærmere på innholdet – stadig endringer underveis. Få avslag – personlig trener Oppfølging 5 år

12 V1 BL V2 3 m V3 6 m V4 9 m V5 12m V6 2 år V7 3 år V8 4 år V9 5 år
Kartleggingssamtale Blodprøvetaking Fysisk test (max VO2) Spørreskjema Antropometri Individuelle samtaler Gruppemøte Temamøte Kartleggingssamtalen: Fokus – deltakeren har ansvaret for den endringen som skal gjøres – vi kan være en medhjelper. - handler ikke om slanking – gjøre endringer i hverdagen som får positive konsekvenser for helsa på sikt. Ta små skritt som får store konsekvenser på sikt! - TTT: ting tar tid! - trivsel med fysisk aktivitet vesentlig Finn Risc score – utarbeidet i Finland , brukes av både Diabetesforbundet og i HUNT 8 spørsmål som gir tilslutt en poengsum som gir dge en statistisk risiko for å utvikle diabetes type 2 de nærmeste 10 årene. Blodprøver: glukosebelastning oppstart, en gang årlig FBS, langtidsblodsukker, kolesterolprøver, stoffskifte, HS- CRP, leverfunksjonsprøver…….. Fryseprøver til medisinsk biobank ved StOH. Deltakerne tar prøvene til sin fastlege – noen utfordringer. Alle blodprøver analyseres ved St OH Max VO2 – samarbeid med NTNU oppstart , 6 mnd, deretter en gang årlig Mnage spørreskjema – RSSO Kg, livvidde BMI Indv. Samtaler. Fokus på det de har fått til! -ikke på kg eller livvidda. De kjenner selv om buksa er blitt trang eller for stor – vet akkurat sin vekt. Hjelpe dem å finne motivasjon til de endringer de ønsker eller bidra til å opprettholde den motivasjon de allerede har. Stor forskjell . Noe kommer ikke i gang før det har gått ett år men andre er i gang fra dag en. Gruppemøte i det andre året . Nettopp snakket med den første gruppa – ulike behov. Kost- motivasjon. 3 møter i året – oppfordrer til egne møter ved behov. Individuell samtale til våren. Tema møter hovedsakelig det første året. De får delta sammen med andre grupper – evt pårørende

13 Vend Risk Diabetes og overvekt – dr. Bård Kulseng, RSSO
Motivasjon og mestring –Bjørn Hansen, Olympiatoppen ”Hvorfor sitte inne når alt håp er ute” – Geir Arne Skogstad, Lærings- og mestringssenteret St. Olav`s hospital Kostveiledning/kurs – ernæringsfysiolog Ylwa Jonasson ”Raske tanker – trege vaner” – Kjersti Hognes Berg, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser Fysisk aktivitet og helse – Arnt Erik Tjønna, NTNU ”Hva er å lykkes med livsstilsendring?” – brukerrepresentant Monica Teigen Klefsåsvold ”Hvordan bevare motivasjonen i hverdagen” – coach Tone Løwe 4 temamøter på Stjørdal det første året. Får ta med pårørende eller andre interesserte der det er praktisk mulig ift rom. Videoopptak for nettsiden – ikke mulig ennå.

14 Vend Risk Fysisk aktivitet
aktivitet i samarbeid med fysioterapeut 2 – 3 ganger pr.uke lokale aktivitetstilbud utifra kommunens ressurser benytter eksisterende tilbud (Myrtun, Frivillighetssentralen, treningssenter..) Kostholdskurs teoretisk og praktisk kostholdskurs i hver kommune ” Bra mat – for bedre helse” Gruppemøte – etablere selvhjelpsgrupper Tanita vekt

15 Selbu Vend Risk Selbu Aktivitet Dag - tidspunkt Oppmøtested Ansvarlig
1 Bassengtrening Mandag Gr.3 kl Gr.1+2 kl Fysikalsk avd. Debbie 2 Intervalltrening (ute) Onsdag kl Basseng veldig populært. Lite oppmøte på intervalltreningen. Trimturer i regi av idrettslag Trim 1 – eget prøvetilbud

16 Vend Risk Tydal Aktivitet Dag - tidspunkt Oppmøtested Ansvarlig 1
Styrke/intervall Tirsdag kl Idrettshuset Anette 2 Bassengtrening Torsdag kl Bassenget Tur ute på vår/sommer. Innetrening i okt. med innebandy som favorittoppvarming! Åpent tilbud for andre i bygda. Frivillighetssentralen – Svartkjeltrimmen Advendtstrim/romjulstrim ( )

17 Vend Risk Meråker Aktivitet Dag - tidspunkt Oppmøtested Ansvarlig 1
Intervalltrening Mandag kl Grova/Fagerlia Kolbjørn Ringen 2 Pilates Onsdag kl (nybegynnere) kl (viderek) Meråker helsetun Lisbeth Hembre 3 Styrketrening Seniordans (50+) Torsdag kl og kl.20.00 fom. Torsdag 20.okt. Fysikalsk avd Samfunnshuset Kolbjørn Ann M. Aasvold 4 Basseng Fredag kl Meråker kurbad 4X4 i Fagerlia eller myrgang i Grova. 2 damer har meldt seg til å lede en spasergruppe en gang pr.uke. Folkehelsemøte – positivt. Meråker kurbad har startet treningssenter og noen av deltakerne har startet der.

18 Vend Risk Stjørdal Aktivitet Dag - tidspunkt Oppmøtested Ansvarlig 1
Tur Allsidig trening i sal Mandag * Mandag kl.18.00 Myrtun Fosslia (gymsal) Rolf og Marit Fysioterapeut Kari og Guri 2 Basseng Tirsdag kl.10.00 Tirsdag kl 3 Torsdag kl.09.00 4 Vannaerobic Torsdag kl Svømmehallen Frivillighetssentralen Mandager – kun Vend Risk. Stjørdal har et kommunalt tilbud som heter Myrtun der de arangerer gåturer 3-4 ganger i uka. Turen er av ulik lengde og tar utgangspunkt i ”Kjentmannspostene” i kommunene men dem har også turer i omkringliggende kommuner. Myrtun organiserer skyss med egen minibuss så de som ønsker å delta trenger bare å møte opp med litt mat og drikke i sekken. Her er det fokus på tur etter deltakernes nivå og dem tar seg god tid til en kaffepause underveis. Myrtun har lokaler så å si midt i sentrum av Stjørdal og har arrangert slike turer i ca 17 år – allikevel er det veldig få av våre deltakere som visste om dette tilbudet . Ellers så er også Frivillighetssentralen også en samarbeidspartner – vannaerobic. Det er viktig for oss at vi benytter de tilbudene som finnes slik at vi ikke skal starte opp med et konkurrerende tilbud i kommunen. En håper jo at deltakerne vil benytte seg av aktivitetstilbud i kommunen så da er det viktig at de er kjent med dem så tidlig som mulig.

19 Motivasjon - fysisk aktivitet BL- 1år
75% (25) økt motivasjon 21% (7) uendret motivasjon 3% (1 ) mindre motivasjon

20 Fysisk aktivitet BL-1 år
79% (26) mer viktig 21% (7) uendret mindre viktig

21 Endring av kosthold Bl-1år
79% (26) økt motivasjon 15% (5) uendret motivasjon 3% (1) mindre motivasjon 3% (1) ubesvart

22 Sunt kosthold BL- 1år 64% (21) mer bevisst 33% (11) uendret 3% (1) ubesvart

23 Aktivitet - alene eller sammen i gruppe?
70% (23) har motivert andre til fysisk aktivitet 88% (29) trener sammen med andre 12% (4) trener alene

24 Annet: Nettsted/facebook
Informasjon om kosthold –barnehager, skole, helsepersonell, foreldre Kursledere ”Bra mat – bedre helse” Folkehelsemøte (Meråker) – Meråker vgs Kurs for fastleger og annet helsepersonell : ”Overvekt/fedme” ”Motiverende intervju” ”LØFT – Skipper på egen skute” kurs for barnehageansatte/skole/foreldre Kurs i ”Overvekt og fedme” – Motiverende intervju

25 Informasjon til fastlegene – ”Nyhetsbrev”
Lokale media Besøk av Frisklivssentralen i Modum Vend Risk ungdom, familie, gravide………. Mannfjellet Jenteløpet Storlirennet 2011?

26 Ett skritt frem……..

27


Laste ned ppt "Værnesregionen Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google