Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IK GRANE – G16 Spillermøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IK GRANE – G16 Spillermøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 IK GRANE – G16 Spillermøte

2 Observere Vurdere Bestemme Handle

3 Velkommen til spillermøte sesongen 2010
Vi er ca 40 spillere i år og det vil si at vi deler dere inn i to lag Grane 1 Grane 2 Dere blir tatt ut fra kriterier utarbeidet av trenergruppen og opp til spillerne hvor mye der vil satse på fotballen. (Du kan som spiller eks flyttes opp eller ned)

4 Treninger frem til nyttår
Mandager: Myra. Onsdager: Myra.

5 Treninger fra nyttår Oppstart 4. januar
Mandag: Kunstgresset (Myra.) Tirsdag: Kunstgresset (Myra) Onsdag: Kunstgresset (Myra) Fredag: Kunstgresset (Myra)

6 Hovedmål Utvikle spillere. Minst et lag kjemper om KM sluttspill.

7 Delmål Gjøre treningsøktene trivelige men samtidig effektive og få spillerne til å yte maksimalt når man er på trening (Ikke kom for å bli trent, men for å trene) Beholde det gode miljøet hvor alle føler seg velkommen. Trivsel for den enkelte. Ha det gøy sammen.

8 Holdninger Kom på treninga for og trene.(Sett krav til deg selv)
Ring å gi beskjed når du ikke kan komme kamp, trening. Ha med riktig utstyr: Godt med klær, leggskinner, o.s.v.  Gode holdninger til medspiller, motspillere. Gode holdninger til dommer. Møte god tid før treninga. Vær positiv både til trening og kamp. Vær konsentrert til trening og kamp. Drikke godt med vann før, under, etter trening og kamp. Viktig med kosthold.

9 Utvikle spillerprinsipper
Jobbe med fire, tre, tre formasjon. (Lære sine plasser.) Jobbe med pasninger, mottak, skudd, bevegelse, orientering i forkant. 1., 2. og tredjeforsvarer rollen o.s.v.

10 Sosialt Være med på cuper.
Bruke miljørommet til spillermøter sosiale sammenhenger. Kamp - trening.

11 Spillerstil 4 – 3 - 3 Fotball skal spilles ikke sparkes.
Spille prinsipper: Fotball skal spilles ikke sparkes. Starte bakfra. Vinkle inn og ut. Fokus på 1 forsvarsrollen. Avslutte alle angrep. Jobbe sammen som et lag. Gode pasningsferdigheter. Tenke risiko i forhold til gevinst. Alle plasser på banen skal gjøre sitt ytterste for å vinne ball.

12 Keeper Ving back – Midtstopper – Midtstopper – Ving back Indreløper – Midtbane – Indreløper Ving Ving Spiss

13 Rolleutvikling og Rolleferdigheter

14 Keeper rollen Beherske grunnteknikk i forsvar og angrep.
Kunne lese spillet og være i forkant. Kunne dirigere/kommunisere. Inneha fysiske ressurser (Styrke, spenst, reaksjon og løpshurtighet) Psykiske ressurser (Mot, konsentrasjon, trygghet, autoritet.)

15 Ving back rollen Starte ofte bakfra for å skape to mot en på sidene.
Våge og utfordre en mot en uten sikring. Balanse tenking i angrep. 1. berøring i mottak/medtak. Kunne føre ballen i stor fart i åpent rom. Ha et godt tilslag på ballen. Drible og innleggsferdigheter. 1 forsvars ferdigheter. Hurtig og stor løps kapasitet.

16 Midtstopperrollen Godt blikk være tidlig orientert.
God pasningsferdigheter korte og lange. Hurtige og kontrollerte ballføringer. Heading ferdigheter. 1 forsvarsferdigheter. Dyktig til å lese spillet. Hurtighet.

17 Ving rollen Våge og utfordre 1 mot 1 uten sikring.
Kunne utnytte rommet som han selv har skapt. Skape rom for spillere bak på banen. Holde eller skape bredde, og skjære inn på mål. Dribleferdigheter. Innleggsferdigheter. (Når og hvor legge inn kraft og posisjon) Avslutningsferdigheter. Mottak/medtak både rettvendt, sidevendt og feilvendt. Hurtighet (Rykk) og stor løpskapasitet.

18 Indreløper rollen Godt blikk.
Skal kunne gå i forkant av pasning ta hyppige bevegelser inn i rom/ foran eller bak ballfører. Løpene skal være godt timet. Mottak/medtak i lengderetning. Stor løpskapasitet.

19 Midtbane rollen Ballsentral og spillermotor. Hovmesterblikk
Skulle ta hurtige og fornuftige valg. Skal kunne vende spillet. Balansetenking i angrep. (Dekke rom for gode 1 forsvars ferdigheter)

20 Spiss rollen Skal kunne skape seg rom både for seg selv og andre.
Skal kunne motta/kontrollere under press. Skal kunne utfordre og komme til avslutning, eller spille andre igjennom. Skal kunne beherske flikk- ferdighet. Skal i tillegg til gode basis ferdigheter ha et stort repertoar av avslutningsferdigheter.

21 Grane Pyramiden Struktur i laget Rasjonelle ferdigheter Individuelle
Kroppsbeherskelse Fysikk

22 Grane pyramiden Fysikk Kroppsbeherskelse Individuelle delferdigheter
Utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, stabilitet Kroppsbeherskelse Koordinasjon, motorikk, balanse, smidighet, "fottrapphet”   Individuelle delferdigheter 1)Pasning 2) Mottak 3)Avslutning 4)Heading 5)Dribling 6)Vending 7)Førsteforsvar Relasjonelle ferdigheter Spilleforståelse  Struktur i laget

23 Grane pyramiden En fotballspiller skal besitte mange ulike ferdigheter. Hovedfokuset er å skape spillere og lag som spiller fotball – og ikke sparker!

24 Grane pyramiden Fotballpyramiden viser hvilke elementer som må være på plass for å lykkes i kampsituasjon. Et langsiktig perspektiv er viktig når man driver med spiller- og lagsutvikling. Prestasjoner skal være hovedfokus, så vil resultater komme som en konsekvens av at disse er gode. Trinnene er det som blir betegnet som fotball- ferdigheter. Innenfor dette begrepet har vi fire dimensjoner, som ofte også blir omtalt som følgende:

25 Trinnene Trinn 6: Trinn 5: Trinn 4: Trinn 1-3: Kampdimensjonen
Den strukturelle dimensjonen Trinn 4: Den relasjonelle dimensjonen Trinn 1-3: Den individuelle dimensjonen

26 Forberedelse perioden
Januar Februar Mars April

27 Vårsesongen April Mai Juni

28 Sommerferie Juli eventuelt frivillige treninger 1-2 ganger i uka for de som er hjemme

29 Høst sesongen August September Oktober

30 1. forsvarer i forhold til situasjoner og ulike roller
Kampsituasjoner - Roller

31 Møte med rettvendt motspiller i stor fart
1. Møte med rettvendt motspiller i stor fart (med store rom og uten sikring) Særlig kritisk i bakre ledd Må vinne tid med å sinke og lede Fart tas av angriper mens du løper "hjemover".

32 Møte med rettvendt motspiller
2. Møte med rettvendt motspiller Viktig å beherske i alle lagdeler Hurtigs mulig - så nært som mulig inn på motspiller (for å hindre oppspill lengderetning) NB! Må alltid vurderes mot risiko for å bli passert

33 Holde motstanderen feilvendt
3. Holde motstanderen feilvendt Viktig i alle lagdeler. Tett innpå ballfører og hold presset. For backene og midtstopperne kreves særlig årvåkenhet (for å hindre innlegg og avslutninger) Tålmodighet viktig - gi ikke motstanderne unødig frispark.

34 Vinne duell / takle motstander
4. Vinne duell / takle motstander For backen og midtbanespillerne skjer slike situasjoner oftest langs bakken. Midtstopperne er ofte involvert i luftdueller som må vinnes. Angriperne er oftest i slike situasjoner i gjenvinningssituasjoner .

35 5. ”Snappe” ballen - bryte fremfor forsvarer (situasjonene oppstår oftest når eget lag laget direkte i angreps ­ posisjoner fungerer godt kollektivt) Viktig i midtbaneleddet, bringer laget direkte i angreps posisjoner Viktig i forsvarsledd, men feilvurdering har store konsekvenser Angrepsspillere kan gjerne ta sjanser (stor gevinst om det lykkes og forholdsvis liten risiko om det mislykkes) NB! Situasjonene er gradert fra l til 5 hvor situasjon 1 er den mest problematiske situasjonen for 1. forsvareren og situasjon 5 er en "ønsket" situasjon for l. forsvareren.

36 FØRSTEFORSVAREREN Som 1F er du den viktigste forsvareren. Du har ansvaret for hva ballfører gjør. Ta det ansvaret. ID De første tiendelene etter at vi har mistet ballen er viktige. I denne fasen er lager ofte uorganisert for forsvar. Klok opp-treden fra 1F skal bidra til at vi rekker å organisere oss før mot-stander får tid til å angripe, eventuelt gjenvinne ballen Dersom 1F er passiv, forplanter dette seg til hele laget, og problemer oppstår raskt.

37 A. Taktiske ferdigheter
Hvem skal være førsteforsvarer? Nærmeste spiller på forsvarssiden/rett side I enkelte situasjoner kan det være nærmeste spiller på angrepssiden/gal side Hvor tett skal førsteforsvarer presse? Avhenger i stor grad av to faktorer: I: Avpasses etter farten til ballfører og hvor på banen vi er. STOR FART: - STOR AVSTAND. Dette kravet kan fravikes når vi er i motstanders forsvarssone. LITEN FART: - liten avstand. II: Avpasses etter balanseforholdene: God balanse - Reduser rommet til ballfører så fort som mulig. Målet er å vinne ballen. Sett inn takling! Stikkord er taklingshissig 1F Dårlig balanse - Ta ut større avstand, målet nå er å oppholde/forsinke angrepet ved å: Få ballfører til å sette ned tempo slik at vi får flere spillere på forsvarssiden. Få ballfører til å passe/gå på tvers eller bakover slik at vi får flere spillere på forsvarssiden. Hvilken retning skal ballfører presses? God balanse - ballfører presses innover der det er sikringsspillere Dårlig balanse - Ballfører presses ut mot linja. Fra 20 meter og hjem presses han utover uansett.

38 TAKTISKE FERDIGHETER TIL 1 Forvarer:
Plasser deg slik at ballfører må spille/føre på tvers eller slå støttepasning ­ledning. Stå sidelengs med kropp (3/4) og føtter slik at du ikke så lett bringes ut av balanse. Du vil også lett kunne løpe med angriper. Ha lavt tyngde punkt med bøy i knærne Bruk korte trippende skritt. Du forflytter deg raskere og holder balansen Ha øyne på ballen. Mannen er uinteressant. Hold deg på beina, ikke selg deg ved å slenge deg inn i taklingen. Tillat ALDRI feilvendt motstander å vende opp med ballen.

39 RESTITUSJON VED TRENING OG KONKURRANSE. Lars Meyer -Myklestad
TRINN l: STRAKS = RETT ETTER AVSLUTTET TRENING FOM 0-20 MINUTTER. Muskelfibrene har tømt sine egne lett tilgjengelige sukker lagre. Disse må fylles opp straks!! Om dette ikke gjøres innen minutter, så tar det 2-3 dager å fylle disse opp!! Trener du eller konkurrerer du dagen etter uten at disse lagre er fylte, så yter du ikke 100%.

40 TRINN l: STRAKS HVA SKAL VI INNTA?
Raskt opp sugbare karbohydrater (sukkerholdige), f. ex.: Søt kjeks, kjeks med honning, sjokolade kjeks, energi bar (finnes forskjellige typer, velg den til straks -restitusjon). Gjerne sammen med innslag av frukt: banan +appelsin. Tidligere (les i gamle dager) trodde vi at en banan alene var nok. Dette er ikke tilfelle da dette blir for lite sukker!! Dessverre er det nok sukker i en halvliter brus til å dekke dette omtalte behovet. Dette kan velges i nøds tillfeller! Vi ønsker at våre ungdommer skal drikke minst mulig brus!! Dette er en nød løsning og skal unngås! Dette er et ansvar som ungdommen må være med på og må møtes med motiverende informasjon! TRODDE DU VI HADDE SPIST NOK NÅ? Nei da!! Det er nå det begynner!

41 TRINN 2: INNTAK ETTER 30-50 MINUTTER
De fleste har da rukket å sykle hjem fra trening/kamp. Da skal det inntas et lite måltid mer rikt på fett og protein (eggehvitestoffer). Karbohydrater (sukker) er da ikke så viktig, men fortsatt OK. HVA SKAL VI INNTA? Dette løste vi på Kvinnelandslaget i fotball med å reise jorden rundt med norsk "GOD MORGEN" yougurt! Dette TINE -produktet dekket dette behovet komplett og ble utdelt på spillerbussen tilbake til hotellet etter hver trening og kamp. Andre forslag: 2 brødskiver (grove eller fine) tykt med ost, eventuelt med et annet favoritt pålegg sammen med et glass med melk.

42 TRINN 3 : INNTAK ETTER 1,5 TIMER -2,5 TIMER.
En god middag som selvfølgelig har bra med grønnsaker og salat. En god regel for en middagstallerken er at halve porsjons tallerkenen er dekket av salat og grønnsaker!! HAR VI SPIST NOK NÅ DA?? Nei, så absolutt ikke. Det nytter ikke å gå på trening eller konkurrere om ikke man har spist nok i forveien. På elite nivå er middagen kvelden før konkurranse rene vitenskapen. Denne skal gi maks energi for neste dags konkurranse!! Her velges gjerne norske kjøttboller + poteter + saus!!

43 Til våre ungdommer: Dere er fortsatt i vekst. Derfor er kravet til energi og sunt kosthold enda viktigere enn til ferdig utvokste voksne idrettsutøvere!! Det er helt nødvendig å spise en god frokost + et måltid på skolen + et måltid når dere kommer hjem før dere går på trening kl 16, 17, 18 eller 19!!!!!!

44 FOTBALLGUTTAS MENYFORSLAG
FROKOSTEN ER DET VIKTIGSTE MÅLTIDET HAVREGRYN ELLER 4-FIR KORN ANBEFALES SERVERT MED MELK. ER DU IKKE SÅ GLAD I VANLIG MELK SÅ ER DET OK MED LITT NESQUICK. DET VIKTIGSTE ER AT DU FÅR I DEG MAT OG HAVREGRYN ELLER LIGNENDE SOM ER VELDIG SUNT. ELLER SKIVER MED GROVT BRØD MED PÅLEGG SOM SKINKE­OST­-EGG-KOKT-EGGERØRE LEVERPOSTEI MAKRELL I TOMAT OG DA GJERNE MED TOMAT ELLER AGURK. DET ER OGSÅ VIKTIG AT DERE SMØRER SKIVENE MED SOYAMARGARIN. DET SUNNE FETTET. IKKE KAST NISTEPAKKA PÅ SKOLEN, MEN SPIS DEN OPP HUSK DU SKAL PÅ TRENING.   ETTER SKOLEN FØR TRENING: KORNBLANDING ELLER IGJEN HAVREGRYN MED MELK MED FRUKT ELLER SYLTETØY.   STEKT EGG -OMELETT-EGGERØRE PÅ GROVT BRØD-TOMAT -SALAT

45 FOTBALLGUTTAS MENYFORSLAG
TACO ELLER WRAPS MED KJØTTDEIG, MEN HELST KARBONADEDEIG ELLER KYLLING SOM ER RIK PÅ PROTEIN (BYGGER OPP KROPPEN) SALAT. KARBONADER I HAMBURGER BRØD (HELST GROVE) MED SALAT/TOMAT -KETCHUP -POTMOS SPAGETTI OG TOMATSAUS MED KJØTTBOLLER AV OKSE ELLER KYLLING

46 FOTBALLGUTTAS MENYFORSLAG
TIL MELLOMMÅLTIDER : YOGHURT EPLER I BÅTER (GODT FØR TRENING) APPELSINER I BÅTER BANANER DRUER SVISKER APRIKOSER ROSINER ANNEN FRUKT GULROT SKRELT OG KUTTET I STAVER KÅLROT SKRELT OG KUTTET I STAVER BLOMKÅL SALAT TOMATER AGURK

47 FOTBALLGUTTAS MENYFORSLAG
Forslag til måltider 2-3 timer før aktivitet Havregrøt eller annen grøt med sammalt mel Grovt brød med ost/ magert kjøtt eller fiskepålegg Kornblanding med melk (svelle 10 min) Middag med fisk eller fjærkre ifølge tallerkenmodellen

48 FOTBALLGUTTAS MENYFORSLAG
Eksempler på gode måltider etter trening (* moderat-høy GI) Sportsdrikker/ restitusjonsdrikker * Brødskiver med banan/ost/skinke Fruktjuice/ sjokolademelk/jordbærmelk Tørket frukt/rosiner * Muslibarer/ sportsbarer * Bananer (godt moden) * Lett yoghurt/go' morgen yoghurt Frisk fruktsalat med lett yoghurt Smoothies, basert på lettmelk, lett yoghurt, knust is, banan/mango/bær Soyasmoothie, basert på soyamelk, knust is og frukt

49 Foreldre regler Møt opp på kamper. Barna ønsker det.
Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare til ens egen sønn. Oppmuntre både i medgang og motgang ikke gi kritikk til spilleren. Respekter trenerens bruk av spillere under kampen ta det heller opp i ettertid. Se på dommeren som en veileder han kan også gjøre feil. Hjelp ditt barn til å tåle både tap og seier. Stimuler dit barn til å delta, men ikke presse. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet. Sørg for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriv. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør, og den trenger din hjelp. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du. Husk at det viktigste av alt, er at ditt barn trives og har det gøy sammen med venner.


Laste ned ppt "IK GRANE – G16 Spillermøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google