Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Timebox AS et rådgivningsfirma med spesialkompetanse på

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Timebox AS et rådgivningsfirma med spesialkompetanse på"— Utskrift av presentasjonen:

1 Timebox AS et rådgivningsfirma med spesialkompetanse på
planlegging, ledelse og gjennomføring av ekstraordinære selskapmessige situasjoner som etablering, endring, spin-out, oppkjøp & integrasjon samt innovasjonsledelse Timebox AS ©

2 Erfaring og kompetanse innen etablering, utvikling og innovasjon
Timebox kjennetegnes av: Partnere med bred erfaring fra ledende stillinger i norsk og internasjonalt næringsliv Omfattende erfaring med selskaper i vanlig drift, under omstilling og under oppbygging Anvendt kompetanse basert på en dyp teoretisk forankring, både teknologisk, bedriftsøkonomisk og ledelsesmessig Bred bransjeerfaring, med særlig tyngde innen teknologibaserte og teknologiavhengige bransjer Teoretisk innsikt kombinert med utstrakt hands-on ledelseserfaring. Vi har selv sittet i den type prosesser vi hjelper våre klienter med å gjennomføre Timebox AS ©

3 Timebox har 3 virksomhetsområder
Innovasjonsledelse Kartlegging, benchmarking og vurdering av innovasjonsevne og -ytelse. Videreutvikling av innovasjonspraksis og innovasjonsprosessen i virksomheten. Roller knyttet til coaching, prosess- og prosjektledelse, idéskapning m.m. Faglige og motiverende aktiviteter, f.eks. gjennom interne seminarer og workshops. Oppstarts- og virksomhetsutvikling Oppgaver knyttet til vurdering av virksomhetsidé, utvikling av forretningsplan, coaching og prosessledelse, finansiering, ”gründerhjelp”, endringsledelse, m.m. Inkubator Timebox utvikler også prosjekter/virksomheter i egen regi og gjennom partnerskap Timebox AS ©

4 Vi gjennomfører det vi planlegger
Strategi & Ledelse Management konsulenter Timebox Interim ledelse Vikariat, freelance Operative funksjoner Rådgivning Implementering Vår posisjon i rådgivermarkedet Timebox AS ©

5 Timebox hjelper til med ”Transition Management”
”Transition Management” er å planlegge, lede og gjennomføre den spesielle, midlertidige situasjonen som oppstår når organisasjoner skapes eller går igjennom store forandringer Når en organisasjon deles opp, f.eks. gjennom en spin-out eller outsourcing Når det f.eks. gjøres oppkjøp og integrasjon av organisasjoner Når man etablerer og utvikler virksomhet fra bunnen av, eller foretar en større omstilling Timebox AS ©

6 Timebox har fokus på å utvikle innovasjonsevnen i virksomheten
Når det er behov for å skape verdier gjennom å innovere bedre og raskere enn våre konkurrenter Når vi mangler gode nok strukturer, prosesser eller beslutningsmekanismer for å håndtere innovasjon Når vi ikke vet hvor vi står og hvor gode vi er sammenlignet med ”Best Practice” innen innovasjon, og gjerne vil bli bedre Når vi ønsker å sette oss konkrete målsetninger på innovasjonsevne, og vi trenger hjelp til å realisere målene Timebox AS ©

7 Riktig gjort har en Nyetablering høyt lønnsomhetspotensiale
Med utgangspunkt i eksisterende kompetanse og kapital, og ofte andre ressurser, er gründerne den viktigste motoren for å sikre suksess Ofte vil gründerne selv ha sentral kompetanse innen en eller to disipliner, vanligvis knyttet til selskapets kjerneprodukt Imidlertid er det ofte utilstrekkelig kompetanse og kapasitet innen etablering av sentrale virkemidler for å sikre selskapet lønnsom drift og nødvendig vekst, f.eks. innen markedsføring, drift og organisering Timebox kompletterer denne kompetansen innen det styringsmessige og operasjonelle, og bistår i planarbeid og gjennomføring av en nyetablering Timebox AS ©

8 Gjør en Spin-out for å fokusere, frigjøre ressurser eller vitalisere
Timebox hjelper til med å etablere nye operative datterselskaper gjennom en Spin-out, der en eksisterende funksjon eller enhet blir skilt ut som eget selskap Ofte vil en klient allerede ha en god oppfatning av behovet for å gjøre en Spin-out, men trenger bistand til å gjennomføre de ekstraordinære oppgavene som en Spin-out innebærer inntil det nye selskapet er selvgående Arbeidet starter ofte med et Business Review der vi kartlegger situasjon og utfordringer i forhold til den planlagte endringen, og anbefaler videre handling Timebox bistår med å utvikle detaljerte forretningsplaner og kan ta operativt ansvar for gjennomføring Timebox AS ©

9 Ved Oppkjøp glemmes ofte en vurdering av teknologien og det operasjonelle
Timebox bistår i kandidatsøk, og kan også bistå i vurdering av ulike investormiljøer der det er ønskelig Timebox bistår i vurderingen av en oppkjøpskandidat, og har god erfaring med å gjøre operasjonell og teknologisk due-diligence Vi kan bidra med en kvalitetssikring av oppkjøpets strategiske forankring Vi bidrar med vurderinger av verdimessige, operasjonelle og markedsrelaterte aspekter ved oppkjøpet Vi bistår i forhandlinger og prosessen frem til avtale, og gir beslutningsstøtte underveis Vi kan bidra med forretningsplan relatert til oppkjøpet og handlingsplan for integrasjon etter oppkjøp Timebox AS ©

10 Industriell gevinst etter et oppkjøp krever vellykket Integrasjon
De industrielle gevinstene ved et oppkjøp blir vanligvis først realisert når man gjør operasjonelle grep i forholdet mellom oppkjøpt og oppkjøpende organisasjon Timebox kan ta forskjellige roller i å planlegge og gjennomføre integrasjon av oppkjøpt virksomhet Vi legger vekt på å lage en integrasjonsprosess som tar hensyn til at ”de myke verdiene” er nødvendige for det forretningsmessige: organisasjonenes kultur, holdninger, arbeidspraksis og kompetanse Vi kan bistå i vurdering og forbedring av de eksisterende og nye forretningsmodeller og arbeidsprosesser Til dette hører for eksempel rasjonalisering av innkjøp & logistikk, utarbeidelse av effektivt salgsapparat og nødvendig kompetansestrategi Timebox AS ©

11 Realisér gevinster ved Operasjonell Restrukturing av din selskapsstruktur
Mange eiere sitter på brede porteføljer av selskaper som fortsatt har betydelige potensialer for optimalisering. De opprinnelige forretningsplaner slår ikke til, markedet oppleves som vanskelig, og selskapene oppnår ikke de planlagte volum Selskapene, også på tvers av eiermiljøer, har ofte en rekke fellestrekk når det gjelder teknologi, markedssegmenter og bransjeorientering En nærliggende løsning er derfor å se på mulighetene for å gjøre restruktureringer som samler ”det beste” fra flere selskaper med slike fellestrekk og etablerer færre og større enheter Timebox hjelper eierne med å gjennomføre slike restruktureringer, analytisk og operasjonelt Timebox AS ©

12 La det ekstraordinære bli ”Going Business” gjennom Innovasjon
Nyetablering, Spin-Out, Oppkjøp, Integrasjon og Restrukturering er ekstraordinære selskapsmessige handlinger som krever kreativitet, nytenkning og handlekraft. Praktisk Innovasjon er sentralt i alle disse prosessene Vi bidrar med å operasjonalisere Innovasjon som en permanent verdi-driver i virksomheten Vi har verktøy og metoder for å måle din innovasjonsevne for deretter å forbedre den Gjennom kompetanseoverføring og praktisk medvirkning, bistår vi virksomheten med å etablere hensiktsmessig organisering for kontinuerlig selv å kunne gjennomføre denne type prosesser - og dermed skape din egen ”virksomhetsfabrikk” I dette inngår: Styrings- og beslutningsstruktur Gode verdiskapningsprosesser Kompetansebasert organisering Understøttende kultur og holdninger Timebox AS ©

13 En god ”virksomhetsfabrikk” gir varig konkurransekraft
Intraprenør-prosessen - en fokusert innovasjonsprosess rettet mot virksomhetens evne til å skape og utnytte gode forretningsidéer: Idégenerering Inkubering Organisering Porteføljeforvaltning Virksomhetens evne til å legge til rette for å utnytte gode ideer Virksomhetens evne til å utvikle og stimulere de ansattes evne til nytenkning Virksomhetens evne til å legge til rette for den enkelte suksess Virksomhetens evne til å legge til rette for realisering ”In-house entrepreneurs – those ”dreamers who do” – can increase the speed and cost-effectiveness of technology transfer from R&D to the market” Timebox AS © Gifford Pinchot III

14 Våre rådgivere har erfaring fra arbeid i en rekke organisasjoner
Eksempler på Konserner Telenor DnB Posten Tieto Enator Eksempler på organisasjoner HSH NHO KFO 2fo Eksempler på SMB Parfymelle AGA BNR/HSD Intermedium Eksempler på Venture Kistefos Northzone Mallin Eksempel på andre Selskapene for emballasjeretur Oslo Sporveier Eksempler på Nyetableringer Digilog IP Zone IT Fornebu Knowation Payweb Weld Industry Eksempler fra offentlig sektor Forsvaret Arbeids- og administrasjonsdepartementet Akershus Sentralsykehus SVO Timebox AS ©


Laste ned ppt "Timebox AS et rådgivningsfirma med spesialkompetanse på"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google