Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alta historie bind 3 side 82:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alta historie bind 3 side 82:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alta historie bind 3 side 82:
Skifernæringen har akkurat fått organisert seg 800 personer sysselsatt i skifernæringen (1 pr. husstand) Lastebilen gjorde sitt inntog Storstilt satsing på vegbygging (nødarbeid) i Finnmark Skifernæringen berget Alta fra å gå til grunne

2 Vest-Finnmark Arbeiderblad 23
Vest-Finnmark Arbeiderblad , Ordfører Benjamin Torbergsen (Ap) orienterer om viktige saker i Alta: … Herredstyret gjør derfor hvad gjøres kan for å få disse veier bygget snarest. (H) (Ap) (Nkp)

3 Finnmark fylkestingforhandlinger 1938 (side 64) og 1941 (side 51)
Skiferveg til Detsika: Lund-Skogstuvann: (litt over halve veien) Kr. 1,- i 1935 tilsvarer ca. kr. 35,- i dag

4 Vest-Finnmark Arbeiderblad 29
Vest-Finnmark Arbeiderblad , Johan Mjøen (V) tidligere ordfører og Stortingsmann Alta kommunes bidrag til Detsikavegen: Lund-Skogstuvann ,- Skogstuvann-Detsika ,- Herredstyret endte for øvrig opp med å bevilge kr ,- til brøyting av Detsikavegen

5 Detsikavegen er altså opprinnelig en kjerrevei fra Tverrelvdalen til sætrene ved Storvannet, Bollovannet og Langvannet Bygdeveianlegg med bidrag fra veifondet1) (= kommunal vei): Skogstuvann – Detsika 7,7 km fra 1935 Veifondet (nødarbeidsmidler) 50% Kommunen 50% Bygdevei med statsbidrag2) (= fylkeskommunal vei) Lund – Skogstuevann 6,1 km fra 1938 Statsbidrag (via fylket) 50% har kommunen overtatt sistnevnte parsell fra Romsdal som kommunal vei (ref. Fefo). Lund – Romsdal forble fylkesveg nr. 17 Hele Detsikaveien ble oppgardert sommeren 1973 av Alta kommune ref. samtale med Erling Olaussen Bollokrysset – ”Hyttebyen” bygd på 70-tallet Storelvdalen – Detsika åpnet 1982 (Alta utbygginga) Detsika – Russekysten oppgradert av kommunen 2005 1) Opprettet i 1920 og ga 40 % tilskudd til vegbygging (50 % i Finnmark) 2) I 1930 ble det innført fylkesveger som ble bygget etter rammetilskudd fra staten

6 Perioden : Kommunalt vedlikehold om sommer Vegoppsynsmann: Georg Suhr (lønnet av kommunen) Kommunal veghøvel: Kristian Olaussen: .. Trond Opgård: Brøyting om vinteren (kommunen i samarbeid med skiferlaget?) Fellesdrift i Detsika (fra 1954?) brøytet vegen om vinteren? Kommunen bestemmer når vegen stenges og åpnes Fra 1959 bevilger kommunen penger til vinterbrøytingen Brøyting opphører ca (ny bro i Sorrisniva) Fra 2003: Vegdatabasen: Kommunal vei jfr. kommunale kart Vegens fremtid diskuteres i forbindelse med nye hytter, men Statskog vil ikke ta ansvar Sommervedlikehold stanses Vegdatabasen i 2012: Privat vei?


Laste ned ppt "Alta historie bind 3 side 82:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google