Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolga, en mangfoldig kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolga, en mangfoldig kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolga, en mangfoldig kommune
Tolga, en mangfoldig kommune 1700 innbyggere 17 nasjoner En koordinator for arbeidsinnvandrere ”Placement” Flyktningkoordinator Voksenopplæring Programveileder, introduksjonsprogram Internasjonalt råd Kristina Jenssen, flyktningkoordinator i 50 % stilling i Tolga kommune, Bakgrunn: Har arbeidet mange år som sosialkonsulent på asylmottak, flerkulturelle studier, og ferdig vernepleier til våren Manuela……….. Selv innvandrere  kjenner utfordringer Fortelle om det som står på PP I tillegg til det som står her er NAV, Frivilligsentral og lag og foreninger sentrale samarbeidspartnere. Manuela Hugger - boveileder

2 Tolga kommune Boveiledning Et prosjekt av 02.04.2017
Manuela Hugger - boveileder

3 Mål: 1. Bedre bokvalitet og sikkerhet 2. Selvstendige leietakere:
Mål: 1. Bedre bokvalitet og sikkerhet 2. Selvstendige leietakere: Ta vare på boligen man leier/eier og finne løsninger på ulike problemstillinger sjøl. Manuela Hugger - boveileder

4 Oversikt Fremgangsmåte og tilstandsrapport
Boveiledning- bare én del av kommunens kvalifiserings- og inkluderingsarbeidarbeid

5 Fremgangsmåte og tilstandsrapport
Manuela Hugger Boveileder Manuela Hugger, Boveileder

6 Egne erfaringer Vindusventiler, skrusikringer, fyring?
Fort gjort å ta noe for gitt Avgjørende erkjennelse: ”Hvordan skal de vite det?” Manuela Hugger, Boveileder

7 ? ? ? Hvor trykker skoen? Komfyr? Snørydding? Nødnummer? Bølgepapp?
? Hvor trykker skoen? ? ? Komfyr? Snørydding? Nødnummer? Bølgepapp? Vedfyring? Brannslukker? Vindusventiler? Sikringsskap? Intervju med flyktninger som har bodd her en stund Nytter deres erfaring som en ressurs Røykvarsler? Hovedkran? Strømavlesning? Manuela Hugger, Boveileder Manuela Hugger - boveileder

8 Hva? Hovedtema: Privat Økonomi Avfall Renhold Forskjellige tema
Innvendig og utvendig vedlikehold - rettigheter og plikter Brannvern Røde Kors Forskjellige tema Oppvarming Vann Sortering av post Feiing Telefonliste Manuela Hugger, Boveileder

9 Hvordan? Informasjon i form av: Film
Hvordan? Informasjon i form av: Film Nettbasert informasjonsmodul (Å bo) Plakater Kurs/Øvelser Informasjonsmappe med brosjyrer (mest mulig bilder) Informasjon gjennom forskjellige kanaler ”Gammeldagsinformasjon” , det er mange som ikke tør seg å benytte datamaskin eller internett Manuela Hugger, Boveileder Manuela Hugger - boveileder

10 Hvem? Samarbeid… FIAS, avfallsselskap
Hvem? Samarbeid… FIAS, avfallsselskap Teknisk etat Røde Kors Renholder Norskopplæring/ Introduksjonsprogram Flyktningrepresentant Flyktningkoordinator Brannvesen Manuela Hugger, Boveileder Manuela Hugger - boveileder

11 … med system! Årsplan Jevnlige møter Informasjonsflyt
… med system! Årsplan Jevnlige møter Informasjonsflyt Samlet informasjon tilgjengelig til alle på nett Hjelper nok ikke å forklare det sporadisk, alle må få det samme informasjon. Noe burde forklares om og om igjen. Må ikke finne opp kruttet på nytt Manuela Hugger, Boveileder Manuela Hugger - boveileder

12 Situasjonen nå Årsplan Samler/lager informasjon på ulike språk
Situasjonen nå Årsplan Samler/lager informasjon på ulike språk Få med samarbeidspartner Forbereder boliger Leiekontrakt, flerspråklig Introduksjonsuke(r) Prøve ut systemet Manuela Hugger, Boveileder Manuela Hugger - boveileder

13 Årsplan Tema: Hvor ofte og hvordan Ansvarlig 5. Brannvern:
Hva skal læres? Det er veldig viktig at alle nye og gamle flyktninger får opplæring/oppfrisking av brannsikkerhetskunnskaper. 1 gang per år – okt/nov når vedfyringstiden begynner à de fleste branner skjer rundt jul Hvordan: Film BBB Brosjyre om brannvern i hjemmet (se vedlegg) Engasjere en brannmann som viser fram. Markere brannverndagen 1. desember Ekstern: Midt – Hedmark Brannvesen Kontaktperson: Arnstein Solheim (feier) Vert: Norskopplæringa Manuela Hugger, Boveileder

14 Vedlegg med kryss-av skjema
5. Brannvern: Hva skal læres? Nødnummer Forskjellige sikkerhetsinnredninger: Røykvarsler: testing av røykvarsler, skifte batteri en gang i år, piper når batteriet går tomt Brannteppe Brannslange Bruk av brannslokningsapparat med øvelse, må snues 1 gang per år, pekeren skal være på det grønne Brannfeller Panelovner: ikke heng klær på, fjern støv Kjøkkenvift: rengjøring, skifting av flies Komfyr: skru på kokeplate når det trengs, ikke går bort, plata skal være likestor som gryten, legg på lokk i tilfelle av brann Elektriske apparater (kaffetrakter/vaskemaskin): ta ut strøm, ikke bruk for mye apparater i en skjøteledning Ikke bruk støvsugeren til aske Sikring/strømstøt: Sikringsskap: generell, strømavlesning, skifting av sikringer (skrusikring/vippesikring) Slå av sikring når man skifter en lampe Slå av strøm når man skifter lysepære Barnesikring av stikkontakter Ikke bruk støvsugeren til væske Manuela Hugger, Boveileder

15 Nyttige linker og kilder for undervisningsmaterial:
Norsk brannvernforening har laget en brosjyre om brannvern i hjemmet på en rekke vanlige minoritetsspråk i Norge. Brosjyren er på seks sider, og beskriver viktige brannforebyggende tiltak i boliger. Brosjyren inneholder også en sjekkliste for brannsikkerhet i boliger. minoritetsspraklige Under finnes det massevis gode råd fra riktig fyring til Rømningsplanlegger Den store brannsjekklisten Ringpermen ”Eldar og Vanja” Brannvernopplæring i barnehagen laget i samarbeid av norsk brannvernforening, gjensidige og dsb Brosjyre ”Sjekk brannsikkerheten hjemme!” Forklaring av skrusikringer fra Eltron, Tynset (se mappe ”boveilederprosjekt” på fellesomrade) Manuela Hugger, Boveileder

16 Introduksjonsuke(r) 5 besøk etter innflytting:
1. Husleiekontrakt, telefon, telefonliste 2. Oppvarming 3. Elektriske apparater 4. Brannvern 5. Vann Manuela Hugger, Boveileder

17 Manuela Hugger, Boveileder

18 Kristina Jenssen Flyktningkoordinator
Boveiledning bare én del av kommunens kvalifisering- og inkluderingsarbeidsarbeid Mye som foregår. introduksjonsprogram, Norskundervisning for flyktninger og andre innvandrere, bli kjent tur i kommunen, forskjellige tilstelninger, fadderordninger har så vidt begynt å komme i gang. Manuela har fortalt om boveilederprosjeket Jeg vil si noe om Tolga som en flerkulturell kommune, og hvordan vi bruker noen av de samme metodene som i boveilederprosjektet i andre aktiviteter for flyktninger og andre innvandrere. Slutten på dagen, positivt seminar, skal ikke holde på lenge Kristina Jenssen Flyktningkoordinator Kristina Jenssen, Flyktningekoordinator Manuela Hugger - boveileder

19 Strategiplan for mottak og integrering i Tolga Kommune
Strategiplan for mottak og integrering i Tolga Kommune 7 Satsingsområder Organisering av mottaks- og integreringsarbeidet Boliger og boveiledning Voksenopplæring, språkopplæring, kvalifisering til arbeidslivet Barnehage og skole Helse Møteplasser og fritidsaktiviteter Informasjon, motivasjon og holdningsskapende arbeid Lysbilde 19 I løpet av høsten 2009 har kommunen også vedtatt en strategiplan for mottak og integrering av flyktninger. De 7 satsningsområdene i planen er ganske omfattende og griper inn i hverandre på mange felt. Vi ønsker å presentere en satsing på området ”Møteplasser og fritidsaktiviteter”, for å vise hvordan vi har brukt noen av de samme metodene som i boveilederprosjektet for å lage en god flerkulturell møteplass. Planer er ofte store, omfattende og ambisiøse. Jeg ønsker å fortelle hvordan vi i praksis har organisert den internasjonale kvinnegruppen på Tolga Kristina Jenssen, Flyktningekoordinator Manuela Hugger - boveileder

20 Grunnide i boveiledningsprosjektet
Grunnide i boveiledningsprosjektet Legge aktiviteter inn i Voksenopplæringens årsplan for å sikre kontinuitet Deltagelse er obligatorisk for de som er i introduksjonsprogrammet Likemannsarbeid gir bedre veiledning Den vet best hvor skoen trykker, som har den på Kristina Jenssen, Flyktningekoordinator Manuela Hugger - boveileder

21 Utfordringer og muligheter
Utfordringer og muligheter Å lære et nytt språk og bli kjent i et nytt samfunn er krevende Det er viktig med en balanse mellom teori og praksis Hvordan koordinere aktiviteter og ressurser i en liten kommune? Mange ønsker å bidra positivt Forskjellige utfordringer Hvordan fylle opp uka i introduksjonsprogrammet? Det kan ikke bare være norskopplæring. Det er krevende å lære et nytt språk og bli kjent i et nytt samfunn. Dette gjelder for alle innvandrere. Det mangler møteplasser, mange har et spinkelt nettverk på Tolga. Mange har problemer med å finne frem i kommunens ”indre liv” som er et nettverk av lag og foreninger der veldig mye av den sosiale aktiviteten foregår. Dødt sentrum, aktiviteter skjer i lukkede fora. Hvordan samordne ressursene? Muligheter Frivilligsentralen har penger til aktiviteter, egnet lokale med kjøkken og flere rom. Voksenopplæringen har elever som ikke får fylt opp uka, Tolga har mange frivillige som gjerne stiller opp og gjør en innsats. Gi informasjon på ulike felt, lære bort praktiske ferdigheter Kristina Jenssen, Flyktningekoordinator Manuela Hugger - boveileder

22 Hva har det ført til? Utstrakt samarbeid på flere områder
Hva har det ført til? Utstrakt samarbeid på flere områder Internasjonal kvinnegruppe med allsidig innhold Hospiteringsplasser Veiledning i bruk av data, særlig nettbank De metodene vi har valgt å bruke i boveiledning prøver vi å videreføre i annet arbeid. Siden vi er en liten kommune er vi avhengig av samarbeid på tvers av etater og offentlig ansvar og frivillighet. Internasjonal kvinnegruppe kombinerer opplæring med å være en arena for integrering Hospiteringsplasser er for eksempel å være i en barnehage en kortere periode for foreldre, slik at de får bedre innsikt i hvordan barna har det i barnehagen, påkledning måltider og så videre. Hospitering kan også være i fritidsklubb eller skole og SFO Dataopplæring og særlig bruk av nettbank er et verktøy for informasjon, språkopplæring og bedre kontroll på egen økonomi. Kristina Jenssen, Flyktningkoordinator Manuela Hugger - boveileder

23 Internasjonal kvinnegruppe
Internasjonal kvinnegruppe Samarbeid Frivilligsentral, Voksenopplæring, flyktningkoordinator En del av introduksjonsprogrammet Åpen for alle, en møteplass for bosatte flyktninger, arbeidsinnvandrere og norske kvinner Utveksle erfaringer, informasjon, få venner, sosialt samvær På Tolga Frivilligsentral er torsdager internasjonal dag, og annenhver uke er det kvinnegruppe. Innhold settes opp for noen måneder av gangen og er basert på gruppens ønsker og tema som ligger i årsplanent til Voksenopplæringen. Deltagelse er obligatorisk for de som går på introduksjonsprogrammet. Det bidrar til å fylle opp uka, og læring foregår på en annen måte. Siden det alltid er noen tilstede, er det lettere for andre å komme og deltakerantallet har gått opp. Informasjon: Barnehager, NAV, tannhelse, Barnesykdommer, prevensjon. Ønsker om kakebaking, særlig skuffkaka, selve grunnstenen i det meste som skjer på Tolga og datakurs. Delaktig i planlegging av 8.mars. I år blir det aking, og mulighet for å prøve spark og ski, kombinert med bål. Veldig sosiale kvelder, masse latter og gode replikker, alle er like gode. Masse tid til kaffe og prat. Utveksle erfaringer, stille spørsmål, oppklare misforståelser. Manuela Hugger - boveileder

24 Perpetue og Manuela, boveiledere rustet for kulda

25 Hva gjør du hvis strømmen blir borte?
Hva gjør du hvis strømmen blir borte? Mahdi, Manuela og Perpetue Manuela Hugger - boveileder

26 Hvor er de forskjellige kursene i huset?

27 Brannvern

28 Brannvern

29 Kontakt Manuela Hugger manuela.hugger@tolga.kommune.no
Kristina Jenssen Marit Gilleberg


Laste ned ppt "Tolga, en mangfoldig kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google