Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivitetsleder Mål for møtet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivitetsleder Mål for møtet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivitetsleder Mål for møtet
Etter denne gjennomgangen skal vi være bedre på : -Vi må ha lik «oppførsel» -Hva som ikke er tillat hos noen er heller ikke tillat hos andre -Hvordan treningen er lagt opp; eks 20 min på og 20 min av og når er det pause? Kommunisere ut til medlemmene -Flaggvakter (og opplæring av disse) -Oppvarming -Teknisk kontroll -Kontroll lisens-/medlemsavgift/baneleie -Rutiner ved ulykke/skjema mm -Rutine ved nye medlemmer – innmelding/betalig mm -Rapport etter trening

2 Aktivitetsleder Aktivitetslederens Oppgaver Før treningen starter:
Sjekke at utøver har alle papirer i orden. -Medlemskontigent -Lisens -Baneleie Ingen kjøring tillates ved manglende dokumentasjon. Kontroll av sykkel: -Bremser foran og bak, hjul og dempere. -slark i styre og baksving, generell tilstand sykkel. Ved grove feil på noe av dette kan aktivitetslederen nekte utøveren å kjøre med sykkelen på klubbens anlegg.

3 Aktivitetsleder Aktivitetslederens Oppgaver Minimumskrav kjøreutstyr:
Sjekk av utstyr Minimumskrav kjøreutstyr: Hjelm (pass på at den sitter godt og er av god kvalitet). Alpinhjelm som er CE merket kan benyttes for de som er under 9 år . Støvler (må gå godt over anklene og være av stivt materiale skinn eller lignende) Hansker (kjørehansker anbefales, men arbeidshansker kan godtas den første tiden) Punktene her gjelder motocross og ATV: Brynje (rygg, skulder og bryst beskytter) Knebeskyttere Briller Når det gjelder kjøreutstyr så skal det vises skjønn. Helt nybegynnere kan bruke utstyr som ikke tillates for mer erfarne utøvere og utøvere som har opparbeidet seg et høyre ferdighetsnivå

4 Aktivitetsleder Nye utøver som skal prøve klubbens sykler:
-Finne fram kjøreutstyr som passer -Velge passende sykkel til utøver Hvis ny utøver er totalt ukjent og usikker i forhold til kjøring på bane, er det en fordel å ta med seg utøver til startsletta etc for å bli litt mere kjent med utstyr, sykkel og kjøring. Ved slike forhold kan aktivitetslederen velge ut en annen Egnet person til å være med utøveren og undervise ham. Før ny utøver kan kjøre selvstendig på banen skal det være ordnet med lisens. Er han mellom 5år og opp til og med 8år er det barnelisens som gjelder (fylles ut av aktivitestleder på stedet). Fra året utøver fyller 9 år er det rekruttlisens (fylles ut av aktivitestleder på stedet)eller lisenskurs som gjelder. Aktivitetslederens Oppgaver Rekruttering

5 Aktivitetsleder Oppvarming før kjøring starter: Aktivitetslederens
Alle utøverne sendes ut på en løperunde rundt banen for oppvarming. Samtidlig med denne runden ryddes unna steiner og andre hindringer som måtte ligge på banen. Flaggvakter: Aktivitetslederen velger ut personer som får i oppgave å stå på de forskjellige flaggpostene. Denne oppgaven rulerers gjerne mellom flere. Hvis vedkommende ikke er kjent med flaggvaktens oppgaver, gis en rask informasjon om dette. -Ikke forlate posten under treningen -Holde ut flagget når hindring er i veien Aktivitetslederens Oppgaver Oppvarming Flaggvakt

6 Aktivitetsleder Inndeling av kjørerne før trening starter:
Kjøringen kan inndeles etter klasse, f.eks småsykler opp til 85ccm for seg. Egen klasse for 85ccm og egen klasse for 125ccm og oppover. En kan også inndele etter kjøreferdigheter, og blander da mindre og større sykler for de urutinerte. De mere rutinerte kan kjøre sammen. Erfaringsmessig er det ikke det beste å sette de aller minste sammen med de største syklene, da noen kan bli skremt av Lyd og størrelse. Aktivitetslederens Oppgaver Gruppering sykler/utøvere

7 Aktivitetsleder Aldersgrenser ved type sykler: Aktivitetslederens
I motocross kan du kjøre inntil 60 ccm laveffekt fra fylte 5 år. Det året du fyller 10 år kan du kjøre inntil 85 ccm 2-takt eller 150ccm 4-takt.. Inntil 125 ccm 2-takt kan du kjøre fra det året du fyller 14 år. Når du er 15 år kan du kjøre 250ccm 4-takt. 250ccm 2-takt kan du kjøre når du er 16 år. Fra du er 16 år kan du kjøre fri ccm. Teknisk utvalg i Årmotorsportforbundet kan også seriegodkjenne barnemotorsykler med høyere kubikkstørrelse, under forutsetning at syklene er beregnet for barn og har laveffektytelse (lav Hk-ytelse) som passer størrelse og individuelle ferdighetsnivå. Aktivitetslederens Oppgaver Aldersgrense ved kubikk

8 Aktivitetsleder Hvordan kan en legge opp treningen: Aktivitetslederens
Aktivitetslederen står fritt til å velge aktiviteter som kan gjennomføres de dagene han har vakt. Det er en fordel at det er litt struktur på treningen, Men de første heatene kan jo gjerne være uten spesielle føringer. Deretter kan en jo gå på 20-minuttersheat for å trene utholdenheten. Gjør det klart for utøverne at det ikke godtas avkjøring i tide og utide for å hvile mm. Kun kjøre ut til siden hvis det virkelig er noe. Aktivitetslederen kan også legge opp til alternativ treninger, så som 8-tallskjøring (sving og bremseteknikk). Ballansetekniske øvelser, eller ”følg lederen” mm. Lengre spisepause, pause for aktivitetslederen avtales på forhånd. Aktivitetslederens Oppgaver Trening

9 Aktivitetsleder Skader og ulykker under kjøring på banen :
-Utfør nødvendig førstehjelp så godt det lar seg gjøre. -Kontakt sykehus for ambulanse ved behov for det. -Sørg for å få noen til å frakte den skadde til sykehus ved mindre uhell, men hvor det er behov for medisinsk hjelp. Rapportering: -I brakka vår ligger et skjema for skaderapportering. Dette skal fylles ut av aktivitetslederen og sendes til NMF Aktivitetslederens Oppgaver Rutiner ved ulykke

10 Aktivitetsleder Rutiner ved innmelding av medlemmer:
Innmelding av nytt medlem kan gjøres ved å fylle ut skjema som ligger i brakka. Alternativt kan en fylle ut skjema på klubbens nettside Link til innmeldingsskjema. Skjemaet sendes til Det er det nye medlemmet som selv skal fylle ut skjemaet. I løpet av noen dager vil innsenderen motta en faktura med medlemskort på sin oppgitte e-postadresse. Det er derfor veldig viktig at e-postadressen skrives tydelig og riktig. Medlemskontigent for 2014 er: Junior medlemskap fra 5 år til og med 12 år: kr. 250,- Junior medlemskap fra 13 år til og med 16 år: kr. 400,- Senior medlemskap fra 16 år og oppover: kr. 400,- Foreldre/foresatte: kr. 150,- Det skal ikke betales medlemskontigent til aktivitetslederen! Aktivitetslederens Oppgaver Rutiner innmelding nye medlemmer

11 Aktivitetsleder Aktivitetslederens Oppgaver Utlån av klubbsykkel:
Rutiner for lån og leie av klubbsykkel Utlån av klubbsykkel: Praksisen her er at det kan lånes ut sykkel og utstyr tre ganger gratis til utøver. Tanken er da at utøver skal finne ut om dette er noe for en, og selv gå til anskaffelse av eget utstyr. Unntaksvis kan klubben leie ut sykkel og utstyr til utøver som venter på eget utstyr etc. Leiepriser for sykkel er da: kr. 100,- for dagsleie Leiepris for kjøreutstyr: kr.150,- for dagsleie. Det er aktivitetslederen som må sørge for å få noen til å vaske sykkel og kjøreutstyr som er skitne.

12 Aktivitetsleder Klubbens ordning for baneleie: Aktivitetslederens
Baneleie betales av den enkelte utøver. Dette er inntekt til klubben som skal gå til vedlikehold av banefasiliteter. Dagsbaneleie skal betales kontant til aktivitetslederen: -Baneleie utøver under 12år: kr.50,- -Baneleie utøver 12år+ (året en fyller 12år): kr.100,- Betaling årskontigent: -Kontigent baneleie utøver under12år: kr.750,- -Kontigent baneleie utøver 12år+ : kr.1400,- Årskontigent skal ikke betales til aktivitetslederen, men ordnes ved å gå inn på klubbens nettside: --->Link til baneleie Aktivitetslederens Oppgaver Baneleie; Kontant eller årskontigent

13 Aktivitetsleder Klubbens ordning for utsdedelse av lisenser:
Barnelisens kan utstedes av klubben og koster kr.160,- Barnelisensen kan utstedes til utøver fra 5år og til og med året du fyller 8år. Rekrutteringslisens kan utstedes av klubben og koster Kr.360,- Den er gyldig for ett kalenderår, og kan bare utstedes en gang. Den kan kun brukes ved treningskjøring, og ikke ved konkurranse. Begge disse lisensene betales kontant til aktivitetslederen. For begge lisenser skal utøver ha den hvite forsiden. Den rosa delen skal sendes inn til NMF, mens den gule delen beholdes av klubben. Aktivitetslederens Oppgaver Barnelisens og rekrutteringslisens

14 Aktivitetsleder Lisenskurs: Aktivitetslederens Oppgaver
Fra kalenderåret utøver fyller 9 år må det tas et eget lisenskurs. Klubber bruker å være flinke til å annonsere slike kurs. KMCK gjennomførte et slik kurs høsten 2013. Ved kursets slutt fylles ut et skjema som signeres av klubbens leder. Skjemaet sendes til NMF som i sin tur sender aktuell Utøver faktura og lisens på e-post. Aktivitetslederens Oppgaver Lisenskurs

15 Aktivitetsleder Rapportering av lisensutstedelser ,baneleie og utleie sykler: Etter endt trening eller uke rapporteres inn til kasserer, med kopi til klubbens leder, totalbeløp som er mottatt i kontanter i aktivitetslederperioden. Det skal spesifiserers antall barnelisenser, rekrutteringslisenser og baneleie. Eksempel: I uke 22 har NN vært aktivitetsleder og det har vært stor aktivitet på banen i Sødalen. 2x rekr.lisens: kr.720,- 2xbarnelisens: kr.320,- 5x baneleie junior: kr.250,- 4xutlån av sykkel: kr.400,- 4xutlån av kjøreutstyr: kr.600,.- Sum: kr.2.290,- Dette er overført til klubbens kto nr : i dag. Aktivitetslederens Oppgaver Rapport etter Endt trening/ aktivitetslederuke


Laste ned ppt "Aktivitetsleder Mål for møtet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google