Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling og design av miljøvennlige produkter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling og design av miljøvennlige produkter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling og design av miljøvennlige produkter
Environtec Utvikling og design av miljøvennlige produkter

2 Selskapsinformasjon Firmanavn: Environtec org. no 994 909 355
Adresse: Rugdeveien 12, 3679 Notoddeen Kontaktperson: Robert Andersen Min foutsetning for etablering av Environtec er basert på mange års erfaring fra idè til grunnlegging av CleanHull. Gjennom disse årene har en fått tilført masse kunnskap om markedet og hvilke utfordringer shipping markedet står ovenfor grunnet strengere miljøkrav, lønnsomhet og markedskonjukturer. Skipsnæringen står nå ovenfor andre tøffe utfordringer ved at en stor del av handelsflåten nå blir lagt i opplag grunnet den finansiell krisen i verdensmarkedet. Med bakrunn i dette så har det kommet opp behov for å vedlikeholde disse skipene på en annen måte enn tidligere, når skipene blir lagt i opplag vil dette medføre meget kraftig begroing av alger disse lagene kanbli opptil cm tykke. I dag blir disse rengjort av dykkere noe som er meget tidkrevende opptil 1 uke pr skip og lite lønnsomt, næringen ønsker at dette blir gjort regulært slik at skipene kan være klare når markedet igjen tar seg opp. Med bakrunn i dette så ønsker Environtec å utvikle en multiROV som kan være en verktøybærer med spesial utviklede løsninger for å fjerne denne type begroing på en rask og effektiv måte. Gründer og etablerer Robert Andersen har hatt en meget tett dialog med Wilhelm Wilhelmsen et av verdens største rederier og service leverandør til denne industrien som er meget interessert i et tett samarbeid eller eierskap i Environhull( se vedlagt pressentasjon) som vil være service selskapet som Environtec vil utvikle og levere utstyr til.

3 Visjon og forretningsidè og verdier
Visjon: Tilby de beste miljørettede undervannsprodukter til skips, fiskeoppdrett og offshore næringen Forretningsidè: Utvikle og designe undervannsprodukter til skips, fiskeoppdrett og offshore næringen fra ide til ferdig produkt Selskapets kjæreteknologi skal være å drive med produktutvikling for undervannsrelaterte operasjoner Design Prototyping Konsept utvikling Salg – markedsføring Produkt opplæring Verdier: Alt vårt arbeid skal bygge på integritet, skaperglede, samspil og respekt

4 Organisajon og samarbeidspartnere
Environtec AS Robert Andersen 90% Asmund Buen 10% Environhull AS (Investors/ owner) Industriteknikk AS - Engineering - Produksjon - Testing Germanicher Lloyd/ klassifiseringsselskap Oljeselskaper - Statoil Fiskeoppdrettere

5 Ambisjon Være nasjonalt ledende innen produktutvikling av miljørettede produkter til næringen

6 Informasjon, idè og prosjekt
Idèen med Environtec er at selskapet skal drive med ren produktutvikling av produkter som kan benyttes innen flere næringer, det være seg skipsnæringen, oppdrettsnæringen og offshore næringen. Det første konkrete produktet er å utvikle en multiROV for rengjøring av meget begrodde skipsskrog til selskapet Environhull, for Environhull er det utarbeidet en full firma pressentasjon som vil legges ved denne forretningsplan som vedlegg 1. Målsetningen er å utvikle denne multiROV i samarbeid med kunde, produsent og oppdragsgiver for å få et så bra produkt at det er rask vei til å industralisere dette produktet. Utviklingen av dette produktet er basert på mange års erfaringer og krav ønsker fra markedet , produktet skal utvikles også mot å være klargjort for fremtidige komplementerende løsninger som f.eks skrogskanning (tykkelsesmåling)

7 Markeder og konkurransesituasjon
Produkter for skipsrengjøring og inspeksjon Skipsrengjøring: Det har pr dags dato ikke kommet noe revlusjonerende produkt for skipsrengjøring av utvendig skrog på en miljøvennlig måte, det er i dag kun norskeide ”CleanHull AS” som har et produkt som kan sies å ha et miljøvennlig produkt men produktet har operasjonelle begrensninger. Produkter for å operere i sterk vannstrøm, dårlig sikt og rengjøring av sterk begroing er i dag ikke tilgjenngelig i markedet, Environhull vil være et produkt som skal imøtegå disse kravene, samt at dette produktet skal ha en meget effektivt oppsamlingssystem for det avfallet som vaskes av under vaskeprosessen. Inspeksjon: Når det gjelder inspeksjon/tykkelsesmåling av skipsskrog er det idag eneste løsningen at dette gjøres manuellt ved at inspektøren går invendig mellom spantene og gjennomfører spott målinger. Hvis en da påmonterer et eksternt tilleggs utstyr med flere tykkelsesmåle sensorer på f.eks ”Environhull” farkosten kan denne scanningen gjøres samtidig med en foretar en vaskeoperasjon. Produktet må utvikles, men teknologien er kjent men må mariniseres og knyttes opp mot et kontroll program.

8 Teknologi, produkter og tjenester
Teknologi - Meget bred kompentanse og lang erfaring innen ulike rengjørings konsepter under vann og hvordan en trykkkompanserer de ulike komponentene ved varierende vanntrykk Produkter - Utstyr for å rengjøre meget sterkt begrodde skip (opplag flåten) - Utstyr for å skanne skipets skrog (tykkelsesmåling) - Spesialkamera for overvåkning av skipsskrog - Merdevasker utstyr for vasking av oppdrettsnøter det være seg vaskeskiver, svivler, rigger og ROV løsninger Tjenester - Engineerings tjenester og prototype bygging med lokal tilknyttning - opplæring og utdanning på de ulike produktene - Service og vedlikehold

9 Immatrielle rettigheter
Produkter som blir utviklet internt vil det bli sent patentsøknader for, det foreligger idag ett produkt som det er dialog med patentkontor for patentsøk, patentkontoret Curo er valgt for dette produktet. Det foreligger ideer og tegninger for yttligere 2 patentsøknader

10 Markeder og konkurransesituasjon
Produkter for fiskerioppdrett og inspeksjon Rengjøring av fikemerder blir gjort hovedsaklig idag manuellt av dykkere, det er utviklet noen produkter som er kan opereres fra overflaten men disse produktene blir fortsatt operert manuellt. Standard produkter er også blitt prøvd påmontere elektriske ROVer men dette har gitt meget store vedlikeholdskostnader. Fiskemerdene må rengjøres flere ganger pr sesong litt avhengig av vanntemperatur og algedannelsene langs kysten. Behov for utstyr som trenger lite vedlikehold da dette er veldig tidkrevende arbeide for dykkere. Konkurrenter er idag Idema, MPI Norge + noe egenutviklede produkter av dykkere Med tilsvarende utstyr som blir benyttet til å rengjøre skisskrog kan dette utstyret monteres på en standard hydraulisk ROV da en kan rengjøre, inspisere og vedlikeholde merdene med relativ lave vedlikeholdskostnader

11 Markeder og konkurransesituasjon
Offshore næringen Nå er det slik at offshore næringen har hatt og har utfordringer ved at det er stor begroing på flytende plattformer der plattformleggene/ stagene og pontonger for mye beveksning som igjen gjør at plattformen ”dragger” med jevne mellomrom må disse rengjøres og blir gjort manuellt av dykkere noe som er meget tidkrevene grunnet tungt arbeid. Det er også ønskelig for selskaper som har FPSO skip som ligger stille i olje borringsoperasjon å få rengjort sidene slik at dette med drag blir så lite som mulig, det er en kjent problemstilling at den siden som ligger vendt mot solen gror mest noe som igjen medfører skjev begroing og økte bunkersutgifter ifm thrusting

12 Markedsstrategi Fokusere på salg mot ”eksisterener” kundemasse og samrbeidspartnere


Laste ned ppt "Utvikling og design av miljøvennlige produkter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google