Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kveld 3 Tabulatorer Touch status quo. Tabulatorer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kveld 3 Tabulatorer Touch status quo. Tabulatorer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kveld 3 Tabulatorer Touch status quo

2 Tabulatorer

3 • Definere egne tabulatorposisjoner på linjalen • Plasser innsettingspunktet i avsnittet eller merk avsnittene • Klikk på tabulatorvelgeren inntil ønsket tabulatortype vises: • Venstretabulator angir startposisjonen for teksten som plasseres mot høyre når du skriver inn. • Midtstillingstabulator angir posisjonen midt i teksten. Teksten midtstilles i forhold til denne posisjonen når du skriver inn. • Høyretabulator angir høyre side av teksten. Teksten plasseres mot venstre når du skriver inn.

4 • Desimaltabulator justerer tall rundt et desimaltegn. Desimaltegnet blir stående på samme sted, uavhengig av antall sifre. (Du kan bare justere tall rundt et desimaltegn. Du kan ikke bruke desimaltabulatoren til å justere tall rundt et annet tegn, for eksempel en bindestrek eller et &-tegn.) • Linjetabulator plasserer ikke tekst. Denne tabulatoren setter inn en loddrett linje på tabulatorplasseringen. • Hvis du vil plassere tabulatorene ved nøyaktige posisjoner som du ikke kan angi på linjalen, eller hvis du vil sette inn et bestemt tegn foran tabulatoren (fylltegn), bruker du dialogboksen Tabulatorer. Du åpner denne dialogboksen ved å dobbeltklikke en tabulator på linjalen.

5 • Bruke den vannrette linjalen til å angi tabulatorer • * Når du åpner et nytt, tomt dokument, er det som standard ikke angitt tabulatorer på linjalen. • * De to siste alternativene i tabulatorvelgeren er faktisk beregnet på innrykk. Du kan klikke dem, og deretter klikke linjalen for å plassere innrykkene i stedet for å dra innrykksmerkene langs linjalen. Klikk Innrykk i første linje, og klikk deretter den øvre delen av den vannrette linjalen der du vil at den første linjen i avsnittet skal begynne. Klikk Hengende innrykk, og klikk deretter den nedre delen av den vannrette linjalen der du vil at den andre og de etterfølgende linjene i avsnittet skal begynne.

6 • Når du angir en linjetabulator, vises en loddrett linje der du angir tabulatoren (du trenger ikke trykke TAB-tasten). En linjetabulator ligner på gjennomstreking, men den går loddrett gjennom avsnittet der linjetabulatoren er angitt. Du kan angi en linjetabulator før eller etter at du skriver inn teksten i avsnittet, på samme måte som for de andre tabulatortypene.

7 • Du kan fjerne en tabulator ved å dra den vekk fra linjalen. Når du slipper museknappen, forsvinner tabulatoren. • Du kan også dra eksisterende tabulatorer mot venstre eller høyre langs linjalen til en ny posisjon. • Når flere avsnitt er merket, er det bare tabulatorene i det første avsnittet som vises på linjalen.

8 • Endre avstanden mellom standardtabulatorene • Hvis du angir manuelle tabulatorer, påvirkes standardtabulatorene av de manuelle tabulatorene. Manuelle tabulatorer som angis på linjalen, overstyrer innstillingene for standardtabulatorene. • 1. Klikk dialogboksstarttjenesten Avsnitt i kategorien Sideoppsett. • Dialogboksvelger for avsnitt • 2. Klikk Tabulatorer i dialogboksen Avsnitt. • 3. I boksen Standard tabulatorstopp skriver du inn avstanden du vil ha mellom standardtabulatorene. • Når du trykker TAB-tasten, stopper tabulatoren med den avstanden som du angav, på siden.

9 Oppgave • Store byer i Norge • avstander angitt i hele km • BergenOsloStavangerTrondheimTromsø • Bergen4861577441913 • Oslo4865744961665 • Stavanger1575749052074 • Trondheim7444969051169 • Tromsø1913166520741169 • Merk tabulatoroppsettet og definer midtstilte tabulatorposisjoner i posisjonene: 3,5 cm, 5,5 cm, 7,5 cm, 9,5 cm og 11,5 cm

10 Fasit

11 Oppgave 2 • Du er en nyutdannet sekretær som er midlertidig ansatt i et firma. Nå har du skrevet en søknad på en sekretærstilling ved en skandinavisk avdeling i et firma i England. Søknaden skal nå redigeres slik at den blir klar til å sendes. • Gjør følgende formateringer: • Endre stilen Overskrift 1 slik at den får skrifttypen Verdana. • Endre stilen Tittel slik at den får skrifttypen Verdana og kursivert skriftstil. • Endre stilen Normal slik at den blir blokkjustert. • Formater avsnittene «Marie Christensen.» og «Ketil Johnsen.» som en punktliste. • Avsnittene «Dagens dato» og «1 vedlegg» skal være høyrejustert. • Endre venstremarg til 3,5 cm. • Bruk innrykk og tabulatorer for å gjøre siden «Curriculum Vitae» mer oversiktlig, se illustrasjonen. • Erstatt personopplysningene i dokumentet med dine egne. • Lagre dokumentet som Min jobbsøknad og lukk det.

12

13 Touch • Hvordan går det • Har dere startet

14 Neste forelesing • ONSDAG • Tema ønsker, hva er uklart


Laste ned ppt "Kveld 3 Tabulatorer Touch status quo. Tabulatorer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google