Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes
Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes

2

3

4

5

6 ”Journalisterne” ”Læger og Videskabsmænd bør slutte at bruge Dyr til sine Videnskabelige Undersøgelser. Der er da saa altfor mange Journalister!”

7 ”Den halvstuderte røver”

8 Den fjerde statsmakts selvbilde

9 Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

10 Din klubb kommuniserer
Samfunn Brukere/ Marked Medlemmer Din klubb

11 Hvorfor skal vi drive aktivt mediearbeid?
Blir hørt, forstått og akseptert Styrker omdømmekapitalen Får mer motiverte medlemmer flere rekrutter et mer betalingsvillig marked bedre rammebetingelser fra samfunnet Redaksjonell omtale mer verdt enn reklame Låner den tillit folk har til media Låner medias definisjonsmakt -Hvis ikke vi bruker media, gjør de andre det!

12

13 Noen medietrender Bransjen Produktene Det som gir status i bransjen
Flere medier Større konkurranse Kommersialisering Høyere tempo Produktene Tabloidisering Fokus på personer Fokus på følelser Det som gir status i bransjen Gravejournalistikk Økonomisk journalistikk Forbrukerjournalistikk

14 Journalistikkens utvikling
Profesjonelle Kommenterer Agerer Regisserer hendelser På medias premisser Konvergens Før Intuitive amatører Rapporterte Observerte Dekket hendelser Partiaviser Skarpt skille dagspresse – ukeblader

15 Media i krise ”Journalister er de som kommer ned fra fjellet når slaget er over og tar livet av de sårede” Kåre Valebrokk

16 Slik oppnår du mediedekning
Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på

17 Slik arbeider media

18 Desken – redaksjonens hjerte

19 Desken – redaksjonens hjerte
Ansvarlig redaktør Innenriks Politisk Utenriks Økonomi Desken Vaktsjef programledere

20 Morgenmøtet: tegnebrettet for sendinga/avisa
Hva er dagsaktuelt? Hva er tidsaktuelt? Hva er ”egne saker”? Hva kan bli redaksjonens vri på en sak som allerede ruller? Resten av dagen for reporter Research/opptak/redigering/sending for vaktsjef Coache reportere, følge nyhetsbildet, fortløpende velge saker, komponere sending.

21 Hvilke mulighetsrom gir dette oss?
Er vi en lokal aktør med mening om en aktuell sak? Når er vår bransje ”mest tidsaktuell”? Kan vi gi stemme til aktuelle trender? Kan vi hjelpe desken i jakten på nye intervjuobjekter?

22 Mediene smelter sammen
Mediehus Radio, TV, avis og nett i samme redaksjon Samme reporter lager radio, TV, avis og nett Mediesenter i stua di Radio, TV og nett i samme boks

23 Slik jobber media Vinkler Søker hovedpoeng Velger bort stoff
Forteller historier – med gode poeng

24 Slik er journalisten Alltid på jobb Nysgjerrig Konfliktsøkende
Jakter på ”en god sak” Skal selge Under tidspress

25 Dette liker media Klare, ukompliserte svar Godt formulerte synspunkter
Fakta og faktabaserte utsagn Dristighet i holdning Innsikt ut over det ordinære Kampvilje

26 Dette liker media ikke Klare, ukompliserte svar
Godt formulerte synspunkter Fakta og faktabaserte utsagn Dristighet i holdning Innsikt ut over det ordinære Kampvilje Unnfallenhet Bortforklaringer Kunnskapsløshet Ansvarsfraskrivelse Løgn Markedsmessige motiver

27 Hva er godt stoff? Overraskende Aktuelt Vesentlig

28 Slik oppnår du mediedekning
Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på

29 Mediebransjen og publikum Hvem leser hva?
leses av de som styrer landet leses av de som tror de styrer landet leses av folk som mener at de burde ha styrt landet leses av folk som mener at de burde ha styrt landet, men som har litt trøbbel med å skjønne kronikkene i Dagbladet. leses av barna til de som en gang styrte landet leses av folk som ikke riktig vet hvem som styrer landet, men gir blaffen så lenge Rimi har tynnribbe til 30 kroner kiloen leses av folk som synes Norge er for lite og derfor ikke bryr seg om hvem som styrer landet i den kosmopolitiske tidsalder leses av folk som aller helst vil styrte de som styrer landet, men som egentlig er ganske fornøyd med dagens samfunn

30 Det er ikke nødvendig å tenke VG når man tenker mediearbeid

31 Som oftest mer relevant enn VG
Lokale medier Regionale medier (NRK distrikt, Adresseavisen, Bergens Tidende osv) Nasjonale medier (Aftenposten, Nationen, Dagsavisen, DN) Internett Fagblad / Tidsskrift

32 Medieutviklingen

33 Slik oppnår du mediedekning
Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på

34 Medias holdning til PR ”En nyhet er det en eller annen forsøker å skjule – alt annet er annonsering.” Lord Northcliff, grunnleggeren av Daily Mail

35 Møt media slik Strategisk Proaktivt
Aktive og profesjonelle talspersoner Bruk mulighetene Tenk effekt Respekt for media

36 Proaktiv mediekontakt
Utvikle gode relasjoner - informer! Oppnå dekning gjennom aktiv mediekontakt Bruk kommunikasjonskompetansen i din bedrift!

37 Hvordan vekke eller svekke medias interesse?
Tre metoder Pressemelding Pressekonferanse Pressenotat Vedlikehold Pressemøte

38 Pressemelding Det skrives for mange pressemeldinger
En effektiv måte å drepe en nyhet på Har du en dårlig nyhet: Send ut en pressemelding fredag ettermiddag Resultatet blir ofte en notis

39 Pressekonferanser Bør bare brukes ved de helt store anledningene
Fare for pinlig glissent oppmøte Dersom det innkalles, må det jobbes aktivt med oppmøte, og gjennomføringen må være profesjonell

40

41 Pressenotat og direkte kontakt
Den mest effektive måten å oppnå dekning på Bestem deg for hvilken redaksjon du ønsker skal dekke saken Skriv et pressenotat om saken Ring journalisten og fortell at du har et tips Send notatet til journalisten Ring tilbake og hør om hun vil gå videre med saken

42 Eksklusive tips og pressenotat – det som virker best

43 Slik oppnår du mediedekning
Mediekontakt Slik arbeider media Velg riktig redaksjon Slik oppnår du mediedekning Når media banker på

44 Når media banker på Få fram bedriftens synsvinkel Rask respons
Innrøm åpenbare feil med en gang

45 Når journalisten plutselig ringer
Slipp henne inn hoveddøra, ellers sniker hun seg inn bakdøra  Vis at du gjerne vil hjelpe til Hvis du ikke vet svaret, innrøm det Tilby deg å hjelpe journalisten med å finne svaret eller henvis til andre kilder Ikke svar ja eller nei til et intervju med en gang

46 Når journalisten plutselig ringer
Spør etter navn, hva slags info hun søker, hvilken innfallsvinkel hun har til stoffet, andre kilder etc. Tilby bakgrunnsinformasjon, vis til www Spør om tidsfrist – forhandle om tidsfrist Hvis saken eller vinkelen er slik at du ikke vil stille opp, si hvorfor Ikke si noe du ikke vil bli sitert på

47 Når du blir intervjuet Tenk mulighet - ikke forsvar

48 Forberede intervju Målgruppe Ønsket effekt Budskap Argumenter/
Dokumentasjon Eksempler Reaktivt: Svar på de vanskeligste spørsmålene

49 Slik styrer du intervjuet
Glem aldri målet ditt med å stille opp Vinkle saken på din måte med en gang Svar på de spørsmålene du får, men bygg raskt «bru» over til din side av saken, f.eks. slik: ”Men det folk flest er opptatt av, er ...”

50 Brubygging Reporterens spørsmål Bru Ditt korte svar Ditt eget budskap
. Ditt korte svar Ditt eget budskap

51 Slik styrer du intervjuet
Svar kort, slik at redaksjonen ikke behøver å klippe Svar enkelt, slik at målgruppen lett forstår budskapet ditt og journalisten ikke behøver å be om oppklaring Konklusjonen først, premisser og argumenter deretter

52 Slik styrer du intervjuet
Gjenta hovedbudskapet ofte, slik at det blir med selv etter klipping Anerkjenn spørsmålets betydning Si straks fra når journalisten kommer med påstander du ikke er enig i Får du et spørsmål du ikke forstår, så si fra

53 Opptreden Sikker nok Engasjert nok Vennlig nok

54 Etter intervjuet Be skrivende journalister om å få se / høre det du blir sitert på før det blir trykt

55


Laste ned ppt "Seilflykonferansen 6. april 2008 Jan Erik Kregnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google