Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi løfter best når vi løfter sammen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi løfter best når vi løfter sammen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi løfter best når vi løfter sammen!
Skal-skal ikke, Stjørdal

2 I de gode relasjonene mellom barna, de unge og tydelige, varme voksne
Skal-skal ikke handler om å løfte Vi voksne må engasjere og involvere oss konkret og direkte i barn og unges oppvekst! Ansvaret for fremtida ligger i våre hender. I de gode relasjonene mellom barna, de unge og tydelige, varme voksne ligger våre muligheter til å gjøre morgendagen mer lik «den draumen vi ber på.» Skal – skal ikke inviterer til lokal dugnad for å ta et felles verdiløft for barn og unge. Gjennom nettverk og andre samarbeidsallianser på tvers skal hverdagserfaringer og kunnskap deles. For verdier vokser når de deles; det frigjør lokale krefter og skaper begeistring og engasjement! Skal – skal ikke vil være en begeistringsbølge som bærer et sterkt lokalt engasjement, vokser seg stadig sterkere og brer seg til stadig nye barnehager, skoler og lokalsamfunn fra landsende til landsende. Skal-skal ikke, Stjørdal

3 Tid for løft! Skal-skal ikke, Stjørdal

4 Barnehageløftet Kunnskapsløftet Skal-skal ikke, Stjørdal

5 Kvalitet KVALITET Skal-skal ikke, Stjørdal

6 Blir det et løft for meg? Skal-skal ikke, Stjørdal

7 Barn vil møte både likhetsstrekk og ulikheter mellom institusjonene."
"Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetsstrekk og ulikheter mellom institusjonene." (fra Rammeplanen) Skal-skal ikke, Stjørdal

8 Danning Utdanning Skal-skal ikke, Stjørdal 2007 "Human being"
Omsorg Oppdragelse Læring Utdanning "Human becoming" Skal-skal ikke, Stjørdal 2007

9 "Education for the twenty-first Century"
Unesco 1996, Delors-kommisjonen: "Education for the twenty-first Century" The four pillars of education: Learning to know Learning to do Learning to live together Learning to be Skal-skal ikke, Stjørdal

10 og lette børene for kvarandre."
"Skapte er vi te bera, og lette børene for kvarandre." Skal-skal ikke, Stjørdal

11 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007
Vinden blæs synna, og vinden blæs norda, lyset og skuggen er syskjen på jorda. Sommarn er stutt, og vintern er lang. Danse mi vise, gråte min sang. Innunder yta glir moldmørke årer. Blåveisen blømer i gråbleike vårer. Livstrua bryt gjennom tele og tvang. Danse mi vise, gråte min sang. Friarar er vi, om vona er lita. Nynn om 'a Berit, så får du 'a Brita. Drøm på din sten at du sit på et fang. Danse mi vise, gråte min sang. Somme er fattige, somme er rike. Bare tel slutt er vi jamsis og like. Vegen er lystig, og vegen er vrang. Danse mi vise, gråte min sang. Skal-skal ikke, Stjørdal

12 Hvert femte barn har et utrygt hjem !!!
Hvert femte barn i Norge bærer på en mørk familiehemmelighet: Foreldrene ruser seg, er voldelige eller har store psykiske problemer. President Thorvald Stoltenberg i Røde Kors krever at statsministersønnen Jens, resten av regjeringen og kommunene gjør noe for å hjelpe de barna som har det vondt hjemme. Ett av fem barn bor i et utrygt hjem. For første gang har Røde Kors satt sammen tall som viser hvor mange av Norges en million barn som har det vondt hjemme. Dette er «de usynlige barna»: "Hvert femte barn lever i utrygge hjem, viser en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning. " barn lever med foreldre som ruser seg, ifølge en rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet. " barn bor i et voldelig hjem, viser beregninger fra stiftelsen Alternativ til vold. " barn lever med foreldre som får behandling for alvorlige psykiske lidelser, ifølge anslag fra SINTEF. " barn lever under EUs fattigdomsgrense, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Skal-skal ikke, Stjørdal

13 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007

14 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007

15 Kunnsskapsløftets samfunnsmandat
Almenndanna Det integrerte mennesket ”Opplæringens mål er.. å gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.” Miljøbevisst Meningssøkende Arbeidende Skapende Samarbeidende Regionsamling i Valdres, 19.oktober 2006

16 Bygge katedral Kultur for læring
Regionsamling i Valdres, 19.oktober 2006

17 Utdanning er å vokse! Skal-skal ikke, Stjørdal

18 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007

19 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007

20 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007

21 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007

22 Alt henger sammen med alt!
Det skal en landsby til for å oppdra et barn Kommune Alt henger sammen med alt! Barnehage Foreldre Samhandling gir resultater! Skole Skal-skal ikke, Stjørdal

23 Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04.2007
Fra Reggio Emilia: * Barnet er et fritt medlem av verden når det fødes. Pedagogen skal se til at barnet forblir fritt, samtidig som det må få se sammenhenger og konsekvenser av egen handling. * Pedagog og barn går side ved side. Pedagogen er den som tar ansvar for et omskapende forandringsarbeid der barnet, som pedagogen, ses som et aktivt skapende individ. * Barnets nysgjerrighet skal drive barnet frem, interessen fra den voksne skal stimulere barnet til å spørre mer og våge å utforske det ukjente. * Barnet skal stimuleres til å forstå at virkeligheten består av ulikheter, at den er foranderlig og at det å leve innebærer å ta valg. Skal-skal ikke, Stjørdal

24 mestringsorienterte klasserom prestasjonsorienterte klasserom
Trekk ved mestringsorienterte klasserom Mindre grad av bort- forklaringer Konsentrasjon Økt motivasjon Mindre juksing Takler nederlag Økt trivsel generelt Færre emosjonelle problem Spør ofte om hjelp Trekk ved prestasjonsorienterte klasserom Flere elev/lærer- konflikter Større grad av frafall Winning is not the only thing, it’s everything Effektivitet: Klassen framfor den enkelte Takler nederlag dårlig Mestre/vinne med liten innsats Skal-skal ikke, Stjørdal

25 Systematisk utvikling av kunnskap og kompetanse
Praksisteori og styrende verdier Pedagogisk praksis Resultat Pedagogisk analyse, evaluering og endring Systematisk utvikling av kunnskap og kompetanse Kollektiv refleksjon om mål, verdier og sentrale begreper Skal-skal ikke, Stjørdal

26 Landet som ennå ikkje er
Åse Marie Nesse Kvar finst terrenget som stemmer med kartet Kor mykje støv må vi virvle opp på slagne landevegar Kor mange dalbotnar må vi forsere Kor mange oppoverbakkar må vi legge bak oss Kor mange fjellovergangar må vi passere Før vi kan nå det landet som ennå ikkje er Landet som ennå ikkje er Åse Marie Nesse Skal-skal ikke, Stjørdal

27 Evne til kontinuerlig læring
Endrings- og utviklingsarbeid i skolen - noen forskningsbaserte erfaringer Kompetanse- utvikling Organisasjons- utvikling Initiering Implemen- tering Endringskapasitet Kollektiv kunnskap Endringsmotivasjon Evne til kontinuerlig læring Videreføring Ledelse: Legitimere Holde fokus Etterspørre Følge opp Støtte- og sikkerhetsnett Involvere og ansvarliggjøre Skolekultur: Visjon, ansvar, forpliktelse Kollektiv kompetanse Innovative holdninger Planmessig arbeid Tjenlig infrastruktur Innlemme nye medlemmer Skal-skal ikke, Stjørdal

28 Ikke alt som teller, kan telles !
eller Fortelling ? Telling - Rolf Jakobsen: Spør igjen Tallrekken ler av oss og vil forklare alt. Den har kjever av jern og tenner som det klirrer i. Vi spør og vi spør og tallene svarer, men ikke om fiolinene eller om lykken mellom to armer. Da hoster det på skjermen: — uklart spørsmål. Spør igjen. Ikke alt som teller, kan telles !

29 Vi ber ikke om utskrifter forklaringer, diagnoser, prosedyrer.
Stein Mehren, ”Bønn” Vi ber ikke om utskrifter forklaringer, diagnoser, prosedyrer. Vi ber ikke engang om overbevisninger. Vi ber om et ansikt. Det viktigste av det viktige? Skal-skal ikke, Stjørdal

30 Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Hæin skulle tegne Babylon, men lærer’n hæin sa nei, hæin ød’la hele arket, hæin var tufsete og dom, men så hørte hæin et sus som over furukrona kom……. Skal-skal ikke, Stjørdal 20.04,2007

31 Du ska få en dag imårå som rein og ubrukt står med blanke ark og farjestifter tel, og da kæin du rette oppatt æille feil ifrå i går og da får du det så godt imåråkvell, og om du itte greie det og æilt er like trist så ska du høre suset over furua som sist. med blanke ark og farjestifter tel. Skal-skal ikke, Stjørdal


Laste ned ppt "Vi løfter best når vi løfter sammen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google