Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i lading av patroner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i lading av patroner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i lading av patroner

2 Hva består en patron av? En patron består vanligvis av 4 komponenter:
Prosjektil Hylse Tennhette Krutt

3 Hva er hjemmelading? Hjemmelading er å montere sammen komponentene til ferdige patroner. Dette er totalt ufarlig om man følger sikkerhetsregler og bruker trygge ladedata. Innen hjemmelading er det viktig å ha gode rutiner og gjøre de riktige tingene. Sikkerhet er viktig, du kan skade deg selv og andre om du ikke gjør ting riktig.

4 Sikkerhet Når man lader patroner er det viktig at man tenker på sikkerhet. Om man gjør feil kan det få fatale følger. Forbytting av komponenter, slurvete laderutiner eller annet tull kan i værste fall koste deg fingre eller øyne. Derfor må man være nøye og forsiktig når man lader patroner.

5

6 Mer om sikkerhet Krutt oppbevares kun i orginalemballasje.
Krutt du ikke er 100% sikker på at er riktig skal ikke brukes. Bruk kun krutt du har ladedata for. Bruk kun ladedata fra profesjonelle aktører. Kuler oppbevares i orginalemballasje. Aldri start rett på maxdata. Ikke gå over maxdata. Bruk briller ved isetting av hetter. Lading er trygt så lenge du gjør alt riktig.

7

8

9 Nødvendig utstyr Tennhetteisetter Kruttvekt Ladepresse Die-sett
Kruttmål

10 Ladepressa Ladepressa er hovedkomponenten i utstyret, den kan benyttes til flg. operasjoner: kalibrering av hylser (pressing) brukte hetter støtes ut samtidig med at hylsen kalibreres på nytt mange bruker pressen med påmontert hetteisetter til isetting av ny tennhette isetting av kuler

11 Velg en presse du tror vil passe deg.
C-presse O-presse Fler- stasjons presse Valg av presse: solid og uten svikt. ha god utveksling. Velg en presse du tror vil passe deg. CO-AX

12 Die-sett Et die-sett består normalt av 2 verktøy. (heretter kalt dier)
En ”Sizer die” og en ”Seater die” Die-settet er beregnet på kun det aktuelle kaliber. (Man må ha et die-sett for hvert kaliber.) I tillegg til die-sett må man ha en hylseholder.

13 Sizer die Sizer diens jobb er å presse hylsa til rett dimensjon.
Avhengig av om det er en fullsizer eller necksizer, presser den hele hylsekroppen eller bare halsen.

14 Sizer die For å få optimal presisjon og minimal slitasje på hylsene må die-settet innstilles nøyaktig for det enkelte løp / våpen. Hvis det er flere brukere av samme ladeutstyret vil det derfor være aktuelt at hver bruker har sitt eget die-sett.

15 Seater die Seater diens jobb er å sette kula på rett plass.
Enkelte seater dier kan også krympe hylsehalsmunningen inn i krymperilla om man justerer den slik.

16 Hetteisetter Isetting med ladepressa:
Man kan bruke ladepressa til dette. For å gjøre dette mer rasjonelt, kan det påmonteres et hettemagasin slik at man slipper å legge hver hette på plass i hetteholderen. Håndholdt hettisetter. Et annet alternativ er å anskaffe egen hetteisetter.

17 Kruttvekt Man må ha en kruttvekt for å kunne lade ammunisjon sikkert og rasjonelt. Kruttvekten brukes normalt til flg. operasjoner:  Veie opp kruttladningene ved innstilling av kruttmål Stikkprøver for å kontrollere innstillingen av kruttmålet Veie kruttmengden i hver patron

18 Kruttvekt typer Det fins to typer kruttvekter: Manuelle balansevekter
Elektroniske vekter

19 Kruttmål Dette er mye raskere enn å veie kruttet til hver patron, og man får likevel relativt lik kruttmengde. Ikke like god kontroll på kruttmengden som når man veier hver kruttladning, men likevel relativt god kontroll. Derfor bruker så og si alle hjemmeladere kruttmål til oppmåling av kruttladninger.

20 Kruttmål For å oppnå lik kruttfylling med kruttmål er det viktig at alle operasjoner er så like som mulig fra patron til patron. Hvis det er ulik vibrasjon i kruttmålet eller underlaget fører dette til ujevn kruttfylling. Det er viktig at all betjening av kruttmålet skjer så likt som mulig fra gang til gang.

21 Kruttmål

22 Kruttmengden i kruttmålet kan påvirke doseringen av krutt.
Dette fordi mye krutt i kruttmålet kan komprimere kruttet i doseringsskuffen, og motsatt når det er lite i kruttmålet. For å motvirke dette bør målet jevnlig etterfylles med krutt slik at mengde hele tiden er relativt lik. Dette kan også elimineres ved å sette en plate med et lite hull i kruttmålet ca 1/3 opp fra bunnen (baffle). Dermed er “trykket” i doseringsskuffen likt, og man etterfyller krutt når det er tomt på oversiden av platen.

23 Hylsebrett. Ved bruk av hylsebrett vil det være lettere å organisere arbeidet under ladingen. Hylsene står stødig og man unngår at hylser velter og krutt søles ut. Hjemmelagde brett vil også gjøre samme nytte.

24 Hylsetrimmer. Når hylsene kalibreres og skytes gjentatte ganger strekker de seg og blir stadig lengre. Normalt bør / må hylsene trimmes etter gangers lading, avhengig av mange ting. Det finnes flere typer verktøy for justering av hylselengden. Til lading av større partier og konkurranseskyting anbefales å anskaffe en “hylsetrimmer som vist på bilde. Bør komme før gradfjerning!!

25 Hylsetrimming

26 Kruttrakt. For å helle krutt opp i hylsene eller tilbake i emballasjen Hylsebrotsj. Etter at hylsen er trimmet må “gradene” på hylsemunningen - både innsiden og utsiden fjernes. Dette gjøres med en “hylsebrotsj”.

27

28 Praktisk lading Rekkefølge ved lading av en patron.
Kontroll og sortering av hylser. Rengjøring av hylsene for ikke å ripe ladeverktøyene Smøre og helpresse hylsa, eller neck-size hylsen Trimming av hylser / brotsjing av hylsemunningen  Grundig rengjøring av hylsene.  Isetting av ny tennhette Påfylling av krutt Visuell kontroll av kruttmengden  Isetting av prosjektilet (kontroll av friflukt eller standard lengde)  Rengjøring av patronen  Merking av patronen, pakking.

29 Justere inn size die Om hylsene kamrer lett i utgangspunktet kan man halspresse dem. (det er enklere og man trenger ikke smøre hylsene) Om hylsene er trege å få inn i kammeret må de helpresses. Dvs. at hele hylsekroppen må krympes(heretter ”presses”) slik at den passer til kammeret i våpenet.

30 Justere inn size die Man bør ikke presse hylsene mer enn nødvendig. For mye pressa hylser vil kunne sprekke(hylseseparasjon) og kan gi klikk. Det skal ikke være mye motstand når hylsen legges i kammeret og sluttstykket føres fram og lukkes. Man justerer size dien ved å prøve seg fram. Man skrur den ned litt og litt inntil man har pressa hylsa nok til at den akkurat kamrer lett. Ved helpressing av hylser må hylsa smøres. Denne smørningen må fjernes før man skyter patronen.

31 Isetting av tennhette Bruk alltid briller ved isetting av tennhetter.
Ny tennhette settes inn i hylsa etter at den er kalibrert og den gamle tennhetten er fjernet. Den nye tennhetten skal ligge ca 1/10 mm under kanten på hylsen. Ved montering av ny hette bør man være forsiktig når den skal styres inn i hylsa. Om det er stor motstand, stopp og tenk.

32 Valg av krutt Hvordan krutt man skal bruke er avhengig av kaliber og kulevekt. Her anbefaler jeg å bruke ladetabeller fra kruttprodusent (for eksempel Vihtavuori eller Norma) Sjekk at data du vil bruke er mellom produsenters max-min data.

33 Valg av ladevekt (kruttmengde)
Finne ut hvilket kaliber man skal lade til. Finne ut hvilken kule og kulevekt man skal bruke Finne kruttprodusentens ladedata, finne minimum og maximumsladedata Begynne på minimumsladning, og ”lade seg opp” mot max i passe intervaller (for eksempel 0,5 grs for normale riflekalibre) Testskyte ladningene. Begynne på laveste ladning, og jobbe seg oppover. (stoppe dersom man oppdager noe som er som det ikke burde være) Ikke gå over produsentens maxdata. Ikke bruk ladedata du har fått av andre ukritisk. Det kan være det fungerer fint i deres våpen, men det er ingen garanti.

34 Justering av kruttvekten
Plassere vekten et sted den står vannrett og får være helt i ro. Før vekten kan brukes må den 0-stilles, dvs. at den korrigeres slik at vektarmen står på 0 når det ikke er krutt i målekoppen. Deretter foretas innstilling til ønsket vekt.  

35 Justering av kruttvekten

36 Justering av kruttmål De fleste kruttmål fungerer etter prinsippet om fylling av et doseringskammer. Kruttmålet må justeres inn til å gi riktig mengde. Dette gjør man ved veie opp noen ladninger med målet, og veie noen av disse. Om ladningen er forskjellig fra det man skal bruke må man justere til man får riktig mengde (vekt). Her bruker man kruttvekta til å kontrollere. (kruttvekta må være justert på forhånd slik at den er i ”0”)

37 Justering av kruttmål

38 Fylling av krutt i hylsene
Etter at kruttmålet er justert inn, kan man fylle krutt i hylsene og sette de i hylsebrettet. Sjekke hver 20. ladning på kruttvekta for å se om alt er som det skal være. Når bretter et fylt, sjekke visuelt (med lykt) for å se om det er like mye krutt i alle. Er det like mye krutt i alle, gjør man klar for å sette kulene i.

39 Fylling av krutt i hylsene

40 Isetting av kuler Gjøres i pressa med seater dien.
Seater dien justeres inn, og man velger riktig COL (patronlengde) for det aktuelle prosjektilet. Husk at patronen må passe i magasinet ditt. Husk på friflukt (0 friflukt gjør at du kan måtte redusere ladningen din noe)

41 Isetting av kuler

42 Pakking, merking Jeg pakker patronene mine i esker merket: Kaliber
Kulevekt, kuletype Krutttype, ladevekt Hylsetype Om hylsa er helpressa eller halspressa. Eventuelt annet.

43 Hva mer? Skyte den hjemmeladete patronen. Tolking av trykktegn?
Måling av hastighet? Utvikling av egne ladedata?

44 Kilder: Våpenjournalens ladebok Vihtavuori ladebok Norma ladebok


Laste ned ppt "Kurs i lading av patroner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google