Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards klinrud@tyco-bspd.com, mobil +47 99 11 90 50.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards klinrud@tyco-bspd.com, mobil +47 99 11 90 50."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards mobil

2 NOVEC™ 1230 Fluor Oksygen Karbon
Kjemisk slokkevæske som består av fluor, oksygen og karbon C6-Fluorisert keton - CF3CF2C(O)CF(CF3)2 – ny kategori slokkegass Personsikker og effektiv brannslokking uten miljømessige ulemper - en kombinasjon av egenskaper som gjør den til en unik kjemisk slokkegass Fluor Oksygen Karbon

3 NOEN FAKTA FOR NOVEC™ 1230 Oppbevares i væskeform Lagringstid 30 år
Kokepunkt 49 ºC Frysepunkt -108 ºC Ubetydelig fordampnings trykk: 0,40 25 ºC Tetthet væske 1,60 25 ºC Tetthet gass 0, ºC / 1 bar (11 ganger tyngre enn luft) Fargeløs og luktfri Ikke elektrisk ledende Ikke korrosiv Ingen miljøavgift Ingen restriksjoner på transport av NovecTM 1230 på trykkløs beholder

4 HVA KAN BESKYTTES? A B C Faste organiske Brennbare væsker Gasser
materialer og elektriske installasjoner

5 SLOKKEPRINSIPPER - CLEAN AGENTS
4/2/2017 SLOKKEPRINSIPPER - CLEAN AGENTS Inert gasser Kjemiske gasser Nitrogen Argon Reduserer oksygen nivået til under 15% Hovedsaklig absorbering av varme Mindre: Innblanding i den kjemiske kjedereaksjonen i flammen 5

6 HVORDAN SLOKKER NOVEC 1230? Brann pyramiden Kjedereaksjon
Novec™ 1230 slokker ved å absorbere varme, virker kjølende 3M: "Novec™1230 fluid creates a gaseous mixture with air. This agent/air mixture has a heat capacity much greater than that of air alone. A higher heat capacity means, that this gas mixture will absorb more energy (heat) for each degree of temperature change it experiences.“ Varme Drivstoff Oksygen

7 MILJØPÅVIRKNING Halon 1301 FM-200® Novec™ 1230 ODP 12 GWP 6900 3500 1
GWP 6900 3500 1 ALT 65 år 33 år 3-5 dager 49,2% reduksjon 99,9% reduksjon 49,2% reduksjon 99,9% reduksjon ODP = Ozone depletion potential (CFC 11 = 1) (Montreal protokollen 1987) GWP = Global Warming Potensial (CO2 = 1) (Kyoto protokollen 2005) ATL = Atmospheric lifetime GWP faktor 1 tilsvarer drivhuseffekten i 1kg CO2 gass over 100 år

8 PERSONSIKKERHET - DEFINISJONER
April 2, 2017 PERSONSIKKERHET - DEFINISJONER NOAEL = No Observed Adverse Effect Level The highest tested dose of a substance that has been reported to have no harmful (adverse) health effects on people or animals. LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level The lowest tested dose of a substance that has been reported to cause harmful (adverse) health effects on people or animals. Adverse Health Effect = A change in body function or cell structure that might lead to disease or health problems. 8

9 Design konsentrasjon*
PERSONSIKKERHET Design konsentrasjon* NOAEL LOAEL Rangering Novec™ 1230 4,2% - 5,8% 10% >10% ████ FM-200® 6,4% - 8,4% 9% 10,5% Inergen® 34,2% - 41,2% 43% 52% IG-55 40,3% - 47,5% CO2 35% - 65% 5% n.a. * Class A surface fire ██ Ranking + -

10 TERMISK DEKOMPONERING
Begrensende? Farlig? Fakta: Alle kjemiske stoffer spaltes ved høyere temperaturer (omkring 500°C) Novec 1230 danner halogen syrer / flussyre / hydrogenfluorid (HF) HF vil lett oppdages som en skarp, stikkende lukt før maks faregrense nås

11 A constraint? Dangerous?
TERMISK DEKOMPONERING Begrensende? Farlig? A constraint? Dangerous? Løsning: Hurtig brannslokking med et riktig designet deteksjons- og slokkesystem 6-10 sekunders utløsetid hindrer store varmevolumer Spaltningsprodukter fra brannen i seg selv (f.eks. karbon monoxid, røyk) medfører en større fare

12 IKKE PUNKTBESKYTTELSE I ÅPNE ROM
April 2, 2017 ROMFYLLING Uansett mengde så fylles rommet på under 10 sekunder KUN ROMBESKYTTELSE IKKE PUNKTBESKYTTELSE I ÅPNE ROM 12

13 System med europeiske beholdere System med amerikanske beholdere
April 2, 2017 SYSTEM GODKJENNELSER approved European Technical Standard ISO14520 / EN 15004 System med europeiske beholdere approved American Technical Standard NFPA 2001 System med amerikanske beholdere 13

14 Frittstående beholdere
April 2, 2017 SYSTEM PRINSIPPER Frittstående beholdere Manifold 14

15 SAPPHIRE™ FLASKEN Trykksatt til 25 bar eller 42 bar med N2
Novec™ 1230 Nitrogen 24.8 bar Trykksatt til 25 bar eller 42 bar med N2 Stigerør som er festet til ventilen Pneumatisk utløsning mellom sylinderne

16 FLASKESTØRRELSER (TPED og DOT)
Volum i liter Diameter Total høyde Maks totalvekt 1) Deknings volum i m3 min maks 8 254 389 27 5 12 16 588 39 10 24 32 920 66 20 47 52 406 726 110 77 106 1151 205 65 157 147 1484 273 91 218 180 1763 330 111 267 343 2) 610 1616 625 210 476 Beregnet ut fra DNV regler: design temp 20 ºC og min/maks fylling 0,5/1,2 kg pr. liter Kun i DOT utførelse

17 VENTILEN Standard utløser port Flammesikker solenoid port
Pilot trykk port Lavtrykks bryter (opsjon) Utløp med sikkerhets kappe Sikkerhetsventil (ca. 50 bar)

18 UTLØSERE Elektrisk Pneumatisk Wire trekk To kan kombineres

19 DYSER Kalibreres for hver installasjon Maks dekningsareal 167,2 m2
Sprede mønster 180º - 7 ports 360º - 16 ports Materiale Aluminium, messing eller rustfritt 15,01 meter 9,145 meter

20 AREAL BEHOV / INSTALLASJONSTID
FM-200® ███ Sapphire™ IG55 █████ Inergen® CO2

21 TRYKK VENTILASJON Tett rom med kontrollert trykkavlastning
April 2, 2017 TRYKK VENTILASJON Tett rom med kontrollert trykkavlastning Spjeld som håndterer både over og undertrykk Inert gases Trykk Chemical agents Tid 21

22 4/2/2017 REFYLLING Refylling kan utføres på stedet av trenet personell

23 ET TYPISK GASS SLOKKEANLEGG
1. Detektorer 2. Kontrollpanel 3. Manuell utløser 4. Lyd/lysalarm 5. Flaskebank 6. Rørnett 7. Dyser 8. Trykkavlastning 9. Stengning av ventilasjon

24 STANDARDER Typiske standarder for såkalte ″clean agent systems″ er …
NFPA 2001 (Clean Agents) ISO (series of standards for Clean Agents) VdS 2380 / CEA 4008 (non-liquifiable inert gases) VdS 2381 / CEA 4045 (Halocarbon gases) EN15004 Part 1 to Part 10 Part 1 – General Requirements Part 2 – FK (Novec 1230)

25 TYPISKE BRUKSOMRÅDER Land, marine and offshore Arkiv Museer Bibliotek
Gallerier Telekomstasjoner Kontrol kabinetter Transformator rom Turbiner Lokomotiver Laboratorier Maskinrom på båter Land, marine and offshore

26 TYCO OG 3M MILJØ GARANTI Tyco og 3M gir en garanti mot at Novec™ vil forbys eller få restriksjoner på bruk til brannsikring som en følge av: (a) ozonskadende egenskaper (ODP) (b) drivhus effekt (GWP) Gjelder for 20 år, men må fornyes hvert 5. år Krever registrering av godkjent installert system Dekker innkjøpsprisen av Novec™ 1230 For detaljer se Tyco’s ”Terms & Conditions for the Environmental Warranty”

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards klinrud@tyco-bspd.com, mobil +47 99 11 90 50."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google