Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyere livskvalitet - færre bekymringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyere livskvalitet - færre bekymringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyere livskvalitet - færre bekymringer

2 Ny teknologi – nye muligheter
Eiere: Eidsiva Vekst AS 50,77 % Centric AS 18,87 % Lars Gylterud AS 10,84 % Tor Sætrang ,78 % Johan Wirtz ,87 % Andreas Gjems 5,87 % Konseptutviklingen startet våren Tryggere Hjem AS ble stiftet:

3 Ny teknologi – nye muligheter
”Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske hjelpemidler, boliger og anlegg.” ”Slik skal alle sikres muligheten til å kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv til tross for sykdom eller funksjonstap”.

4 Ny teknologi – nye muligheter
Hamar Arbeiderblad

5 Universell utforming:
Tilgjengelighet Trygghet Omsorg Enøk Underholdning Komfort

6 GAP Modellen Aldring Sykdom Egne ferdigheter Funksjon Tid
Trygg Bolig Fysiske Psykiske Sosiale Aldring Sykdom Høy Egne ferdigheter Tid Funksjon Universell utforming Krav om tilrettelegging Krever tiltak Tryggere Hjem® Lav Gjennom universell utforming kan gapet mellom individets forutsetninger og miljøets krav reduseres Kilde: Rådet for funksjonshemmede 1997 Vi gjør hjemmet ditt trygt og godt å leve i – gjennom alle faser i livet.

7 FAKTA: 40% av alle branner starter i elektriske artikler. Over eldre over 65 år skades i hjemmeulykker hvert år. 900 av disse dør. Største delen av ulykkene skyldes fall. Antall personer i Norge over 65 år vil øke fra 614 000 i 2008 til om lag 1,6 millioner i 2060.

8 Tilrettelagte boliger – nye muligheter
Nye prosjekter – universell utforming Tilpasse eksisterende boligmasse Aftenposten Hamar Arbeiderblad

9 Konkrete løsninger på viktige utfordringer
Ny teknologi – nye muligheter Tryggere Hjem skal : …utvikle, markedsføre og levere nye konsepter som gjør at folk kan bo lengre, tryggere og bedre i egne boliger. Konkrete løsninger på viktige utfordringer

10 Konkrete løsninger på viktige utfordringer
Dette skal vi gjøre ved.. …smart utforming/gode bygningsmessige løsninger …utstrakt bruk av teknologi – satt sammen på helt nye måter …fokus på de som skal bo og deres ønsker/behov …tjenestekonsepter (følgetjenester, helse, aktivitetsarrangør, vaktmester, mat, underholdning m.m.) Konkrete løsninger på viktige utfordringer

11 Konkrete løsninger på viktige utfordringer
Ny teknologi – nye muligheter Tenk deg… En bolig som varsler omgivelsene når noe er galt. En bolig som selv slår av alle elektriske artikler som ikke skal stå på når du forlater boligen, eller legger deg for natten. At lys går på av seg selv der det er nødvendig. (Eks. om du skal på toalettet om natten.) At du kan ha kontakt med de du er glad i via TV-apparatet. Konkrete løsninger på viktige utfordringer

12 Konkrete løsninger på viktige utfordringer
Ny teknologi – nye muligheter Tenk deg… At legen kan nå deg mens du er hjemme – se deg, og avlese ulike prøveresultater via internett - i stedet for å måtte fraktes over lange avstander når du helst burde være i ro. At om det oppstår brann, slukkes den automatisk uten store vannskader. At ulike tjenester kan rekvireres enkelt via fjernkontrollen, og leveres hjemme hos deg. Konkrete løsninger på viktige utfordringer

13 Totalkonsept Trygghet Komfort Sosial tilrettelegging
Varsling (Omgivelsene varsles når noe er galt) Automatikk (Boligene er intelligente og passer på at kokeplater ikke står på, vann ikke blir stående å renne osv.) Brannvern (Nye og effektive metoder for å slukke brann v.h.a. vanntåke fra Prevent Systems) Gassikring Komfort Enkel betjening av lys, video, audio, persienner osv. Ulike scenarioer som automatisk styrer lys, enøk med mer. Trådløse brytere (uten batteri – sikkerhet og minimalt vedlikhold). Sosial tilrettelegging Bygningsmessige fasiliteter (fellesarealer, tilrettelegge for felles aktiviteter etc.) Visuell kontakt med venner, familie og helsevesen. Varsling Omsorg Enøk Underholdning Komfort

14 Totalkonsept Omsorg og servicetjenester Telemedisin Økonomi
Ulike typer tjenester for eldre og syke (ærender, følge, vaktmestertjenester osv.) Mat på døra, taxi, lege Telemedisin Åpne standarder gjør at vi kan ta i bruk utstyr fra ulike leverandører. Økonomi Det offentlige sparer ca for hvert år 1 person bor lenger hjemme. Det brukes nærmere 2 mrd. kr. til transport av pasienter her i landet pr. år. Varsling Omsorg Enøk Underholdning Komfort

15 Ved feil: Ett kontaktpunkt – definert ansvar
En kjent situasjon ? Hvem har ansvaret? Hvem ringer man? Ved feil: Ett kontaktpunkt – definert ansvar

16 Intelligent bolig – varsler selv - gjennom ett integrert system
Pårørende Omsorgssentral Lege, helsepersonell Kommune ? Brannvesen ? Myke tjenester Ulike andre leverandører (Mat, underholdning osv.) ? Tryggere Hjem er en plattform for samhandling

17 Enkelt brukergrensesnitt
Vårt mål er å sørge for å gjøre boenhetene så intelligente at teknologien skjuler seg selv. Kritisk funksjonalitet er uavhengig av at beboeren selv behøver å forholde seg til teknologien. Enkle og familiære brytere for å betjene systemet, eller kontakte omverdenen, er viktige elementer i konseptet.

18 Ny teknologi – nye muligheter
Åpne standarder gjør at vi kan ta i bruk mulighetene som kommer

19 Livsløpsboliger i Nord-Odal

20 Livsløpsboliger i Nord-Odal
18 arealeffektive boliger som er organisert som borettslag. Prosjektert med Tryggere Hjem konseptet (fra arkitekt til produksjon av elementer). Grensesnitt mot sykehjemsløsninger. Tett og godt samarbeid med Nord-Odal kommune. Fysisk tilknytning til kommunale omsorgsboliger. Kommunen definerer hvem som skal få kjøpe boligene. Tilrettelagt med fellesarealer for å øke sosialt samkvem. Grønn profil. Svært fordelaktige finansieringsløsninger Omsorgstjenester innbakt i husleien. Innflyttingen startet desember 2007.

21 Livsløpsboliger i Nord-Odal

22 Livsløpsboliger i Nord-Odal
Planløsning

23 Livsløpsboliger i Nord-Odal
Teknologi – anonymt til stede Romslige fellesarealer

24 Myke tjenester en del av konseptet

25 Bred politisk enighet

26 Etikk og juss Alt som har stort potensial, har tilsvarende mulighet til misbruk. Det etiske aspektet må ivaretas. Integritet og kontroll over eget liv er viktige målsetninger. Den enkeltes verdighet skal ivaretas på en best mulig måte. Eks. på hvordan det juridiske aspekt ivaretas Det er ikke mulig å ta kontakt med leiligheten utenifra – uten at beboer initierer det – med unntak av alarmsituasjon. Beboer varsles før bolig alarmerer omgivelsene, og kan enkelt annullere før det skjer. Det er tydelig for alle som befinner seg i bolig om alarm er aktivert. En kan definere hvem som skal ta i mot alarmer, og hvem som skal ha tilgang til å kommunisere med leiligheten utenifra. Juridisk ivaretas dette ved informert samtykke eller lovhjemmel.

27 Konklusjoner og utfordringer
Besparelsene ved denne type teknologi er åpenbare. Teknologien er egnet både for nye og eksisterende bygg. Portable løsninger for tidsbegrensede situasjoner (Eks: Rehab etter operasjon) Infrastruktur betinger en grunninvestering/tilrettelegging. Nødvendigheten av forebyggende tiltak er åpenbar – (forebygging er også billigere enn å løpe etter behov som alt har oppstått.)


Laste ned ppt "Høyere livskvalitet - færre bekymringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google