Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Østfold IKS Slam og utslippskontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Østfold IKS Slam og utslippskontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Østfold IKS Slam og utslippskontroll

2 SLAM OG UTSLIPPSKONTROLL 2011. Årsrapport akkurat klar. Oppsummering av alle anlegg, med resultater gjennom året. - I 2011 var det mye vått vær, og det bærer resultatene preg av. (ref: Kjellern til Øystein Sunde) - MANGE anlegg sliter med rensekrav grunnet fremmedvann på avløpsnett.

3 SLAM OG UTSLIPPSKONTROLL 2011. Årsrapport akkurat klar. Oppsummering av alle anlegg, med resultater gjennom året. - I 2011 var det mye vått vær, og det bærer resultatene preg av. (ref: Kjellern til Øystein Sunde) - MANGE anlegg sliter med rensekrav grunnet fremmedvann på avløpsnett. - Små anlegg (<2000 pe) der kommunen selv er forurensingsmyndighet har kommet litt i bakleksa i forhold til anlegg som har akkrediteringskrav.

4 SLAM OG UTSLIPPSKONTROLL 2011. Årsrapport akkurat klar. Oppsummering av alle anlegg, med resultater gjennom året. - I 2011 var det mye vått vær, og det bærer resultatene preg av. (ref: Kjellern til Øystein Sunde) - MANGE anlegg sliter med rensekrav grunnet fremmedvann på avløpsnett. - Små anlegg (<2000 pe) der kommunen selv er forurensingsmyndighet har kommet litt i bakleksa i forhold til anlegg som har akkrediteringskrav. - Representativitet på prøvepunkt.

5 SLAM OG UTSLIPPSKONTROLL 2011. Årsrapport akkurat klar. Oppsummering av alle anlegg, med resultater gjennom året. - I 2011 var det mye vått vær, og det bærer resultatene preg av. (ref: Kjellern til Øystein Sunde) - MANGE anlegg sliter med rensekrav grunnet fremmedvann på avløpsnett. - Små anlegg (<2000 pe) der kommunen selv er forurensingsmyndighet har kommet litt i bakleksa i forhold til anlegg som har akkrediteringskrav. - Representativitet på prøvepunkt. - Mengdemåling behandlet avløpsvann.

6 SLAM OG UTSLIPPSKONTROLL 2011. Årsrapport akkurat klar. Oppsummering av alle anlegg, med resultater gjennom året. - I 2011 var det mye vått vær, og det bærer resultatene preg av. (ref: Kjellern til Øystein Sunde) - MANGE anlegg sliter med rensekrav grunnet fremmedvann på avløpsnett. - Små anlegg (<2000 pe) der kommunen selv er forurensingsmyndighet har kommet litt i bakleksa i forhold til anlegg som har akkrediteringskrav. - Representativitet på prøvepunkt. - Mengdemåling behandlet avløpsvann. - måling og rapportering av overløp!!!

7 SLAM OG UTSLIPPSKONTROLL 2011. Årsrapport akkurat klar. Oppsummering av alle anlegg, med resultater gjennom året. - I 2011 var det mye vått vær, og det bærer resultatene preg av. (ref: Kjellern til Øystein Sunde) - MANGE anlegg sliter med rensekrav grunnet fremmedvann på avløpsnett. - Små anlegg (<2000 pe) der kommunen selv er forurensingsmyndighet har kommet litt i bakleksa i forhold til anlegg som har akkrediteringskrav. - Representativitet på prøvepunkt. - Mengdemåling behandlet avløpsvann. - måling og rapportering av overløp!!! Dette ble også tatt opp på samlingen til driftsassistansene. KLIF og fylkesmennene er klar over dette, og kommer nok til å sette inn tiltak dersom dette ikke bedrer seg.

8 Forskriftskrav for kapittel 13 anlegg (<2000 p.e. til ferskvann) §13.11 i forurensningsforskriften: … Renseanlegget skal utformes slik at det kan tas representative prøver av det tilførte avløpsvannet og av det rensede avløpsvannet. Det skal være mulig å foreta målinger av mengde avløpsvann. - §13.12 … Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk mengdeproporsjonalt eller tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. - Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget måles, registreres og medregnes i rensegraden Hvor mange har verifisert at prøvene er representative? Ikke påvirket av rejektvann etc. Stikkprøver på innløp ikke tillatt. Måling av overløp. Hvem gjør det? Ingen rapporterte overløp på prøvetakingene på kap 13 anlegg i 2011!!!

9 Rensekrav: Kap 13 anlegg: I henhold til forurensningsforskriften, følsomt område: Totalt fosfor 90%. Evt andre krav ihht kommunal utslippstillatelse. Mange tar TOC og TN (Inn eller ut, eller inn og ut) Ikke krav om dette i forskriftene.

10 Rensekrav: Kap 13 anlegg: I henhold til forurensningsforskriften, følsomt område: Totalt fosfor 90%. Evt andre krav ihht kommunal utslippstillatelse. Mange tar TOC og TN (Inn eller ut, eller inn og ut) Ikke krav om dette i forskriftene. Kap 14 anleggene: (Akkreditert prøvetaking) I henhold til forurensningsforskriften, følsomt område, sekundærrensing: Totalt fosfor 90%. KOF (75%/ 125 mg/l) BOF 5 (70% / 25 mg/l) Anlegg over 10.000 pe. Totalt Nitrogen Anlegg over 20.000 pe 6 prøver av tungmetaller Anlegg over 50.000 pe 3 prøver av organiske miljøgifter. Evt andre krav ihht utslippstillatelse. (Anleggene som slipper ut til saltvann har noe snillere krav foreløpig, ikke fullt sekundærrensekrav : ”dagens nivå” på KOF og BOF 5 )

11 Hvem klarer disse kravene? Tabell med oppfyllelse av forskriftskrav 2011. Grønn = OK, gul = tvilsom, rød = brudd på forskriftskrav Alle: Fosfor: Forskriftskrav 90%. Enkelte anlegg har krav om 93% rensegrad. Kap 14 anlegg: KOF og BOF 21 av 24, eventuelt 10 av 12 prøver skal oppfylle forskriftskrav/ utslippstillatelse - krav på enten konsentrasjon eller rensegrad. Kravet på KOF og BOF gjelder kap 14 anleggene (>2.000 pe til ferskvann) De små anleggene som analyserer KOF og BOF har fått lysere farge.

12 HVORFOR?

13 FREMMEDVANN! Beregenet hvor mye fremmedvann det er i avløpsnettene ut i fra gjennomsnittlig fosforkonsentrasjon på Innløp. Feilkilder: Det er en teoretisk beregning. Alt "unormalt" forbruk kan slå ut som fremmedvann Industri - påslipp med lite eller for mye fosfor vil påvirke resultatet. Prøvepunkt innløp som ikke er representative vil påvirke resultatet. - Slamansamlinger etc. - Stikkprøver på en del av småanleggene på innløp.

14 FREMMEDVANN! Beregenet hvor mye fremmedvann det er i avløpsnettene ut i fra gjennomsnittlig fosforkonsentrasjon på Innløp. Feilkilder: Det er en teoretisk beregning. Alt "unormalt" forbruk kan slå ut som fremmedvann Industri - påslipp med lite eller for mye fosfor vil påvirke resultatet. Prøvepunkt innløp som ikke er representative vil påvirke resultatet. - Slamansamlinger etc. - Stikkprøver på en del av småanleggene på innløp. ”Kommunalt avløpsvann som ikke er påvirket av fremmedvann (regnvann/overvann) inneholder mellom 10 mg fosfor per liter (Norsk Vann; standardtall for norsk kommunalt avløpsvann) og 14,3 mg fosfor per liter (Vråle, 2011).

15 Totalt Fosfor innløp, gjennomsnitt: 5,4 mg/l Fremmedvannsprosent mellom 46 og 62% Ca halvparten dere får inn på anleggene er fremmedvann. Alle utgifter på kjemikalieforbruk, strøm til pumper etc kan halveres dersom alt fremmedvann fjernes! Det trengs betydelig innsats på avløpsnettene for å få til noe i nærheten av dette. Det er varslet at ledningsnettet vil få fokus fra fylkesmannen fremover. (Og også fra Mattilsynet på drikkevann)

16


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Østfold IKS Slam og utslippskontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google