Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring
Forts. fra Vprg 3 Sortering og søking i Java-API-et Tabeller og Arraylister Comaparable Comparator equals() LC191D Videregående programmering Semesterplan: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring Else Lervik, januar 2012

2 Å bruke Java API-et til å sortere tabeller/ArrayLister der elementene er (referanser til) objekter
De ferdige metodene må kunne sammenligne de elementene som skal sorteres (søkes i) Intet problem hvis primitive datatyper Hva hvis objekter? A. Sorterer etter objektenes naturlige orden Sorteringsmetoden må bruke en metode for å sammenligne objektene, og den må vite navnet på denne metoden og hvordan den fungerer Metoden skal hete compareTo() og metodehodet fins i interfacet Comparable En klasse implementerer et interface hvis vi skriver implements <interfacenavn> etter klassenavnet og programmerer alle metodene i interfacet Kjenner java.io.Serializable fra før B. Sorterer etter noe annet enn «objektenes naturlige orden» Da legger vi sammenligningen i en egen klasse som implementerer interfacet Comparator. Et objekt av denne klassen blir argument til sorteringsmetoden

3 Eksemplet fra forelesning 3
Klassen Utstyr er gitt. Programmer deler av klassen Register med enkel testklient. Register registeret Utstyr 1 * Finn antall typer forskjellig utstyr I regeisteret Lag en utstyroversikt Registrer ny utstyrstype Finn antall på lager av en bestemt type utstyr Endre lagerbeholdningen for en bestemt type utstyr Søke fram detaljinfo om en bestemt type utstyr Vis fram koden fra forelesning 3, eksempel på sortering av arraylister etter naturlig orden. Utvid med annen sortering.

4 Søking i arraylister, Java API-et
Binærsøk krever sammenligning, bruker Comparable eller Comparator Lineærsøk krever kun test på likhet / ikke likhet. Meoden indexOf() i klassen ArraList bruker equals(). Rimelig at equals() programmeres med samme funksjonalitet som compareTo() == 0. Hva skjer hvis vi bruker disse metodene og ikke programmerer compareTo()? ikke programmerer equals()? Prøv ut indexOf() i registerklassen.

5 Oversikt over metoder i Java API-et
Tabell ArrayList Sortering java.util.Arrays.sort(tabell) java.util.Arrays.sort(tabell, komp) java.util.Collections.sort(arrayliste) java.util.Collections.sort(arrayliste, komp) Binærsøk, returnerer indeksen, eventuelt (-indeks -1) java.util.Arrays.binarySearch( tabell, søkeverdi) java.util.Arrays.binarySearch( tabell, søkeverdi, komp) java.util.Collections.binarySearch( arrayliste, søkeverdi) java.util.Collections.binarySearch( arrayliste, søkeverdi, komp) Lineær søk, Returnerer indeksen, eventuelt -1 objektmetode i klassen ArrayList: indexOf(element) lastIndexOf(element)

6 Sammenligne tekster iht lokalt tegnsett
String implementerer Comparable<String> Hvordan fungerer compareTo() for strenger? Hva med compareToIgnoreCase()? Klassen java.text.Collator implementerer Comparator<String> slik at tekstene sorteres iht lokalt tegnsett public int compareTo(Utstyr u) { // skal sammenligne this med u return betegnelse.compareTo(u.betegnelse); // tar ikke hensyn til æ, ø og å } Skiftes ut med java.text.Collator koll = java.text.Collator.getInstance(); return koll.compare(this.betegnelse, u.betegnelse); // tar hensyn til æ, ø og å

7 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring
Vprg 5 Hva er en database? Hva er SQL? Å ta i bruk JavaDB Å lage Java-program mot en database LC191D Videregående programmering Semesterplan: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring Else Lervik, januar 2012

8 Introduksjon til databaser
Når er det ikke godt nok med datafiler? Vi trenger å gjøre hyppige oppslag Vi trenger å lagre/endre ting fortløpende Vi trenger å hente ut spesifikke kombinasjoner av data Vi har høye krav til sikkerhet Flere brukere samtidig Så hva er en database? ”En logisk samling med data satt sammen etter bestemte krav” Sentrale begreper databasesystem: Programvare som lar oss håndtere data (lagre, hente ut, endre, slette) og som tilbyr mekanismer for sikkerhetskopiering, adgangskontroll, transaksjonskontroll, med mer. Oracle, SQL Server, mySql, postgreSQL, Java DB (Derby), (Access) database: dataene tjener – klient, flerbrukersystemer Vi ser data på tabellform og intet annet, ofte en tabell pr ”klasse”

9 Eksempel (fra forelesning 3)
Poststed Student I en vanlig relasjons- database lagres kun dataene. poststed -postnr {readonly} -sted {readonly} -studnr * 1 +getPoststed() +getStudnr() +setPoststed() +setStudnr() +finnPostnr() +finnSted() +getPostnr() +getSted() Poststed Student postnr sted 7022 Trondheim 1751 Halden 5020 Bergen studnr postnr 12345 1751 23456 7025 34567 class Student { private Poststed poststed; private int studnr; class Poststed { private final String postnr; private final String sted;

10 Spesielle krav til tabellene
Poststed Student postnr sted 7022 Trondheim 1751 Halden 5020 Bergen studnr postnr 12345 1751 23456 7025 34567 kun én verdi i hver rute ingen rader er like, det eksisterer en såkalt ”primærnøkkel” som identifiserer raden de samme dataene lagres ikke flere ganger enn nødvendig. I praksis betyr det at data lagres dobbelt bare dersom det trengs for å kople sammen tabeller – vi kopler sammen tabeller via kolonner med felles dataverdier

11 Oppgave Hvilke tabeller foreslår du for klassene fra Øving 3? Anta at du skal lage en database for et konferansesenter for å holde oversikt over reservasjoner. reserva- sjonene Reservasjon Konferanse- senter rommene Rom 1 * 1 *

12 Hva er SQL? Å ta i bruk JavaDB - demo Standardisert språk for
å lage, slette og endre tabeller å hente ut data, å legge inn, slette og endre data Å ta i bruk JavaDB - demo Lag en database som består av en enkelt tabell CREATE TABLE person( persnr INTEGER PRIMARY KEY, fornavn VARCHAR(30) NOT NULL, etternavn VARCHAR(30) NOT NULL); INSERT INTO person VALUES (100, 'Ole', 'Hansen'); INSERT INTO person VALUES (101, 'Anne Grethe', 'Ås'); INSERT INTO person VALUES (102, 'Jonny', 'Hansen'); Utfør enkle SQL-setninger

13 Å lage Javaprogram mot en database
standardisert grensesnitt (JDBC), forskjellige drivere (husk classpath!) Demonstrasjon: Lag enkle Java-program som henter ut / legger inn data


Laste ned ppt "Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google