Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokatforsikring som ny fordel for medlemmer av Industri Energi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokatforsikring som ny fordel for medlemmer av Industri Energi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokatforsikring som ny fordel for medlemmer av Industri Energi
Først ute igjen! Advokatforsikring som ny fordel for medlemmer av Industri Energi Forbundsstyret har tatt initiativ til og forhandlet fram en avtale om kollektiv Advokatforsikring for alle medlemmer. Enda en gang er Industri Energi først ute med en attraktiv fordel. Denne gjennomgangen tar ca 30 minutter – i tillegg vil alle motta en brosjyre samt at man kan lese mer på 1

2 Innhold Bakgrunn Kort orientering om HELP Forsikring
Internasjonal erfaring med fagforeninger Dekning Advokatforsikring skreddersydd for Industri Energi Pris Delta i uravstemningen Tidsplan Oppsummering

3 Bakgrunn: Industri Energi ønsker å styrke medlemsfordelene gjennom å gi medlemmene fri tilgang til advokat Bakgrunnen for henvendelsen til HELP Forsikring er et ønske om å tilby en ny attraktiv medlemsfordel. Behovet for advokatbistand er merkbart fra medlemmene. Ved å tilby Advokatforsikring kollektivt til alle medlemmene vil Industri Energi være pionér på et viktig område der vi ser behovet øker. Gjennom en Advokatforsikring som foreslått vil Industri Energi meget klart overgå konkurrerende foreninger (SAFE) i deres tilbud og dermed stå vesentlig bedre rustet i kampen om medlemmene.

4 HELP Forsikring er et norsk forsikringsselskap med internasjonal forankring og solide eiere
        HELP Forsikring er et norsk forsikringsselskap som ble etablert i 2005. Det er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Som norsk forsikringsselskap er man underlagt Kredittilsynet, og kundenes rettigheter er alltid sikret. HELP Forsikring er eid av solide aktører, største eiere er norske Storebrand og Ferd, og tyske ARAG. ARAG er verdensledende på slik forsikring. .

5 Visjon: HELP Forsikring skal gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest!
HELP Forsikring retter seg 100 % mot privatmarkedet og er opptatt av at alle skal ha tilgang til advokat – ikke bare de med størst ressurser.

6 HELP Forsikring er først i Norge som tilbyder av advokatforsikring for forbrukere
HELP Forsikring startet med Boligkjøperforsikring – som er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Leveransen fra HELP Forsikring er alltid advokattjenester. Det vil si de betaler ikke ut penger slik skadeselskap gjør, men de gir kundene advokattimer. For Industri Energi har de laget et skreddersydd produkt; en kombinasjon av deres Advokat – og ID tyveriforsikring 6

7 HELP Forsikring har egne ansatte advokater, spesialisert på forbrukersaker
HELP Forsikring har egne ansatte advokater som er spesialisert på privatrett. HELP er i sterk vekst og vil etter planen være ca 20 advokater i løpet av året.

8 HELP Forsikring samarbeider i tillegg med anerkjente advokater
I tillegg til egne advokater samarbeider HELP Forsikring med etablerte advokatkontor. Dette er både for å sikre kapasitet, få tilgang til kompetanse og for å sette ut enkeltsaker ved interessekonflikt.

9 Behovet har utspring i samfunnsendringer
I 1977 var under 10 % samboere utenfor ekteskap; i dag er andelen over 30 % Antallet skilsmisser er mer enn doblet siste 20 år Vi arver stadig mer. I 2006 arvet familier kr i snitt De fleste eier mer. Både egen bolig, fritidsbolig og to biler i en familie er ikke uvanlig. Vi klager mer. I 2008 mottok Forbrukerrådet mer enn klager! Mer enn 19 % av alle har benyttet advokat siste tre år. Hele 24 %har vurdert det, men latt være fordi advokat er for dyrt. Det er mange grunner til at Advokatforsikring nå er aktuelt. Vi lever lenger, eier mer og mange lever i mer komplekse familieforhold.

10 ARAG, største eier i HELP har erfaring fra samarbeid med fagforeninger i andre land
Industri Energi er først ute i Norge blant fagforbund med å tilby Advokatforsikring som en fordel, men internasjonalt er dette vanlig i flere land. HELP Forsikring har gjennom sin største eier, ARAG, tilgang til internasjonal erfaring på området. 10

11 Unison, UK er et eksempel på en av de største fagforeningene i Europa der advokatforsikring er en viktig en del av medlemstilbudet I England har Unison, som er den største fagforeningene for offentlig ansatte, inkludert Advokatforsikring for alle i flere år. Våre kollegaer hos ARAG i UK har lang erfaring fra samarbeid med Unison.

12 Vi har også fått erfaringer fra ARAG i Sveits som har samarbeid med tre ulike fagforeninger
Her er eksempler fra tre sveitsiske fagforeninger som alle har et samarbeid med ARAG om Advokatforsikring.

13 Dekning skreddersydd Advokatforsikring for medlemmer av Industri Energi
Industri Energi har framforhandlet en skreddersydd dekning for sine medlemmer. Denne ivaretar at man allerede som medlem har tilgang til advokatbistand innen arbeidsrett. Vilkårene fanger opp de viktigste rettsområdene man som privatperson får behov for. 13

14 Advokatforsikring for medlemmene og deres familier skal hjelpe både forebyggende og når konflikten er et faktum Advokatforsikring er en forsikring man ønsker å få bruk for – i motsetning til livsforsikring! Ordningen er bygget opp i to trinn; en rådgivningsdel der man kan benytte forsikringen uten at det foreligger en konflikt. Dessuten en omfattende forsikringsdel som gir nær ubegrenset advokathjelp dersom man havner i en rettssak.

15 Få laget de avtalene du burde ha på plass!
10 timer juridisk rådgivning per år innen familie, arv, kjøpsrett, eiendomsforhold og ID-tyveri Få laget de avtalene du burde ha på plass! De aller fleste har litt dårlig samvittighet på noe man burde ha ordnet opp i. Færre enn 1 av 10 har testamente og kun 2 av 10 har samlivsavtale. Dette er to eksempler på hva HELP Forsikring kan hjelpe deg med innen juridisk rådgivning. Skal du leie ut – eller skal du leie – trenger du også hjelp til å lage en avtale som sikrer dine interesser. Medlemmene i Industri Energi kan ringe HELP Forsikring og få svar på det meste. Grensen på 10 timer per år er satt for å begrense misbruk, oppgjørspraksis er at HELP Forsikring vil avslutte alle påbegynte saker. Som forsikringsselskap kan de ikke fakturere timer; all rådgiving dekkes av forsikringspremien. Med ca. 100 ulike dokumenter tilgjengelig på ”Min Side”

16 Rettshjelp for inntil 2 millioner kroner innenfor de viktigste rettsområdene for en privatperson
Kjøpsrett Familierett Arverett Eiendom* ID-tyveri Dekker også eventuelle idømte saksomkostninger Gir medlemmene rettsikkerhet og muskler fordi risikoen for å tape i retten dekkes av HELP Forsikring * Dekker ikke kjøp/salg av bolig da dette dekkes av egne forsikringer Områdene som dekkes av forsikringen dekkes ikke av den tradisjonelle hjemforsikringen. I tillegg har rettshjelpsdelen i kollektiv hjem sterke begrensninger og høy egenandel. Med advokatforsikringen du nå kan få gjennom medlemskapet ditt, kan du fritt bruke HELP Forsikrings advokater til omtrent hva du vil, inntil 10 timer per år. I tillegg er du dekket for opptil 2 millioner kroner i omkostninger hvis det blir nødvendig å gå til rettssak (i praksis vil dette si ubegrenset dekning av saksomkostninger). Det er ingen egenandel på forsikringen; det vil si at denne dekkes av forbundet.

17 Hvem gjelder forsikringen for?
Forsikringstakeren og hans/ hennes husstand - dvs ektefelle/ samboer - hjemmeboende barn under 18 år I egenskap av privatperson I konflikter knyttet til samlivsbrudd gjelder dekningen kun medlemmet i Industri Energi. Ved samlivsbrudd der begge er medlem, er begge parter dekket (kun én behøver å betale forsikringspremie). Forsikringen gjelder for alle i husstanden. Unntaket er ved konflikter innen familien, da er det kun medlemmet som er dekket. Ved samlivsbrudd der begge er medlem, er begge parter dekket, men kun én behøver å betale forsikringspremie) Dersom begge er medlem setter HELP Forsikring bort den ene partens sak til ekstern advokat.

18 Familierett Eksempler på saker: Skilsmisse/samlivsbrudd
oppgjør og barnefordeling Samboeravtale Ektepakt Presisering av eierforhold, avklaring av usikkerhet mellom ektefeller/samboere Dersom man havner i en konflikt privat er det en stor belastning i seg selv. Med Advokatforsikring slipper man å bekymre seg over advokatutgiftene i tillegg. Ved å ringe HELP får man umiddelbart tilgang til en spesialisert advokat. Forsikringen dekker alle områder innen familierett. HELP anbefaler våre medlemmer å opprette samboeravtale eller ektepakt om man ikke har dette på plass.

19 Arverett Eksempler på saker: Testamenter Avtale om overføring av hytte
Avklaring av bruksrett på landsted Fordeling fra foreldre over tid til arvinger mens foreldrene er i live Forsikringen dekker alle typer arveoppgjør – og ikke minst muligheten for å få ting på plass for å unngå senere konflikter i familien. Et eksempel på dette er at man planlegger for overføring av fritidseiendom til barna i god tid.

20 Kjøpsrett Eksempler på saker:
Bruktbil Heving av kjøp da det viste seg at km standen ikke stemte. MC Solgt som 2004 mod, men viste seg å være 2001 mod. Krav på prisavslag mot selger. Ipod Batteriproblemer. Reklamasjon og omlevering. Båt Defekt drev. Forsøk på ansvarsfraskrivelse fra selger. HELP sørget for reparasjon for selgers regning. HELP Forsikring er selskapet som tok Nokia helt til høyesterett for å slå fast at reklamasjonstiden på mobiltelefoner er 5 år og ikke 2 år. De fleste klagesaker på kjøp løses utenom rettsystemet, men det er stor nytte i å la en advokat håndtere kravet for deg. Dekningen omfatter klage på alle typer kjøp, også kjøp av håndverkstjenester.

21 Eiendomsforhold Eksempler på saker: Krangel med nabo om tomtegrense?
Har du en leietager som ikke betaler? Behov for utleiekontrakt ved utleie av fritidsbolig? Mange av konfliktene som oppstår er knyttet til egen eiendom. Norge ligger på verdenstoppen i å ha kranglete naboer og forsikringen dekker alle konflikter knyttet til egen bolig. Forsikringen dekker ikke konflikter knyttet til kjøp og salg av egen bolig. Som kjøper må man da tegne egen boligkjøperforsikring.

22 ID-tyveri Identitetstyveri er en kriminalitetsform som er på full fart inn i Norge I USA er 10 millioner årlig utsatt for dette Datatilsynet sier at hver nordmann må regne med å bli utsatt for ID-tyveri to – tre ganger i løpet av livet HELP Forsikring gir forebyggende råd og nær ubegrenset advokatbistand dersom uhellet er ute Stadig flere opplever at identiteten blir stjålet og misbrukt. Dette kan få store konsekvenser for den det gjelder og man får blant annet problemer med å få lån. Dette er et område som kanskje ikke rammer så mange enda, men konsekvensene for de som rammes er store. HELP Forsikring tar jobben med å rydde opp dersom noen blir utsatt for dette.

23 Priser og betingelser Ordinær pris advokatforsikring individuelt kr 2.148,-* Pris kollektiv avtale Industri Energi/medlem/år kr 600,- (50 kr/måned) – 72 % rabatt sammenlignet med ordinær pris Ingen egenandel (denne betales av forbundet) * Forsikringen dekker ordinært også arbeidsrett, men her har medlemmer av Industri Energi allerede hjelp gjennom medlemskapet Ordinær pris for Advokatforsikring er 179 kr/mnd, men du som medlem i Industri Energi betaler du kun 50 kr/mnd. Du sparer faktisk 72 prosent gjennom medlemskapet ditt.

24 Delta i uravstemningen!
Alle oppfordres til å stemme Slik kan du stemme: SMS Kupong På web Man kan kun stemme én gang (du identifiseres med medlemsnummer, mobilnummer eller navn + fødselsdato) Man kan stemme ja til å innføre Advokatforsikring, men allikevel reservere seg senere Send ”Advokat JA fornavn etternavn” til 1963 Nå er det viktig at flest mulig stemmer. Du kan stemme ved å sende inn stemmeseddelen, eller benytte web, mail eller telefon. Send Advokat ja (eller advokat nei) + medlemsnummeret ditt til Om du ikke har medlemsnummeret kan du også sende Advokat ja (eller advokat nei) + fornavn etternavn + fødselsdato til 1963. De som allerede har mobilnummeret i medlemsdatabasen vil også motta en melding de kan svare på.

25 Tidsplan Hendelse Når Uravstemning Innen 31. mai Forbundsstyremøte 11. juni Landsstyremøte – beslutning 12. juni Periode for å reservere seg 12. juni – 31. august Lansering og oppstart 1. oktober Uravstemningen foregår fram til 31. mai. Endelig beslutning gjøres på landsstyremøte i juni. Deretter kan de som vil reservere seg – uavhengig av hva de har svart i uravstemningen. Oppstart av ordningen er planlagt til 1. oktober.

26 Oppsummering Industri Energi er først ute i Norge med å tilby en attraktiv medlemsfordel med bred appell Advokatforsikring dekker alle rettsområder som er viktig for en privatperson (med unntak av straff- og skatterett) Medlemmene og deres familier får nær ubegrenset tilgang til advokat for en årlig kostnad som er mindre enn det en halvtime hos advokat koster Mer informasjon finner du på Stem i uravstemningen! Håper dere synes dette er spennende og vil stemme ja i uravstemningen. Har dere flere spørsmål tar vi det nå. Dere kan også lese mer om Advokatforsikring på


Laste ned ppt "Advokatforsikring som ny fordel for medlemmer av Industri Energi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google