Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitalisering av radio i Norge Radiopulsfrukost 24. oktober 2013 - Stockholm Line Langnes -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitalisering av radio i Norge Radiopulsfrukost 24. oktober 2013 - Stockholm Line Langnes -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitalisering av radio i Norge Radiopulsfrukost 24. oktober 2013 - Stockholm Line Langnes - line.langnes@medietilsynet.no

2 Innhold •Medietilsynets rolle i digitaliseringsprosessen •Slukkevilkår •Status - slukkevilkår

3 Medietilsynets rolle i digitaliseringsprosessen

4 Kort om Medietilsynet •Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan, rapporterer til Kulturdepartementet •Medietilsynet består av tre tidligere tilsyn: • Statens filmtilsyn • Eierskapstilsynet • Statens medieforvaltning •Tilsvarer • Myndigheten för radio och tv • Statens medieråd

5 Utstede konsesjoner •Innholdskonsesjon – konsesjon for å drive med kringkasting • Forenklet konsesjonssystem etablert på digital radio •Anleggskonsesjon – konsesjon for å etablere senderanlegget (teknisk konsesjon) • Utstedes sammen med frekvenstillatelse fra Post- og teletilsynet

6 Informasjonsoppdrag •MT har ansvar for å utforme og drive et informasjonsprosjekt om overgangen fra analog til digital kringkasting • Særlig rettet mot enkeltgrupper i befolkningen med særskilt behov og bilforhandlere

7 Informasjonsoppdrag forts. •En rekke informasjonstiltak er iverksatt • Etablert egen nettside med både forbruker- og bransjeinformasjon (www.medietilsynet.no/digitalradio) • Utarbeidet informasjonsbrosjyre – forbrukerrettet • Utarbeidet «bilbrosjyre» - fokus på bil og lytting i bil • Etablert eposttjeneste (forbrukere og bransje kan stille spørsmål) • Sosiale medier er tatt aktivt i bruk for å spre informasjon • Nettverksbygging (samarbeid, spre informasjon, koble ulike organisasjoner sammen mv.) • Egen medieplan • Utarbeidet kommunikasjonsplan (interntiltak)

8 Statusrapportering •Medietilsynet skal utarbeide en årlig rapport til Kulturdepartementet der status for innfrielse av slukkekriteriene presenteres •Neste rapport overleveres departementet i slutten av første kvartal 2014.

9 Slukkevilkår

10 Frekvenssituasjonen •Gjennom frekvensforhandlinger er Norge tildelt fire landsdekkende nett for DAB (Digital Audio Broadcast) i bånd III • to riksnett (Riksblokka og Riksblokk II) • ett regionnett med åtte regioner (Regionblokka - NRK) • ett lokalradionett med 37 lokalradioregioner (Lokalradioblokka) • (pluss en frekvensblokk i DVB-T nettet som også kan brukes til radio)

11 Slukkevilkår •Absolutte slukkevilkår • NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende P1- dekning innen 1. januar 2015 (99,5 % bflk.d) (Regionblokka) • De kommersielle blokkene må være utbygd til minst 90 % befolkningsdekning innen 1. januar 2015 (Riksblokka og Riksblokk II – samlet) • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum (innholdsmessig og teknologisk) Innfridd 2015 = slukking av FM (riksplan)

12 Slukkevilkår forts. •To tilleggsvilkår må være oppfylt 1. januar 2015 dersom slukking i 2017 • rimelig og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil (herunder adapterløsninger) • minst halvparten av radiolytterne må daglig høre på en digital radioplattform Ikke innfridd 2015 = ikke slukking før 2019

13 Status - Slukkevilkår

14 Absolutt slukkevilkår 1 - dekning •NRKs regionblokk • Har en befolkningsdekning på over 85 % • Plan for utbygging til 99,5 % befolkningsdekning innen 1. januar 2015 foreligger • Antas at slukkevilkår vil bli innfridd

15 Absolutt slukkevilkår 2 – dekning •De kommersielle riksblokkene (Riksblokka og Riksblokk II) • Riksblokka har en dekningsgrad på over 85 % • Plan for utbygging til 90 % befolkningsdekning innen 1. januar 2015 foreligger • (Riksblokk II vil ikke bli utbygd før Riksblokka har nådd slukkevilkåret) Antas at slukkevilkår vil bli innfridd

16 Absolutt slukkevilkår 3 - merverdi •Innholdsmessig merverdi • 20 ulike innholdstilbud på DAB/DAB+ (85 % dekning, i Regionblokka og Riksblokka) ( i tillegg kommer testsendinger i Lokalradioblokka) •Teknologisk merverdi • Krav om mer robust lydsignal, bedre mottakere med gode skjermfunksjoner, EPG, nedlastningsmuligheter mv. • Et bredt utvalg av DAB+ radioer til salgs på det norske markedet, flere med funksjoner som beskrevet • Fokus på stabilt mottak under utbyggingen Antas at dette slukkevilkåret vil være innfridd 1. januar 2015

17 Tilleggsvilkår 1 – lytting i bil •Kulturdepartementet skal i løpet av 2013 komme med en presisering av hva de legger i kravet om «rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil» • Vil vurdere behov for makspris • Inkluderer adapterløsninger som gir et stabilt og robust signalmottak •Vanskelig å si noe om hvordan vi ligger an før departementets avklaring

18 Tilleggsvilkår 2 – digital lytting •36 % lytter daglig på radio via digitale plattformer (tredje kvartal 2013) • 19 % av dette er ren DAB-lytting •Dette tallet må øke til 50 % innen 1. januar 2015 dersom slukking skal kunne skje i 2017

19 Oppsummering •De absolutte slukkevilkårene ser ut til å bli innfridd innen 2015 •For tidlig å si om tilleggsvilkårene vil bli oppfylt i tide •Går mot slukking – dersom fremdriftsplanen for utbyggingen holdes

20 Takk for oppmerksomheten! line.langnes@medietilsynet.no


Laste ned ppt "Digitalisering av radio i Norge Radiopulsfrukost 24. oktober 2013 - Stockholm Line Langnes -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google