Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke 2-4 2013
ASKVOLL Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke

2 Innledning Noen bakenforliggende tall i.h.h.t. SSB:
Totalt antall bedrifter i Askvoll kommune: 443 Aktive: 119 Inaktive: 324

3 Mål for undersøkelsen Vi ønsker gjennom undersøkelsen bl. a. å få svar på følgende: Eksisterende og forventet aktivitetsnivå i bedriftene i Askvoll kompetanse/rekrutteringsbehov i næringslivet i Askvoll pr. i dag og i løpet av kommende 3- årsperiode. Forventet markedsutvikling Planlagte og gjennomførte bedriftsutviklingstiltak Ønske / behov for samarbeid og kompetanseløft

4 Frafallsrapport BASE 494 210 284 Intervju 96 37 59 19 % 18 % 21 %
TOTAL Active Inactive A B BASE 494 210 284 Intervju 96 37 59 19 % 18 % 21 % Nektelse 67 23 44 14 % 11 % 15 % Ikke målgruppen 39 8 31 8 % 4 % Fulle kvoter Ikke svar/tlf.svarer 146 89 57 30 % 42 % 20 % Opptatt Avtale 122 48 74 25 % 23 % 26 % Feil nr/ikke i bruk/fax etc 24 5 19 5 % 2 % 7 % 101 % 100 %

5 Spørsmål 1 - 4 Aktivitetsnivå

6 Spm. 1 Forventet aktivitetsnivå i 2013
TOTAL Active Inactive A B BASE 96 37 59 Økt aktivitet 31 % 38 % 27 % Omtrent samme aktivitet som i 2012 61 % 59 % 63 % Ingen aktivitet 4 % 3 % 5 % Usikker/vet ikke 99 % 100 % Av de 37 bedriftene i undersøkelsen som er registrert aktive i 2012 forventer 14 økt aktivitet i 2013 Av 59 bedrifter som var registrert inaktive i 2012 forventer 16 aktivitet i året som kommer Følgelig forventer 30 av bedriftene i undersøkelsen økt aktivitet i 2013

7 Spm. 3 (Bedrifter registret aktive i 2012)
Spm. 2 (Bedrifter registret aktive i 2012) Hva er årsaken til at virksomheten ikke kommer til å være aktiv i 2013? Av de 37 bedriftene som var aktive i 2012 forventer 4 ingen aktivitet i 2013 3 av disse er enkeltmannsforetak hvor alderspensjoner er hovedårsak 1 oppgir sykdom som bakgrunn for inaktivitet Spm. 3 (Bedrifter registret aktive i 2012) Er det mulighet for at virksomheten blir aktiv igjen? Nei Spm. 4 (Bedrifter registret aktive i 2012) Er det noe omstillingsorganisasjonen i Askvoll kan bistå med for at virksomheten skal bli aktiv igjen?

8 Rekruttering og nyansettelser
Spørsmål Rekruttering og nyansettelser

9 Noen hovedfunn 13 av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de for tiden er på jakt etter nye medarbeidere Se spm. 11 for kompetansebehov 9 av disse opplever det som vanskelig å rekruttere nye folk Se spm. 13 for ytterligere informasjon 6 av disse 9 oppgir at de har sagt nei til oppdrag på bakgrunn av personellmangel 56% av de aktive bedriftene oppgir at de bruker egne nettverk i rekruttering av nye medarbeidere

10 Spm. 10 Er virksomheten på jakt etter nye medarbeidere i dag?
TOTAL Active Inactive BASE 89 36 53 Ja 15 % 19 % 11 % Nei 85 % 81 % 89 % Usikker/vet ikke 100 %

11 Spm. 11 Hva slags kompetanse ønsker virksomheten å rekruttere?
dekoratører fagkompetanse teknisk og adm. Fagpersonell bil Gårdsbruk Høgskoleutdanning økonomi og administrasjon høyskole/universitet, mariteknisk, marinbiologer og geologer landbruk(avløser) lærling Med fagarbeid offiserer salg Teknisk personell

12 Spm. 12 Opplever du det som vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til bedriften?
TOTAL Active Inactive A B BASE 13 7 6 Ja 69 % 86 % 50 % Nei 15 % 14 % 17 % Usikker/vet ikke 33 % 99 % 100 %

13 Spm. 13 Hvilken type kompetanse har bedriften størst problemer med å rekruttere?
Fagkompetanse bil Høgskoleutdannede Folk med høyere utdannelse i distrikts Norge Kompetanse innenfor bygge bransjen fagarbeidere Sjø offiserer Folk med salgserfaring og praktisk innsikt

14 Spm. 14 Har bedriften sagt nei til oppdrag på grunn av mangel på personell/fagfolk?
TOTAL Active Inactive A B BASE 9 6 3 Ja 67 % 50 % 100 % Nei 33 % Usikker/vet ikke

15 Spm. 15 Hvordan rekrutterer bedriften vanligvis nye medarbeidere
Spm. 15 Hvordan rekrutterer bedriften vanligvis nye medarbeidere? (Årsak til totalsum over 100% er at enkelte respondenter har oppgitt flere alternativer) TOTAL Active Inactive BASE 89 36 53 Gjennom egne nettverk 42 % 56 % 32 % B Gjennom rekrutteringsselskap 1 % 2 % Annonser i aviser og fagblader 12 % 17 % 9 % Internett 4 % 8 % Sosiale media 3 % Stilling ledig/NAV 11 % 6 % Samarbeid med skole / lærlingordning Annet : Avløser kontoret ( 5 stk.) Enkeltmannsforetak (5 stk.) innleie Landbrukstjeneste v/ ytre Sogn og Fjordane Lyser ut gjennom veterinær foreningen via kommunen 22 % Usikker/uaktuelt 27 % 19 % 119 % 125 % 117 %

16 Spm. 16 Er det utviklingstrekk i virksomheten eller markedet som vil medføre behov for nyansettelser de neste 1-3 årene? TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 29 % 42 % 21 % Nei 63 % 47 % 74 % Usikker/vet ikke 8 % 11 % 6 % 100 % 101 % 15 av de aktive bedriftene forventer behov for nyansettelser i kommende 3- årsperiode 11 av bedriftene som var inaktive i 2012 forventer aktivitet med påfølgende behov for ansettelser i kommende 3- årsperiode Følgelig forventer 26 bedrifter behov for nyansettelser i løpet av kommende 3 år

17 Spm. 17 Hvilken type utviklingstrekk?
Vekst i markedet (10) Større etterspørsel etter produkter vi selger (4) Utvidelse av virksomhet (4) Viktig samband / økt handelsområde (2) Ønske om vekst (2) Nye produkter som skal på markedet Nyere teknologi produktutvikling, innovasjon teknisk erfaring(hydraulikk og styring(PLS)

18 Bedriftsutviklingstiltak
Spørsmål 5 - 9 Bedriftsutviklingstiltak

19 Noen hovedfunn 21 av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de nylig har, eller er i ferd med å gjennomføre, bedriftsutviklingstiltak I tillegg har 8 bedrifter planer om å gjennomføre slike 14 av disse 29 bedriftene har fått ekstern bistand. Av disse 14 er det kun 1 som er usikker på om han er fornøyd med bistanden de har mottatt (se for øvrig spm. 7 og 8)

20 Spm. 5 Har virksomheten planer om, eller er i ferd med å gjennomføre eller nylig gjennomført bedriftsutviklingstiltak? TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja - planer om 8 % Ja - er i ferd med å gjennomføre 11 % 14 % 9 % Ja - nylig gjennomført 13 % 22 % Nei 66 % 53 % 75 % Usikker/vet ikke 1 % 3 % 99 % 100 %

21 Spm. 6 Har virksomheten fått bistand av eksterne bidragsytere i dette arbeidet?
TOTAL Active Inactive A B BASE 29 16 13 Ja 48 % 62 % 31 % Nei 52 % 38 % 69 % Usikker/vet ikke 100 %

22 Spm. 7 - Hvem har dere fått bistand fra?
Spm. 7 og 8 Spm. 7 - Hvem har dere fått bistand fra? Spm. 8 - Hva fikk dere bistand til? arkitekt tegning av påbygg En mentor Se på det økonomiske, kundeundersøkelser innovasjon norge produktutvikling Inovasjon Norge Bygging og profilering Kommunen Forprosjekt økonomisk støtte og planlegging SND prosjektet med pengestøtte og bruk av rådgivningsfirma (PWC) forbindelse med prosjektanalyse kurs i regi av fylkeskommunen kurs merkur programmet utvikle og oppstart Norsk Tipping, DFS, Askvoll Kommune Bygge ny innendørs skytebane og klubbhus offentlig sektor, innovasjon norge og private bedrifter(leverer annleggsmidler til landbruket) utforme søknader og planlegging offentlige markedsundersøkelse PwC Slå sammen to selskap, tekniske løsninger rundt fusjonering og skatt og budsjett ved sammenslåing tv3 prosessen

23 Spm. 9 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den bistanden dere fikk?
TOTAL Active Inactive A B BASE 14 10 4 Svært misfornøyd Misfornøyd Fornøyd 64 % 70 % 50 % Svært fornøyd 29 % 30 % 25 % Usikker/vet ikke 7 % 100 %

24 Samarbeid, kurs og kompetanse
Spørsmål Samarbeid, kurs og kompetanse

25 Spm. 18 Har bedriften behov for kurs eller sertifisering av dagens ansatte?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 33 % 36 % 30 % Nei 66 % 61 % 70 % Usikker/vet ikke 1 % 3 % 100 %

26 Spm. 19 Hvilke type kurs eller sertifisering har dere behov for?
akkreditere firma Behandling av tøy blomsterdekoratørkurs Data Fagbrev innen mekanisk, oppdateringer innen teknologi og myndighetskrav kundebehandling og salgsarbeid (2 stk.) fagfeltet vårt, kraner, kjeler, HMS, mattrygghet, has-up HMS (3 stk.) interne kurs på kjedenivå Faglig oppdatering, kurs innen økonomi Kurs innen veterinærfaglige tema Kurs innenfor fargefag Legemiddel, alkohol (dagligvareforretning lokal godkjenning Måling Regnskap, økonomi sertifikater sikkerhetskurs Sprøyte sertifikat Sprøytevern miljøvern Sveising, mekanisk Sykkel reparasjon, fyrverkerisalg teknisk trygg mat, brannvern

27 Spm. 20 Har bedriften samarbeid med andre bedrifter i eller utenfor egen bransje?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Innenfor egen bransje 37 % 28 % 43 % Utenfor egen bransje 4 % 8 % En kombinasjon 33 % 44 % 25 % Usikker/vet ikke (IKKE LES OPP) 26 % 100 % 101 %

28 Spm. 21 Har bedriften behov for mer samarbeid med andre bedrifter?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 38 % 50 % 30 % Nei 56 % 44 % 64 % Usikker/vet ikke 6 % 100 %

29 Spm. 22 Hvilke type samarbeid?
Andre bedrifter kan komme å få turer hos meg. Arrangere stevner sammen med fler Avlasting og anbefaling Betjener det lokale markedet sammen med andre. booking av turister og markedsføring bruke hverandre for å styrke seg Byggevaresiden faglig Form av gjennomføring av arrangement, servering går litt på leveranser innkjøp av maskiner Innkjøpssamarbeid, salg og markedsføring Innkjøpssamarbeid Innleie av tilsvarende konsulenter Kompetanse (2) kunnskapsdeling landbruksmaskiner lettere å selge leveranse marked, nettverksbygging Markedsføring rehabilitering, regime og metoder Reklamere og sy sammen pakker til turister salg innkjøp salg og levering av varer og innenfor turistnæring Salg og markedsføring Samarbeid om teaterproduksjon Større prosjekter tegner bygg, håndverkere Turistarbeid, Behov for mer folk innenfor kystturer og lignende Utleie av sjåfører Utvikling av anleggsvirksomhet (entreprenør)

30 Spm. 23 Har din bedrift behov for mer samarbeid med forskings- og utviklingsmiljøer (FoU)?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 17 % Nei 80 % 75 % 83 % Usikker/vet ikke 3 % 8 % 100 %

31 Spm. 24 Hvilke type FOU miljø?
alternativ helse Bio-forsk DFS havforskning jordbruk og plantekultur Marine, havforskning. NTNU Produsenter og forhandlere Til å ruste opp salongen og bedre tilbudet til kundene, få en mer moderne og kundevennlig virksomhet. universiteter og er godkjent av forskingsinstituttet utvikling utvikling av nye ideer Veterinærforeningen Veterinærhøyskolen

32 Støtteordninger og bistand
Spørsmål Støtteordninger og bistand

33 Spm. 25 Har bedriften behov for informasjon om støtteordninger knytt til utvikling for bedrifter?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 64 % 67 % 62 % Nei 36 % 33 % 38 % Usikker/vet ikke 100 % 57 av bedriftene i undersøkelsen oppgir av de har behov for informasjon om støtteordninger knyttet til utvikling av bedriften Tillegg spm. 25 Navn på bedrifter som ønsker informasjon (informasjon ikke tilgjengelig)

34 Spm. 26 Har bedriften behov for bistand i utforming av FoU-prosjekt?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 16 % 19 % 13 % Nei 75 % Usikker/vet ikke 9 % 6 % 11 % 100 % 99 %

35 Spm. 27 Hvilke type bistand?
(rettskriving og regelverk) det byråkratiske. Hjelp til å utvikle nye forretningsområder- fra bil til båt Hjelp til å søke om støtte og utvikling Hjelp til å utvikling av bedriften klimaendringer, nye gressorter og vekster, konsekvenser av endring i klima. Konsulenter for utvidelse av driftsbygning planlegging av, oppdyrkingsprosjekt ,grøfting og bygningsmasse, alt som man må søke tilskudd til Reklame og utstyr som jeg trenger. Kontakter rådgiving støtte til små/mellomstore bedrifter fra kommunen, søknader og støtteordninger Til å behjelpe med hvordan man formulerer søknad Videreutvikling av varesortiment Økonomisk bistand

36 Nettverk, kompetansedeling og interesseorganisasjoner
Spørsmål Nettverk, kompetansedeling og interesseorganisasjoner

37 Spm. 28 Omstillingsorganisasjonen i Askvoll ønsker å etablere et nettverk for å hjelpe etablerere som ønsker å starte opp virksomhet i kommunen. Målet er å samle etablererer for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Kunne du tenke deg å være med i et slikt fora? TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 42 % 69 % 23 % Nei 49 % 25 % 66 % Usikker/vet ikke 9 % 6 % 11 % 100 % Spm. 29 Navn på bedrifter som er positive til å være med, se neste side:

38 Spm. 30 Kan du vere interessert i å vere mentor for andre i et slikt nettverk?
TOTAL Active Inactive A B BASE 37 25 12 Ja 32 % 33 % Nei 41 % 44 % Usikker/vet ikke 27 % 24 % 100 % 99 %

39 Spm. 31 Savnet du selv et slik fora da du skulle etablere egen virksomhet?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 31 % 33 % 30 % Nei 64 % Usikker/vet ikke 4 % 3 % 6 % 99 % 100 %

40 Spm. 32 Er du medlem av interesseorganisasjonen Askvoll Næringsutvikling?
TOTAL Active Inactive A B BASE 89 36 53 Ja 29 % 47 % 17 % Nei 71 % 53 % 83 % Usikker/vet ikke 100 %

41 Omstillingsorganisasjonen vil i samarbeid med Askvoll Næringsutvikling arrangere temakvelder med relevante foredrag for næringslivet i kommunen. Har du innspill til tema som du kunne hatt bruk for i din virksomhet? Enklere og kjappere og få saker i kommunen ferdig behandlet Ett mål om hvor skal hen, ett felles mål for næringsutvikling i kommunen, ha en råd tråd, sette mål f.eks. fram til 2015, ha en handlingsplan for næringslivet i kommunen som er konkret, blir for mye konsulenter synsing og mening. Savner kompetanseheving på alle nivå i kommunen. Grunneiendomsspørsmål, samferdsel og ulike støtteordninger. Idrettsmiljøet er ett fortrinn, er gode anlegg her. Lite fokus på fiskeri og rederinæring. Info fra kommunen Info fra kommunen, info. ang. etablering Info om framtidige pensjonsordninger. Tema innom landbruk(f.eks. dyrehold) Innenfor gardsdrift Kommunikasjon, bevisstgjøring på hva vi har i kommunen. 10% vekst på fastlandet. Kundebehandling og markedsutvikling. Landbruksfaglige tema, ulike støtteordninger i forbindelse med generasjonsskifte lederutvikling og økonomistyring mangel på det rundt virksomheten om å etablere nye bedrifter i kommunen Oppdatere firma på spesielt lovverk og hva som endrer seg. Byggemelding og lignende Regnskap og støtteordninger og samarbeid mellom bedrifter, inspirasjon. samarbeid Service Stadt skipstunnel, Søknad om patenter og støttemidler, hjelp til å komme seg igjennom systemet. Lære byråkratiet i Innovasjon Norge. ta vare på dyrket jord og få støtte til å grøfte og dyrke, holde jorda ved like, 1000kr per mål er lite i støtte utfordringer med netthandel

42 Spørsmål Bakgrunn:

43 Spm. 36 Når ble virksomheten etablert? NOTER ÅRSTALL
Ingen info Spm. 37 Hvor mange ansatte er (var) det i virksomheten?

44 Spm. 38 Innenfor hvilken bransje driver (drev) virksomheten?
TOTAL Active Inactive A B BASE 96 37 59 Handel, kontor og service 18 % 16 % 19 % Fiskeri 6 % 5 % 7 % Håndverk og Industri 14 % 11 % 15 % Reiseliv (hotell, hytteutleie, kafe/restaurant, opplevelser) 10 % 8 % 12 % Kompetansebedrift (rådgiving, konsulentarbeid) 4 % Transportnæring 3 % 2 % Anna næring: 45 % 43 % 46 % 100 % 99 % 101 %

45 Spm. 39 / 40. Ingen info


Laste ned ppt "Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google